Hệ thống ERP trong và ngoài nước

8 40 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 22:56

... lĩnh vực chức hoanh nghiệp thông qua hệ thống CSDL dùng chung Trước sau có ERP – Góc nhìn hệ thống Trước ERP Sau ERP Hệ thống thơng tin Hệ thống riêng lẻ Hệ thống tích hợp Phối hợp Thiếu phối... đề: điều khiến cho thơng tin, liệu hệ thống khơng đồng nhất, hệ thống sử dụng CSDL khác Khái niện ERP: Hệ thống Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) hệ thống phần mềm nhằm quản lý, kết hợp... trì Bảo trì thống nhất, thay đổi ảnh hưởng đến nhiều hệ thống Giao diện Các hệ thống bảo trì sở phần, kết không quán, tốn để trì hệ thống kế thừa riêng biệt Khó quản lý giao diện hệ thống Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống ERP trong và ngoài nước, Hệ thống ERP trong và ngoài nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay