PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ

66 43 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:03

... Nam-Chi nhánh Ngân ng Thành Ph C n Th Tên ti ng anh: Industrial & Commercial Bank of Viet Nam – Can Tho Branch Vi t t t: InComBank (ICB) a ch': S 09 ng Phan ình Phùng, Qu n Ninh Ki u, Thành Ph C n... Nh n xét v c c u t ch c: Qua s 1, c c u t ch c c a ICB-C n Th bao quát c a Ban Giám ã th hi n s qu n lý c xu ng phòng ban ch c n ng c%ng nh phòng giao d ch tr c thu c i u m b o cho nhà qu n lý... n lý c a h i s) V i mơ hình này, s qu n lý c a ban lãnh H i s) cho o r t ch t ch t$ n chi nhánh c p Bên c nh ó, n ng l c qu n lý kinh doanh c a ban Giám i u có th ng Hi n nay, c ICB-C n Th có
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay