Bài 8 Kỹ thuật hòa tan làm trong

49 83 2
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 09:59

KỸ THUẬT HOÀ TANLÀM TRONG MỤC TIÊU - Trình bày khái niệm hòa tan làm - Kể phương pháp yếu tố ảnh hưởng đến q trình hòa tan - Kể tên dụng cụ vật liệu thường dùng để hòa tan lọc dung dịch NỘI DUNG I HÒA TAN II LÀM TRONG I HÒA TAN 1.1 Định nghĩa Hòa tan phân tán chất hay nhiều chất vào dung môi hổn hợp dung môi điều kiện định - Hòa tan coi hồn tồn phân tán xảy triệt để hòa tan khơng hồn tồn phân tán xảy vói số phần ( hòa tan chọn lọc hay hòa tan chiết xuất ) - Độ hòa tan: Độ hoà tan chất lượng tối đa chất tan đơn vị thể tích dung mơi nhiệt độ định Một dung dịch gọi dung dịch bão hoà 1.2 Các phương pháp hòa tan 1.2.1 Hòa tan thơng thường Áp dụng dược chất dễ hòa tan nhiệt độ thường với dung mơi thích hợp Thí dụ: hòa tan natri clorid, glucose nước,… 1.2.2 Hòa tan đặc biệt Áp dụng dược chất khó tan dung mơi sử dụng hòa tan dùng : - Hỗn hợp dung mơi có thành phần tỷ lệ thích hợp - Chất trung gian hòa tan (chất trợ tan) - Chất diện hoạt làm tăng độ tan Thí dụ: - Hòa tan iod vào nước nhờ chất trung gian hòa tan kali iodid - Thường dùng Tween 20,80 làm tăng độ tan 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hòa tan - Bản chất ( tính chất, đặc tính lý hố, cấu tạo,…) chất tan dung mơi Những chất có nhiều nhóm thân nước hòa tan nhiều dung mơi phân cực Những chất kỵ nước hòa tan dung mơi khơng phân cực - Diện tích tiếp xúc chất tan dung môi lớn hòa tan xảy nhanh - Nhiệt độ: đa số trường hợp nhiệt độ làm tăng tốc độ hoà tan chất rắn ( hay chất lỏng ) mà làm tăng độ hòa tan dược chất dung mơi Ví dụ: Nitrat bạc AgNO3 có nồng độ bão hồ nước 30°C 74% 100°C 90% + Nhưng có số ngoại lệ Ví dụ : Calci Glycerophosphat Calci citrat… + Tuy nhiên tăng độ hoà tan cách tăng nhiệt độ hợp chất tan chất dễ bay hay khơng bền với nhiệt Ví dụ: Natri pyrosulfit Na2S2O4 20°C tan tới 25,4% 100°C bị phân huỷ Natri bicarbonat - - - - - - Kể yếu tố ảnh hưởng đến hòa tan - - - - - - Kể dụng cụ dùng để hòa tan - - - - Kể loại màng lọc Kể loại giấy lọc - - - - - - Kể phương pháp lọc II TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÚNG SAI 1.Hòa tan phân tán nhiều chất dung môi 2.Dung dịch kết hòa tan 3.Mơi trường phân tán gọi chất dẫn 4.Chất tan thường chiếm tỉ lệ lớn dung môi 5.Dùng KI để làm tăng độ tan Iod 6.Cafein làm tăng độ tan Natri benzoat 7.Dùng cối chày để hòa tan chất dễ tan 8.Giấy lọc dày dùng để lọc dung dịch sánh 9.Bông không thấm nước (bông mỡ) dùng để lọc dung dịch 10.Lọc thường (lọc thủy tĩnh) nhanh lọc áp lực (lọc nén hay lọc chân khơng) 11 Hòa tan đặc biệt áp dụng dược chất khó tan dung mơi dùng 12 pH yếu tố ảnh hưởng đến hòa tan chất 13.Bơng thấm nước dùng để lọc dung dịch có tính oxy hóa mạnh 14.Những chất có nhiều nhóm thân nước phân tử hòa tan nhiều dung mơi không phân cực 15.Độ mịn chất rắn cao dễ hòa tan 16.Cối chày sử dụng để nghiền tán chất rắn III CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT Vật liệu để lọc dung dịch có tính oxy hóa mạnh A Bơng thấm nước B Giấy lọc thường C Giấy lọc dày (thớ to) D Bông thủy tinh E Vải, len, Yếu tố định độ hòa tan chất A Diện tích tiếp xúc chất tan dung môi B Nhiệt độ C Áp suất bề mặt D Bản chất chất tan dung môi E Tất câu Yếu tố làm tăng tốc độ hòa tan A Nhiệt độ B Áp suất bề mặt C Khuấy trộn D Siêu âm E Tất câu Dụng cụ sau dùng để hòa tan, ngoại trừ : A Cối chày B Ống đong C Cốc có chân D Bình cầu E Cốc có mỏ Giấy lọc dày có thớ to dùng để lọc A Dung dịch nước B Siro thuốc C Dầu thuốc D Câu A B E Câu C B THE END ... niệm hòa tan làm - Kể phương pháp yếu tố ảnh hưởng đến trình hòa tan - Kể tên dụng cụ vật liệu thường dùng để hòa tan lọc dung dịch NỘI DUNG I HÒA TAN II LÀM TRONG I HỊA TAN 1.1 Định nghĩa Hòa tan. .. định - Hòa tan coi hồn tồn phân tán xảy triệt để hòa tan khơng hồn tồn phân tán xảy vói số phần ( hòa tan chọn lọc hay hòa tan chiết xuất ) - Độ hòa tan: Độ hồ tan chất lượng tối đa chất tan đơn... Các phương pháp hòa tan 1.2.1 Hòa tan thơng thường Áp dụng dược chất dễ hòa tan nhiệt độ thường với dung mơi thích hợp Thí dụ: hòa tan natri clorid, glucose nước,… 1.2.2 Hòa tan đặc biệt Áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8 Kỹ thuật hòa tan làm trong, Bài 8 Kỹ thuật hòa tan làm trong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay