Toán cuoi hoc ki 1 lop 3

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 22:57

SBD KTĐK CUỐI HỌC KÌ I – NH 2017 – 2018 Họ tên:……………………… MƠN : TỐN LỚP Lớp: Thời gian làm : 40 phút ( khơng kể giao đề) PHỊNG Trường :Chương Dương GIÁM THỊ I GIÁM THỊ II SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ Ngày kiểm tra: …………………… - GIÁM KHẢO I ĐIỂM – NHẬN XÉT GIÁM KHẢO II ……………………………………………… SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ ……………………………………………… PHẦN I Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước trả lời,kết : … /1đ a/ Số “ Bảy triệu năm trăm nghìn hai trăm ba mươi mốt” viết là: A.7 050 231 B.7 500 210 C 700 0231 D 500 231 b) Trong số : 987 082; 978 802; 889 872; 909 872 số lớn là: A 987 082 Bài 2: … /1 đ Bài 3: … /1đ B.978 802 C.889 872 D.909 872 Trong hình đây: a)Nêu tên cặp cạnh song song với nhau: ………………………………………… b)Nêu tên cặp cạnh vng góc với nhau: A …………………………………………… D Viết số thích hợp vào chỗ chấm: kỉ = …………năm tạ 8kg = …………kg B C m2 = ………… cm2 100 dm2 = ………… m2 HỌC SINH KHƠNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC MẤT Đặt tính tính : a) 567 x 314 PHẦN II Bài 1: … /3đ Bài 2: … /3đ b) 9216 : 36 c) Tính giá trị biểu thức : 3876 – 3800 : 38 = Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp 347m, chiều dài chiều rộng 97m Tính chu vi mảnh đất đó? Giải Bài 3: … /1đ Bạn Nam nói: số 165 gồm : - 16 chục đơn vị;…………………………………………………………… - trăm 65 đơn vị;…………………………………………………………… - 15 chục 15 đơn vị…………………………………………………………… Như có khơng? Giải thích ? KTĐK HỌC KÌ I – NH 2017 – 2018 ĐÁP ÁN MƠN : TỐN LỚP 42 PHẦN I: Bài 1: (Mỗi câu 0,5đ) a/ D b/ A Bài 2: (1,5)Điền số câu: a)Nêu tên 1cặp cạnh song song với nhau: cạnh AB song song cạnh DC b)Nêu tên1cặp cạnh vng góc với nhau: cạnh AD vng góc cạnh DC Bài : (1đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: ( tính 0,25đ ) kỉ = 900 năm m2 = 50 000cm2 tạ 8kg = 108kg 100 dm2 = m2 PHẦN II: Bài a) 567 x 314 b) 9216 : 36 c) Tính giá trị biểu thức : 567 36 3876 – 3800 : 38 = 314 201 = 3876 – 100 26 256 216 567 00 17 17 8 Bài 2: ? km Chiều dài : 97 m ? km 347 m ( 0,5 đ) Chiều rộng : 0.25đ Chiều dài mảnh đất : ( 347 + 97 ) : = 222 ( m ) Chiều rộng mảnh đất: 0.25đ 222 - 97 = 125 ( km ) Hoăc : ( 347 - 97 ) : 0,5đ 0,5đ = 125 ( m ) Chu vi mảnh đất : 222 + 125) x = 694 (m) 0.25đ 0,5đ = 3776 Đáp số : 694 m(ghi sai Đs -0,25đ) Bài 3: Bạn Nam nói : - 165 = 160 + - 165 = 100 + 65 - 165 = 150 + 15 0,25đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán cuoi hoc ki 1 lop 3, Toán cuoi hoc ki 1 lop 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay