Đề thi thử Chu Văn Biên số 01

9 46 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 22:05

Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01 ... −2 cm lần thứ 2017 thời điểm Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay A 3015 s B 6030 s C 3016 s D 3025 s... với biên độ cm Trong chu kì, tỉ số thời gian dãn nén lò xo Tính tần số dao động lắc Lấy g = π 2m/s2 A 2,5 Hz B Hz C Hz D 1,25 Hz Câu 32: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm, với chu kì... 80 lắc sau khơng lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị sau đây: A cm B cm C cm D 11 cm Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải truy cập website
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Chu Văn Biên số 01, Đề thi thử Chu Văn Biên số 01

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay