Kiem tra 1 tiet ly 6 de 3

2 38 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 06:27

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật Lý lớp 6, Học kỳ 2. Đề tập trung vào sự giãn nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí và ứng dụng để giải thích các hiện tượng giãn nở vì nhiệt trong cuộc sống. Đề bao gồm 4 điểm trắc nghiệm và 6 điểm tự luận, dựa trên sự hiểu bài học để làm.
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet ly 6 de 3, Kiem tra 1 tiet ly 6 de 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay