Hệ thống ERP trong và ngoài nước

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 22:56

Doanh nghiệp có nhiều lựa chọn HTTT PM QL kho, QL Bán hàng, … Việc áp dụng CNTT rõ ràng giúp tự động hóa cơng việc, tiết kiệm thời gian chi phí …tuy nhiên doanh nghiệp có sử dụng hết tất phần mềm khơng? Các vấn đề gặp phải: Các hệ thống khác truy cập thời gian thực đến => Tốn thời gian Nhiều công đoạn thủ công => Thông tin bị sai lệch, trung lặp => thất thoát tài Khách hàng khơng n tâm => Lựa chọn doanh nghiệp khác Thông tin không kịp thời => Lãnh đạo đưa chiến lược, sách lược hợp lý Nếu tiếp tục hợp tác với đơn vị phát triển hệ thống đầu tiên, doanh nghiệp phải sử dụng giải pháp hãng khác đến có nhiều hệ thống sử dụng đồng thời doanh nghiệp, gây nên không quán liệu, họ phải sử dụng giải pháp tích hợp để kết nối hệ thống lại với (EAI) Một số doanh nghiệp chấp nhận hy sinh hệ thống cũ, xây dựng lại hệ thống tổng thể, đáp ứng tất nhu cầu lĩnh vực chức Bản chất vấn đề: điều khiến cho thơng tin, liệu hệ thống khơng đồng nhất, hệ thống sử dụng CSDL khác Khái niện ERP: Hệ thống Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) hệ thống phần mềm nhằm quản lý, kết hợp tất luồng thông tin lĩnh vực chức hoanh nghiệp thông qua hệ thống CSDL dùng chung Trước sau có ERP – Góc nhìn hệ thống Trước ERP Sau ERP Hệ thống thơng tin Hệ thống riêng lẻ Hệ thống tích hợp Phối hợp Thiếu phối kết hợp chức kinh doanh Hỗ trợ phối hợp chức kinh doanh Cơ sở liệu Dữ liệu khơng tích hợp, liệu có ý nghĩa khác nhau, khơng quán Đồng liệu, liệu có ý nghĩa nhiều chức Bảo trì Bảo trì thống nhất, thay đổi ảnh hưởng đến nhiều hệ thống Giao diện Các hệ thống bảo trì sở phần, kết không quán, tốn để trì hệ thống kế thừa riêng biệt Khó quản lý giao diện hệ thống Thông tin Thông tin dư thừa, không quán Thông tin thời gian thực quán Kiến trúc hệ thống Không nghệ thuật Dựa mơ hình máy khách – máy chủ Quy trình Các quy trình khơng tương thích Ứng dụng Ứng dụng khác biệt ( Ví dụ có nhiều hệ thống mua bán khác) Quy trình kinh doanh quán dựa mơ hình thơng tin Ứng dụng đơn Giao diện thông thường hệ thống Trước sau có ERP – Góc nhìn nghiệp vụ Trước ERP Sau ERP Chu kỳ thời gian Tắc nghẽn gây tốn Giảm thời gian chi phí trình kinh doanh Xử lý giao dịch Nhiều giao dịch sử dụng nhiều tệp liệu Giao dịch nhanh hơn, sử dụng liệu thông thường Làm giảm thời gian chi phí nhiều cập nhật Quản lý tài Tăng chi phí hàng tồn kho dư thừa, chi phí khoản phải thu hạn phải thu Cải thiện hiệu suất hoạt động Quy trình kinh doanh Sự gia tăng quy trình phân mảnh với trùng lặp Tái kỹ thuật xung quanh mô hình kinh doanh phù hợp với thực tiễn tốt Năng suất Thiếu đáp ứng cho khách hàng nhà cung cấp Cải tiến quản lý tài dịch vụ khách hàng Chuỗi cung ứng Thiếu hội nhập Liên kết với nhà cung cấp khách hàng Kinh doanh điện tử Các giao diện dựa web hỗ trợ hệ thống bị cô lập thành phần chúng Các giao diện dựa web thành phần hỗ trợ tích hợp Thơng tin Thiếu thông tin chiến thuật để theo dõi hiệu kiểm sốt cá nguồn lực tổ chức Truyền thơng Thiếu liên lạc hiệu với khách hàng nhà cung cấp Cho phép truy cập chéo chức để cung cấp liệu để lập kế hoạch kiểm sốt, cung cấp thơng tin có sẵn rộng rãi Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc tổ chức với khách hàng nhà cung cấp Lợi ích sử dụng ERP Lợi ích hữu hình - Giảm hàng tồn kho Giảm nhân Nâng cao suất Cải tiến quản lý đơn hàng Giảm chu kỳ tài Giảm chi phí - Giảm chi phí mua sắm Cải tiến quản lý tiền mặt Tăng doanh thu / lợi nhuận Giảm chi phí vận chuyển / hậu cần Giảm bảo trì Cải tiến giao hàng mạng Lợi ích vơ hình - Thơng tin/ tầm nhìn Các quy trình mới/ cải tiến Đáp ứng khách hàng Hội nhập Chuẩn hóa Mềm dẻo Tồn cầu hóa Hiệu kinh doanh Chuỗi cung/ cầu Một số rủi ro triển khai ERP - Mất nhiều thời gian tiền bạc cho việc triển trai Rủi ro phải thay đổi cách thức, quy trình làm việc Khó tích hợp với hệ thống khác Rủi ro sử dụng nhà cung cấp Khó khăn nguyên nhân thất bại triển khai ERP - Trình độ, lực đơn vị tư vấn, triển khai Sự hiểu biết, nhận thức doanh nghiệp ERP Thiếu cam kết lãnh đạo cap cấp triển khai Do lựa chọn giải pháp ERP chất lượng, không phù hợp Hệ thống khơng tương tích với nhu cầu thực tế doanh nghiệp Do phản khách, chống lại thay đổi nội DN triển khai - Trước t so sánh t show hệ thống ERP coi giới thiệu qua hệ thống ERP thực So sánh ERP nước nước - - Giá Ngơn ngữ Quy trình Đối tượng Thứ tự cho so sánh 1- Giá , 2- Ngơn ngữ, 3- Quy trình, Đối tượng, 5- Chất lượng, 6- Hệ thống quản trị kế toán DN, 7- Hỗ trợ sau triển khai ERP nước Giá thành cao: Ngồi chi phí tư vấn, triển khai doanh nghiệp phải trả khoản lớn chi phí quyền cho phần mềm kế tốn ERP nước ngồi Với dự án ERP nước giá thấp phải vài chục ngàn USD Một số nhà cung cấp sản phẩm ERP giới: + Mức trung bình: SunSystems, Exact Globe 2000, MS Solomon, Navision, chào bán mức giá từ vài chục đô la Mỹ trở lên + Mức cao cấp: SAP, Oracle Financials, People-Soft chào bán mức giá từ ngàn đến vài triệu đô la Mỹ 42 Ngôn ngữ: Do sản phẩm nước ngồi nên rào cản ngơn ngữ gây phần khó khăn cho doanh nghiệp Giao diện tài liệu hướng dẫn tiếng anh nên việc sử dụng thành thạo phức tạp Các sản phẩm ERP nhà sản xuất nước ngồi sử dụng ngơn ngữ tiếng Anh, tương thích với tiêu chuẩn kế tốn Việt Nam ERP nước Giá thành thấp: Đây ưu điểm lớn phần mềm kế toán ERP nước Do sản xuất nội địa phí tư vấn hay triển khai giảm đáng kể Giá hệ thống ERP nội thấp chủ yếu chi phí sản xuất chi phí triển khai nhà cung cấp phải bỏ thấp nhiều so với chi phí sản xuất, tư vấn chuyển giao công nghệ sản phẩm ngoại Dễ sử dụng: Với giao diện ngôn ngữ tiếng việt việc sử dụng trở nên dễ dàng Theo chuẩn quốc tế Theo quy trình hoạt động doanh nghiệp Vì triển khai ERP ngoại, doanh nghiệp thường xun phải thay đổi để phù hợp với phần mềm Điều tốt cho doanh nghiệp đưa vào doanh nghiệp quy trình quản lý nhiều gây khó khăn nhiều cho doanh nghiệp có khơng phù hợp với thói quen, cách tổ chức cơng việc doanh nghiệp Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Việt Nam, Công ty FDI, Cơng ty tập đồn, Cơng ty đa quốc Tổng số doanh nghiệp tính đến thời điểm 31/12/2016 gia, Cơng ty có nhiều chi nhánh tồn giới 477.808 Các doanh nghiệp Việt Nam có đến 97% doanh nghiệp vừa nhỏ, gần 60% doanh nghiệp có quy mơ nhỏ Khó đáp ứng hệ thống có độ phức tạp cao Các báo cáo mang tính quản trị doanh nghiệp chưa thực tốt Chất lượng Chất lượng phần mềm nước mang lại so với phần mềm nước trội Tính chuyên nghiệp phần mềm nước so với phần mềm nước Đối với doanh nghiệp lớn đa ngành nghề phần mềm kế tốn ERP nước ngồi vơ phù hợp Phần mềm nước ngồi với công nghệ cao đủ khả để đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp có hệ thống phức tạp Hệ thống quản trị nghiệp doanh nghiệp Việt nam Hỗ trợ sau triển khai Sự khác thể hệ thống tài khoản kế toán, quy trình xử lý quản lý tài kế toán chế độ kế toán thuế, quy định kết chuyển, phân bổ chi phí xác đinh kết kinh doanh Một mạnh hiển nhiên giải pháp ERP nội quy trình xử lý tài kế tốn phần mềm dễ dàng tuân thủ hệ thống quản trị nghiệp doanh nghiệp theo chế độ Việt nam Tư vấn, bảo trì khó khăn: Do vài cơng ty cung cấp phần mềm nước ngồi khơng có chi nhánh Việt Nam nên việc tư vấn bảo trì trở nên khó khăn Khơng nhà triển khai ERP nội, nhà tư vấn triển khai ERP ngoại khơng có khả chủ động thay đổi phần mềm mặt lập trình tảng sản phẩm Điều tạo khó khăn lớn bắt buộc phải thay đổi số quy trình hoạt động tảng hệ thống Bảo trì: Việc bảo hành, bảo trì phần mềm nước nhanh chóng kịp thời Bạn khắc phục cố thời gian ngắn - Kết luận M đưa cho t bảng r kết luận lại kết thúc - ... lĩnh vực chức hoanh nghiệp thông qua hệ thống CSDL dùng chung Trước sau có ERP – Góc nhìn hệ thống Trước ERP Sau ERP Hệ thống thơng tin Hệ thống riêng lẻ Hệ thống tích hợp Phối hợp Thiếu phối... đề: điều khiến cho thơng tin, liệu hệ thống khơng đồng nhất, hệ thống sử dụng CSDL khác Khái niện ERP: Hệ thống Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) hệ thống phần mềm nhằm quản lý, kết hợp... trì Bảo trì thống nhất, thay đổi ảnh hưởng đến nhiều hệ thống Giao diện Các hệ thống bảo trì sở phần, kết không quán, tốn để trì hệ thống kế thừa riêng biệt Khó quản lý giao diện hệ thống Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống ERP trong và ngoài nước, Hệ thống ERP trong và ngoài nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay