Giáo trình điện tử công suất

92 63 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:39

Giáo trình điện tử công suất hệ cao đẳng. Giáo trình trình bày về các dạng sơ đồ mạch chỉnh lưu, nghịch lưu điện áp. Giáo trình rành cho hệ cao đẳng chính quy, giáo trình bao gồm sơ đồ mạch, nguyên lý làm việc và giản đồ tín hiệu. Giáo trình tham khảo dành cho những người cần tìm hiểu về điện tử công suất ...LỜI NĨI ĐẦU Điện tử cơng suất kiến thức chuyên nghành chuyên sâu ngành điện tử Giáo trình Điện tử cơng suất biên soạn theo chương trình tiểu ban soạn thảo chương trình trường Cao đẳng... thơng qua Giáo trình biên soạn từ giảng tác giả nhiều năm giảng dạy Khoa Điện tử - Tin học giáo trình tác giả thẩm định Nội dung biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu có tính logic Khi biên soạn giáo trình, ... báu thầy cô khoa Điện tử - Tin học để giáo trình hồn thiện Mặc dù có nhiều cố gắng giáo trình khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến bạn đọc để giáo trình hồn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình điện tử công suất, Giáo trình điện tử công suất, 1 Các linh kiện bán dẫn công suất, 2 Cấu trúc chung của sơ đồ chỉnh lưu, CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỀU KHIỂN SƠ ĐỒ CHỈNH LƯU, CHƯƠNG 3: NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP, 2 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng, 3 Nghịch lưu độc lập nguồn áp, CHƯƠNG 4: CÁC BỘ BIẾN TẦN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay