Bài 1 Đại cương bào chế học

41 86 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 09:57

... da… 11 ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC (tt) 1. 5.2 Dạng thuốc ( Dạng bào chế hoàn chỉnh) THÀNH PHẦN CỦA MÔT DẠNG THUỐC : KỸ THUẬT DƯỢC CHẤT DẠNG TÁ DƯỢC BAO BÌ THUỐC BÀO CHẾ 12 ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC... ngành bào chế Sử dụng Dược điển Việt Nam để tra cứu, học tập hành nghề dược ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC 1. 1 Định nghĩa: Bào chế học môn khoa học chuyên nghiên cứu sở lý luận kỹ thuật điều chế thuốc... ngành bào chế học Việt nam khoa học, đại dựa thành tựu y dược học giới vốn dược học cổ truyền dân tộc nhằm phục vụ sức khỏe nhân dân theo phương châm dự phòng ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC (tt) 1. 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 Đại cương bào chế học, Bài 1 Đại cương bào chế học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay