GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM MÔN SINH HỌC THPT

55 56 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 06:21

... theo học ………………………………………………… 72 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM VỚI MÔN SINH HỌC THPT Lĩnh vực áp dụng: Đổi dạy học Sinh học THPT I NỘI DUNG A Giải pháp cũ thường làm: Hoạt động trải. .. thức tổ chức dạy học thay cho cách dạy học truyền thống, hoạt động học chứa đựng nội dung môn học, nội dung tiết học Trong hoạt động cụ thể cần hoạt động thay tiết học môn học Hình thức tổ chức hoạt. .. giáo khoa hành mơn Sinh học 10, 11, 12 Việc tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo với môn Sinh học thực theo giải pháp sau: GIẢI PHÁP 1: TỔ CHỨC DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ TÍCH
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM MÔN SINH HỌC THPT, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM MÔN SINH HỌC THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay