Trang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự động (Đồ án tốt nghiệp)

76 34 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:05

Trang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự độngTrang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự độngTrang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự độngTrang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự độngTrang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự độngTrang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự độngTrang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự độngTrang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự động ... an tồn khác vv tính theo m3 chúng Là lo - - h n - - m3/ h ÷ 6 0m3 ÷ hay 1500 m3 1.6.CÁC ÷50% ÷ nhà máy bê tơng H nh 1.1: Tr m tr n bê tơng 30 m3/ h Hình 1.2: Tr m tr n bê tơng 60 m3/ h Hình 1.3:... n bê tơng 90 m3/ h Hình 1.4: Tr m tr n bê tơng 120 m3/ h H nh 1.5: Tr m tr n bê tơng 250 m3/ h Hình 1.6: Tr m tr n b tơng 50 0m3/ h H nh 1.7: Si lơ ch a li u * ) * /h) * 3 T = 30 s ÷30 m3 / h) 60. .. 60 m3/ h) ÷120 m3 / h) 1.6.1 T t cơng c 1.6.2 m÷10 tơng 1.7 Ơ ÷ 80% dung tích thùng) ÷ ÷70 % dung tích thùng) ÷ a TRANG - BÊ TƠNG 6 0M3/ H 2.1 Ví du: ÷ có n 2% PC Chu trình 2.1.1 logic g thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Trang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự động (Đồ án tốt nghiệp), Trang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự động (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay