Kiểm nghiệm các dạng bào chế

98 192 3
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:33

... lượng dạng bào chế: thuốc bột, thuốc viên nén, viên nang, thuốc tiêm, tiêm tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ, thuốc uống dạng lỏng… Đánh giá kết kiểm nghiệm mẫu kiểm nghiệm thành phẩm cụ thể dạng. .. quan Y/c dạng bào chế  Kiểm nghiệm thuốc bột  Định nghĩa Thuốc bột dạng thuốc rắn, khô tơi, để uống, tiêm dùng ngoài, bào chế từ hay nhiều loại bột thuốc có kích thước xác định, cách trộn...CÁC DẠNG BÀO CHẾ Cao thuốc 13 Thuốc thang Cồn thuốc 14 Thuốc nhỏ mắt Dung dịch thuốc 15 Thuốc nhỏ mũi thuốc Siro thuốc xịt mũi dạng lỏng Hỗn dịch thuốc 16 Thuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm nghiệm các dạng bào chế, Kiểm nghiệm các dạng bào chế, Kiểm nghiệm thuốc bột, Kiểm nghiệm thuốc viên nang, Kiểm nghiệm thuốc viên nén, 1 Các yêu cầu chất lượng và phương pháp thử, Kiểm nghiệm thuốc mỡ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay