Moi cau tram den, moi cau chep, cau ca chep, pheromone cau ca

2 411 5
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 22:09

Mỗi câu cá trắm đen, mồi câu chép,nghiên cứu hóa chất thu hút thủy sản.sản phẩm Pheromone sử dụng hiệu quả đến 80% mở ra phương pháp mới trong nhân giống cá chép và trắm đen.....Tỉ lệ thực nghiệm 5 cá thể xuất hiện trong phạm vi 30m vuông cho thay hiệu quả dõ dàng của phương pháp thu hút nay,kết quả có thể được sư dụng để tăng tỉ lệ ghép đôi tại các hồ tự nhiên.
- Xem thêm -

Xem thêm: Moi cau tram den, moi cau chep, cau ca chep, pheromone cau ca, Moi cau tram den, moi cau chep, cau ca chep, pheromone cau ca

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay