Bài 8 Kỹ thuật hòa tan làm trong

49 173 3
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 09:59

... niệm hòa tan làm - Kể phương pháp yếu tố ảnh hưởng đến trình hòa tan - Kể tên dụng cụ vật liệu thường dùng để hòa tan lọc dung dịch NỘI DUNG I HÒA TAN II LÀM TRONG I HỊA TAN 1.1 Định nghĩa Hòa tan. .. định - Hòa tan coi hồn tồn phân tán xảy triệt để hòa tan khơng hồn tồn phân tán xảy vói số phần ( hòa tan chọn lọc hay hòa tan chiết xuất ) - Độ hòa tan: Độ hồ tan chất lượng tối đa chất tan đơn... Các phương pháp hòa tan 1.2.1 Hòa tan thơng thường Áp dụng dược chất dễ hòa tan nhiệt độ thường với dung mơi thích hợp Thí dụ: hòa tan natri clorid, glucose nước,… 1.2.2 Hòa tan đặc biệt Áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8 Kỹ thuật hòa tan làm trong, Bài 8 Kỹ thuật hòa tan làm trong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay