đề thi giữa học kì II môn Toán

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 22:11

... là: 14 41 ( 28 - 6) : = 11 ( học sinh) Số học sinh nam lớp 4/2 là: ( 28 + 6) : = 17 ( học sinh) 31 31  10 21    35 35 35 8 :4  :    b) Tính giá trị của biểu thức 7 (1 ) 7  62  12 ... Câu 3: D) (0,5đ) ;3; ; II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: Tính:  11 a ( 0,5đ)    12 12 b ( 0,5đ) 2 c ( 0,5đ)    18 d ( 0,5 đ ) b) Câu 2: Tìm x ( 1 ) Câu 4: (2điểm) Số học sinh lớp 4/2 là :... II NĂM HỌC : 2 017 -2 018 I TRẮC NGHIỆM: (3 điềm) Câu 1: - Viết : (0.5 đ) - Đọc: Ba phần mười (0.5 đ) 10 Câu 2: Số thích hợp để 7km 48m2= ………dm2 là : A) 700 004 800 ( 1 ) Câu 3: Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi giữa học kì II môn Toán, đề thi giữa học kì II môn Toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay