Mô tả dự án Đầu tư phát triển vùng chè chất lượng cao

4 35 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 17:36

... kinh phí dự án đề xuất 10 THỦ TỤC Theo quy trình thủ tục cấp phép đầu tư, thủ tục nhà đầu tư XIN CẤP PHÉP đến phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch để thực ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN 11... vực đầu tư tỉnh nhu cầu THỊ TRƯỜNG Việt Nam: - Chè chất lượng cao có chất lượng ngon, có to so với chè bình thường.Nếu với giống chè cũ, trung bình người dân thu hoạch lứa/tháng với sản lượng. .. QUẢ DỰ ÁN - Nhập khẩu: nhập giống chè chất luợng cao phù hợp với địa phương - Nguyên liệu nước: xây dựng vùng nguyên liệu địa phương với quy mô lớn Tạo công ăn việc làm cho hộ dân vùng dự án đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô tả dự án Đầu tư phát triển vùng chè chất lượng cao, Mô tả dự án Đầu tư phát triển vùng chè chất lượng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay