Bài tập hình học ôn thi vào lớp 10 môn toán

3 147 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:05

...Năm học 2014-2015 � � 2, Đường thẳng CD cắt đường thẳng AB F Chứng minh : BCF  CFB  90 3, BD cắt... (3.0 điểm) Cho đờng tròn (O; R) điểm P cố định khác O (OP < R) Hai dây AB CD thay đổi cho AB vuông góc với CD P Gọi E, F lần lợt trung điểm AC, AD Các đờng thẳng EP, FP cắt BD, BC lần lợt M,... với HI H cắt đường thẳng AB M cắt đường thẳng AC N Chứng minh tam giác IMN cân Câu (3điểm) Cho hình vng ABCD với tâm O Gọi M trung điểm AB điểm N, P thuộc BC, CD cho MN//AP.Chứng minh 1.Tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập hình học ôn thi vào lớp 10 môn toán , Bài tập hình học ôn thi vào lớp 10 môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay