tiet 55 luyen tap don thuc dong dang

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 20:54

Tiết 55 LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU + HS củng cố kiến thức biểu thức đại số, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng + HS rèn kỹ tính giá trò biểu thức đại số, tính tích đơn thức, tính tổng hiệu đơn thức đồng dạng, tìm bậc đơn thức II CHUẨN BỊ: + SGK, bảng phụ III.TIẾN HÀNH I.Ổn đònh lớp II.Kiểm tra cũ + HS1: Thế đơn thức đồng dạng? Làm BT 20 trang 12 SBT + HS2: Muốn cộng, trừ đơn thức đồng dạng ta làm nào? Làm BT 21a,b trang 12 SBT III.Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GV GV yêu cầu HS làm BT 19/36 SGK Một HS đọc đề ? Muốn tính giá trò biểu thức x = 0,5 y= -1 ta làm nào? Muốn tính giá trò biểu thức ta thay x = 0,5 y= -1 vào biểu thức thực phép tính số GHI BẢNG Bài tập 19/36 SGK Tính giá trò biểu thức: 16x2y5 – 2x3y2 x = 0,5và y = –1 Thay x = 0,5và y = –1, ta có: 16.(0,5)2.(–1)5–2.(0,5)3.(–1)2 = 16.0,25.(–1) – 2.0,125.1 = – – 0,25 = – 4,25 Một HS lên bảng làm HS làm vào ? Có cách tính khác Bài tập 20/36 SGK không? (đổi 0,5 = ½ thay vào biểu thức ta dễ dàng rút gọn được.) GV cho HS làm tiếp BT20/36 SGK GV cho HS lên bảng làm BT xem làm nhanh HOẠT ĐỘNG CỦA GV GHI BẢNG dùng hình thức thi hai đội Bài tập 21/36 SGK HS nhận xét Tính tổng đơn thức GV cho HS làm BT21/36 SGK Một HS lên bảng làm bài, HS khác làm vào 1 xyz ; xyz ; - xyz 4   xyz + xyz +  - xyz ÷      =  + +  - ÷÷xyz    = xyz Bài tập 22/36 SGK Tính tích đơn thức sau tìm bậc đơn thức tìm 12 x y xy 15 12 4 = x x y y = x y 15 9 a) GV cho HS làm tiếp tập 22/36 SGK Hai HS lên bảng làm Bậc đơn thức b) − ?Muốn tính tích đơn thức ta làm nào?  4 x y  − xy ÷    1  2 =  − ÷  − ÷x x y y  7  5 = x y 35 Lập tích hai đơn thức thu gọn đơn thức tích Bậc đơn thức Bài tập 23/36 SGK Điền đơn thức thích hợp ? Thế bậc đơn vào ô trống a) 3x y + x y = x y thức? Bậc đơn thức tổng b ) −5 x − x = −7 x số mũ biến c ) 3x + −4 x + x = x HS nhận xét bạn GV đưa BT 23 bảng phụ yêu cầu HS điền vào ô trống Gv lưu ý HS c) nhiều kết khác IV HƯỚNG DẪN + Laøm BT22, 23 trang 12 SBT 2 HOẠT ĐỘNG CỦA GV + Xem trước thức” GHI BẢNG “Đa
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 55 luyen tap don thuc dong dang, tiet 55 luyen tap don thuc dong dang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay