Bài 1 Đại cương bào chế học

41 63 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 09:57

ĐẠI CƯƠNG BÀO CHẾ HỌC MỤC TIÊU HỌC TẬP Trình bày được định nghĩa, mục tiêu nội dung nghiên cứu mơn bào chế Trình bày khái niệm thường dùng bào chế: dạng thuốc,dược chất, tá dược,thành phẩm,biệt dược, thuốc gốc Trình bày nét sơ lược lịch sử ngành bào chế Sử dụng Dược điển Việt Nam để tra cứu, học tập hành nghề dược ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC 1.1 Định nghĩa: Bào chế học môn khoa học chuyên nghiên cứu sở lý luận kỹ thuật điều chế thuốc để phòng bệnh chữa bệnh cho người ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC (tt) 1.2 Mục tiêu mơn bào chế: - Tìm cho hoạt chất dạng thuốc thích hợp để điều trị bệnh xác định -Nghiên cứu dạng bào chế bảo đảm tính hiệu nghiệm, tính khơng độc hại, độ bền vững thuốc - Xây dựng ngành bào chế học Việt nam khoa học, đại dựa thành tựu y dược học giới vốn dược học cổ truyền dân tộc nhằm phục vụ sức khỏe nhân dân theo phương châm dự phòng ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC (tt) 1.3 Nội dung nghiên cứu môn bào chế: Nghiên cứu kỹ thuật điều chế thuốc – thơng thường gồm: - Qui trình chế biến, bào chế dạng thuốc - Sử dụng tá dược phù hợp cần thiết cho dạng thuốc 1.3 Nội dung nghiên cứu môn bào chế (tt) - Không ngừng cải tiến kỹ thuật, khai thác khoa học công nghệ tiên tiến đổi trang thiết bị - Khai thác, áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào mơn bào chế để có thuốc tốt,đem lại hiệu kinh tế công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC (tt) 1.4 Vị trí mơn bào chế với môn học khác: Môn bào chế vị trí trung tâm đào tạo cán dược, giúp họ phân tích, giải thích vấn đề nghề nghiệp,lựa chọn kỹ thuật bào chế phù hợp với dạng thuốc, với tác dụng, cách dùng điều trị thuốc ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC (tt) 1.4 Vị trí mơn bào chế với mơn học khác: (tt) Vì phải có kiến thức vững vàng mơn học khác như: tốn, vật lý, vật học, lý, hóa học, thực dược liệu, quản lý dược, hóa dược, dược lý, dược lâm sàng, giải phẩu – sinh bệnh học, … Quản lý dược Hóa dược Tốn Vật lý Mơn Dược liệu bào chế Hóa học Dược lý Thực vật học Giải phẫu Sinh lý Dược lâm sàng ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC (tt) 1.5 Vài khái niệm liên quan đến thuốc 1.5.1 Thuốc hay dược phẩm Là sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, khống vật, hóa học hay sinh tổng hợp bào chế để dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đốn bệnh, phục hồi, điều chỉnh chức thể, làm giảm cảm giác phận hay toàn thân, làm ảnh hưởng trình sinh đẻ, làm thay đổi hình dáng thể… 10 2.1 Thế giới: (tt) Sau công nguyên: Từ kỷ XIX: Cùng với phát triển ngành khoa học liên quan : Vật lý, Hóa học, Sinh học, ngành Dược nói chung Bào chế học nói riêng phát triển mạnh mẽ, số dạng thuốc đời thuốc tiêm, viên nén, nang mềm, Ngành công nghiệp dược phẩm đời thuốc sản xuất quy mô lớn với trang thiết bị ngày đại 27 2.1 Thế giới: (tt) Sau công nguyên : (tt) Các cách mạng khoa học kỹ thuật đưa xã hội loài người phát triển tiến bộ, người phân lập hợp chất từ nguyên liệu thực vật, động vật, khoáng vật thiên nhiên, dùng điều trị bào chế thuốc Đến có nhiều thuốc tốt, hiệu lực điều trị cao song có nhiều bệnh lạ xuất chưa có thuốc, phương pháp chữa phòng hữu hiệu cần đòi hỏi sức lực nhiều hệ nhiều thời gian 28 VÀI NÉT SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGÀNH Y HỌC BÀO CHẾ ( tt) 2.2.Việt Nam: Trước cơng ngun: Người Việt biết dùng cây, con, khống vật thiên nhiên để phòng chữa bệnh cho người Sau công nguyên: + Thời kỳ tộc – phong kiến: Y học Việt Nam phát triển, tiếp thu có chọn lọc từ y học khác y học Trung hoa, y học Ấn độ,… biết chế biến cây, con, khoáng chất bào chế thuốc 29 2.2.Việt Nam: Sau công nguyên (tt ) + Thời kỳ tộc – phong kiến (tt): Từ kỷ 12 – 14: Nền y học có nhiều tiến bộ, tiêu biểu danh y Nguyễn Bá Tỉnh hiệu “Tuệ Tỉnh” với luận điểm “Nam dược trị nam nhân” có sách “Nam dược hiệu” sử dụng đến ngày Thế kỷ 14 – 16 : Danh y Lê Hữu Trác hiệu Hải Thượng Lãn Ông với sách “ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh” Là sách quý y dược học Việt Nam Thời kỳ có thành lập thái y viện, tổ chức phòng bệnh 30 2.2.Việt Nam: (tt) + Thời kỳ Pháp xâm lược: Giữa kỷ 19 thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Y học phương tây du nhập nhanh chóng Thực dân Pháp mở trường đào tạo bác sĩ, dược sĩ hạn chế, nhằm phục vụ cho tầng lớp thống trị Nền y học dân tộc Việt Nam tồn phát triển phục sức khỏe dân nghèo 31 2.2.Việt Nam: (tt) + Sau cách mạng tháng tám: Cách mạng tháng tám thành công y học Việt Nam phát triển thực Những ngày đầu kháng chiến chống thực dân pháp, quan tâm Đảng, nhà nước Bác Hồ ngành y tế Việt Nam lúc có đội ngũ chun mơn y dược đủ sức phục vụ kháng chiến, bảo vệ sức khỏe nhân dân Thời kỳ phép thành lập “viện khảo cứu chế tạo dược phẩm” trực thuộc cục quân y sản xuất thuốc 32 2.2.Việt Nam: (tt) Hòa bình lập lại đấu tranh thống nước nhà, ngành y tế có điều kiện phát triển, đào tạo cán y dược có đức có tài, xây dựng mở mang nhiều xí nghiệp sản xuất thuốc tương đối đại, nhiều sở điều trị, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo cán Trongcuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ giải phóng miềm Nam thống tổ quốc 33 2.2.Việt Nam: (tt) Ngày đất nước thống nhất, ngành y tế không ngừng nâng cao mở rộng sở sản xuất thuốc điều trị trang thiết bị mới, tiếp nhận giúp đỡ nước, giải nhiệm vụ ngành chăm lo sức khỏe nhân dân, xây dựng bảo vệ tổ quốcViệt Nam 34 DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM: Dược điển Việt Nam: Là tài liệu thức qui định tiêu chuẩn phương pháp kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng việc phòng chữa bệnh cho người 35 DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM (tt) Trước thập niên 60 kỷ 20 ngành y tế phải sử dụng dược điển nước Tới thập niên 60 đất nước có nhiều khó khăn song sức khỏe người vốn quý, nhà nước ta Đảng Bác Hồ cho phép ngành y tế xây dựng dược điển Việt Nam Ngày 20-11-1970 dược điển Việt Nam I ban hành có hiệu lực toàn ngành gồm tập: tập tập (chuyên y học dân tộc) 36 DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM: (tt) Từng thời kỳ tiến ngành y tế, dược điển ngày hoàn thiện chất lượng cao hơn: Dược điển Việt Nam II ban hành vào năm 1994 Dược điển Việt Nam III ban hành vào năm 2002 gần Dược điển Việt Nam IV ban hành vào năm 2010 37 PHẦN LƯỢNG GIÁ I- TRẢ LỜI NGẮN CÁC CÂU: Kể mục tiêu mơn bào chế ? -Tìm cho hoạt chất dạng thuốc thích hợp để điều trị bệnh xác định - Nghiên cứu dạng bào chế bảo đảm tính hiệu nghiệm, tính khơng độc hại, độ bền vững thuốc - Xây dựng ngành bào chế học Việt nam khoa học,hiện đại dựa thành tựu y dược học giới vốn dược học cổ truyền dân tộc nhằm phục vụ sức khỏe nhân dân theo phương châm dự phòng 38 Kể thành phần dang thuốc *Dược chất hay hoạt chất *Dược chất hay hoạt chất *Bao bì Thuốc gốc thuốc mang tên gốc … hoạt chất…đã qua giai đoạn độc quyền sản xuất phổ biến Nêu tên sách y học Nguyễn Bá Tĩnh viết sử dụng đến ngày “Nam dược thần hiệu” 39 II- PHÂN BIỆT ĐÚNG – SAI CÁC CÂU: Mục tiêu môn bào chế tìm dạng thuốc phục vụ tốt cho việc chữa Đ bệnh Galien viết nhiều sách phân loại thuốc, cách bào chế thuốc Đ Dược điển Việt Nam IV ban hành vào năm 2009 S Thuốc sản phẩm có nguồn gốc sinh học S Tá dược ảnh hưởng đến độ bền vững khả giải phóng dược chất dạng Đ thuốc Bao bì thứ cấp tiếp xúc trực tiếp với thuốc S 40 41 ... da… 11 ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC (tt) 1. 5.2 Dạng thuốc ( Dạng bào chế hoàn chỉnh) THÀNH PHẦN CỦA MÔT DẠNG THUỐC : KỸ THUẬT DƯỢC CHẤT DẠNG TÁ DƯỢC BAO BÌ THUỐC BÀO CHẾ 12 ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC... ngành bào chế Sử dụng Dược điển Việt Nam để tra cứu, học tập hành nghề dược ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC 1. 1 Định nghĩa: Bào chế học môn khoa học chuyên nghiên cứu sở lý luận kỹ thuật điều chế thuốc... ngành bào chế học Việt nam khoa học, đại dựa thành tựu y dược học giới vốn dược học cổ truyền dân tộc nhằm phục vụ sức khỏe nhân dân theo phương châm dự phòng ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC (tt) 1. 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 Đại cương bào chế học, Bài 1 Đại cương bào chế học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay