Báo cáo thực tập phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng

42 12 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 20:40

Ngân hàng là một trung gian tài chính, là kênh dẫn vốn quan trọng cho toàn bộ nền kinh tế. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc hoàn thiện và mở rộng các hoạt động là hướng đi và phương châm cho các ngân hàng tồn tại và phát triển. Trong các hoạt động của ngân hàng có hoạt động cho vay, tuy nhiên từ xưa tới nay, các ngân hàng chỉ quan tâm tới cho vay các nhà sản xuất kinh doanh mà chưa quan tâm tới giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất là tiêu dùng. Nếu chỉ cho vay sản xuất mà nhiều khách hàng không tiêu thụ được do người dân không có nhu cầu về hàng hóa đó hoặc có nhu cầu nhưng lại không có khả năng thanh toán thì tất yếu sẽ dẫn tới cũng vượt quá cầu, hàng hóa bị tồn kho và ứ đọng vốn.Từ thực tế đó cho thấy khi xã hội ngày càng phát triển, không chỉ có các công ty, doanh nghiệp là cần vốn để sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường mà hiện nay, các cá nhân cũng là những người cần vốn hơn bao giờ hết. Cuộc sống ngày càng hiện đại, mức sống của người dân cũng được nâng cao, cuộc sống giờ đây không chỉ bó hẹp trong “ăn no, mặc ấm” mà đã dần chuyển sang “ăn ngon, mặc đẹp” và cũng còn biết bao nhu cầu khác cần được đáp ứng. Giờ đây, tâm lý của người đi vay là muốn sử dụng hàng hóa trước khi có khả năng thanh toán. Đáp ứng lòng mong mỏi của người dân các ngân hàng đã phát triển một hoạt động cho vay mới đó là cho vay tiêu dùng, một mặt vừa tạo thêm thu nhập cho chính ngân hàng, mặt khác giúp đỡ các cá nhân có đưuọc nguồn vốn để cải thiện cuộc sống của mình. MỤC LỤC Lời mở đầu Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu, đồ thị Chương Những vấn đề chung cho vay tiêu dùng Khái niệm 10 Đặc điểm 10 Phân loại 10 3.1 Căn vào mục đích vay .10 3.2 Căn vào hình thức cho vay 10 Một số quy định nghiệp vụ cho vay tiêu dùng 11 4.1 Thủ tục 11 4.2 Trình tự xét duyệt cho vay 11 4.3 Theo dõi nợ thu nợ 12 Vai trò 13 Chương Thực trạng cho vay tiêu dùng Sacombank – PGD Giới thiệu tổng quan ngân hàng Sacombank 15 Giới thiệu sơ lược Sacombank – PGD 18 2.1 Lịch sử hình thành 18 2.2 Cơ cấu tổ chức PGD 18 2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh PGD 18 2.3.1 Tình hình cho vay, huy động .18 2.3.2 Kết hoạt động kinh doanh .21 Thực trạng cho vay tiêu dùng PGD 22 3.1 Chính sách tín dụng Sacombank sản phẩm CVTD .22 3.1.1 Quy chế Sacombank CVTD 22 3.1.2 Quy trình CVTD 27 3.2 Các sản phẩm CVTD Sacombank 28 3.2.1 Sản phẩm vay mua nhà 28 3.2.2 Sản phẩm vay tiêu dùng bảo toàn 29 3.2.3 Sản phẩm vay mua xe ô tô 29 3.2.4 Sản phẩm vay chứng minh lực tài .30 3.2.5 Sản phẩm vay du học 30 3.2.6 Sản phẩm vay tiêu dùng cán nhân viên nhà nước 30 3.2.7 Sản phẩm vay tiêu dùng bảo tín 31 3.2.8 Sản phẩm vay đảm bảo thẻ tiền gửi 31 3.2.9 Sản phẩm vay tiêu dùng mỹ tín 31 3.3 Tình hình cho vay Sacombank – PGD .32 3.3.1 Cơ cấu dư nợ cho vay theo mục đích vay 32 3.3.2 Tình hình dư nợ tín dụng so với khách hàng cá nhân 34 3.3.3 Số lượng khách hàng tiền vay .35 3.3.4 Cơ cấu dư nợ CVTD theo kỳ hạn 36 3.3.5 Cơ cấu dư nợ vay tiêu dùng theo tài sản đảm bảo .38 3.4 Nhận xét 38 3.4.1 Ưu điểm 38 3.4.2 Tồn nguyên nhân .42 Chương Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Sacombank Nhóm giải pháp huy động vốn 43 Nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động CVTD 44 2.1 Xây dựng chiến lược marketing ngân hàng 44 2.1.1 Hoàn thiện sản phẩm cho vay ngân hàng 45 2.1.2 Điều chỉnh lãi suất CVTD 45 2.1.3 Xây dựng chiến lược khách hàng lâu dài .46 2.1.4 Đẩy mạnh sách giao tiếp, khuếch trương 46 2.1.5 Hồn thiện sách nghiên cứu điều tra yếu tố có liên quan đến CVTD 47 2.2 Nâng cao chất lượng khoản vay tiêu dùng 48 2.2.1 Tăng cường công tác thẩm định CVTD .48 2.2.2 Tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng CVTD 49 2.2.3 Xây dựng chế tín dụng phù hợp 49 2.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên 50 Một số kiến nghị .51 3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 51 3.2 Đối với quan quyền địa phương .51 3.3 Đối với hội sở Sacombank 52 Tài liệu tham khảo 53 LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng trung gian tài chính, kênh dẫn vốn quan trọng cho toàn kinh tế Trong môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, việc hoàn thiện mở rộng hoạt động hướng phương châm cho ngân hàng tồn phát triển Trong hoạt động ngân hàng có hoạt động cho vay, nhiên từ xưa tới nay, ngân hàng quan tâm tới cho vay nhà sản xuất kinh doanh mà chưa quan tâm tới giai đoạn cuối trình sản xuất tiêu dùng Nếu cho vay sản xuất mà nhiều khách hàng không tiêu thụ người dân khơng có nhu cầu hàng hóa có nhu cầu lại khơng có khả tốn tất yếu dẫn tới vượt cầu, hàng hóa bị tồn kho ứ đọng vốn Từ thực tế cho thấy xã hội ngày phát triển, khơng có cơng ty, doanh nghiệp cần vốn để sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường mà nay, cá nhân người cần vốn hết Cuộc sống ngày đại, mức sống người dân nâng cao, sống khơng bó hẹp “ăn no, mặc ấm” mà dần chuyển sang “ăn ngon, mặc đẹp” nhu cầu khác cần đáp ứng Giờ đây, tâm lý người vay muốn sử dụng hàng hóa trước có khả tốn Đáp ứng lòng mong mỏi người dân ngân hàng phát triển hoạt động cho vay cho vay tiêu dùng, mặt vừa tạo thêm thu nhập cho ngân hàng, mặt khác giúp đỡ cá nhân có đưuọc nguồn vốn để cải thiện sống Qua thời gian thực tập Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín - PGD., học tập kinh nghiệm, tiếp cận với thực tiễn sinh động hoạt động kinh doanh môi trường ngân hàng, em nhận thấy việc tìm hiểu phân tích tình hình hoạt động Cho vay tiêu dùng, xem kết hoạt động biện pháp mở rộng hoạt động Cho vay tiêu dùng ngân hàng cần thiết Xuất phát từ lý trên, em lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - ” làm đề tài tốt nghiệp Nội dung đề tài chia làm chương sau: Chương 1: Những vấn đề chung cho vay tiêu dùng Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - – PGD Chương 3: Giải pháp nâng cao hoạt động cho tín dụng tiêu dùng ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - – PGD CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG Khái niệm CVTD khoản cho vay nhằm tài trợ nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng, bao gồm cá nhân hộ gia đình Đây nguồn tài quan trọng giúp người trang trải nhu cầu nhà ở, đồ dùng gia đình xe cộ Bên cạnh đó, chi tiêu cho nhu cầu giáo dục, y tế du lịch tài trợ CVTD Đặc điểm - Quy mô hợp đồng vay nhỏ, dẫn đến chi phí tổ chức cho vay cao, lãi suất CVTD thường cao so với lãi suất loại cho vay lĩnh vực thương mại công nghiệp - Lãi suất CVTD cao có chi phí lớn rủi ro cao danh mục cho vay NH CVTD có tính nhạy cảm theo chu kì Nó tăng lên thời kì kinh tế mở rộng, mà người dân cảm thấy lạc quan tương lai Ngược lại, việc vay mượn từ NH hạn chế kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái - Khi vay tiền, người tiêu dùng dường nhạy cảm với lãi suất Người tiêu dùng quan tâm đến khoản tiền họ phải trả hàng tháng lãi suất mà họ phải chịu - Mức thu nhập trình độ dân trí có tác động lớn đến việc sử dụng khoản tiền vay người tiêu dùng - Tư cách khách hàng yếu tố khó xác định song lại quan trọng, định hoàn trả khoản vay Phân loại 3.1 Căn vào mục đích vay: - CVTD cư trú : Là khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng cải tạo nhà khách hàng cá nhân hộ gia đình - CVTD phi cư trú : Là khoản cho vay tài trợ cho việc trang trải chi phí mua sắm xe cộ, đồ dùng gia đình, chi phí học hành, giải trí du lịch 3.2 Căn vào hình thức cho vay: - CVTD trực tiếp, bao gồm phương thức: + Cho vay trả theo định kì: Đây phương thức cho vay mà khách hàng vay trả trực tiếp NH với mức trả thời hạn trả lần qui định cho vay Nếu cấp tiền vay, toàn số tiền vay ghi nợ tài khoản cho vay ghi có tài khoản cá nhân giao tiền mặt cho khách + Thấu chi: Là nghiệp vụ cho phép cá nhân rút tiền từ tài khoản vãng lai vượt số dư có, tới hạn mức thoả thuận Nghiệp vụ đòi hỏi khách hàng phải trả lãi số tiền mà sử dụng theo mức lãi suất thoả thuận + Thẻ tín dụng: Là nghiệp vụ tín dụng, NH phát hành thẻ cho người có tài khoản NH có đủ điều kiện cấp thẻ ấn định mức giới hạn tín dụng tối đa mà người có thẻ phép sử dụng Mỗi thẻ có mức tín dụng định mức thay đổi tuỳ nhu cầu khách mức độ tín nhiệm NH (tăng lên giảm xuống) - CVTD gián tiếp: Được hiểu hoạt động CVTD qua việc NH mua phiếu bán hàng từ người bán lẻ hàng hố hình thức tài trợ bán trả góp NHTM Một số qui định nghiệp vụ cho vay tiêu dùng 4.1 Thủ tục: Các thủ tục NH qui định thường bao gồm: - Đơn vay vốn: thực chất lời đề nghị khoản tín dụng định kì, vãng lai thẻ tín dụng, với mục đích thời hạn hồn trả - Các tài liệu liên quan tới thông tin người vay thuyết minh khoản tín dụng như: • Tài liệu pháp lý: chứng minh nhân dân, hộ cung cấp thông tin quốc tịch, tuổi, nơi cư trú • Các tài liệu thông tin về: nghề nghiệp, nguồn thu nhập, thu nhập hàng tháng, tình trạng gia đình, học vấn.v.v • Các tài liệu thuyết minh khoản tín dụng: nhu cầu chi phí; mức vốn tự có; nhu cầu tài trợ ( tổng số chia kì hạn) Các tài liệu đảm bảo cho khoản tín dụng( có), gồm tài liệu chứng minh tài sản chấp, vật cầm cố, cam kết bảo lãnh đảm bảo khác tiền gửi vàng 4.2 Trình tự xét duyệt cho vay: Các yếu tố mà NH tiến hành xem xét sau nhận đựơc thủ tục hợp lệ gồm: -_Năng lực vay khách hàng: NH thực quan hệ CVTD với cá nhân có lực pháp luật lực hành vi dân Không cho vay người vị thành niên, người bị truy cứu trách nhiệm hình chấp hành án, người rối loạn tâm thần - Các yếu tố liên quan tới việc phê duyệt khoản tín dụng : + Độ tin cậy người vay: yếu tố xem xét thơng qua: • Hồ sơ q khứ khách hàng: cho biết thu nhập chi tiêu bình qn, thói quen chi tiêu, chất lượng toán séc, quan hệ vay trả, số lượng giao dịch • Các nhận định thông qua việc vấn, trao đổi trực tiếp với người vay, thơng qua thủ tục vay vốn • Thơng tin từ NH có quan hệ tốn, tiền gửi, tín dụng với khách hàng: doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, nội dung toán, quan hệ tốn với khách hàng liên quan • Thơng tin từ trung tâm thông tin rủi ro NHNN từ thị trường: dư luận CBCNV, dư luận xã hội, báo chí • Thơng tin giới thiệu khách hàng người đáng tin cậy cho khách hàng + Mục đích sử dụng vốn vay: vốn vay phải sử dụng hợp lí, điều cho phép khoản vay hồn trả phù hợp với sách tín dụng NH NH khơng cho vay mục đích khơng hợp pháp, đầu khơng nêu lý vay mượn + Năng lực hoàn trả: đánh giá khả tương lai, người vay có nguồn tài để trả nợ hay khơng Năng lực đánh giá qua nhiều tiêu thức khác nhau: tuổi đời, sức khoẻ, hồn cảnh gia đình, số dư tài khoản tiết kiệm (nếu có), nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu nhập, ổn định thu nhập khả tháo vát người vay + Các đảm bảo tín dụng: thường áp dụng khoản cho vay định kì đóng vai trò nguồn thu nợ dự phòng trường hợp khơng thực kế hoạch trả nợ • Đảm bảo TSTC cầm cố bảo lãnh bên thứ ba • Đảm bảo tín chấp: cam kết bảo lãnh người thứ ba việc gánh chịu nghĩa vụ pháp lí người vay khơng thực nghĩa vụ trả nợ • Đảm bảo tiền gửi • Đảm bảo khác: hợp đồng bảo hiểm, vàng bạc, đá quý + Mức cho vay kỳ hạn khoản tín dụng: Sau trừ khả tài tự có cá nhân vay, khả phải cao mức tối thiểu NH qui định khoản vay NH cho vay phần sai biệt chi phí cần mua sắm với khả tài tự có + Kỳ hạn: tuỳ mục đích, đối tượng mà có loại kì hạn khác Nó gồm loại: Ngắn, trung dài hạn Sau xem xét yếu tố cần thiết, việc cấp tín dụng tiến hành theo cách thức tuỳ theo trực tiếp hay gián tiếp nêu 4.3 Theo dõi nợ thu nợ: Dù cấp hình thức việc theo dõi khoản tín dụng cấp cần thiết.Quá trình tiến hành cách định kì (6 tháng năm) hay đột xuất tuỳ vào biểu từ phía khách hàng Việc theo dõi đem lại cho NH hàng loạt thơng số cần thiết, là: - Chất lượng điều hành tài khoản - Sự ổn định tài người vay - Sử dụng vốn vay có mục đích khơng - Các đảm bảo - Tiến độ trả nợ - Diễn biến dư nợ tài khoản vãng lai - Cần điều chỉnh mức tín dụng hay khơng Thu nợ : Tuỳ theo hình thức cấp tín dụng mà q trình thu nợ diễn khác - Đối với tín dụng theo định kì, việc thu nợ tiến hành theo kì hạn ghi hợp đồng tín dụng; lãi tính khoản ứng trước tín dụng sản xuất 10 - Đối với tín dụng vãng lai: việc hồn trả định kì khơng cần xác lập, khách hàng hạ dư nợ việc nộp tiền với số lượng thời điểm tuỳ ý Lãi tính nhiều phương pháp thẻ thực tương tự - Đối với tín dụng trả góp: Trả lần đầu 20%-30% dư nợ, 70%-80% dư nợ lại trả dần theo kì hạn khoản tín dụng định kì, gốc lãi tính theo phương pháp trả dần Vai trò - Đối với NH: • Tác động tích cực: Giúp mở rộng quan hệ với khách hàng, từ làm tăng khả huy động tiền gửi cho NH; tạo điều kiện đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, góp phần cao thu nhập phân tán rủi ro cho NH • Tác động tiêu cực: CVTD chi phí rủi ro cao nên cần có biện pháp để khắc phục - Đối với người tiêu dùng: • Tác động tích cực: thơng qua vay tiêu dùng, người tiêu dùng hưởng tiện ích trước tích luỹ đủ tiền đặc biệt trường hợp chi tiêutính chất cấp bách chi cho giáo dục y tế; khuyến khích việc tăng thu nhập tiết kiệm chi tiêu để trả nợ vay • Tác động tiêu cực: lạm dụng việc vay để tiêu dùng dẫn tới việc người vay chi tiêu vượt mức cho phép, làm giảm khả tiết kiệm chi tiêu tương lai; người vay lâm vào tình trạng khó khăn, khả chi trả ảnh hưởng khơng nhỏ đến sống - Đối với kinh tế: • Tác động tích cực: CVTD dùng để tài trợ cho chi tiêu hàng hố dịch vụ nước có tác dụng tốt cho việc kích cầu, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế • Tác động tiêu cực: CVTD khơng sử dụng mục đích trên, khơng có tác dụng kích cầu mà làm giảm khả tiết kiệm nước 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK PHÒNG GIAO DỊCH Giới thiệu tổng quan ngân hàng Sacombank Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) Tên viết tắt: Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Website: www.sacombank.com.vn Email: info@sacombank.com Logo: Trụ sở chính: 266-268 Nam Kì Khởi Nghĩa, Q.3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 21-12-1991, Sacombank bắt đầu hoạt động sở hợp từ NH Phát triển Kinh tế Gò Vấp Hợp tác xã Tín dụng Tân Bình - Thành Cơng - Lữ Gia với vốn điều lệ ban đầu tỷ đồng, NH Nhà Nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động theo giấy phép NH số 0006/NH-GP ngày tháng 12 năm 1991 Sau 20 năm hoạt động Sacombank đạt thành tựu đáng nể, ngày khẳng định thương hiệu thị trường tài Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh Sacombank năm 2011 Chỉ tiêu (đvt: tỷ đồng) 31/12/2011 Tổng tài sản 140.137 Vốn chủ sở hữu 14.224 Vốn điều lệ 10.740 Tổng nguồn vốn huy động 111.513 Tổng dư nợ cho vay 79.429 Lợi nhuận trước thuế 2.740 Lợi nhuận sau thuế 2.033 Một số tiêu tài 12 Tỷ lệ an toàn vốn 11,66% Dư nợ cho vay/Tổng tài sản 57% Dư nợ cho vay/Nguồn vốn huy động 71% Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ 0,56% Tỷ lệ nợ hạn/Tổng dư nợ 0,85% Thu nhập lãi/Tổng thu nhập hoạt động 16% Chi phí điều hành/Tổng chi phí 21% Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản 84,36% Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 14,6% Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 1,44% Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2011 Hình Sơ đồ tổ chức máy NH Sacombank: 13 14 Bảng 11 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo TSĐB (đvt: triệu đồng) Năm 6/2011 Chỉ tiêu Giá trị Vay tín chấp 417 Vay chấp Tổng cộng Tỷ trọng 6/2012 Giá trị Tỷ trọng 1,58% 536 2,29% 25.970 98,42% 22.835 97,71% 26.387 100% 23.371 100% (Nguồn: báo cáo kinh doanh PGD ) Căn vào bảng trên, ta thấy cấu dư nợ vay tiêu dùng phân theo TSĐB Trong tỷ trọng vay tín chấp dù có dấu hiệu tăng trưởng chiếm tỷ trọng không đáng kể Trong tháng đầu năm 2011, tổng dư nợ CVTD 26.387trđ có 417trđ tiền vay tín chấp, chiếm 1,58% Đến năm 2012, dù CVTD giảm dư nợ cho vay tín chấp tăng lên 536trđ, chiếm 2,29% dư nợ vay Phần lại cho vay TSĐB, chiếm 97,71%, tương đương với 23.835trđ Đối tượng vay tín chấp chủ yếu PGD cán nhân viên làm viện NH Sacombank cá nhân chứng minh thu nhập cao ổn định Tỷ trọng vay tín chấp thấp điều dễ hiểu Trong điều kiện kinh doanh khó khăn nay, NH cho vay tín chấp Để đảm bảo an toàn cho hoạt động NH hạn chế đến mức tối thiểu tình trạng khơng thu hồi vốn cho vay, NH phải yêu cầu TSĐB kèm TSTC yếu tố cần hay đủ phần quan trọng nhiều sản phẩm cho vay, giúp NH yên tâm cho vay 3.4 Nhận xét 3.4.1 Ưu điểm Hoạt động CVTD Sacombank - PGD thời gian qua có ưu điểm sau: Là PGD thành lập vào hoạt động thời gian dài (10 năm), nằm khu dân cư đông đúc, gần trung tâm thương mại chợ Bà Chiểu…là lợi kinh doanh, PGD có lượng khách hàng ổn định biết đến địa điểm chọn khách hàng muốn thực giao dịch, có vay PGD cố gắng tạo ấn tượng tốt khách hàng tỏ thái độ vui vẻ, lịch sự; đội ngũ nhân viên trẻ động, lực cao, đáp ứng tối đa thỏa mãn khách hàng Cán nhân viên tham gia vào hoạt động NH tuyển chọn, đào tạo cách bản, khoa học, kiến thức nghiệp vụ lẫn đạo đức kinh doanh nhằm tạo đội ngũ nhân có trình độ, trung thực trách nhiệm 32 - Tuy tình hình dư nợ CVTD có giảm giai đoạn kinh tế khó khăn, tổ chức cá nhân cắt giảm chi tiêu Hơn ta thấy cấu cho vay có thay đổi mục đích vay cá nhân khơng tiêu dùng mà thêm SXKD Ngoài hồ sơ vay tiêu dùng đa dạng mục đích Cán tín dụng kiểm sốt tốt nguồn vốn tín dụng, hạn chế tối đa khách hàng trễ hẹn trả lãi vay không để phát sinh dư nợ tiêu dùng hạn Đây kết đáng mừng PGD Sacombank hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội phù hợp quy định phân loại nợ định tính theo chủ trương NHNN ban hành năm 2011 Hệ thống xây dựng tiêu chí để chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng theo nhóm ngành nghề khác thiết kế số sản phẩm tín dụng đặc thù riêng Sacombank Đây công cụ hiệu công tác thẩm định, định cho vay giúp Sacombank đánh giá xác mức độ rủi ro khoản vay, phân loại nợ theo thông lệ quốc tế, sở để nâng cao chất lượng quản lý tín dụng trích lập dự phòng phù hợp Tiến đến 2012, Sacombank tiếp tục xây dựnghình xác suất vỡ nợ khách hàng, từ xác định giá trị rủi ro khách hàng mang lại để có kế hoạch hỗ trợ khách hàng dự phòng rủi ro cấp tín dụng Các sản phẩm CVTD ngày đa dạng, nhằm đáp ứng tối đa phù hợp với mục đích vay cá nhân Ngoài sản phẩm vayvay mua nhà, mua xe tơ, phòng trọng triển khai nhiều sản phẩm vay tiện ích khác vay du học, vay chứng minh lực tài chính… Sacombank liên tục đưa sách ưu đãi sản phẩm vay mới, vay du học như: triển khai chương trình “Chuyển tiền an toàn – Rộn ràng du học” dành cho khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ chuyển tiền từ Việt Nam nước ngồi nhằm mục đích du học Chương trình triển khai tồn hệ thống Sacombank Việt Nam.Theo đó, khách hàng chuyển tiền từ Việt Nam nước cho du học sinh thời gian diễn chương trình hưởng mức phí ưu đãi tối đa 15 USD/lần chuyển (đã bao gồm điện phí); đồng thời khách hàng cấp thẻ tín dụng mà khơng cần chứng minh thu nhập (với hạn mức tối đa 30% học phí/năm học khơng q 100 triệu đồng) miễn phí thường niên năm cho thẻ thẻ phụ nhiều ưu đãi hấp dẫn khác hay triển khai chương trình Cho vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu tài để du học Theo đó, Sacombank ưu đãi lãi suất 14%/năm với thời gian vay tối đa năm dành cho khách hàng có nhu cầu vay tốn chi phí du học (bao gồm 33 học phí phí sinh hoạt); ưu đãi lãi suất thấp dành cho khách hàng vay chứng minh lực tài để xin cấp VISA du học Ngồi ra, Sacombank giảm đến 30% phí dịch vụ chuyển tiền từ khoản vay giải ngân miễn phí xác nhận số dư chứng minh lực tài dịch vụ hỗ trợ du học Đặc biệt Sacombank NH có sản phẩm cho vay đặc thù dành riêng cho “phái đẹp”- cho vay tiêu dùng mỹ tín Thủ tục vay nhanh chóng đơn giản, giải ngân nhanh chóng tối thiểu vòng 24h Ngày nay, NH tung nhiều sản phẩm tương tự nhằm tăng tính cạnh tranh thị trường Tuy nhiên, sản phẩm vay tiêu dùng Saombank ngồi đặc điểm tính giống NH khác, có nhiều ưu điểm vượt trội, xứng đáng NH nội địa hàng đầu Việt Nam Ta có bảng sau: Bảng 12 So sánh số đặc tính sản phẩm CVTD Sản phẩm CVTD Mua nhà Ngân hàng khác Ngân hàng Sacombank Đặc tính - EIB Thời hạn CV: Lên đến 10 năm thời hạn CV: lên đến 15 năm - VCB Thu nhập thường xuyên hàng tháng >8trđ không cần Mua xe ô tô ACB Thời gian vay: tối đa lên đến năm Thời gian vay: tối đa năm Vay du học Vietinbank Thời gian vay:Tối đa thời gian Thời gian vay : tối đa 10 năm khóa học + 03 năm Các khoản vay khác có TSĐB BĐS EIB Diện tích đất >= 30m2 khơng cần Tỷ lệ CV tối đa: 60% giá trị BĐS Tỷ lệ CV tối đa: 70% giá trị BĐS 3.4.2 Tồn nguyên nhân Số lượng khách hàng chiếm tỷ lệ cao đem so sánh số dư nợ CVTD với số dư nợ chung PGD tỷ lệ chiếm phần nhỏ (khoảng 16%), tương ứng với doanh thu từ hoạt động không cao Phần lớn CVTD cấp tín dụng trung - dài hạn Điều tăng thêm rủi ro kỳ hạn cho NHTM Trong bối cảnh kinh tế nay, yêu cầu quản lý nguồn vốn sử dụng vốn phù hợp để tránh rủi ro kỳ hạn Nguồn vốn huy động PGD chủ yếu kỳ hạn từ tháng trở xuống, CVTD lại từ đến 15 năm, rủi ro kỳ hạn lớn Một số sảm phẩm cho vay kén khách hàng cho vay tín chấp Về mặt lý thuyết nêu khách hàng đáp ứng đủ yêu cầu sách NH cho vay tiêu 34 dùng tín chấp nhiên khách hàng đến giao dịch chấp nhận cho vay loại hình Đối tượng chủ yếu cán nhân viên công tác NH Sacombank - Nguyên nhân từ phía NH: Do yếu tố lịch sử Sacombank, tư lịch sử dịch vụ CVTD chưa xác định chiến lược phát triển lâu dài NH Trước đối tượng cho vay chủ yếu Sacombank pháp nhân Vì thực chiến lược CVTD vấp phải “lỗ hổng” chiến lược khác để lại Việc triển khai CVTD chưa quan tâm cách thống nhất, CVTD chưa trọng tư tưởng “khơng thích làm nhỏ” Sự hạn chế mặt nhân lực: cán làm cơng tác phòng tín dụng phần lớn trẻ khơng thể tránh khỏi thiếu sót Mặt khác, số lượng nhân phòng lại hay biến động, chun viên khách hàng PGD phải giải khoản vay liên quan đến tiêu dùng mà phải đảm nhiệm thêm cho vay cá nhân SXKD, doanh nghiệp, huy động vốn, bán thẻ… dẫn đến chất lượng thẩm định khoản vay khơng cao Trong năm qua, NH cố gắng công tác marketing, tiếp thị sản phẩm hợp tác NH với công ty sản xuất ô tô hay công ty du học chưa đạt hiệu cao Riêng vấn đề cho vay du học, NH chưa thu hút số lượng lớn khách hàng tới vay vốn muốn vay vốn NH để du học bắt buộc phải chuyển tiền qua NH Điều gây khó khăn cho NH nhiều người có tài khoản NH khác thực chuyển tiền nơi khác mà Sacombank mà muốn đến vay tiền mà Vì khách hàng tìm tới NH vay tiền du học chưa cao - Nguyên nhân từ phía khách hàng: Do khách hàng CVTD chủ yếu cá nhân nên việc xác định nguồn thu trả nợ khó khách hàng chứng minh nguồn thu rõ ràng để toán nợ vay Vướng mắc thứ hai CVTD liên quan đến TSĐB Do có số quy định ngày chặt chẽ quan quản lý nhà nước khiến nhiều khách hàng khơng vay vốn giấy tờ chấp không hợp pháp, hợp lệ Nhiều người dân tâm lý ngại đến vay NH cho thủ tục phức tạp, phiền hà họ chưa thực hiểu hoạt động CVTD NH - Các nguyên nhân khác Tính cạnh tranh NH: nói giai đoạn nay, lĩnh vực tài NH dang phát triển nhanh chóng NH có cạnh tranh gay gắt quy mô, chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm… Riêng lĩnh vực CVTD hầu hết NH 35 tham gia, từ NH lớn NH nhỏ, bên cạnh có tham gia cơng ty tài Tính cạnh tranh cao làm giảm bớt thị phần CVTD PGD Các sách pháp luật Nhà Nước CVTD chưa rõ ràng, quy định TSTC, định giá nhà, chuyển quyền sở hữu phức tạp hay thủ tục đăng ký xe ô tơ, xe máy … Tất điều làm giảm doanh số CVTD NH Môi trường kinh tế chưa thực ổn định, lạm phát tăng cao làm cho mức sống người dân chưa thực cải thiện, nhu cầu vay tiêu dùng chưa cao CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK PHÒNG GIAO DỊCH Nhóm giải pháp huy động vốn: Huy động vốn hoạt động NH, với tư cách đầu vào cho trình cho vay Với hoạt động kinh tế nào, vốn nhân tố đầu tiên, điều kiện vật chất để tiến hành hoạt động cho vay NH cần có sách tạo vốn phù hợp nhằm khai thác tiềm vốn, để có nguồn vốn đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động mình, quan trọng hoạt động cho vay Vốn huy động thường từ nguồn: DN, dân cư, TCTD… có nhiều loại khác thời gian huy động, lãi suất huy động Trong nguồn trên, nguồn vốn DN dân cư có vai trò quan trọng Hoạt động CVTD ngày chiếm phần quan trọng cấu cho vay với số 36 lượng khách hàng vay nhiều PGD Với đặc điểm riêng có chủ yếu cho vay trung dài hạn, vay trả góp, vay chấp… vấn đề nguồn vốn dành cho CVTD trở nên quan trọng NH muốn đạt mục tiêu mở rộng nâng cao hiệu hoạt động CVTD Nguồn vốn phải đảm bảo yêu cầu mặt khối lượng, thời gian huy động chi phí huy động Hiện nay, tâm lý người Việt Nam có nhiều thay đổi, xu hướng cất tiền nhà hay chuyển sang mua vàng cất trữ khơng xu hướng chủ đạo, nhiên để họ lựa chọn để tiền vào NH phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có yếu tố thuộc thân NH, có yếu tố thuộc tổng thể kinh tế phát triển kênh đầu tư khác, chứng khoán, BĐS, ngoại tệ, vàng… Vấn đề NH cần cố gắng mình, đưa nhiều hình thức huy động đa dạng hấp dẫn tới khách hàng nhằm khai thác tối đa nguồn vốn Với khả tại, NH Sacombank – CN – PGD xúc tiến giải pháp huy động vốn sau đây: - Áp dụng lãi suất khyến khích huy động vốn, ưu tiên theo khối lượng tiền gửi thời hạn gửi, cụ thể gửi tiền theo thời gian dài có khối lượng lớn ưu tiên mặt lãi suất tiền gửi - Áp dụng thêm hình hức thu hút khuyến mại, tặng quà, hình thức tiết kiệm dự thưởng, tạo nên hấp dẫn sôi động hoạt động huy động vốn - Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị tới người tiêu dùng, cách đa dạng hố hình thức quảng cáo, đặc biệt truyền hình báo chí, với chi nhánh, cần in báo, căng băng rơn nhiều đẹp mắt Công việc trở nên quan trọng, mang tính chất định tới thành công biện pháp bên cạnh yếu tố chất lượng - Thực nghiệp vụ đảm bảo tiền gửi cho khách hàng - Tăng cường chất lượng phục vụ đội ngũ nhân viên giao dịch, tiếp xúc khách hàng theo hướng động, sáng tạo, thân thiện, tạo cảm giác vui tươi, an toàn… cho khách hàng Nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng 2.1 Xây dựng chiến lược marketing NH Marketing NH đề cập từ lâu vào năm 60 marketing NH tiếp cận ứng dụng 37 Tuy nhiên, Việt Nam biết đến muộn hơn, vào năm cuối thập niên 80, hiệu phương pháp hạn chế Những yếu tố mà định đến thành công phương pháp là: nghiên cứu khách hàng, định vị hình ảnh, nâng cấp chất lượng dịch vụ dịch vụ chăm sóc khách hàng Vì để marketing thực có hiệu quả, phát huy tác dụng Sacombank cần thực số giải pháp sau: - Các cán NH cần phải nhanh chóng chuyển sang tư kinh doanh mới, lấy quan điểm marketing làm phương châm chủ đạo - Thành lập phòng chức marketing để đề định hướng marketing cách bản, với đội ngũ nhân viên am hiểu nhạy cảm marketing - Triết lý marketing cần phải thâm nhập vào tất phận, tất nhân viên NH - Sacombank- phải tích cực chủ đạo quan hệ với khách hàng kể khách hàng truyền thống khách hàng tiềm Ln ln tìm kiếm khách hàng, lơi kéo khách hàng từ đối thủ cạnh tranh khơng chủ động ngồi chờ khách hàng đến với - Mở rộng cao chất lượng loại hình dịch vụ CVTD Thông thường số lượng khoản vay tiêu dùng tương đối cao thơng tin khách hàng chưa đầy đủ xác nên CVTD chứa đựng nhiều rủi ro Cán tín dụng phải xem xét kĩ theo dõi chặt chẽ cho vay Từ giúp NH tránh rủi ro kinh doanh đồng thời tăng chất lượng tín dụng Tuy nhiên, để đưa marketing NH vào thực tế cần phải có nhiều thời gian tích lũy kinh nghiệm 2.1.1 Hoàn thiện sản phẩm cho vay NH - Tăng tính độc đáo, khác biệt sản phẩm Tính độc đáo sản phẩm khơng thiết tồn trình cung ứng dịch vụ trọn vẹn kỹ thuật marketing mà vài yếu tố, chí khía cạnh liên quan NH cần tham khảo sản phẩm TCTD khác, phân tích ưu nhược điểm để định đưa tính tiện ích hơn, bật (ví dụ Sacombank áp dụng thành công sản phẩm đặc thù CVTD mỹ tín hay thành lập chi nhánh 8-3…) đưa thông tin sản phẩm rộng rãi tới người để họ dễ dàng so sánh ưu việt so với NH khác Là NH bán lẻ đa đại Sacombank tập trung phát triển nhiều sản phẩm 38 phục vụ khách hàng cá nhân sản phẩm đa dạng, đơn giản, dễ hiểu, có tính đại chúng, tính phổ cập tiêu chuẩn hố cao thơng qua mạng lưới rộng, kênh phân phối khác nhằm áp dụng tối đa công nghệ thông tin như: SMS Banking, Internet Banking, ATM - Hồn thiện cơng tác định giá cho vay có TSĐB nhà đất Hiện Sacombank có hỗ trợ cơng ty quản lý nợ khai thác tài sản Sacombank – SBA nhằm giúp định giá BĐS phục vụ hoạt động tín dụng Tuy nhiên Sacombank – SBA định giá theo yêu cầu khách hàng hình thức khách hàng thuê họ định giá, phải trả tiền thuê thơng tin định giá mang tính chất tham khảo thật chưa sát với giá trị BĐS thời điểm định giá Hoặc có hồ sơ vay, định giá nhà đất khách hàng cán tín dụng thường tự thu thập tài liệu định giá tài sản nhà đất đó, điều gây khó khăn khơng nhỏ cho cơng tác cán tín dụng NH nên thành lập ban thông tin BĐS, hoạt động việc thu thập cung cấp thông tin nhà đất, định giá nhà đất, môi giới nhà đất… để hỗ trợ cho hoạt động tín dụng Ban thơng tin BĐS đời giúp cho cơng tác tín dụng, bảo lãnh NH hoạt động có hiệu thơng qua việc đánh giá sát thực tài sản đảm bảo khách hàng, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng, bảo lãnh NH giúp thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng 2.1.2 Điều chỉnh lãi suất cho vay tiêu dùng Trong DN vay vốn hưởng mức ưu đãi lãi suất NH từ 1315%/năm lãi suất CVTD Sacombank mức tương đối cao Mặc dù NH đưa chiến lược lãi suất cạnh tranh, ưu đãi tháng đầu…nhưng chưa thực hợp lý Mức lãi suất CVTD cao (lãi suất tính theo lãi huy động 13 tháng lãnh lãi cuối kỳ + biên độ 6,5%/năm tương đương 19,5%/năm theo biểu phí hành Sacombank nay) Do NH phải có mức giá linh hoạt đối tượng khách hàng, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Ưu tiên cho khách hàng có quan hệ tín dụng tốt với NH 2.1.3 Xây dựng chiến lược khách hàng lâu dài Để có khách hàng khó giữ chân khách hàng đòi hỏi NH phải có chiến lược khách hàng lâu dài bền vững, mà điều nà khơng đơn giản.Chiến lược phải đảm bảo thu hút, hấp dẫn có khả thỏa mãn đối tượng khách hàng có nhu cầu dịch vụ NH sử dụng dịch vụ NH 39 2.1.4 Đẩy mạnh sách giao tiếp- khuyếch trương * Hồn thiện phong cách giao tiếp với khách hàng - Chính việc giúp phần đáng kể vào việc làm hài lòng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tạo điều kiện nâng cao hoạt động NH - Việc giao tiếp với khách hàng có ý nghĩa quan trọng việc thu hút khách hàng, góp phần tạo nên hình ảnh tốt đẹp vầ NH lòng khách hàng, phương thức quảng cáo hiệu nhất, tốt cho NH với chi phí rẻ - Cơ sở vật chất NH đóng vai trò quan trọng việc tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho NH lòng khách hàng Quan hệ NH khách hàng dựa tín nhiệm lẫn nhau, khách hàng cảm thấy không yên tâm trụ sở NH nhỏ bé, thiết bị lạc hậu cũ kỹ - Điều quan trọng sách giao tiếp với khách hàng thái độ phục vụ, tác phong nhân viên NH nói chung nhân viên tín dụng nói riêng Dưới mắt khách hàng, nhân viên hình ảnh NH Do vậy, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, với tác phong cơng nghiệp nhanh chóng, xác, nhân viên NH tạo ấn tượng tốt đẹp với khách hàng, góp phần xây dựng hình ảnh NH * Phát triển sách khuyếch trương - Hiện cho thấy, nhu cầu vay tiêu dùng người dân lớn, nhiên lượng khách hàng tìm đến NH chưa cao Nguyên nhân chủ yếu điều khách hàng cá nhân chưa có thơng tin đầy đủ có thơng tin đầy đủ chưa nhận thức đầy đủ lợi ích mà hoạt động cho vay mang lại, họ đắn đo, lo ngại tới NH - Nguồn thơng tin mà khách hàng cá nhân tiếp cận để hiểu cho vay tiêu dùng thơng qua hệ thống báo chí, truyền hình, mạng, qua người vay tiêu dùng NH - Truyền hình phương tiện quảng cáo hữu ích, nhiên NH quảng cáo, mà có người dân nhận thơng tin vơ ỏi, khơng thể hiểu nghiệp vụ chưa kể đến lợi ích nghiệp vụ - Chính người sử dụng dịch vụ cho vay tiêu dùng NH đóng vai trò quan trọng việc giới thiệu quảng bá sản phẩm.Chính mà ta ln ln phải chăm sóc tốt khách hàng NH Để khách hàng để nhiều khách hàng 40 Tóm lại việc quảng bá, tiếp thị nguồn thơng tin quan trọng có hiệu người dân đới với NH Tuy nhiên, chiến dịch quảng cáo không thiết phải tiến hàng ạt phương tiện thông tin đại chúng, điều làm tăng chi phí NH Để tiết kiệm chi phí, đồng thời hoạt động có hiệu cao nhất, NH nên tiếp cận với người vay vốn NH nên tổ chức hôi chợ, hội nghị, triển lãm để giới thiệu tất sản phẩm cho quan tâm, quan tâm chưa quan tâm Việc đẩy mạnh chiến lược giao tiếp, khuyếch trương giúp thông tin NH đến với dân cư, giúp người dân có thêm tự tin để tham gia dịch vụ NH, đặc biệt tín dụng, giúp dịch vụ NH phổ biến đối vói người dân họ có thói quen sử dụng dịch vụ cơng cụ để hỗ trợ sống, hoạt động NH mở rộng dễ dàng nhiều 2.1.5 Hồn thiện sách thơng tin, nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra yếu tố có liên quan tới cho vay tiêu dùng NH cần tìm hiểu, nắm rõ thơng tin tổng hợp tình hình vĩ mơ hoạt động cho vay tiêu dùng Đó thơng tin chủ trương, sách Chính phủ NH Nhà nước có liên quan, tình hình biến động kinh tế- xã hội nói chung quốc tế… Hoạt động cho vay tiêu dùng nhạy cảm với sợ biến động kinh tế - trị - xã hội, thông tin tổng hợp vĩ mô mang ý nghĩa quan trọng đến việc cho vay tiêu dùng NH Đồng thời NH cần nghiên cứu, điều tra tình hình cho vay lĩnh vực tiêu dùng đối thủ cạnh tranh Hiện nay, NH nước, kể NH quốc doanh hay NH cổ phần tiến hành tiến hành phát triển hoạt động CVTD Chính Sacombank – – PGD cần thu thập nhiều thông tin sản phẩm, chiến lược khách hàng đối thủ cạnh tranh sau tiến hành nghiên cứu, phân tích ưu nhược điểm sản phẩm đối thủ để từ đưa chiến lược sản phẩm NH cách tốt Bên cạnh NH cần tiến hành điều tra, thu thập phân tích thơng tin người tiêu dùng Cụ thể NH tiến hành thu thập thơng tin nhiều cách khác nhau, thông qua vấn trực tiếp, điều tra chọn mẫu nhóm đối tượng khách hàng khác từ suy rộng Đồng thời NH nên tổng hợp đối tượng khách hàng giao dịch 41 giao dịch với NH để tìm hiểu, phân tích nhóm khách hàng với mục đích mở rộng quy mơ hoạt động Thơng qua việc điều tra NH nắm bắt thông tin tổng hợp nhu cầu khác nhóm khách hàng tiêu dùng Đồng thời qua công tác điều tra, vấn NH nhận ý kiến phản hồi khách hàng ưu nhược điểm sản phẩm cho vay tiêu dùng nói riêng sản phẩm khác cảu NH nói chung, đồng thời phản ánh thái độ phục vụ NH để có biện pháp sử lý điểu chỉnh lại cho phù hợp Chính việc thu thập điều tra phân tích thơng tin cách tổng hợp, đầy đủ xác tạo nên sở cần thiết ban đầu nhằm giúp cho NH vạch chiến lược đắn nhằm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tương lai 2.2 Nâng cao chất lượng khoản vay tiêu dùng: Trong hoạt động CVTD, NH khơng cần phải thực sách marketing để đưa sản phẩm đến với đối tượng khách hàng mà phải xem xét chất lượng khoản vay nhằm hạn chế tối đa rủi ro tín dụng, tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh NH 2.2.1 Tăng cường công tác thẩm định CVTD Đây công đoạn đặc biệt quan trọng, định tới chất lượng tín dụng, qua định tới hiệu hoạt động cho vay Nếu công tác thẩm định khơng xác, đầy đủ, rủi ro tín dụng NH điều khó tránh khỏi Vì vậy, cho vay nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng, tăng cường chất lượng cơng tác thẩm định việc quan trọng nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay Trong công tác thẩm định, cần thiết thực số cơng việc sau: - Kiểm tra tính pháp lý hồ sơ vay vốn, hợp đồng chấp, loại giấy uỷ quyền… theo qui định hành CVTD nhà nước NH Sacombank - Nội dung kinh tế hồ sơ vay vốn, khử tài trợ NH - Mức độ khả thi hồ sơ xin vay mặt tài sản đảm bảo, phương án trả nợ, tình trạng thu nhập… - Thường xuyên tiến hành kiểm tra kiểm soát trước, sau cho vay, khâu nhận hồ sơ khâu thu nợ lãi gốc Điều không mâu thuẫn với mục tiêu đẩy nhanh trình thẩm định Để thực giải pháp này, cần kết hợp với biện pháp khác mối quan hệ hữu với 42 2.2.2 Tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng CVTD Hoạt động cho vay NH thường đứng trước rủi ro tín dụng, đó, hoạt động CVTD với đặc điểm riêng có lại mang nhiều nguy rủi ro Điều ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu, lợi nhuận uy tín khả hoạt động tương lai NH Đặc biệt bối cảnh kinh tế có nhiều biến động nay, NH cần tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro Bên cạnh việc thường xuyên theo dõi, quản lý khoản vay, trích lập dự phòng rủi ro theo qui định NH nhà nước, Sacombank cần đẩy mạnh dịch vụ bảo hiểm tiền vay khoản vay lớn hay khách hàng đặc biệt Đây coi biện pháp hữu hiệu không tạo ác cảm khách hàng, mà bảo hiểm tiền vay mang tính chất kích thích tới trách nhiệm trả nợ cam đoan thân khách hàng vay phí bảo hiểm hai bên chịu 2.2.3 Xây dựng chế tín dụng phù hợp Một chế tín dụng phù hợp điều kiện cần thiết để NH thu hút khách hàng, biện pháp nâng cao hiệu hoạt động CVTD, cách tiết kiệm chi phí hoạt động, tăng lợi nhuận cho NH Để đạt mục tiêu này, NH cần thực biện pháp sau: + Về thủ tục vay vốn: Thực hình thức giao dịch cửa Đây hình thức giao dịch tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho khách hàng trình vay vốn, tránh tình trạng chạy xơ cửa, tiếp xúc với nhiều cán mà việc cụ thể Đơn giản thủ tục làm việc cho xong mà phải đảm bảo u cầu xác, hợp lý an tồn NH nên có mẫu in sẵn dễ hiểu với giấy tờ cần thiết vay vốn với mục đích khác nhau, đồng thời có mẫu cụ thể cách viết giấy tờ nào, để khách hàng đọc hiểu, đỡ thời gian cho cán tín dụng vừa giúp khách hàng có tâm lý thoải mái vay vốn NH + Về thời hạn cho vay: NH nên đa dạng hoá thời hạn cho vay ngắn hạn dài hạn Đối tượng khách hàng cho vay tiêu dùng NH cá nhân, hộ gia đình với tình hình thu nhập vốn tự có không giống Do vậy, NH cần xét kỹ khả thu nhập, chi tiêu gia đình để đưa thời hạn cho vay linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, khả trả nợ người vay, đảm bảo thu nợ gốc lãi thời hạn, chủ động tìm kiếm dự án cho vay khả thi thông qua việc khai thác thăm dò thị trường khách hàng + Về lãi suất cho vay: Lãi suất cần thực linh hoạt đối tượng cho vay 43 khoản vay Có thể chia theo khu vực, đối tượng Lãi suất cho vay NH cần linh hoạt, đặc biệt lãi suất cho vay khoản cho vay trung dài hạn Như hạn chế rủi ro lãi suất cho NH khách hàng 2.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên Nền kinh tế Việt Nam thực hồ vào dòng chảy kinh tế thị trường, hệ thống NH phát triển với số lượng ngày tăng Vấn đề cạnh tranh NH ngày mạnh mẽ gay gắt Để đứng vững lớn mạnh đòi hỏi vốn NH phải lớn, đội ngũ nhân viên có lực, sáng tạo cơng việc Do vậy, NH cần phải: - Đào tạo đào tạo lại trình độ nhân viên NH - Bổ sung thêm kiến thức lĩnh vực kinh doanh khác để phục vụ công tác thẩm định khách hàng trước định cho vay vốn - Tạo hội cho nhân viên tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp đơn vị - Tạo hội để nhân viên phát huy hết khả - Bên cạnh cần nâng cao nhận thức đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên để họ nhận thức nhiều điều biện pháp hữu để thu hút khách hàng Một số kiến nghị: 3.1 Đối với Ngân hàng nhà nước: NHNN Việt Nam cần có sách, chế độ kịp thời, phù hợp với lãi suất, tài sản đảm bảo… tạo hành lang pháp lý cho hoạt động NHTM có thay đổi với đặc điểm phát triển CVTD Nhà nước cần hoạch định chiến lược phát triển chung CVTD NHTM Nhà nước đóng vai trò to lớn việc hoạch định chiến lược chung cho NHTM thực nghiệp vụ CVTD nhằm tạo thống quản lý bình đẳng cạnh tranh NHTM nước Hơn nữa, với mục đích chung hoạt động CVTD phát triển Việc đòi hỏi phải tăng cường hợp tác, trao đổi NH NHNN cần ban hành văn hướng dẫn cụ thể hoạt động CVTD, quy định loại sản phẩm, dịch vụ CVTD, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để bảo vệ quyền lợi đầy 44 đủ cho NH người tiêu dùng Đồng thời tạo chủ động cho NH, đặc biệt giải pháp nợ hạn để NH yên tâm hoạt động NHNN cần sớm ban hành Luật tín dụng tiêu dùng, tạo điều kiện cho hoạt động cho vay tiêu dùng NH phát triển Ngay từ bây giờ, Nhà nước cần sớm thị cho quan lập pháp ban ngành có liên quan nghiên cứu Luật tín dụng tiêu dùng, chuẩn bị cho việc soạn thảo ban hành Luật tín dụng tiêu dùng Học hỏi, nghiên cứu Luật tín dụng tiêu dùng nước khác, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế Việt Nam việc cần thiết thời gian tới Dù cho hoạt động CVTD Việt Nam hạn chế cần có nỗ lực từ nhiều phía 3.2 Đối với Cơ quan quyền địa phương: Với quan quyền địa phương – mơi trường hoạt động trực tiếp khu vực kinh tế cần hồn thiện mơi trường quản lý vĩ mơ Hoạt động CVTD có thủ tục quan trọng đăng ký GDĐB quan phòng cơng chứng hay quyền địa phương Rất nhiều trường hợp quan chức gây khó dễ cho NH khách hàng, không thực thủ tuc đăng ký GDĐB Chính vây, quan chức cần cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh hoạt động phạm vi liên quan như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, hay thủ tục công chứng… hạn chế sai sót, tiêu cực cơng tác nhằm bảo vệ quyền lợi NH vấn đề liên quan đến cầm cố, chấp 3.3 Đối với hội sở Sacombank: Hoạt động NH ngày phát triển, số lượng khách hàng đến giao dịch ngày tăng đặc biệt khách hàng đến gửi tiền vay tiền có thời điểm đơng, ngồi kín lối Do vậy, cần mở rộng sở hạ tầng Thường xuyên cung cấp thông tin tình hình kinh tế, thơng tin rủi ro xảy nhằm định hướng cho hoạt động phòng, giúp có định đắn, kịp thời Mở điều tra, thăm dò ý kiến khách hàng thái độ, cách cư xử nhân viên NH, sản phẩm dịch vụ NH… để họ đóng góp ý kiến, giúp NH rút kinh nghiệm nhằm phát triển Tuy nhiên, để công việc hiệu cần có giải thưởng cho khách hàng có ý kiến đóng góp hay, mang lại hiệu cao cho NH, có khách hàng nhiệt tình cho ý kiến 45 Tạo điều kiện quan tâm đến đời sống nhân viên, cần có chế độ bồi dưỡng hợp lý đặc biệt cuối tháng lượng công việc nhiều nhân viên phải làm thêm Cần bố trí chỗ nghỉ trưa cho nhân viên để họ có tinh thần sức khoẻ làm việc tốt sau buổi sáng làm việc hiệu Như vậy, để thực mở rộng nâng cao hiệu công tác CVTD Sacombank – cần phải có phối hợp chặt chẽ, thống quan chức toàn hệ thống, riêng hoạt động NH chưa đủ mà cần đến hỗ trợ từ phía quyền Nhà nước, địa phương Trên giải pháp nhằm mở rộng nâng cao hiệu hoạt động CVTD Sacombank – , số kiến nghị với quan hữu quan quản lý vĩ mô Nhà nước, kiến nghị NH Nhà nước ban lãnh đạo Sacombank – Từ mong đóng góp phần nhỏ bé vào việc mở rộng nâng cao hiệu hoạt động CVTD thực tốt mục tiêu chiến lược chung trở thành năm NH bán lẻ hàng đầu Việt Nam khu vực 46 ... hình hoạt động Cho vay tiêu dùng, xem kết hoạt động biện pháp mở rộng hoạt động Cho vay tiêu dùng ngân hàng cần thiết Xuất phát từ lý trên, em lựa chọn nghiên cứu đề tài Phân tích tình hình hoạt. .. vệ 2.3. _Tình hình hoạt động kinh doanh PGD 2.3.1 Tình hình cho vay, huy động • Huy động vốn Bảng Tình hình huy động vốn PGD năm 2010-2012 (đvt: triệu đồng) Năm 6/2010 6/2011 6/2012 huy động vốn... TSĐB, mức vay hấp dẫn, linh hoạt, sản phẩm đặc thù dành riêng cho cá nhân nữ 3.3 Tình hình cho vay tiêu dùng Sacombank – PGD 3.3.1 Cơ cấu dư nợ cho vay theo mục đích vay: Bảng Dư nợ cho vay năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng, Báo cáo thực tập phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay