Tuần 29 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

51 761 48
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:30

... * GV xem học sinh hoàn *Bài 3: tahnhf yêu cầu em làm Bài giải nêu cách làm tập 3, Số học sinh lớp 4A nhiều lớp 4B là: 35 – 33 = (học sinh) Mỗi học sinh trồng số là: 10 : = (cây) Lớp 4A trồng... 35 = 175 (cây) Lớp 4B trồng số là: 175 – 10 = 165 (cây) Đáp số: 4A: 175 4B: 165 *Bài 4: - HS tự đặt đề toán giải Đ/s: SB: 90; SL: 162 Giáo viên Trường Tiểu học 21 Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018... mời HS thực bảng lớp Giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC - HS lên bảng thực yêu cầu, HS lớp theo dõi để nhận xét bạn - HS lắng nghe Thực theo HD GV VD: Trường Tiểu học Giáo án lớp + Mời lớp nhận xét, bổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 29 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 29 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay