Vi sinh vật phân giải protein và ứng dụng trong xử lý nước thải thủy sản

65 80 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 18:23

Tính đặc hiệu của protease phụ thuộc vào bản chất của liên kết peptide và bản chất của những nhóm hóa học ở cạnh liên kết đó.Protease vi sinh vật có hoạt tính rất mạnh và tính đặc hiệu rộng. Chúng có khả năng phân hủy đến 80% các liên kết peptide có trong phân tử protein. Protease không chỉ phá hủy nhanh chóng và hoàn toàn các liên kết peptide mà có khả năng phá hủy chậm một số liên kết không đặc trưng khác.Enzyme từ vi sinh vật có nhiều điểm ưu việt hơn so với các enzyme từ thực vật và động vật bởi những lý do sau:>Hoạt tính enzyme vi sinh vật cao.>Vi sinh vật sinh sản, phát triển và tổng họp enzyme với tốc độ cực kỳ cao và ... điểm protein, chế phân hủy protein, enzyme tham gia vào ữình phân hủy protein hệ vi sinh vật phân hủy protein Từ rút nhũng phương pháp xử lý phù họp ứng dụng thực tiễn xử lý nước thải thủy sản nước. .. cứu “ Vi sinh vật phân giải protein ứng dụng xử lý nước thải thủy sản Trong nghiên cứu này, chúng tơi tìm hiểu phương pháp lý sinh học Phương pháp có ưu điểm khơng gây hại cho động vật thủy sinh, ... trường nặng nề Nước thải xí nghiệp chế biến thủy sản bao gồm: Nước thải sản xuất, nước thải vệ sinh công nghiệp nước thải sinh hoạt - Nước thải sản xuất: Đây nước thải rửa thuỷ sản, theo số liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Vi sinh vật phân giải protein và ứng dụng trong xử lý nước thải thủy sản, Vi sinh vật phân giải protein và ứng dụng trong xử lý nước thải thủy sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay