Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 tỉnh hưng yên năm học 2017 2018 có đáp án

5 918 28
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 22:01

... > 2018 a) với a, b số dương ta có a b 2018 a 2018 b 2018 tương tự b > 2018 1 + = ⇒ ab = 2018a + 2018b ⇔ ab − 2018a − 2018b + 20182 = 2018 mà a b 2018 ⇔ a ( b − 2018 ) − 2018 ( b − 2018 ) = 20182 ... ( a − 2018 ) ( b − 2018 ) = 20182 ( a − 2018 ) ( b − 2018 ) = 2018 ⇔ ( a − 2018 ) ( b − 2018 ) ⇔ a − 2018 + ( a − 2018 ) ( b − 2018 ) + b − 2018 = a + b ⇔ ⇔ ( a − 2018 + b − 2018 ) = 2 .2018 =... 2018 + a + =  x − 2018 + a + = −1   x − 2018 − a − = −  =>  x − 2018 − a − =  x = 2018  x − 2018 + a + = 2x = 2 .2018  x = 2018 ⇒ ⇔ ⇔   x − 2018 − a − = −1  x − 2018 + a + = a =
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 tỉnh hưng yên năm học 2017 2018 có đáp án, Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 tỉnh hưng yên năm học 2017 2018 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay