Ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra 2018

2 416 9
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 20:49

...18 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành quy định minh bạch tài sản, thu nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra 2018, Ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay