THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG (18021945)

253 8 0
  • Loading ...
1/253 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 09:43

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN MINH PHƯƠNG THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG (1802-1945) Chuyên ngành: LỊCH SỬ VIỆT NAM Mã số: 62 22 03 13 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI THỊ TÂN PGS.TS TRƯƠNG CÔNG HUỲNH KỲ Huế, Năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận án trung thực Tác giả Luận án Nguyễn Minh Phương ii Lời Cảm Ơn Để thực hồn thành luận án này, tơi nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình nhiều mặt cá nhân tổ chức Với tình cảm chân thành lòng q trọng, tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến: Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc PGS.TS Bùi Thị Tân PGS.TS Trương Cơng Huỳnh Kỳ ln nhiệt thành, tận tình giúp đỡ, dẫn để tơi có định hướng đắn trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Lãnh đạo đồng nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành chương trình học, nghiên cứu hoàn thành luận án Ban Giám đốc, Ban Đào tạo Đại học Huế, Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Ban Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, toàn thể quý Thầy giáo, Cô giáo quan tâm giúp đỡ tận tình giảng dạy suốt thời gian học tập, nghiên cứu Trường Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Thư viện Quốc gia, Thư viện Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Phòng Tư liệu Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Huế, Phòng Tư liệu Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Thư viện Tổng hợp thành phố Đà Nẵng, Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng, nhà nghiên cứu, nghệ nhân Quảng Nam, Đà Nẵng, lãnh đạo quyền, lãnh đạo ngành Văn hóa Thơng tin địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam thành phố Đà Nẵng giúp đỡ công tác thu thập tư liệu Gia đình ln nguồn động viên, cỗ vũ, tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn q trình học tập thực luận án Dù cố gắng, song luận án khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong q Thầy, Cơ, q bạn đọc góp ý để luận văn hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Luận án Nguyễn Minh Phương iii NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT B.A.V.H Tập san Những người bạn cố Huế CTQG Chính trị Quốc gia ĐHQG Đại học Quốc gia ĐN Đà Nẵng H Huế HN Hà Nội KHXH Khoa học Xã hội NCLS Nghiên cứu lịch sử NXB Nhà xuất SG Sài Gòn T Tập Tr Trang TVQG Thư viện Quốc gia TTLTQG Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Tp HCM Thành phố Hồ Chí Minh VHTT Văn hóa Thơng tin iv MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.3 Phạm vi nghiên cứu NGUỒN TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Nguồn tư liệu 4.2 Phương pháp nghiên cứu ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN .5 BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN .5 NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .6 1.1 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ THỦ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 10 1.3 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG CĨ ĐỀ CẬP ĐẾN THỦ CƠNG NGHIỆP QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG .15 1.4 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG 20 1.5 NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC LUẬN ÁN KẾ THỪA 21 1.6 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 22 Chương THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 1802 ĐẾN NĂM 1885 .24 2.1 NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 1802 ĐẾN NĂM 1885 24 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 2.1.1.1 Vị trí .24 iv 2.1.1.2 Địa hình 26 2.1.1.3 Khí hậu 28 2.1.1.4 Nguồn tài nguyên 29 2.1.2 Các nhân tố lịch sử - xã hội 30 2.1.2.1 Về lịch sử vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng 30 2.1.2.2 Con người truyền thống xứ Quảng 32 2.1.3 Thủ công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng trước năm 1802 di sản để lại .34 2.1.4 Tình hình trị, xã hội kinh tế Quảng Nam-Đà Nẵng (18021885) 37 2.1.4.1 Tình hình trị 37 2.1.4.2 Tình hình xã hội .38 2.1.4.3 Tình hình kinh tế 39 2.1.5 Chính sách triều Nguyễn thủ công nghiệp 43 2.2 THỦ CÔNG NGHIỆP NHÀ NƯỚC .46 2.3 THỦ CÔNG NGHIỆP DÂN GIAN 49 2.3.1 Các nghề thủ công tiêu biểu 49 2.3.2 Làng nghề thủ công tiêu biểu 77 2.3.3 Những nét thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng thời Nguyễn so với trước 103 Chương THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 1885 ĐẾN NĂM 1945 .106 3.1 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ MỚI 106 3.1.1 Tình hình trị .106 3.1.2 Chính sách khai thác thuộc địa Pháp 107 3.1.3 Sự chuyển biến xã hội .113 3.1.4 Sự biến đổi kinh tế .116 3.2 THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG TỪ 1885 ĐẾN 1945 119 3.2.1 Khái quát tình hình sản xuất thủ cơng nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng thời thuộc địa 119 3.2.1.1 Khái quát 119 v 3.2.1.2 Các nghề 120 3.2.1.3 Các làng nghề 122 3.2.2 Các nghề thủ công tiêu biểu 133 3.2.3 Các làng nghề thủ công tiêu biểu .141 Chương MỘT SỐ NHẬN XÉT THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG (1802 - 1945) 151 4.1 MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT 151 4.1.1 Thủ công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng phát triển vùng đất có điều kiện phát triển kinh tế hàng hóa thị 151 4.1.2 Các nghề làng nghề thủ công Quảng Nam – Đà Nẵng phong phú, đa dạng tỉnh Nam Trung Bộ .157 4.1.3 Thủ công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng bước phát triển theo kinh tế thị trường giai đoạn đầu kinh tế tư chủ nghĩa 161 4.2 TÁC ĐỘNG CỦA THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG (1802-1945) 166 4.2.1 Đối với kinh tế đời sống 166 4.2.2 Đối với trị xã hội 168 4.2.3 Đối với văn hóa 170 4.2.3.1 Góp phần bảo tồn giá trị tri thức địa 170 4.2.3.2 Góp phần làm phong phú lễ hội địa phương 171 4.2.3.3 Sự gắn kết, giữ gìn tâm hồn người xa quê 172 4.3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA NHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG XỨ QUẢNG 173 KẾT LUẬN 179 CHÚ THÍCH 182 TÀI LIỆU THAM KHẢO 191 CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CƠNG BỐ 206 PHỤ LỤC vi MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thủ cơng nghiệp ngành kinh tế có truyền thống lâu đời Việt Nam Thủ công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy nông nghiệp, thương nghiệp phát triển tạo nên kinh tế bền vững Mặt khác, thủ cơng nghiệp đóng vai trò quan trọng tạo nên dấu ấn văn hóa dân tộc, góp phần tạo nên sắc văn hóa vùng miền tranh đa sắc màu văn hóa Việt Nam Trong vài thập niên gần đây, thủ công nghiệp nhận quan tâm nhà nghiên cứu nước nhằm đánh giá thủ cơng nghiệp tiến trình lịch sử Việt Nam Quảng Nam - Đà Nẵng vùng đất chiến lược nước ta kể từ sáp nhập vào quốc gia Đại Việt (1306) Cùng với trình khai hoang, vỡ hóa, lập làng, mở đất phía Nam, phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế thủ cơng nghiệp có nhiều chuyển biến, nghề làng nghề truyền thống đời phát triển vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng Nhiều sản phẩm tạo thương hiệu, trở thành hàng hóa có giá trị thị trường nước, tạo sở cho phát triển thủ công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng kỷ XIX, XX Sau thiết lập vương triều (1802), vua Nguyễn đứng trước khả to lớn để phát triển đất nước Sau 200 năm bị chia cắt đến đầu kỷ XIX, Việt Nam thực quốc gia thống cương vực, thị trường, tiền tệ Các vua Nguyễn chọn Đà Nẵng làm nơi đón tiếp sứ thần, quan hệ ngoại giao, thương mại, Quảng Nam đất “tả trực” kinh đô Huế, địa bàn chiến lược quan trọng để phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng Trong bối cảnh kinh tế chung nước ta, kinh tế Quảng Nam - Đà Nẵng, có thủ cơng nghiệp tiếp tục tạo nên bước tiến Dưới thời thuộc Pháp, Quảng Nam – Đà Nẵng địa bàn cơng khai thác thuộc địa Nam Trung Kỳ Nền kinh tế Quảng Nam - Đà Nẵng nói chung kinh tế thủ cơng nghiệp nói riêng phát triển lệ thuộc vào cai trị thực dân Pháp Mặc dầu vậy, thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng thời kỳ có nhiều chuyển biến Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta tiếp tục đặt vấn đề phải nghiên cứu đề phương án tốt cho phát triển thủ công nghiệp nhằm gìn giữ, khơi phục phát huy nghề, làng nghề truyền thống, góp phần phát triển kinh tế gìn giữ giá trị truyền thống bối cảnh trình hội nhập diễn mạnh mẽ Trong trình xây dựng phát triển đất nước nay, thủ cơng nghiệp có vai trò quan trọng việc tạo nguồn hàng xuất khẩu, phục vụ đời sống giữ gìn sắc dân tộc Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu thủ cơng nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng, đặc biệt từ thời kỳ từ 1802 đến 1945, nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu lí giải q trình hình thành nghề thủ cơng làng thủ công truyền thống, cấu ngành nghề, vai trò vị trí nghề thủ cơng đời sống kinh tế, văn hố, trị xã hội địa phương nước, biến chuyển nghề thủ công Quảng Nam – Đà Nẵng qua thời kỳ lịch sử, sắc văn hoá xứ Quảng thể nghề thủ công, đặc điểm nghề thủ công Quảng Nam – Đà Nẵng Việc tái lại cách có hệ thống thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng (1802-1945) giúp hiểu rõ trình đời phát triển thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng mối tương quan với thủ cơng nghiệp nước thời kì Mặt khác, giúp thấy đặc trưng thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng tác động đời sống kinh tế, văn hố, trị xã hội phong tục, tập quán cư dân mảnh đất Như vậy, việc nghiên cứu thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng 18021945 thực mang ý nghĩa khoa học thực tiễn sâu sắc Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề tài “Thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng (1802-1945)” cho luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc làm rõ sách thủ công nghiệp nhà Nguyễn Pháp, so sánh tình hình thủ cơng nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng hai thời kỳ trước thời thuộc Pháp thời thuộc Pháp, luận án nhằm khôi phục tranh thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng (1802-1945), khẳng định nét đặc trưng thông qua việc nghiên cứu số nghề làng nghề tiêu biểu, làm rõ đóng góp thủ cơng nghiệp tình hình kinh tế, xã hội văn hóa tiến trình lịch sử vùng đất 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích yếu tố tác động đến phát triển thủ công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng qua thời kỳ lịch sử Nghiên cứu tình hình thủ cơng nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng từ 1802 1945, có nghiên cứu cụ thể số nghề, làng nghề thủ công tiêu biểu Rút đặc điểm, đóng góp thủ công nghiệp địa phương Quảng Nam – Đà Nẵng Đưa giải pháp nhằm bảo tồn phát triển nghề, làng nghề tiêu biểu Quảng Nam – Đà Nẵng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng từ năm 1802 đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 phương diện: - Thủ công nghiệp nhà nước - Thủ công nghiệp dân gian - Quan hệ sản xuất - Kỹ thuật bước tiến kỹ thuật - Nguồn nguyên liệu, thị trường, nhân công, đời sống người thợ - Các tác động bên ngồi có ảnh hưởng đến thủ cơng nghiệp - Tác động thủ công nghiệp địa phương khía cạnh: kinh tế đời sống, trị xã hội, văn hóa 3.3 Phạm vi nghiên cứu Về khơng gian: Khảo sát nghiên cứu tình hình phát triển thủ công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam thành phố Đà Nẵng Về thời gian: Từ năm 1802 đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 Trong chia thành hai thời kỳ trước thời Pháp thuộc (từ 1802 – 1885, trước tháng 7/1885) thời Pháp thuộc (1885 - 1945, sau ký Hiệp ước Patenôtre đến trước Cách mạng tháng Tám) Về nội dung: Những nhân tố tác động đến thủ công nghiệp Quảng Nam – Đà PHƠI HƯƠNG (Nguồn: cand.com.vn) P 25 CÂY CÓI (LÁC) LÀM CHIẾU LÀNG CẨM NÊ (Ảnh: Nguyễn Minh Phương) LÁC NHUỘM MÀU (Nguồn: www.baodanang.vn) P 26 ĐAY XE (Ảnh: Lê Thị Phúc) CON NGỰA (Ảnh: Lê Thị Phúc) P 27 DỆT CHIẾU LÀNG CẨM NÊ (Nguồn: www.baodanang.vn) CHIẾU HOA LÀNG CẨM NÊ TỪNG ĐƯỢC TRIỀU ĐÌNH SẮC PHONG VÀ LÀM RỰC RỠ HOÀNG CUNG TRIỀU NGUYỄN (Nguồn: www.baodanang.vn) P 28 CÁ CƠM TƯƠI LÀM NÊN MẮM NAM Ô NỔI TIẾNG (Nguồn: avala.vn) NƯỚC MẮM NAM Ô (Nguồn: danangcity.gov.vn) P 29 BIA CHÙA PHỔ KHÁNH (Ảnh: Huỳnh Công Bá) ĐÀI CON GÀ ĐƯỢC PHÁP XÂY NĂM 1920 BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH NON NƯỚC (Nguồn: Võ Văn Dật (2007), Lịch sử Đà Nẵng 1306-1975, Nam Việt (U.S.A)) P 30 CHẾ TÁC ĐÁ MỸ NGHỆ NON NƯỚC (Nguồn: A Sallet (1924), Les montagnes de marbre, ký hiệu C29, Thư viện Quốc gia) SẢN PHẨM ĐÁ MỸ NGHỆ NON NƯỚC (Nguồn: A Sallet (1924), Les montagnes de marbre, ký hiệu C29, Thư viện Quốc gia) P 31 PHƯỚC KIỀU XƯA (Nguồn: Hội Văn nghệ dân gian Tp ĐN (2007), Nghề làng nghề truyền thống đất Quảng) CHIÊNG PHƯỚC KIỀU (Nguồn: dongphuockieu.com.vn) P 32 GỐM THANH HÀ (Nguồn: hoianworldheritage.org.vn) THỢ MỘC KIM BỒNG XƯA (Nguồn: Võ Văn Hòe, Hồ Tấn Tuấn, Lưu Anh Rơ (2007), Văn hóa xứ Quảng góc nhìn, NXB Đà Nẵng) P 33 KHUNG CỬI DO ÔNG CỬU DIỄN SÁNG CHẾ (Nguồn: duyxuyenquetoi.com.vn) P 34 ĐÌNH LÀNG NẠI HIÊN (Nguồn: sontra.danang.gov.vn) NGHỀ LÀM MUỐI (Nguồn: www tuoitre.vn) P 35 RẶNG TRE LÀNG YẾN NÊ (Ảnh: Nguyễn Minh Phương) SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ ĐỒ TRE (Nguồn: www.daynghenongdan.vn) P 36 CHẰM NÓN LÁ (Nguồn: dauchanviet.vicongdong.vn) NGUYÊN LIỆU CHẰM NÓN NÓN LÁ (Nguồn: www.vietbao.com) (Nguồn: baodatviet.vn) P 37 CÁNH RỪNG VÀ ĐÌNH LÀNG XN DƯƠNG TỪNG GẮN BĨ VỚI NGHỀ LÀM GUỐC MỘC (Nguồn: chaobuoisang.net) SẢN PHẨM GUỐC MỘC (Nguồn: quehuongonline.vn) P 38 KẸP QUẾ LÀNG TÍCH PHƯỚC (Ảnh: Võ Văn Hòe) PHỊNG HỖN HỢP THƯƠNG MẠI VÀ CANH NÔNG TRUNG KỲ (Nguồn: Võ Văn Dật (2007), Lịch sử Đà Nẵng (1306-1975), Nam Việt (U.S.A)) P 39 ... trưng thủ công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng từ 1802 đến 1945 23 Chương THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 1802 ĐẾN NĂM 1885 2.1 NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG... Chương Thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng từ 1802 đến 1885 (80 trang) Chương Thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng từ 1885 đến 1945 (45 trang) Chương Đặc điểm, vai trò thủ cơng nghiệp Quảng Nam - Đà. .. nước thủ cơng nghiệp, nhân tố tác động, sản phẩm thủ công, thủ công nghiệp với tư cách nghề phụ, làng nghề thủ công chuyên nghiệp, số nghề làng nghề thủ công tiêu biểu Thủ công nghiệp Quảng Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG (18021945), THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG (18021945)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay