de luyen tap hoc ki 1 lop 1

30 21 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 23:05

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Đặng Gia Hân – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt T 10 Em có tốc độ đọc nhanh, phát âm rõ,chữ viết tốt Toán T 10 Em tính tốn cẩn thận, làm tốt Tự nhiên xã hội T Em có sống tốt Em chăm học, hiểu nhanh Đạo đức T Em nắm kiến thức, vận dụng tốt Âm nhạc T Hát hay, biết đặt tình cảm vào hát Mỹ thuật T Em có ý thức hồn thành theo u cầu Thủ cơng H Em hoàn thành Thể dục T Em học tốt Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hồn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề T Nhận xét Em có lực học tập tốt, cần phát huy 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em chăm, ngoan, tích cực học tập Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Đặng Hoàng Phú– Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt T 10 Em đọc tốt, chữ viết đẹp cần tập trung để tă tốc độ viết Toán H Em tiếp thu tốt, cần tính tốn cẩn thận đạt kết ca Tự nhiên xã hội T Em tiếp thu nhanh cần tích cực phát biểu Đạo đức T Em thực tốt hành vi đạo đức học Âm nhạc T Hát hay, phụ hoạ tốt Mỹ thuật H Em có ý thức hồn thành theo yêu cầu Thủ công T Em chăm làm Thể dục H Em nắm cách thực Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề T Nhận xét Em có lực học tập tốt đơi lúc cần tập trung học 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em tham gia tốt phong trào, biết đoàn kết yêu thương bạn bè Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Hồ Như Quỳnh – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt H Toán T Tự nhiên xã hội T Em biết giữ gìn tốt vệ sinh cá nhân Đạo đức T Em nắm tốt, cần mạnh dạn tham gia xây dựng Âm nhạc H Hát thuộc lời, to rõ Mỹ thuật H Em có ý thức hồn thành theo u cầu Thủ cơng T Em hồn thành tốt Thể dục T Em nắm nội dung học thực tốt Nhận xét Em viết đọc đánh vần điền vần chưa chín xác Em có tính tốn tốt, cần rèn tốc độ làm nhanh h dạng tốn đếm hình Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Nhận xét Tự phục vụ, tự quản T Em có lực học tập tốt, cần rèn để tăng tốc độ viết Hợp tác T Tự học giải vấn đề T 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em lễ phép, ngoan, hiền cần mạnh dạn Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Hồ Thị Thanh Thùy – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt T Em đọc tốt làm chưa xác, cần tự tin em nhé! Toán T Em tính tốn xác, cần rèn thêm dạng tốn hình Tự nhiên xã hội T Em hiểu bài, học tốt Đạo đức T Em nắm tốt, cần mạnh dạn bày tỏ ý kiến Âm nhạc T Hát rõ lời, giọng hát truyền cảm Mỹ thuật T Em có ý thức hồn thành theo u cầu Thủ cơng H Em có nhiều tiến học tập Thể dục T Em nắm cách thực Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề T Nhận xét Em tiếp thu tốt, thực đầy đủ nhiệm vụ cô giao 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét En chăm, ngoan đôi lúc cần tự tin bày tỏ ý kiến trước tập thể Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Hứa Tấn Phát – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt C Em chưa hoàn thành mơn học Tốn C Em chưa hồn thành nội dung môn học Tự nhiên xã hội H Em có cố gắng hồn thành nội dung mơn học Đạo đức H Em thực tốt việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, cần tự giác học Âm nhạc H Em có cố gắng hồn thành Mỹ thuật H Em vẽ hình đơn giản, cần sáng tạo Thủ cơng H Em hồn thành Thể dục H Em thực thao tác chậm,cần ôn luyện thêm Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản Đ Hợp tác Đ Tự học giải vấn đề Đ Nhận xét Em chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập, cần cố gắng nhiều 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm Đ Tự tin, trách nhiệm Đ Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em học đầy đủ, tham gia phong trào, cần nổ em nhé! Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Huỳnh Hiếu Thuận – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt C Em chưa hồn thành mơn học, cố gắng lên em nhé! Tốn C Em chưa hồn thành nội dung mơn học Tự nhiên xã hội H Em có cố gắng hồn thành mơn học Đạo đức H Em hiểu biết môn, cần chủ động học tập Âm nhạc H Hát thuộc lời nhỏ Mỹ thuật H Em vẽ hình đơn giản, cần sáng tạo Thủ cơng H Em có cố gắng để hoàn thành Thể dục H Em thực tương đối xác Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản Đ Hợp tác Đ Tự học giải vấn đề Đ Nhận xét Em tiếp thu chậm, cần cố gắng 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Nhận xét Chăm học, chăm làm Đ Em ngoan, biết yêu thương bạn bè cần chăm học Tự tin, trách nhiệm Đ Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Huỳnh Lệ Tuyền – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt T Em đọc lưu lốt viết hay sai chưa cỡ chữ, cần tính cẩn thận viết Tốn T Em có tính tốn tốt, cần hồn thiện thêm đếm hình Tự nhiên xã hội T Em nắm tốt cần tích cực phát biểu Đạo đức T Em nắm nội dung học, có ý thức thực hành vi học Âm nhạc H Hát to, rõ lời Mỹ thuật H Em hồn thành đầy đủ Thủ cơng H Em có ý nghe hướng dẫn Thể dục H Em thuộc thứ tự thực động tác tương đối xác Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề T Nhận xét Em tiếp thu tốt có ý thức học 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em chăm, ngoan, tích cưc học tập đôi lúc cần tự tin phát biểu to Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Huỳnh Ngọc Bích – Lớp 1/4 2.1 Các mơn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt H Em đọc chậm, điền vần sai Cần rèn đọc trơn luyện viết em nhé! Toán H Em có cố gắng cần cẩn thận làm tính Tự nhiên xã hội H Em hồn thành học tốt Đạo đức T Em nắm tốt, cần mạnh dạn nêu ý kiến Âm nhạc H Hoàn thành nội dung học Mỹ thuật H Em vẽ hình đơn giản, cần sáng tạo Thủ cơng H Em có ý nghe hướng dẫn Thể dục H Em biết thực tương đối xác động tác Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hồn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác Đ Tự học giải vấn đề Đ Nhận xét Em có cố gắng thực nhiệm vụ cô giao vận dụng kiến thức vào chậm, cần rèn thêm tự học 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em học đều, Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Huỳnh Thanh Ngân – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt H Em đọc tốt cần rèn chữ viết tính cẩn thận làm Toán T Em tiếp thu nhanh cần ý học rèn tính thận Tự nhiên xã hội T Em nắm tốt, tích cực tham gia phát biểu Đạo đức T Em nắm nội dung học, có ý thức thực hành vi học Âm nhạc H Hát thuộc lời nhỏ Mỹ thuật H Em hồn thành đầy đủ Thủ cơng H Em thực đầy đủ sản phẩm theo yêu cầu Thể dục H Em thực tư đúng,đẹp Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề T Nhận xét Em có lực học tập tốt, cần rèn thêm tự quản 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em chấp hành tốt nội quy, hòa đồng biết giúp bạn Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Lâm Bảo Như – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt T Em đọc tốt, cần luyện viết nét Toán H Em nắm tốt làm cần cẩn thận để tránh sai sót Tự nhiên xã hội T Em hồn thành tốt nội dung mơn học Đạo đức T Em thực tốt hành vi đạo đức học Âm nhạc H Hát gõ đệm tốt Mỹ thuật H Em hoàn thành đầy đủ Thủ công T Em chăm làm Thể dục H Em điểm số,to,rõ ràng Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề T Nhận xét Em thực tốt nhiệm vụ cô giao 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em tích cực tham gia hoạt động giáo dục Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Lê Thành Phụng – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt H Em đọc có tiến nối câu chưa xác, cần rèn chữ viế tính cẩn thận làm Tốn H Em tính tốn tốt, cần rèn thêm dạng tốn đếm hình Tự nhiên xã hội T Em nắm tốt, tích cực tham gia xây dựng Đạo đức T Em hiểu tích cực tham gia phát biểu Âm nhạc T Hát hay, biết đặt tình cảm vào hát Mỹ thuật H Em hồn thành đầy đủ Thủ cơng T Em hồn thành tốt Thể dục H Em thực đúng,đều theo yêu cầu học Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Nhận xét Tự phục vụ, tự quản T Em tiếp thu tốt Có ý thức tự học đạt kết cao Hợp tác T Tự học giải vấn đề Đ 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đồn kết, u thương T Nhận xét Em có ý thức tham gia phong trào tốt, biết giúp đỡ bạn Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Lương Gia Gia – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt T Em đọc tốt , cần tập trung học Toán H Em nắm kiến thức tốt Cẩn thận làm đạt kết cao Tự nhiên xã hội T Em tiếp thu tốt Đạo đức T Em hiểu tích cực phát biểu Âm nhạc T Hát hay, biết đặt tình cảm vào hát Mỹ thuật H Em hồn thành đầy đủ Thủ cơng H Em hoàn thành Thể dục T Em nhịp,quay hướng Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề T Nhận xét Em có lực học tập tốt đơi lúc cần tập trung học 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em tích cực tham gia hoạt động giáo dục Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Lưu Hồng Tường – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt H Em có cố gắng đọc viết yêu cầu, cần rèn đọc trơn Toán H Em có tiến bộ, cần chăm học Tự nhiên xã hội H Em hồn thành nội dung mơn học Đạo đức H Em nắm nội dung học biết thực cần chủ động tron học tập Âm nhạc H Hoàn thành nội dung học Mỹ thuật H Em vẽ hình đơn giản, cần sáng tạo Thủ công H Em hoàn thành Thể dục H Em thực mức Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Nhận xét Tự phục vụ, tự quản Đ Em hồn thành đầy đủ nhiệm vụ giao với giúp đỡ cô bạn bè, cần rèn thêm ý thức tự học Hợp tác T Tự học giải vấn đề Đ 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm Đ Tự tin, trách nhiệm Đ Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em lễ phép với thầy cô, thương yêu bạn bè, cần chăm học tự tin Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Nguyễn Lý Kỳ Hải – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt T Em đọc, viết thành thạo; cần lưu ý viết độ rộng chữ Toán T 10 Em làm tốt, cần rèn tính cẩn thận làm Tự nhiên xã hội T Em hồn thành tốt nội dung mơn học Đạo đức T Em nắm tốt, tích cực học tập Âm nhạc T Hát gõ đệm tốt Mỹ thuật T Em có ý thức hồn thành theo u cầu Thủ cơng H Em hồn thành Thể dục T Em nắm cách thực Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề T Nhận xét Em thực tốt nhiệm vụ cô giao 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em chăm, ngoan, thực tốt nội quy trường lớp Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Nguyễn Minh Trí – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt T 10 Em đọc, viết tốt; cần rèn tính cẩn thận Tốn T Em có tính tốn tốt, cần hồn thiện thêm đếm hình Tự nhiên xã hội T Em chăm học, hiểu nhanh Đạo đức T Em chủ động học tập, nắm tốt Âm nhạc H Hát thuộc lời, to rõ Mỹ thuật T Em tích cực phát biểu, hồn thành đầy đủ Thủ cơng H Em hồn thành Thể dục T Em nhịp,quay hướng Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề T Nhận xét Em biết tự học hoàn thành tốt nhiệm vụ cô giao 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em chăm, ngoan, đoàn kết thương yêu bạn bè Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Nguyễn Tấn Lợi – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt H Em có tiến cần rèn đọc trơn luyện viết Toán H Em có cố gắng, rèn tự tin, tiếp tục nỗ lực nhé! Tự nhiên xã hội H Em học rụt rè phát biểu Đạo đức H Em có cố gắng hồn thành bài, cần rèn thêm cách trình bày Âm nhạc H Hồn thành nội dung học Mỹ thuật H Em hồn thành đầy đủ Thủ cơng H Em có cố gắng để hồn thành Thể dục H Em thực tương đối,cần ôn luyện thêm nhà Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản Đ Hợp tác T Tự học giải vấn đề Đ Nhận xét Em vận dụng kiến thức vào chậm 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Nhận xét Chăm học, chăm làm Đ Em ngoan cần chăm học tích cực tham gia hoạt động giáo dục Tự tin, trách nhiệm Đ Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Nguyễn Thiên Bảo – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt H Em đọc tốt, cần rèn thêm chữ viết tính cẩn thận làm bà Tốn H Em có tính tốt, cần rèn thêm dạng tốn đếm hình Tự nhiên xã hội T Em hồn thành tốt mơn học Đạo đức T Em thực tốt nội dung môn học Âm nhạc H Hát thuộc lời, to rõ Mỹ thuật H Em hoàn thành đầy đủ Thủ cơng H Em hồn thành Thể dục H Em thuộc thứ tự thực động tác tương đối xác Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề Đ Nhận xét Em thực đầy đủ nhiệm vụ cô giao cần rèn thêm tự học 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em chấp hành tốt nội quy, hòa đồng biết giúp bạn Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Phạm Lê Vy – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt H Chữ viết tốt đọc đánh vần, cần rèn thêm để tăng tốc đ đọc, viết em nhé! Toán T Em nắm tốt, cần cẩn thận làm Tự nhiên xã hội T Em hiểu bài, học tốt Đạo đức T Em nắm tốt, cần mạnh dạn phát biểu xây dựng Âm nhạc T Hát hay, phụ hoạ tốt Mỹ thuật H Em hồn thành đầy đủ Thủ cơng H Em hoàn thành Thể dục H Em biết thực tương đối xác động tác Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề T Nhận xét Em tiếp thu tốt, cần rèn để tăng tốc độ làm 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em chăm ,ngoan cần tự tin phát biểu to Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Phạm Quỳnh Như – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt H Em đọc có tiến cần rèn chữ viết Tốn H Em có cố gắng làm tập Đáng khen Tự nhiên xã hội H Em nắm kiến thức phát biểu Đạo đức T Em tích cực tham gia hoạt động Âm nhạc T Hát rõ lời, giọng hát truyền cảm Mỹ thuật H Em hoàn thành đầy đủ Thủ cơng H Em hồn thành Thể dục T Em thực tư đúng,đẹp Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hồn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề T Nhận xét Em có lực học tập tốt đôi lúc cần tự giác học 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em có cố gắng học tập, yêu thương bạn bè Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Trần Long Minh Tiến – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt T 10 Em đọc tốt, chữ viết Cần tập trung học Tốn T Em tính tốn tốt cần rèn thêm dạng tốn đếm hình Tự nhiên xã hội T Em có khả quan sát tốt Đạo đức T Em nắm thực hành tốt Âm nhạc T Hát hay, biết đặt tình cảm vào hát Mỹ thuật H Em hoàn thành đầy đủ Thủ công H Em thực đầy đủ sản phẩm theo yêu cầu Thể dục T Em thực đúng,đều theo yêu cầu học Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề T Nhận xét Em có lực học tập tốt đôi lúc cần tập trung 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em lễ phép với thầy cô, thương yêu bạn bè Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Trần Ngọc Nhi – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt T Em đọc tốt, cần rèn tính cẩn thận để viết đạt kết cao Tốn T Em tính tốn tốt cần rèn thêm dạng tốn đếm hình Tự nhiên xã hội T Em chăm học, hiểu nhanh, có sống tốt Đạo đức T Em nắm bái tốt, tích cực học tập Âm nhạc T Hoàn thành nội dung học Mỹ thuật T Em có ý thức hồn thành theo u cầu Thủ cơng T Em hoàn thành tốt Thể dục T Em nhịp,quay hướng Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề T Nhận xét Em có lực học tập tốt đôi lúc cần cẩn thận làm 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em chăm, ngoan, có trách nhiệm với cơng việc giao Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Trần Ngọc Thanh Huy – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt H Em tiếp thu tốt; cần luyện phát âm rõ viết độ rộng chữ nhé! Toán H Em tiếp thu tốt, cần rèn thêm dạng tốn đếm hình Tự nhiên xã hội H Em hồn thành nội dung mơn học cần chủ động học Đạo đức T Em biết thực điều học Âm nhạc H Hoàn thành nội dung học Mỹ thuật H Em hoàn thành đầy đủ Thủ cơng T Em lúng túng làm Thể dục H Em thực thao tác chậm,cần ôn luyện thêm Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề Đ Nhận xét Em tiếp thu cần rèn thêm tự học 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm Đ Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em chăm ngoan cần tự tin bày tỏ ý kiến trước tập thể Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Trần Trọng Tín – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt T 10 Em đọc lưu loát, chữ viết tốt Toán T 10 Em tiếp thu luyện tập tốt Tự nhiên xã hội T Em nắm tốt, có ý thức học tập Đạo đức T Em nắm tốt, tích cực tham gia phát biểu Âm nhạc T Hát gõ đệm tốt Mỹ thuật H Em hoàn thành đầy đủ Thủ công T Em chăm làm Thể dục T Em thực tư đúng,đẹp Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hồn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản T Hợp tác T Tự học giải vấn đề T Nhận xét Em biết tự học có lực học tập tốt 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm T Tự tin, trách nhiệm T Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em chăm, ngoan, có trách nhiệm với cơng việc Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng” ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC I – NĂM HỌC: 2017-2018 Họ tên: Trương Quốc Huy – Lớp 1/4 2.1 Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Mức đạt Điểm KTĐK Tiếng Việt C Em chưa chăm học, chưa hồn thành nội dung mơn học; cần cố gắng nhiều Tốn C Em chưa hồn thành nội dung môn học Tự nhiên xã hội H Em cần cố gắng hoàn thành Đạo đức H Em cần cố gắng nhiều Âm nhạc H Hoàn thành nội dung học Mỹ thuật H Em hồn thành đầy đủ Thủ cơng H Em hoàn thành tốt Thể dục H Em thuộc tập theo nhịp Nhận xét Lưu ý: - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Hoàn thành tốt”; H hs đạt mức “Hoàn thành”; C học sinh mức “Chưa hoàn thành” 2.2 Các lực: Năng lực Mức đạt Tự phục vụ, tự quản Đ Hợp tác Đ Tự học giải vấn đề Đ Nhận xét Em tiếp thu chậm, cần cố gắng nhiều em nhé! 2.3 Các phẩm chất: Phẩm chất Mức đạt Chăm học, chăm làm Đ Tự tin, trách nhiệm Đ Trung thực, Kỉ luật T Đoàn kết, yêu thương T Nhận xét Em ngoan cần chăm học tích cực tham gia hoạt động giáo dục Lưu ý: Mục “2.2 Các lực” mục “2.3 Các phẩm chất” - Trong cột “Mức đạt được”: Ghi hiệu T học sinh (hs) đạt mức “Tốt”; Đ hs đạt mức “Đạt”; C học sinh mức “Cần cố gắng”
- Xem thêm -

Xem thêm: de luyen tap hoc ki 1 lop 1, de luyen tap hoc ki 1 lop 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay