10 bài học từ gia cát lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 10:44

10 học từ Gia Cát Lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người Một phong thư ngắn ngủi có 86 chữ mà Gia Cát Lượng để lại cho trai lại từ ngữ vô tinh túy khuyên dăn cảnh báo đạo lý làm người Đ ến hôm nay, thư ngắn viết từ 1800 năm trước nguyên giá trị Khi trẻ, thường nghe câu: “Trí tuệ chân trường t ồn theo th ời gian, lâu có giá trị.” Câu nói nghe thấy phải không? 86 chữ mà Gia Cát Lượng để lại cho cháu thực hành là, lấy tĩnh tu thân, s ống ti ết kiệm để dưỡng đức, không sống đạm bạc không thấy trí tuệ sáng suốt, nội tâm yên tĩnh suy nghĩ xa hơn, làm người đàn ông trước tiên nên học lấy chữ ‘Tĩnh’ sau học học vấn khác Lười biếng khơng thể nâng cao ý chí, khống chế nóng nảy tơi luyện tính cách Năm tháng qua đi, ng ười già đi, niềm vui trí tưởng tượng khơ rơi rụng, dù có không mang theo Chỉ sống nhà đơn sơ ông lại để lại kho tàng tri thức Để có th ể sống yên ổn thời loạn lạc, để tìm sức mạnh vượt qua nghịch cảnh sống, ghi nhớ 10 học từ Gia Cát Lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người Tĩnh tĩnh để tu thân, nội tâm tĩnh nghĩ xa Ông khuyên cháu cần phải tĩnh tu dưỡng tâm thân, tĩnh giúp tinh thần sáng suốt Tâm không tĩnh khơng thể đưa hướng tốt nhất, trước học tập học vấn khác trước tiên nên học chữ “Tĩnh” Con người ngày bận rộn suốt ngày, có phải họ tĩnh vội vàng mà nghĩ v ề ý nghĩa đời người? Sống tiết kiệm dưỡng đức Ông khuyên cháu trau dồi đức hạnh Chi tiêu có ngun t ắc khơng giúp khỏi cảnh nợ nần mà sống hoàn cảnh đơn s không trở thành nô lệ vật chất Trong xã hội văn minh, khuy ến khích tiêu dùng, bạn nghĩ đến chỗ tốt tiết kiệm chưa? Sống đạm bạc khiến trí tuệ sáng suốt, nội tâm yên tĩnh suy nghĩ đ ược xa Ông khuyên cháu rằng, sống nhân sinh nên sống đạm bạc, đừng xem trọng danh vọng tiền tài Để biết mục đích chân đời người cần ph ải có nội tâm tĩnh Có cẩn thận lập kế hoạch cho tương lai Vậy lý tưởng đời người bạn gì? Trách nhiệm bạn sao? Bạn có sức mạnh gì? Tập trung lực lượng để học lấy chữ Tĩnh Đây yêu cầu mà bậc thầy Gia Cát Lượng khuyên cháu học theo Ông nh ắc rằng, học loại học vấn khác hoàn cảnh nội tâm yên tĩnh phát huy hết tài Làm việc cách bình tĩnh ến người tốt lên nhàn hạ Gia Cát Lượng bậc thiên tài đào t ạo học trò nh ưng ơng tin tài đến từ học tập Bạn có thật học tập khơng? Bạn có tin nỗ lực học đạt thành quả? Muốn gia tăng lực thân, không học kiến thức trường lớp mà cần phải rèn luyện ý chí kiên trì Ơng nói với cháu muốn thành cơng cần phải học t ập chăm ch ỉ rèn luy ện ý chí thân Trong trình học tập, tâm kiên trì theo đuổi quan trọng Bởi thiếu ý chí, bạn bỏ dở đường Đạo lý thật có người học được? Cần nắm tốc độ vượt thời gian Ơng khun rằng, khơng nên trì hỗn việc mà cần nắm ch ắc vi ệc cần làm Thời đại thời đại cơng nghệ máy tính, hiệu suất cơng vi ệc coi trọng Trí tuệ 1800 năm trước hữu dụng đến ngày Quả không hẹn mà lại gặp Nhanh người bước, khơng đạt thành cơng mà có thời gian để tu sửa cải thiện thiếu sót, phải khơng? Khống chế nóng nảy q trình rèn nhân cách Ơng khun cháu dễ dàng xao động khơng thể hun đúc đ ược tính kiên nhẫn Một nhà tâm lý học nói tưởng định hành vi, hành vi quy ết đ ịnh thói quen, thói quen định tính cách, tính cách định vận m ệnh ng ười Gia Cát Lượng minh bạch điều mà sinh mệnh mong vừa tinh thông ều, vừa luyện nhân cách Bạn có muốn tăng cường tu sửa mình? Thời gian qua suy nghĩ trì trệ Gia Cát Lượng khuyên rằng, ý chí giảm sút theo thời gian Có câu rằng: “Tr ẻ khơng gắng học hành, già bi thương” Quản lý thời gian khái niệm quản lý hi ện đại Mỗi ngày có 24 giờ, khơng khơng kém, có thân ng ười dùng m ỗi giây phút Bạn suy nghĩ chút xem, nh ững năm tháng qua b ản thân có biết trân q thời gian khơng? Sức mạnh niềm vui trí tưởng tượng khô r dụng, thu giữ, có nỗi bi thương đọng lại, xem cuối đạt điều Ơng khun cháu rằng, thời gian trôi nhanh, cho đ ến s ắp lìa đ ời, lúc than thở với trời cao lãng phí thời gian năm đ ược s ống, vơ ích Hãy nhớ rằng, lúc sống bình n khơng qn ngày sóng gió có th ể nguy nan mà tâm khơng loạn Ý chí mạnh kiến thức Bạn suy nghĩ qua, bắt tay vào làm từ việc nhỏ, làm cho thật tốt, làm tảng cho s ống sao? 10 Sức mạnh việc xếp hợp lý Gia Cát Lượng viết cho cháu thư đơn giản với 86 chữ nội hàm giáo dục lại bác đại tinh thâm Tơi tin đơn giản nói rõ n ội hàm Dài dòng văn tự khiến người đọc chán ngán Vì ngắn đ ơn giản tốt Bạn có biết chất truyền tải thơng tin gì? Gia Cát Lượng nhà ngoại giao cự phách nhà phát minh tài Đóng góp lớn Gia Cát Lượng việc giúp hình thành th ế chân vạc tam quốc, liên minh Thục-Ngô chống Tào Ơng cơng nhận chi ến lược gia vĩ đại xuất sắc thời đại ông, so sánh với chi ến lược gia tài ba khác Trung Quốc Tôn Tử ... gì? Gia Cát Lượng nhà ngoại giao cự phách nhà phát minh tài Đóng góp lớn Gia Cát Lượng việc giúp hình thành th ế chân vạc tam quốc, liên minh Thục-Ngơ chống Tào Ơng cơng nhận chi ến lược gia. .. cường tu sửa mình? Thời gian qua suy nghĩ trì trệ Gia Cát Lượng khuyên rằng, ý chí giảm sút theo thời gian Có câu rằng: “Tr ẻ khơng gắng học hành, già bi thương” Quản lý thời gian khái niệm quản...rằng tài đến từ học tập Bạn có thật học tập khơng? Bạn có tin nỗ lực học đạt thành quả? Muốn gia tăng lực thân, không học kiến thức trường lớp mà cần phải rèn luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 bài học từ gia cát lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người, 10 bài học từ gia cát lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay