GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM MÔN SINH HỌC THPT

55 22 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 06:21

CHƯƠNG TRÌNH TRI THỨC TRẺ VÌ GIÁO DỤC NĂM 2017 TÊN SÁNG KIẾN: GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM VỚI MÔN SINH HỌC THPT Lĩnh vực áp dụng: Đổi dạy học Sinh học THPT Người thực hiện: BÙI THỊ LIÊN VŨ THỊ THANH NHÀN Ninh Bình, ngày 15 tháng năm 2017 MỤC LỤC Trang I Nội dung A Giải pháp cũ thường làm:………………………………………………… B Giải pháp cải tiến:…………………………………………………… Quan điểm chung dạy học trải nghiệm sáng tạo……………………………… Giải pháp tổ chức dạy học trải nghiệm môn Sinh học THPT…………… 2.1 Giải pháp 1: Tổ chức dạy học trải nghiệm theo chủ đề tích hợp - liên bài, liên mơn……………………………………………………………………………………7 2.1.1 Các bước tổ chức……………………………………………………………….8 2.1.2 Minh họa bước tổ chức……………………………………………………10 2.2 Giải pháp 2: Tổ chức dạy học trải nghiệm theo học……………………… 39 2.2.1 Các bước tổ chức …………………………………………………………… 2.2.2 Minh họa bước tổ chức………………………………………………… II Hiệu kinh tế, xã hội dự kiến đạt Hiệu kinh tế: ………………………………………………………… 59 Hiệu xã hội: ………………………………………………………… 62 III Điều kiện khả áp dụng Điều kiện áp dụng: ……………………………………………………… 67 Khả áp dụng: ……………………………………………………… 67 PHỤ LỤC PHỤ LỤC I: Bài báo cáo học sinh chủ đề tìm hiểu công nghệ nuôi trồng nấm ăn nấm dược liệu…………………………………………………………….68 PHỤ LỤC II: Một số hình ảnh tổ chức dạy học trải nghiệm theo chủ đề tích hợp - liên bài, liên môn; theo học…………………………………………………… 72 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM VỚI MÔN SINH HỌC THPT Lĩnh vực áp dụng: Đổi dạy học Sinh học THPT I NỘI DUNG A Giải pháp cũ thường làm: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo vấn đề giáo dục Thực tế chương trình, sách giáo khoa nội dung thể thực hành, lồng ghép liên hệ thực tế học Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm nhà trường tổ chức cho em tham quan, dã ngoại, lao động cơng ích, lao động gia đình…Tuy nhiên, cách thức tổ chức chưa đạt hiệu giáo dục cao Việc tổ chức trải nghiệm lớp học: Số thực hành sách giáo khoa tương đối ít, số thực hành chương trình điều kiện tiến hành phức tạp, không phù hợp với điều kiện địa phương, nhà trường Sách giáo khoa Sinh học 12 có thực hành tổng số 48 học, thực hành có tới khó thực thành cơng Bài 7, Thực hành quan sát dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể tiêu cố định tiêu tạm thời; Bài 14, Lai giống Trong chương trình Sinh học 11 có thực hành tổng số 48 học; Sinh học 10 có tổng số 33 Trong năm vừa qua, nhà trường chủ động phân phối chương trình, giáo viên thường chủ động xây dựng chương trình chuyển số thực thực hành thành tập, ôn lí thuyết để phục vụ cho việc học “ứng thi” Việc học lớp, giáo viên thường trọng đến việc tìm kiến thức ơn tập phục vụ thi tìm hiều vấn đề tổ chức cho học sinh trải nghiệm Việc tổ chức trải nghiệm lớp học: Cách thức tổ chức học tập trải nghiệm thường làm là: Bước 1: Lựa chọn địa điểm: Địa điểm lựa chọn để trải nghiệm thường khu du lịch, khu vui chơi, giải trí, theo sở thích học sinh Bước 2: Lên kế hoạch cho chuyến đi: Giáo viên, phụ huynh, nhà trường lên kế hoạch cho chuyến công việc chủ yếu trọng đến việc thời gian, phương tiện, sinh hoạt, chi phí cho chuyến Bước 3: Làm cơng tác xã hội hóa: Cơng việc chủ yếu huy động đóng góp vật chất cho chuyến Chính mục đích học tập khơng rõ ràng, phụ huynh khơng thấy vai trò chuyến học tập trải nghiệm nên khó khăn cơng tác huy động sức dân, chưa kể gây hiểu lầm chủ chương Bộ tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Bước 4: Tổ chức chuyến đi: Trong trình tổ chuyến đi, giáo viên với lực lượng giáo dục nhà trường chủ yếu trọng vào nội quy chuyến việc quản lí học sinh để thuận tiện, dễ dàng Bước 5: Tổng kết rút kinh nghiệm chuyến đi: Công việc chủ yếu công tác tổng kết chi phí chuyến đi; đánh giá chuyến có đảm bảo bảo an tồn hay khơng, đồng thời rút kinh nghiệm cách thức quản lí học sinh dễ dàng Bước 6: Học sinh viết thu hoạch: Do khơng có định hướng nội dung học tập trải nghiệm nên viết thu hoạch, học sinh chủ yếu viết thiên cảm xúc, suy nghĩ trước cảnh đẹp, không gian lạ… Bài thu hoạch học sinh, giáo viên đánh giá theo cách cảm tính khơng đánh giá Nguyên nhân việc tổ chức hoạt động trải nghiệm chưa đạt hiệu cao là:  Do nhận thức chưa đầy đủ mục tiêu giáo dục thời đại Nhận thức chưa sâu sắc hệ thống lí luận họat động trải nghiệm sáng tạo  Do ý thức trách nhiệm với công việc chưa cao Việc tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm đòi hỏi giáo viên phải nỗ lực nhiều so với việc dạy “chay”  Do hạn chế kĩ năng, lực tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo B Giải pháp cải tiến: Quan điểm chung dạy học trải nghiệm sáng tạo: Theo chương trình đổi tổng thể GDPT, hoạt động trải nghiệm sáng tạo (TNST) hình thức tổ chức dạy học thay cho cách dạy học truyền thống, hoạt động học chứa đựng nội dung môn học, nội dung tiết học Trong hoạt động cụ thể cần hoạt động thay tiết học môn học Hình thức tổ chức hoạt động TNST phải đơn giản, tốn hiệu * Vị trí hoạt động TNST chương trình GDPT: - Giai đoạn giáo dục bản: + Tập trung vào việc hình thành phẩm chất nhân cách, thói quen, kỹ sống ; + Học sinh bước vào sống xã hội, tham gia đề án, dự án, hoạt động thiện nguyện, hoạt động lao động tham gia loại hình câu lạc khác ; + Bản thân học sinh vừa người tham gia, vừa người kiến thiết tổ chức hoạt động cho nên học sinh khơng biết cách tích cực hóa thân, khám phá thân, điều chỉnh thân mà biết cách tổ chức hoạt động, tổ chức sống biết làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm; + Mỗi học sinh bắt đầu xác định lực, sở trường, chuẩn bị số lực cho người lao động tương lai người cơng dân có trách nhiệm - Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: + Chương trình hoạt động TNST tổ chức gắn với nghề nghiệp tương lai chặt chẽ hơn, hình thức câu lạc nghề nghiệp phát triển mạnh hơn; + Học sinh đánh giá lực, hứng thú tư vấn để lựa chọn định hướng nghề nghiệp; + Ở giai đoạn này, chương trình có tính phân hóa tự chọn cao Học sinh trải nghiệm với ngành nghề khác hình thức khác * Nội dung hoạt động TNST cần đảm bảo yêu cầu sau: - Đa dạng mang tính tích hợp, tổng hợp kiến thức, kĩ nhiều môn học, nhiều lĩnh vực học tập giáo dục như: giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, giáo dục kĩ sống, giá trị sống, giáo dục nghệ thuật, thẩm mĩ, giáo dục thể chất, an tồn giao thơng, giáo dục mơi trường, giáo dục phòng chống HIV/AIDS… - Thiết thực gần gũi với sống thực tế, đáp ứng nhu cầu hoạt động HS, giúp em vận dụng hiểu biết vào thực tiễn sống cách dễ dàng, thuận lợi * Quy mô địa điểm tổ chức hoạt động TNST: - Về quy mô: Tổ chức theo quy mơ khác nhau: theo nhóm, theo lớp, theo khối, theo trường liên trường Tuy nhiên, tổ chức theo quy mơ nhóm, lớp có ưu nhiều mặt tổ chức đơn giản, không tốn kém, thời gian, HS tham gia nhiều hơn, có nhiều khả phát triển kĩ - Về địa điểm: Có thể tổ chức nhiều địa điểm khác nhà trường: lớp học, thư viện, phòng đa năng, phòng truyền thống, sân trường, vườn trường, viện bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nhà nghệ nhân, làng nghề, sở sản xuất liên quan đến chủ đề hoạt động * Hình thức tổ chức hoạt động TNST: - Hình thức có tính Khám phá (Hoạt động tự chủ): - Hình thức có tính Tham gia lâu dài (Hoạt động câu lạc bộ); - Hình thức có tính Thể nghiệm (Hoạt động hướng nghiệp); - Hình thức có tính Cống hiến xã hội (Hoạt động tình nguyện) * Các lực lượng phối hợp hoạt động TNST: - Có khả thu hút tham gia, phối hợp, liên kết nhiều lực lượng giáo dục nhà trường như: GV chủ nhiệm lớp, GV mơn, cán Đồn, Tổng phụ trách đội, Ban Giám hiệu nhà trường, cha mẹ học sinh, quyền địa phương Hội, tổ chức, doanh nghiệp, nghệ nhân, … - Tùy nội dung tính chất hoạt động mà tham gia lực lượng trực tiếp gián tiếp; chủ trì phối hợp, mặt khác nhau: kinh phí, phương tiện, địa điểm tổ chức, đóng góp chun mơn, trí tuệ, chất xám hay ủng hộ tinh thần, vật chất * Lợi ích mang lại từ hoạt động TNST: - Cầu nối nhà trường, kiến thức môn học… với thực tiễn sống cách có tổ chức, có định hướng… góp phần tích cực vào hình thành củng cố lực phẩm chất nhân cách; - Giúp giáo dục thực mục đích tích hợp phân hóa nhằm phát triển lực thực tiễn cá nhân hóa, đa dạng hóa tiềm sáng tạo; - Ni dưỡng phát triển đời sống tình cảm, ý chí tạo động lực hoạt động, tích cực hóa thân… Giải pháp tổ chức dạy học trải nghiệm môn Sinh học THPT Mục tiêu đổi giáo dục đào tạo nêu dự thảo chương trình giáo dục phổ thơng chương trình tổng thể Bộ đề cao phẩm chất, lực người học Phẩm chất người học bao gồm: Yêu đất nước, yêu người, chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm Năng lực người học bao gồm: Năng lực chung lực chun mơn Năng lực chung có lực lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo Các lực chun mơn có lực lực ngơn ngữ, lực tính tốn, lực tìm hiểu tự nhiên xã hội, lực công nghệ, lực tìm hiểu xã hội, lực tin học, lực thể chất Để đạt phẩm chất, lực chương trình đổi giáo dục hoạt động trải nghiệm thức bắt buộc chương trình sách giáo khoa Đứng trước yêu cầu đổi giáo dục, yêu cầu xã hội “chuẩn đầu ra” người học Không đợi đến ban hành sách giao khoa mới, từ đầu năm học 2016-2017 Sở giáo dục đào tạo Ninh Bình yêu cầu trường làm kế hoạch giảng dạy môn phải có kế hoạch tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo Trong năm học 2016 -2017, nhóm Sinh nhóm chun mơn khác trường THPT Nho Quan C tích cực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Các hoạt động trải nghiệm tất nhóm nói bước đầu mang lại thành công Sự thành cơng có trước hết phải nhờ vào tư tưởng tiến bộ, bắt kịp xu thời đại, dám nghĩ dám làm BGH trường THPT Nho Quan C Mặc dù đóng địa bàn khó khăn tỉnh, Ban giám hiệu trường THPT Nho Quan C nỗ lực học hỏi, chủ động sáng tạo việc quản lí, tổ chức để giáo viên có điều kiện thuận lợi thực nhiệm vụ giáo dục thời đại Trong năm trở lại đây, năm trường THPT Nho Quan C có hoạt động thường niên giúp học sinh giáo viên có nhiều động lực hứng thú với công việc giao Trong năm học 2016 -2017, đáp ứng yêu cầu học tập trải nghiệm sáng tạo nhà trường tổ chức thi “HÀNH TRÌNH VỀ MIỀN DI SẢN” Cuộc thi tạo sân chơi hấp dẫn em học sinh thầy nhóm chun mơn Sáng thứ chào cờ buổi sinh hoạt mong chờ học sinh giáo viên Bản thân nhiều giáo viên khác nhận thấy thay đổi tích cực em qua hình thức học tập trải nghiệm sáng tạo Đối với nhóm Sinh điều kiện thuận lợi để chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu từ năm học 2015 -2016 Dạy học trải nghiệm sáng tạo cách hòa nhập hoạt động nhà trường vào thực tế sống Do gắn với bối cảnh thực tế gắn với nhu cầu người học cho phép dạy học kéo theo ích lợi, tích cực chịu trách nhiệm người học Khi việc học đặt bối cảnh gần gũi với thực tiễn với sống cho phép tạo niềm tin người học, giúp họ tích cực huy động tận dụng tối đa vốn kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu hoạt động học Hiểu rõ mục đích hoạt động học hoạt động học trở thành nhu cầu tự thân có ý nghĩa Qua trình nghiên cứu tảng chương trình, sách giáo khoa hành môn Sinh học 10, 11, 12 Việc tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo với môn Sinh học thực theo giải pháp sau: GIẢI PHÁP 1: TỔ CHỨC DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP - LIÊN BÀI, LIÊN MƠN Để học sinh phát huy lực mình, giáo viên phải tạo hội cho học sinh giải vấn đề tình mang tính thực tiễn Khi học sinh vừa phải vận dụng kiến thức, kĩ chuyên biệt môn học vừa phải vận dụng khả năng, lực riêng thân để giải vấn đề Như vậy, thơng qua việc hồn thành nhiệm vụ bối cảnh thực, giáo viên vừa tạo điều kiện cho học sinh phát triển lực chuyên biệt môn học vừa phát triển lực chung học sinh Các lực hình thành phát triển dựa di truyền người, trình giáo dục trải nghiệm sống Khi người học đáp ứng yêu cầu nhiều loại hình hoạt động khác thời đại Khi tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm theo chủ đề tích hợp - liên bài, liên môn vấn đề cần giải thường tích hợp nội mơn, liên mơn mức độ khác nhau.Việc tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm theo chủ đề - liên bài, liên môn cần thực qua bước sau: 2.1.1 CÁC BƯỚC TỔ CHỨC DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ LIÊN BÀI, LIÊN MƠN Bước 1:Tìm hiểu thực trạng, lựa chọn chủ đề Các nội dung kiến thức học tập phải gắn liền với tình từ thực tiễn địa phương, vấn đề cần giải địa phương Việc lựa chọn chủ đề môn Sinh học cần lựa chọn chủ để gần gũi với đời sống Nội dung phải phù hợp với việc học tập trải nghiệm học sinh, kiến thức khơng ngồi tầm với học sinh, không ôm đồm nhiều kiến thức, từ thấp đến cao, cân đối chiều sâu kiến thức bề rộng vận dụng Đối với môn Sinh học có nhiều chủ đề lớn để giáo viên lựa chọn cho học sinh trải nghiệm gắn với thực tế địa phương như:  Nhân giống, trồng, chăm sóc trồng  Nhân giống chăm sóc vật nuôi  Nuôi trồng nấm ăn nấm dược liệu  Bảo quản nông sản  Bảo vệ chăm sóc sức khỏe người  Bảo vệ mơi trường đa dạng sinh học Bước 2: Lập kế hoạch Kế hoạch chung: Việc tổ chức học tập trải nghiệm có thành cơng hay khơng phụ thuộc nhiều vào việc lập kế hoạch Cơng việc tìm nguồn lực thời gian không gian cần cho việc hoàn thành mục tiêu Kế hoạch chung thể hoạt động chủ đề dạy học người phụ trách phối hợp làm việc Kế hoạch chi tiết: Được thể giáo án giáo viên dự kiến thiết kế chi tiết hoạt động Dự kiến phương án, kịch buổi học tập hoạt động trải nghiệm sáng tạo Bước 2: Tìm kiếm thơng tin liên quan Đối với giáo viên: Tìm kiếm thơng tin chủ đề lựa chọn nơi tổ chức cho học sinh học tập trải nghiệm Liên hệ nhờ tư vấn giúp đỡ chia sẻ chuyên gia, nhà khoa học… Đối với học sinh: Giáo viên phân công nhiệm vụ cho nhóm tìm kiếm thơng tin phương pháp tìm kiếm tài liệu, sách báo, thư viện điện tử, vấn… Bước 3: Tổ chức hoạt động trải nghiệm Trên sở lập kế hoạch chung kế hoạch chi tiết giáo viên tổ chức hoạt động theo dự kiến Tuy nhiên trình tổ chức thực tùy vào tình hình thực tế mà giáo viên thay đổi cho phù hợp để đạt mục tiêu giáo dục cao Bước 4: Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm - Về phía giáo viên: Xây dựng loại phiếu đánh giá để đánh giá hoạt động dạy học trải nghiệm từ đánh giá khách quan hiệu tổ chức hoạt động học, điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu giáo dục + Phiếu đánh giá lực khoa học Sinh học: Phiếu giáo viên thiết kế theo nội dung kiến thức khoa học chủ đề để kiểm tra học sinh + Phiếu đánh giá lực hợp tác nhóm: Phiếu giáo viên xây dựng dựa tiêu chí hoạt động nhóm + Phiếu đánh giá phát triển thân: Phiếu giúp học sinh tự đánh giá thay đổi thân sau hoạt động học Tổng kết loại phiếu đánh giá, từ đánh giá khách quan hiệu hoạt động học, điều chỉnh phù hợp với mục tiêu giáo dục - Về phía học sinh: Hồn thành loại phiếu đánh giá 2.1.2 MINH HỌA CÁC BƯỚC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP - LIÊN BÀI, LIÊN MÔN VỚI CHỦ ĐỀ“SINH SẢN Ở THỰC VẬT - ỨNG DỤNG TRONG NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG” Bước 1: Tìm hiểu thực trạng, lựa chọn chủ đề “Sinh sản thực vật - Ứng dụng nhân giống trồng” Địa phương học sinh nhà trường xã nơng thơn, phần lớn gia đình học sinh sản xuất nông nghiệp như: trồng lúa, trồng rau, trồng ăn quả, trồng hoa, trồng cảnh…Các sản phẩm từ nông nghiệp nguồn thu nhập chủ yếu gia đình em lại ngại, khơng hứng thú, tham gia dẫn đến chốn tránh công việc, lười lao động Trong chương trình Sinh học 11 kiến thức sinh lí thực vật học sinh học trải dài suốt năm học có nhiều kiến thức thực tế Do nội dung kiến thức mơn sinh học 11 đề cập đến đề thi THPT nên em có nhu cầu học tập tích cực Chính cần có hoạt động giúp em học sinh yêu thích mơn, vận dựng kiến thức học vào thực tiễn, sẵn sàng tham gia tích cực, sáng tạo hoạt động sản xuất nông nghiệp gắn với gia đình, địa phương Bước 2: Lập kế hoạch Kế hoạch chung: - Từ 01/5 đến 09/5/2016: Tìm hiểu thực trạng, lựa chọn chủ đề - Từ 10/5 đến 19/5/2016: Tìm hiểu thơng tin liên quan - 20/5/2016: Họp tồn thể phụ huynh học sinh lớp 10E giáo viên nhóm Sinh trường THPT Nho Quan C - Từ 21/5 đến 27/7/2016: Tiếp tục tìm hiểu kiến thức liên quan, tìm hiểu học viện Nơng Nghiệp Việt Nam; Liên hệ với số chuyên gia học viện, thống hành trình ngày trải nghiệm, liên hệ xe, chuẩn bị điều kiện cho ngày trải nghiệm - Ngày 28/7/2016 tổ chức học tập trải nghiệm Học viện nông nghiệp Việt Nam - Từ ngày 29/7/2016 - 17/10/2016 Tổ chức hướng dẫn cho học sinh chuẩn bị báo cáo trải nghiệm - 18 /10/2016 đến 25/10 /2016 Giáo viên cho học sinh hồn thành tiêu chí đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm cho buổi tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo Kế hoạch chi tiết: Thể giáo án dạy học GIÁO ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM VỚI CHỦ ĐỀ “SINH SẢN Ở THỰC VẬT - ỨNG DỤNG TRONG NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG” I MỤC TIÊU DẠY HỌC 1.1 Kiến thức: Tính tích hợp chủ đề : 10 Bài 31 Tiến hóa lớn Bài 32 Nguồn gốc sống Bài 33 Sự phát triển sinh giới qua đại địa chất Bài 34 Sự phát sinh lồi người Bài 35 Mơi trường sống nhân tố sinh thái Bài 36 Quần thể sinh vật mối quan hệ cá thể quần thể Bài 37 Các đặc trưng quần thể sinh - Tỉ lệ giới tính – HS tìm hiểu tỉ lệ vật giới tính bầy đàn gia súc, gia cầm gia đình, địa phương Bài 38 Các đặc trưng quần thể sinh - Đặc trưng kích thước quần thể: vật( tiếp theo) Tính kích thước quần thể hực vật sinh vật di chuyển Bài 39 Biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật Bài 40 Quần xã sinh vật số đặc trưng - Đặc trưng quần xã: Tính độ quần xã phong phú loài quần xã theo số Shannon – Wiener Bài 41 Diễn sinh thái Bài 42 Hệ sinh thái Bài 43 Trao đổi vật chất hệ sinh thái Bài 44 Chu trình sinh địa hóa sinh Bài 45 Dòng lượng hệ sinh thái hiệu suất sinh thái Bài 46 Thực hành: Quản lý sử dụng bền Cả vững tài nguyên thiên nhiên Bài 47 Ơn tập phần Tiến hóa Sinh thái Bài 48 Ơn tập chương trình Sinh học cấp Trung học phổ thông 2.2.1 CÁC BƯỚC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO BÀI HỌC Bước 1: Lên kế hoạch dạy: 41 Nội dung công việc thể giáo án giáo viên dự kiến thiết kế chi tiết hoạt động Dự kiến phương án, kịch hoạt động học tập hoạt động trải nghiệm sáng tạo Bước 2: Giao nhiệm vụ: Giáo viên phân công nhiệm vụ học tập cho nhóm hướng dẫn cách thức thực nhiệm vụ Bước 3: Kiểm tra thực nhiệm vụ: Việc tổ chức hoạt động trả nghiệm học lớp có thành cơng hay khơng phụ thuộc nhiều vào bước Giáo viên hỗ trợ, tư vấn, định hướng hoạt động trải nghiệm em Bước 4: Hoạt động học lớp: Tùy vào nội dung trải nghiệmhọc sinh tiến hành trực tiếp hoạt động lớp báo cáo hình thức trải nghiệm hình ảnh, video… Bước 5: Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm Cuối học (thời gian củng cố bài) giáo viên tổ chức đánh giá học sinh lực khoa học lực hợp tác nhóm hoạt động giáo viên cần tổ chức sáng tạo tạo hứng thú em tạo động lực để em sẵn sàng, mong muốn thể khả học sau 2.2 MINH HỌA CÁC BƯỚC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM THEO BÀI BÀI 19: TUẦN HOÀN MÁU (TIẾP THEO) - SINH HỌC 11 Bước 1: Lên kế hoạch dạy: Nội dung công việc thể giáo án, giáo viên dự kiến thiết kế chi tiết hoạt động, dự kiến phương án, kịch hoạt động học tập hoạt động trải nghiệm sáng tạo Lựa chọn nội dung trải nghiệm có nội dung tổ chức cho học sinh trải nghiệm là: + Nội dung kiến thức “Tim có tính tự động”: Tổ chức hoạt động mổ lấy tim ếch giáo viên hướng dẫn cho nhóm học sinh tự thực hành mổ lấy tim ếch sau học sinh mổ lớp cho bạn quan sát + Nội dung kiến thức “Huyết áp”: Hướng dẫn cho học sinh học tập trải nghiệm đo huyết áp; Tìm hiểu cách phòng chống bệnh cao, thấp huyết áp; Cách sơ cứu bệnh nhân đột quỵ cao thấp huyết áp trạm y tế địa phương sau báo cáo trải nghiệm thuyết trình minh họa video vấn lớp Bước 2: Giao nhiệm vụ: Giáo viên phân công nhiệm vụ học tập cho nhóm 42 Giáo viên chia lớp thành nhóm ( nhóm học sinh) thực nhiệm vụ sau: Nhóm 1: Tìm hiểu tính tự động tim Nhóm 2: Tìm hiểu chu kì hoạt động tim Nhóm 3: Tìm hiểu hệ mạch vận tốc máu Nhóm 4: Tìm hiểu huyết áp Bước 3: Kiểm tra thực nhiệm vụ: Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm học lớp có thành cơng hay khơng phụ thuộc nhiều vào bước Giáo viên hỗ trợ, tư vấn, định hướng hoạt động trải nghiệm em Nhóm 1: Giáo viên định hướng, hỗ trợ em việc thực nhiệm vụ chung nhóm Hình ảnh cắt từ video ghi hình giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành mổ lấy tim Ếch Hình ảnh cắt từ video ghi hình tim Ếch đập tự động Nhóm 2: Học sinh có ý tưởng sân khấu hóa nội dung kiến thức chu kì hoạt động tim người Giáo viên đóng góp ý kiến cho kịch Tư vấn, trả lời số thắc mắc em như: trái tim biểu tượng tình yêu, hồi hộp, lo lắng tim đập nhanh… Nhóm 3: Học sinh nhờ giáo viên tư số vấn đề mà em thắc mắc tiêm người ta lại phải xả hết bọt khí ra, phải tiêm truyền vào tĩnh mạch khơng phải động mạch… Nhóm 4: Học sinh có ý tưởng đóng kịch tình sơ cứu bệnh nhân không cách để đặt vấn đề cho nội dung kiến thức mà em tìm hiểu Học sinh đến trạm y tế xã Gia Lâm vấn quay video ghi hình nội dung học tập trải nghiệm đo huyết áp; tìm hiểu cách phòng chống bệnh cao, thấp huyết áp; Cách sơ cứu bệnh nhân đột quỵ cao thấp huyết áp Hình ảnh cắt từ video ghi hình học sinh vấn trạm y tế xã Gia Lâm Hình ảnh cắt từ video ghi hình học sinh hướng dẫn đo huyết áp Hình ảnh cắt từ video ghi hình học sinh tự đo huyết áp cho Bước 4: Hoạt động học lớp: 43 Trong trình dạy học người giáo viên có vai trò người định hướng, tổ chức hoạt động học thân em người trực tiếp tham gia vào hoạt động (giáo viên nhường bục giảng cho học sinh) Lần lượt nhóm thực hoạt động học tập theo nội dung học Giáo viên điều chỉnh, nhận xét hoạt động Tóm tắt hoạt động lớp: Thời Hoạt động thầy trò gian 10 Hoạt động 1: Tìm hiểu tính tự phút động tim HS nhóm 1: + học sinh mổ lấy tim ếch cho lớp quan sát tính tự động tim + học sinh thuyết trình tính tự động tim + Các em lại nhóm điều hành việc mời nhóm khác đặt câu hỏi thắc mắc giải thích thắc mắc Giáo viên: Định hướng, dẫn dắt 10 hoạt động học sinh, điều hành phút chung 05 phút Nội dung III HOẠT ĐỘNG CỦA TIM Tính tự động tim - Tim co dãn tự động theo chu kì tim có hệ dẫn truyền tim - Hệ dẫn truyền tim tập hợp sợi đặc biệt thành tim - Hệ dẫn truyền tim bao gồm: Nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His mạng Puốc kin - Cơ chế hoạt động: Nút xoang nhĩ tự động phát xung => lan tâm nhĩ làm tâm nhĩ co => lan đến nút nhĩ thất, đến bó hix theo mạng Puôckin lan khắp tâm thất làm tâm thất co Chu kì hoạt động tim Hoạt động 2: Tìm hiểu chu kì - Chu kì tim lần co dãn hoạt động tim nghỉ tim HS nhóm 2: - Mỗi chu kì tim pha co + học sinh diễn kịch chu kì hoạt tâm nhĩ, sau pha co tâm thất động tim mà em tự sáng tác cuối pha giãn chung + Các em lại nhóm điều hành việc mời nhóm khác đặt câu hỏi thắc mắc giải thích thắc mắc Giáo viên: Định hướng, dẫn dắt 44 hoạt động học sinh, điều hành chung Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu trúc hệ mạch vận tốc máu HS nhóm 3: Các em xây dựng báo cáo giấyA o Giáo viên gọi ngẫu nhiên em lên thuyết trình báo cáo, sau chuẩn hóa kiến thức 10 Phút Hoạt động 4: Tìm hiểu huyết áp học sinh nhóm điều hành hoạt động học tìm hiểu huyết áp + học sinh diễn kịch tình sơ cứu người bị đột quỵ huyết áp cao Học sinh điều hành hoạt động nhóm đặt vấn đề cách sơ cứu người bị đột quỵ tình thư kí kịch hay sai + Mở video vấn cách sơ cứu người bị đột quỵ huyết áp cao thấp.( HS thực sở trạm y tế Gia Lâm) Giáo viên kết luận cách sơ cứu phòng ngừa bệnh cao thấp huyết áp IV HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ MẠCH Cấu trúc hệ mạch - Hệ mạch bao gồm: hệ thống động mạch, hệ thống mao mạch hệ thống tĩnh mạch - Hệ thống động mạch: Động mạch chủ → Động mạch nhỏ dần → Tiểu động mạch - Hệ thống mao mạch: mạch máu nhỏ nối động mạch tĩnh mạch - Hệ thống tĩnh mạch: Tiểu động mạch→ Các tĩnh mạch lớn dần → Tỉnh mạch chủ Vận tốc máu: - Vận tốc máu tốc độ máu chảy giây - Vận tốc máu hệ mạch phụ thuộc vào tổng tiết diện mạch chênh lệch huyết áp hai đầu đoạn mạch Huyết áp: - Huyết áp áp lực máu tác dụng lên thành mạch - Huyết áp bao gồm: Huyết áp tâm thu huyết áp tâm trương - Huyết áp giảm dần hệ mạch 45 - Kịch sân khấu hóa nội dung “chu kì hoạt động tim người trưởng thành” học sinh nhóm Dạ dày: (đi vào) Kìa trông chị Chim chết chị Tim nhỉ? Tim: Ôi chị dày! Sao đâu mà lang thang thế? Dạ dày: Tôi hít thở khơng khí chút ít, làm việc nhiều mệt chị ạ! Tim: Thế lũ nhà chị đâu? Dạ dày: Ơi ơi! Chúng biết ăn no ngủ kĩ, có biết, tơi phải làm việc vất vả để phân giải chất đâu Không nhà chị, chăm có tiếng mà lại thơng minh, biết xếp thời gian biểu! Tim: Chuyện nhà tơi mà lại! Nói cho oai thơi chứ, chúng chẳng biết đâu Là phải phân cho chúng phút phải co bóp cho đủ 85 nhịp,vậy khoảng 0.8s nhịp Dạ dày: Ơ … tơi thấy Nhĩ làm có 0.1s mà thằng Thất có 0.3s nào? Tim: Chả tơi thấy Nhĩ bé nên cho làm 0.1s đầu nghỉ, thằng Thất làm 0.3s hai đứa nghỉ 0.4s chị ạ! Dạ dày: À thế! Các chị vừa làm, vừa nghỉ hèn làm việc suốt đời mà không mệt mỏi Đấy bạn học sinh thấy chưa, học tập phải kết hợp với vui chơi nghỉ ngơi cách khoa học đạt kết cao này, sức khỏe tốt này, tinh thần vui vẻ nhớ chưa? Tim: Đúng lời chị nói đấy, phải giống họ nhà tim ấy! Dạ dày: Ấy chết! Sao tơi thấy nặng q! Chắc thằng Miệng lại lơi mà! Có lẽ phải xin phép chị trước thôi! Tim: Dạ chị thong thả khổ cơ! - Kịch sân khấu hóa tình người bị huyết áp đột quỵ (Dẫn truyện): Ngày thứ công ty trách nhiệm hữu hạng Hùng Vương Giám đốc: Bước vào với tâm trạng ủ rũ, lo lắng lúc thư kí bước vào Thư kí: Chào Giám đốc ! Em đến ! 46 Giám đốc : Ừ! Hơm có việc quan trọng đọc cho tơi biết ? (giọng nói yếu đuối ) Thư kí : Dạ! 9h hơm giải số nợ ngân hàng tháng cho nhà nước Công ty bị thiệt hại nhiều sau vụ khủng hoảng tài Các mặt hàng khơng tiêu thụ ngồi thị trường vấn đề tiền lương công nhân Chúng ta phải sếp ? ( tâm trạng lo lắng ) Giám đốc: Ây gu! Để xem xét, cô đừng rối lên vậy!( mặt lo lắng cùng, tay để lên trán, nhắm mắt, suy nghĩ) (Sau giám đốc đứng lên, ơng dưng thấy đau đầu, chóng mặt, bước lệch, tay túm vào ghế tay để lên đầu => ông ngã lăn đất) Thư kí : (Hốt hoảng) Giám… giám đốc … Ơng có khơng ạ? Ơi! Làm bây giờ? (Cơ thư kí vừa lay mạnh vào người giám đốc vừa vỗ mạnh vào mặt ơng, lấy dầu gió xoa vào vùng mặ, tay, chân Sau đó, thư kí lấy điện thoại ra.) Thư kí: À ! gọi 114 … nhầm 115 Tại bệnh viện: Thư kí: Giám đốc tơi có khơng bác sĩ? Bác sĩ mau nói đi! (giọng run run lo lắng) Bác sĩ : Bệnh nhân bị huyết áp cao gây vỡ mạch máu não hôn mê Chúng cố gắng hết sức! Thư kí : (Ngã khụy xuống đất, gương mặt tái nhợt, yếu đuối) Hình ảnh cắt từ video ghi hình tiết học lớp 11C Hình ảnh cắt từ video ghi hình tiết học lớp 11C Hình ảnh cắt từ video ghi hình tiết học lớp 11C Bước 5: Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm Cuối học (thời gian củng cố bài) giáo viên tổ chức đánh giá học sinh lực khoa học lực hợp tác nhóm Hoạt động giáo viên cần tổ chức sáng tạo tạo hứng thú em tạo động lực để em sẵn sàng, mong muốn thể khả học sau 47 Trong giáo viên tổ chức thi đội cách bốc thăm bạn đại diện cho nhóm trả lời nhanh câu hỏi theo chủ đề theo hình thức bốc thăm Thời gian làm cho đại diện nhóm phút sau giáo viên đánh giá nhận xét tinh thần làm việc nhóm thơng qua buổi học để tổng kết cho điểm phần thưởng cho nhóm, cá nhân có thành tích đặc biệt GĨI CÂU HỎI 1: TÍNH TỰ ĐỘNG CỦA TIM Câu 1: Khả co dãn tự động tim gọi gì? Câu 2: Tim co dãn tự động theo chu kì tim có gì? Câu 3: Hệ dẫn truyền tim bao gồm nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất phận nào? Câu 4: Cơ tâm nhĩ co nhận xung điện trực tiếp từ đâu? Câu 5: Cơ tâm thất co nhận xung điện trực tiếp từ đâu? Câu 6: Hãy giải thích lao động năng, tập thể dục, hồi hộp lo lắng nhịp tim lại tăng lên so với bình thường có phải bệnh lí hay khơng? GĨI CÂU HỎI 2: CHU KÌ HOẠT ĐỘNG CỦA TIM Câu 1: Một chu kì tim có pha? Ở người trưởng thành : Câu 2: Chu kì tim kéo dài bao lâu? Câu 3: Tâm nhĩ hoạt động bao lâu? Câu 4:Tâm thất hoạt động bao lâu? Câu 5: Một phút có khoảng nhịp tim? Câu 6: Giải thích tim chuột đập nhanh tim trâu? GÓI CÂU HỎI 3: CẤU TRÚC HỆ MẠCH VÀ VẬN TỐC MÁU Câu 1: Cấu trúc hệ mạch bao gồm phận nào? Câu 2: Nằm tiểu động mạch tiểu tĩnh mạch hệ thống mạch nào? Câu 3:Tốc độ máu chảy giây gọi gì? Câu 4:Trong hệ mạch tổng tiết diện loại mạch lớn nhất? Câu 5:Trong hệ mạch tổng tiết diện loại mạch lớn nhất? Câu 6: Tại tiêm truyền người ta tiêm truyền vào tĩnh mạch mà động mạch? GÓI CÂU HỎI 4: HUYẾT ÁP Câu 1: Áp lực máu tác dụng lên thành mạch gọi là? Câu 2: Huyết áp tối đa tạo hoạt động tim nào? Câu 3: Huyết áp tối thiểu tạo hoạt động tim nào? Câu 4: Ở người huyết áp đo vị trí nào? 48 Câu 5: Ở trâu, bò, ngựa huyết áp đo vị trí nào? Câu 6: Hãy giải thích người cao huyết áp nên ăn nhạt? BIỂU ĐIỂM: Tổng 10 điểm Câu 1, 2, 3, 4, câu 1.5 điểm Câu 2,5 điểm II HIỆU QUẢ: Hiệu kinh tế Đối với việc thực giải pháp 1: - Tận dụng nguồn lực xã hội phục vụ cho giáo dục ( nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, chi hội phụ huynh ) - Các hoạt động giáo viên học sinh làm để tiết kiệm chi phí: viết kịch bản, đạo diễn, dàn dựng, đàn hát Ví dụ: Chỉ tính cho chủ đề dạy học trải nghiệm “CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG NẦM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU” cho lớp 11 sau: DỰ TÍNH SỐ TIỀN CHI CHO TRẢI NGHIỆM CỦA LỚP HỌC SINH 11  DỰ TÍNH SỐ TIỀN CHI CHO TRẢI NGHIỆM CỦA LỚP 35 HỌC SINH ( Dạy học trải nghiệm trồng nấm ăn, nấm dược liệu gồm: Trải nghiệm chuyên gia; trải nghiệm sở sản xuất địa phương; báo cáo trải nghiệm trước toàn trường) STT Nội dung Số lượng Xe ô xe 40 chỗ Thuê chuyên gia ngày Nguyên liệu làm nấm m3 Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) 200 000 200 000 000 000 000 000 500 000 500 000 49 thử nghiệm Thuê viết kịch kịch 000 000 000 000 Thuê đạo diễn người x 500 000 500 000 Thuê 200 000 200 000 người dẫn buổi người x trình bán buổi tập chương chuyên nghiệp Thuê trang phục 16 x buổi 50 000 600 000 Thiết kế sân khấu 1phông x 128 60 000/m2 680 000 Âm hỗ trợ Mẫu nấm linh chi m2 buổi bịch 500 000 30 000 500 000 120 000 Mẫu nấm sò bịch 20 000 80 000 Mẫu nấm mộc nhĩ bịch 20 000 80 000 9 10 11 Tổng số tiền (bằng số): 20 460 000 Tổng số tiền (bằng chữ): Hai mươi triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng DỰ TÍNH SỐ TIỀN CHI CHO TRẢI NGHIỆM CỦA LỚP CÒN LẠI (Dạy học trải nghiệm trồng nấm ăn, nấm dược liệu sở sản xuất địa phương.) STT Nội dung Số lượng Thuê chuyên gia ngày chủ Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) 1000 000 000 000 500 000 500 000 doanh nghiệp Nguyên liệu làm m3 nấm thử nghiệm Tổng 500 000 chi cho lớp Tổng Bằng số: 500 000 x7 = 17 500 000 Bằng chữ: Mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng Tổng số tiền dự kiến chi cho lớp học tập trải nghiệm là: chi cho lớp 20 460 000 + 17 500000 = 37 960 000 đ Bằng chữ: Ba bẩy triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng 50 BẢNG CÁCH THỨC THỰC HIỆN VÀ SỐ TIỀN CHI THỰC  SỐ TIỀN CHI CHO TRẢI NGHIỆM CỦA LỚP 35 HỌC SINH ( Dạy học trải nghiệm trồng nấm ăn, nấm dược liệu gồm: Trải nghiệm chuyên gia; trải nghiệm sở sản xuất địa phương; báo cáo trải nghiệm trước toàn trường) STT Nội dung lượng xe Xe ô ngày 200 000 Thành Cách thực tiền (đ) 200 000 Phụ huynh hỗ 000 000 000 000 chuyên gia làm Giáo viên nhờ chuyên gia Nguyên liệu m Đơn giá (đ) trợ Thuê Số 500 000 500 000 nấm tiền 500 000 (Tiền quà) Thực sở trồng thử nghiệm Thành nấm địa phương Thuê viết kịch 000 000 000 000 kịch bản Thuê đạo người 000 000 500 000 diễn x buổi Thuê người người 200 000 200 000 GV HS GV HS dẫn chương x buổi trình bán tập chuyên nghiệp Thuê trang 16 x phục 50 000 600 000 buổi 200 000 HS tự làm (Mua nguyên liệu Thiết kế sân 1phông khấu x 128 m2 Âm buổi hỗ trợ, nhạc 60 000/m2 680 000 500 000 500 000 Đoàn trường GV, HS 51 10 11 12 Mẫu nấm bịch 30 000 120 000 linh chi Mẫu nấm bịch 20 000 80 000 sò Mẫu nấm bịch 20 000 80 000 mộc nhĩ Mượn Mượn Mượn 20 460 000 Tổng số tiền (bằng số): 400 000  SỐ TIỀN CHI CHO TRẢI NGHIỆM CỦA LỚP CÒN LẠI (Dạy học trải nghiệm trồng nấm ăn, nấm dược liệu sở sản xuất địa phương, báo cáo video trước lớp.) STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành (đ) tiền Cách (đ) thức Thành tiền thực Thuê ngày chuyên gia - 1.000.00 000 000 0 đồng viên nhờ chủ chủ doanh doanh nghiệp Nguyên Giáo 3m 500.000 nghiệp 500 000 Doanh liệu làm nghiệp nấm thử hỗ trợ đồng nghiệm Tổng chi 500 000 đồng cho lớp Tổng chi Bằng số: 2.500.000 x đồng cho lớp = 17.500.000 - Số tiền dự định phải chi: 37 960 000đ ( Ba bảy triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng) - Giáo viên học sinh liên hệ nhờ, mượn, tự làm số tiền thực chi: 700 000 (Bảy trăm ngàn đồng) 52 - Tiết kiệm làm lợi được: 37 260 000 đ (Ba mươi bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng) Hiệu xã hội dự kiến đạt được: Về phía học sinh: Được tham gia vào hoạt động trải nghiệm em phát triển phẩm chất, lực người học theo yêu cầu đổi giáo dục không phát huy lực, phẩm chất học thời gian ngắn mà mang lại hiệu lâu dài, khơng lực riêng ( mơn Sinh) mà giúp em phát triển lực chung Về phía giáo viên: Phát huy lực chuyên biệt lực chung giáo viên Đồng thời qua việc tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm thân giáo viên có hội học tập từ đồng nghiệp, học sinh, chuyên gia, nhà khoa học … để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kĩ mềm…một cách nhanh chóng, tiết kiệm hiệu Về phía nhà trường: Giảm áp lực mua sắm trang thiết bị phục vụ giáo dục thời đại Về phía gia đình: Học sinh tích cực tham gia hoạt động lao động bố mẹ Qua hoạt động học tập trải nghiệm học sinh biết vận dụng sáng tạo kiến thức, kĩ học vào thực tiễn sống gia đình em Về phía xã hội: Học sinh u thích lao động, khơng ngại tham gia hoạt động lao động gia đình, địa phương hạn chế tình trạng em xa ngã vào tệ nạn xã hội Sau trường em tiết kiệm thời gian để tìm hiểu lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với thân Qua hoạt động trải nghiệm học sinh bộc lộ lực chuyên biệt, lực chung niềm đam mê, sở trường em Nhận thức rõ nhu cầu ngành nghề công việc xã hội, đòi hỏi u cầu cơng việc Giáo viên học sinh cầu nối nhà khoa học, chuyên gia với bà nông dân lĩnh vực sản xuất nông nghiệp Một ngành sản xuất mà chiếm số lượng lớn lao động nước Đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Trong năm học vừa qua 2016 -2017, ngày 10/4/2017 nhà trường vinh dự đón Vụ trưởng giáo dục TS Vũ Đình Chuần đồn cơng tác Sở giáo dục đào tạo Ninh Bình thăm làm việc với nhà trường nội dung tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo Đồn cơng tác đánh giá cao cách thức tổ 53 chức dạy học trải nghiệm trường THPT Nho Quan C nói chung có đóng góp nhóm Sinh nói riêng.( Nhóm Sinh nhóm chun mơn suất xắc lọt vào vòng thi chung kết “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với môn học” nhà trường III ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG: Điều kiện áp dụng Để tiến hành tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo môn Sinh học thành công, cần đáp ứng số yêu cầu, điều kiện sau: Một là, giáo viên phải có ý thức trách nhiệm với công việc cao, nhận thức đầy đủ hoạt động trải nghiệm sáng tạo Hai là, giáo viên phải có lực sư phạm kiến thức vững vàng, có khả tổ chức kiện; biết cách thúc đẩy người tinh thần, giá trị người cá nhân học sinh bộc lộ phát huy Giáo viên học sinh phải có số lực chung, lực chuyên biệt chủ đề lựa chọn, có tổ chức hoạt động trải nghiệm Ba là, việc chuẩn bị khâu giáo viên học sinh phải cụ thể, chu đáo theo bước, kế hoạch, sở hợp tác, cộng tác hiệu thành viên, nhóm Học sinh tự tin, chuẩn bị đầy đủ yêu cầu giáo viên, chấp hành nghiêm túc kỉ luật học tập Bốn là, Ban giám hiệu nhà trường ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi, có kế hoạch quản lí hoạt động dạy học trải nghiệm Năm là, đồng tình, đồng hành, ủng hộ lực lượng giáo dục nhà trường b Khả áp dụng: GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM VỚI MƠN SINH HỌC áp dụng cho trường Trung học phổ thông, Dân tộc Nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Với tất đối tượng học sinh: yếu, trung bình, khá, giỏi Mỗi nhóm học sinh phân công nhiệm vụ, tất em tham gia vào nhiệm vụ cụ thể dựa lực sở trường em PHỤ LỤC (có đính kèm) PHỤ LỤC I: Bài báo cáo học sinh chủ đề tìm hiểu cơng nghệ ni trồng nấm ăn nấm dược liệu 54 PHỤ LỤC II: Một số hình ảnh tổ chức dạy học trải nghiệm theo chủ đề tích hợp liên bài, liên mơn; theo học Ninh Bình, ngày 15 tháng năm 2017 Người thực BÙI THỊ LIÊN VŨ THỊ THANH NHÀN PHỤ LỤC I: BÀI BÁO CÁO CỦA HỌC SINH VỀ CHỦ ĐỀ TÌM HIỂU CƠNG NGHỆ NI TRỒNG NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU 55 ... theo học ………………………………………………… 72 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM VỚI MÔN SINH HỌC THPT Lĩnh vực áp dụng: Đổi dạy học Sinh học THPT I NỘI DUNG A Giải pháp cũ thường làm: Hoạt động trải. .. thức tổ chức dạy học thay cho cách dạy học truyền thống, hoạt động học chứa đựng nội dung môn học, nội dung tiết học Trong hoạt động cụ thể cần hoạt động thay tiết học môn học Hình thức tổ chức hoạt. .. giáo khoa hành mơn Sinh học 10, 11, 12 Việc tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo với môn Sinh học thực theo giải pháp sau: GIẢI PHÁP 1: TỔ CHỨC DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ TÍCH
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM MÔN SINH HỌC THPT, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM MÔN SINH HỌC THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay