So sánh ERP trong nước và ngoài nước

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 22:54

So sánh ERP nước nước Giá ERP nước Giá thành cao: Ngồi chi phí tư vấn, triển khai doanh nghiệp phải trả khoản lớn chi phí quyền cho phần mềm kế tốn ERP nước ngồi Với dự án ERP nước giá thấp phải vài chục ngàn USD Một số nhà cung cấp sản phẩm ERP giới: + Mức trung bình: SunSystems, Exact Globe 2000, MS Solomon, Navision, chào bán mức giá từ vài chục đô la Mỹ trở lên + Mức cao cấp: SAP, Oracle Financials, PeopleSoft chào bán mức giá từ ngàn đến vài triệu đô la Mỹ 42 Ngôn ngữ Ngơn ngữ: Do sản phẩm nước ngồi nên rào cản ngơn ngữ gây phần khó khăn cho doanh nghiệp Giao diện tài liệu hướng dẫn tiếng anh nên việc sử dụng thành thạo phức tạp Các sản phẩm ERP nhà sản xuất nước ngồi sử dụng ngơn ngữ tiếng Anh, tương thích với tiêu chuẩn kế toán Việt Nam Hỗ trợ sau triển khai Tư vấn, bảo trì khó khăn: Do vài cơng ty cung cấp phần mềm nước ngồi khơng có chi nhánh Việt Nam nên việc tư vấn bảo trì trở nên khó khăn Vì quy trình theo chuẩn quốc tế nên việc mở rộng hay sửa đổi khó khăn Khơng nhà triển khai ERP nội, nhà tư vấn triển khai ERP ngoại khơng có khả chủ động thay đổi phần mềm mặt lập trình tảng sản phẩm Điều tạo khó khăn lớn bắt buộc phải thay đổi số quy trình hoạt động tảng hệ thống Vì triển khai ERP ngoại, doanh nghiệp thường xuyên phải thay đổi để phù hợp với phần mềm Điều ERP nước Giá thành thấp: Đây ưu điểm lớn phần mềm kế toán ERP nước Do sản xuất nội địa phí tư vấn hay triển khai giảm đáng kể Giá hệ thống ERP nội thấp chủ yếu chi phí sản xuất chi phí triển khai nhà cung cấp phải bỏ thấp nhiều so với chi phí sản xuất, tư vấn chuyển giao công nghệ sản phẩm ngoại Dễ sử dụng: Với giao diện ngôn ngữ tiếng việt việc sử dụng trở nên dễ dàng Bảo trì: Việc bảo hành, bảo trì phần mềm nước nhanh chóng kịp thời Bạn khắc phục cố thời gian ngắn Hệ thống quản trị nghiệp doanh nghiệp Việt nam Đối tượng Chất lượng tốt cho doanh nghiệp đưa vào doanh nghiệp quy trình quản lý nhiều gây khó khăn nhiều cho doanh nghiệp có khơng phù hợp với thói quen, cách tổ chức công việc doanh nghiệp Sự khác thể hệ thống tài khoản kế tốn, quy trình xử lý quản lý tài kế tốn chế độ kế tốn thuế, quy định kết chuyển, phân bổ chi phí xác đinh kết kinh doanh Một mạnh hiển nhiên giải pháp ERP nội quy trình xử lý tài kế tốn phần mềm dễ dàng tuân thủ hệ thống quản trị nghiệp doanh nghiệp theo chế độ Việt nam Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp vừa nhỏ Chất lượng phần mềm nước mang lại so với phần mềm nước trội Tính chuyên nghiệp phần mềm nước so với phần mềm nước Đối với doanh nghiệp lớn đa ngành nghề phần mềm kế tốn ERP nước ngồi vơ phù hợp Phần mềm nước ngồi với cơng nghệ cao đủ khả để đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp có hệ thống phức tạp Khó đáp ứng hệ thống có độ phức tạp cao Các báo cáo mang tính quản trị doanh nghiệp chưa thực tốt ... nước mang lại so với phần mềm nước trội Tính chuyên nghiệp phần mềm nước so với phần mềm nước Đối với doanh nghiệp lớn đa ngành nghề phần mềm kế tốn ERP nước ngồi vơ phù hợp Phần mềm nước ngồi với... giải pháp ERP nội quy trình xử lý tài kế tốn phần mềm dễ dàng tuân thủ hệ thống quản trị nghiệp doanh nghiệp theo chế độ Việt nam Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp vừa nhỏ Chất lượng phần mềm nước mang...Hệ thống quản trị nghiệp doanh nghiệp Việt nam Đối tượng Chất lượng tốt cho doanh nghiệp đưa vào doanh nghiệp quy trình quản lý nhiều gây khó khăn nhiều cho doanh nghiệp có khơng phù hợp với
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh ERP trong nước và ngoài nước, So sánh ERP trong nước và ngoài nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay