10 bài học từ gia cát lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người

3 47 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 10:44

... gì? Gia Cát Lượng nhà ngoại giao cự phách nhà phát minh tài Đóng góp lớn Gia Cát Lượng việc giúp hình thành th ế chân vạc tam quốc, liên minh Thục-Ngơ chống Tào Ơng cơng nhận chi ến lược gia. .. cường tu sửa mình? Thời gian qua suy nghĩ trì trệ Gia Cát Lượng khuyên rằng, ý chí giảm sút theo thời gian Có câu rằng: “Tr ẻ khơng gắng học hành, già bi thương” Quản lý thời gian khái niệm quản...rằng tài đến từ học tập Bạn có thật học tập khơng? Bạn có tin nỗ lực học đạt thành quả? Muốn gia tăng lực thân, không học kiến thức trường lớp mà cần phải rèn luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 bài học từ gia cát lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người, 10 bài học từ gia cát lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay