Báo cáo thực tập phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng

42 33 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 20:40

Ngân hàng là một trung gian tài chính, là kênh dẫn vốn quan trọng cho toàn bộ nền kinh tế. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc hoàn thiện và mở rộng các hoạt động là hướng đi và phương châm cho các ngân hàng tồn tại và phát triển. Trong các hoạt động của ngân hàng có hoạt động cho vay, tuy nhiên từ xưa tới nay, các ngân hàng chỉ quan tâm tới cho vay các nhà sản xuất kinh doanh mà chưa quan tâm tới giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất là tiêu dùng. Nếu chỉ cho vay sản xuất mà nhiều khách hàng không tiêu thụ được do người dân không có nhu cầu về hàng hóa đó hoặc có nhu cầu nhưng lại không có khả năng thanh toán thì tất yếu sẽ dẫn tới cũng vượt quá cầu, hàng hóa bị tồn kho và ứ đọng vốn.Từ thực tế đó cho thấy khi xã hội ngày càng phát triển, không chỉ có các công ty, doanh nghiệp là cần vốn để sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường mà hiện nay, các cá nhân cũng là những người cần vốn hơn bao giờ hết. Cuộc sống ngày càng hiện đại, mức sống của người dân cũng được nâng cao, cuộc sống giờ đây không chỉ bó hẹp trong “ăn no, mặc ấm” mà đã dần chuyển sang “ăn ngon, mặc đẹp” và cũng còn biết bao nhu cầu khác cần được đáp ứng. Giờ đây, tâm lý của người đi vay là muốn sử dụng hàng hóa trước khi có khả năng thanh toán. Đáp ứng lòng mong mỏi của người dân các ngân hàng đã phát triển một hoạt động cho vay mới đó là cho vay tiêu dùng, một mặt vừa tạo thêm thu nhập cho chính ngân hàng, mặt khác giúp đỡ các cá nhân có đưuọc nguồn vốn để cải thiện cuộc sống của mình. ... hình hoạt động Cho vay tiêu dùng, xem kết hoạt động biện pháp mở rộng hoạt động Cho vay tiêu dùng ngân hàng cần thiết Xuất phát từ lý trên, em lựa chọn nghiên cứu đề tài Phân tích tình hình hoạt. .. vệ 2.3. _Tình hình hoạt động kinh doanh PGD 2.3.1 Tình hình cho vay, huy động • Huy động vốn Bảng Tình hình huy động vốn PGD năm 2010-2012 (đvt: triệu đồng) Năm 6/2010 6/2011 6/2012 huy động vốn... TSĐB, mức vay hấp dẫn, linh hoạt, sản phẩm đặc thù dành riêng cho cá nhân nữ 3.3 Tình hình cho vay tiêu dùng Sacombank – PGD 3.3.1 Cơ cấu dư nợ cho vay theo mục đích vay: Bảng Dư nợ cho vay năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng, Báo cáo thực tập phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay