Tiểu luận nghiên cứu cấu trúc vật chất

38 61 2
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 10:38

SnO2 là một trong những vật liệu có các ứng dụng thực tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học và đời sống. SnO2 là chất bán dẫn thuộc nhóm AIVBVI, nó có vùng cấm rộng (~3,6eV), tính truyền qua cao, tính dẫn điện và hoạt động hóa học mạnh. Đây là các tính chất hấp dẫn của vật liệu để tạo ra khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: chế tạo điện cực pin mặt trời, gương phản xạ nhiệt, sensor hóa học… SnO2 đã có những ứng dụng thành công trong các lĩnh vực trên, trong những nghiên cứu gần đây cho thấy từ những dự đoán lý thuyết ban đầu một số phòng thí nghiệm đã nghiên cứu pha tạp chất kim loại chuyển tiếp nhóm 3d (Fe, Co, Ni, Mn…) vào SnO2. Kết quả các thí nghiệm đã phát hiện SnO2 là một loại vật liệu bán dẫn pha từ loãng thể hiện tính sắt từ tại nhiệt độ phòng 2, 3, 4, 5. Trong đó vật liệu SnO¬2 pha tạp chất Co thể hiện tính sắt từ phức tạp nên nó đang được nhiều nhóm nghiên cứu quan tâm bởi không phải trên tất cả các mẫu SnO2: Co đều quan sát thấy hiệu ứng sắt từ 2, 3, 4. ... phương pháp hoá tổng hợp > Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ, nồng độ tạp chất lên cấu trúc, kích thước hạt tính chất từ vật liệu SnO2: Co Phương pháp nghiên cứu: Khoá luận tiến hành phương pháp... cứu chế tạo sensor khí [9] Các nghiên cứu tính chất từ tính chất khác vật liệu SnO2 với tư cách vật liệu bán dẫn pha từ lỗng chưa tiến hành Mục đích hướng nghiên cứu : > Chế tạo bột SnO2 SnO2:Co... gốc chất tương tác dẫn đến hiệu ứng sắt từ vật liệu chưa nhà khoa học thống [2, 5] Những nghiên cứu SnO tiến hành khoa vật lý thời gian vừa qua tập trung chủ yếu màng mỏng SnO ứng dụng nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận nghiên cứu cấu trúc vật chất, Tiểu luận nghiên cứu cấu trúc vật chất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay