Kiem tra 1 tiet ly 6 de 3

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 06:27

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật Lý lớp 6, Học kỳ 2. Đề tập trung vào sự giãn nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí và ứng dụng để giải thích các hiện tượng giãn nở vì nhiệt trong cuộc sống. Đề bao gồm 4 điểm trắc nghiệm và 6 điểm tự luận, dựa trên sự hiểu bài học để làm. ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Vật Thời gian làm bài: 45 phút I Trắc nghiệm Câu Sắp xếp theo giãn nở nhiệt từ đến nhiều, chọn đáp án A Lỏng, rắn, khí B Nhơm, khí Hidro, rượu C Thép, đồng, nhơm D Khí Heli, khí CO2, khơng khí Câu Giới hạn đo nhiệt kế 42C, giá trị tương ứng với F A 74 B 75,6 C 107,6 D 100 Câu Một người thợ xây dùng ròng rọc cố định để nâng bao xi măng có khối lượng 50 kg phải tác dụng lực có độ lớn bao nhiêu? A 50N B 500N C 550N D 250N Câu Khi người muốn di chuyển vật lên cao lực nhỏ trọng lượng vật, dụng cụ sau sử dụng được? A Mặt phẳng nghiêng B Đòn bẩy C Ròng rọc động D Rỏng rọc cố định Câu Phát biểu sau ròng rọc cố định A Ròng rọc cố định thay đổi hướng lực B Ròng rọc cố định thay đổi hướng độ lớn lực C Ròng rọc cố định thay đổi trọng lượng vật D Ròng rọc cố định không làm thay đổi yếu tố lực kéo Câu Trong bốn mùa năm, mùa tháp Effiel cao nhất? A Mùa hè B Mùa đông C Mùa thu D Chiều cao tháp Effiel không đổi theo mùa Câu Chọn phát biểu A Chỉ có chất rắn chất lỏng lỏng nở nóng lên, co lại lạnh B Các chất rắn khác giãn nở nhiệt C Các chất khí khác giãn nở nhiệt D Các chất lỏng khác giãn nở nhiệt Câu Đâu khơng phải dụng cụ ứng dụng giãn nở nhiệt khác chất rắn khác nhau? A Băng kép bàn B Nhiệt kế kim loại C Nhiệt kế thuỷ ngân D Nhiệt kế dầu II Tự luận Bài Tại rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dày dễ bị vỡ cốc rót vào cốc thuỷ tinh mỏng? Bài Nêu thay đổi thể tích, khối lượng khối lượng riêng vật nóng lên lạnh đi? Bài Nêu tác dụng băng kép bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet ly 6 de 3, Kiem tra 1 tiet ly 6 de 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay