tối thiểu hóa rủi ro tín dụng

71 38 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:17

... nghiệp rút tiền mặt Trong trường hợp Ngân hàng đối phó với rủi ro từ nguồn gốc: rủi ro tín dụng, rủi ro thiếu vốn khả dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái, rủi ro khả tốn Rủi ro tín dụng: xuất... 2.3 RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 2.3.1 Rủi ro tín dụng 2.3.1.1 Khái niệm Trong chế quản lý kế hoạch hoá tập trung với hệ thống Ngân hàng độc quyền, rủi ro tín dụng đề cập Khi rủi ro tín dụng... nhu cầu vốn cho phương án kinh doanh - Xác định khả rủi ro biện pháp phòng ngừa Ngân hàng xem xét rủi ro từ thay đổi sách chế nhà nước; rủi ro phát sinh từ khách hàng, thị trường, giá cả, tỉ lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: tối thiểu hóa rủi ro tín dụng, tối thiểu hóa rủi ro tín dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay