Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Đồ án tốt nghiệp)

71 38 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 20:01

Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông BíTìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông BíTìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông BíTìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông BíTìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông BíTìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông BíTìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông BíTìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông Bí ... Phòng an tồn Phòng T Hình 1.1 * g 6 * t n * Phòng hành , 1.4 * * * Nhà má * * h t ã sinh N THAN TRONG CÁC 2.1 NG TRONG CÁC NHÀ MÁY ó áy áp Q sau: Hình 2.1 Hình 2.2 10 11 12 5.Tua bin 13 14 15... 61 63 63 ng ã có nhi u nhà uc nhà máy nhi "d t ng Bí xu 1.1 N U - xã g U - - 15 - 30 b) hai tua bin (KT235T) hai máy phát (T2 - 12 - máy lên 48 MW 60 2r - 55 Mw) (HK 20-3 (K60... 4,0 ng Bí 110MW 16mm 0mm 20mm Bên ngồi thành có 24 60mm, bên ngồi Trong thùng bi ng Bí - 60mm ( 50).Khi thùng quay bi o c i Hình 2.5 2.5 2.5.1 * ÷ * 25 n * * c, quy trình, 2.5.2 * * trình riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay