THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG (18021945)

253 18 0
  • Loading ...
1/253 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 09:43

... trưng thủ công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng từ 1802 đến 1945 23 Chương THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 1802 ĐẾN NĂM 1885 2.1 NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG... Chương Thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng từ 1802 đến 1885 (80 trang) Chương Thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng từ 1885 đến 1945 (45 trang) Chương Đặc điểm, vai trò thủ cơng nghiệp Quảng Nam - Đà. .. nước thủ cơng nghiệp, nhân tố tác động, sản phẩm thủ công, thủ công nghiệp với tư cách nghề phụ, làng nghề thủ công chuyên nghiệp, số nghề làng nghề thủ công tiêu biểu Thủ công nghiệp Quảng Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG (18021945), THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG (18021945)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay