bai 26: tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX

8 16 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 17:10

Bài 26: TÌNH HÌNH HỘI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN MỤC TIÊU Sau học xong bài, học sinh cần : - Nắm tình hình hội và đời sống nhân dân nửa đầu kỉ XIX - Nắm nét đấu tranh nhân dân ta nửa đầu kỉ XIX người lãnh đạo, thời gian, địa bàn, thành phần tham gia, kết Từ rút đặc điểm phong trào đấu tranh nhân dân thời này - Rèn luyện trình bày, giải thích, phân tích, đánh giá, khai thác tranh ảnh lịch sử - Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm với nhân dân, quan tâm đến cộng đồng I HƯỚNG DẪN CHUNG Bài học này thiết kế theo chuỗi hoạt động mơ hình trường học gồm: Khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng, tìm tòi mở rộng Hoạt động khởi động vừa khởi lại kiến thức biết và tạo mâu thuẫn nhận thức cho học sinh, sở dẫn dắt (kết nối) với nội dung kiến thức mà học sinh cần tìm hiểu bài học, là: Tình hình hội và đời sống nhân dân nửa đầu kỉ XIX; Những nét đấu tranh nhân dân ta nửa đầu kỉ XIX người lãnh đạo, thời gian, địa bàn, thành phần tham gia, kết Từ rút đặc điểm phong trào đấu tranh nhân dân thời này Trong bài học giáo viên cần vận dụng sáng tạo linh hoạt phương pháp dạy học đặc trưng mơn và thuật dạy học tích cực để tổ chức hoạt động học tập cho học sinh nhằm đặt mục tiêu đặt II HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG A HOẠT ĐỘNG TẠO TÌNH HUỐNG HỌC TẬP 1.Mục tiêu: Với việc HS chơi trò chơi chữ có nội dung liên quan đến bài học mới, HS hiểu phần nào tình hình hội nửa đầu kỉ XIX là không ôn định, phong trào đấu tranh nhân dân diễn liên tục Tuy nhiên, em chưa biết đầy đủ và chi tiết hội nước ta nửa đầu kỉ XIX lại không ổn định, và phong trào đấu tranh nhân dân ta thời này lại nổ liên tục với số lượng lớn và nổ từ triều Nguyễn thành lập Từ kích thích tò mò, lòng khát khao mong muốn tìm hiểu điều chưa biết hoạt động hình thành kiến thức bài học Phương thức: - GV giáo nhiệm vụ cho HS Cụ thể sau: Các em tham gia chơi trò chơi chữ: Câu 1: chữ cái: Đây là lực có quyền hành nông thôn thời phong kiến? Câu 2: chữ cái: Đây là từ số lượng nhiều? Câu 3: chữ cái: Đây là hình thức bóc lột giai cấp phong kiến Việt Nam? Câu 4: chữ cái: Vị vua đầu tiên triều Nguyễn có niên hiệu là gì? Câu 5: chữ cái: Em điền từ thiếu câu ca dao sau: “Con ơi, mẹ bảo này, Cướp đêm là giặc, ………………là quan” Câu 6: chữ cái: Đây là hai giai cấp triều Nguyễn? Gợi ý sản phẩm: HS trả lời ô chữ theo hiểu biết GV đưa đáp án và kết nối chữ để làm tình kết nối vào bài B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC I Tình hình hội đời sống nhân dân Mục tiêu: Trình bày Tình hình hội và đời sống nhân dân nửa đầu kỉ XIX Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin SGK, kết hợp quan sát hình ảnh, : - Hãy cho biết - Dưới thời Nguyễn, hội phân chia thành giai cấp? - Vua quan lúc nào? - nông thôn, bọn địa chủ, cường hào nào? - Tại triều Nguyễn diễn tình trạng trên? - Nội dung vè đương thời “ Cơm chẳng có Rau cháo khơng Đất trắng ngồi đồng Nhà giàu niêm kín cổng Còn xương sống Vơ vất ăn mày Ngồi xó chợ lùm Quạ kêu vang bốn phía Xác đầy nghĩa địa Thây thối bên cầu Trời ảm đạm u sầu Cảnh hoang tàn đói rét Dân nghèo kiệt Kẻ lưu lạc tha phương Người chết chợ chết đường Là thời Tự Đức.” - Những biểu sống khổ cực nhân dân thời Nguyễn? - So sánh đòi sống nhân dân thời Nguyễn với triều đại trước đó? - Trong hoạt động này GV tổ chức cho HS sử dụng thuật khăn trải bàn cho HS làm việc cá nhân sau trao đổi để tìm hiểu tình hình hội nửa đầu kỉ XIX Sau GV tổ chức cho HS trao đổi đàm thoại để học sinh hiểu triều Nguyễn diễn tình trạng trên?(GV gợi ý: * Nhà Nguyễn đời bối cảnh nào? Trong bối cảnh nhà Nguyễn làm để củng cố quyền lực mình?) - Sau trình bày xong tình hình hội nửa đầu kỉ XIX, GV tổ chức cho HS trao đổi đàm thoại để nêu đời sống nhân dân giai đoạn này, so sánh với đời sống nhân dân giai đoạn trước - Trong trình HS làm việc, GV ý đến HS để gợi ý trợ giúp HS em gặp khó khăn Gợi ý sản phẩm: Với câu hỏi trên, gợi ý sản phẩm là: * Dưới thời Nguyễn, hội phân chia thành giai cấp? - Sự phân chia giai cấp ngày càng rõ rệt: + Giai cấp thống trị: Vua quan, địa chủ, cường hào + Giai cấp bị trị: Gồm tầng lớp nhân dân lao động (chủ yếu là nông dân) * Vua quan lúc nào? - Tệ tham quan ô lại phổ biến * nông thôn, bọn địa chủ, cường hào nào? - nông thôn, địa chủ cường hào hoành hành, ức hiếp nhân dân * Tại triều Nguyễn diễn tình trạng trên? - Nhà Nguyễn lên sau giai đoạn nội chiến ác liệt, tình hình trị- hội phức tạp, chế độ phong kiến bước đường suy tàn Bản thân nhà Nguyễn lại đại diện cho tập đoàn phong kiến thống trị cũ - Nhà Nguyễn chủ trương trì tình trạng kinh tế hội cũ, tăng cường tính chuyên chế để bảo vệ quyền thống trị * Nội dung vè: Đời sống khổ cực nhân dân ta dười triều Nguyễn * Biểu đời sống khổ cực? - Phải chịu cảnh sưu cao, thuế nặng, lao dịch nặng nề - Thiên tai, mùa, đói thường xuyên xảy => Đời sống khổ cực => Phong trào đấu tranh tầng lớp nhân dân II Phong trào đấu tranh nhân dân, binh lính đồng bào dân tộc người Mục tiêu: Những nét đấu tranh nhân dân ta nửa đầu kỉ XIX người lãnh đạo, thời gian, địa bàn, thành phần tham gia, kết Từ rút đặc điểm phong trào đấu tranh nhân dân thời này, lý giải nguyên nhân binh lính và đồng bào dân tộc người tham gia khởi nghĩa? Hàng trăm khỏi nghĩa nhân dân ta nổ dười triều Nguyễn chứng tỏ điều gì? Phương thức: GV chia HS làm 12 nhóm và yêu cầu HS đọc SGK mục 2, (tr131, 132) kết hợp với quan sát lược đồ phong trào đấu tranh nhân dân ta nửa đầu kỉ XIX và ghi nhớ nét khởi nghĩa nhân dân ta thời Nguyễn - Thời gian đọc SGK là phút - Sau HS đọc xong SGK, GV yêu cầu HS gấp sách lại và tổ chức cho HS nắm kiến thức trò chơi “Bộ óc thiên tạo” GV đưa câu hỏi liên quan đến KN nhân dân, binh linh và đồng bào dân tộc người Nhiệm vụ nhòm là đưa đáp án Mỗi đáp án 10 điểm Kết thúc phần chơi, đội có số điểm cao là đội chiến thắng Câu câu hỏi sử dụng trờ chơi sau: Câu Cuộc khởi nghĩa nào nhân dân ta nổ vào năm 1821 Sơn Nam hạ (Nam Định, Thái Bình) sau mở rộng hoạt động trấn Hải Dương, An Quảng, cuối bị triều đình nhà Nguyễn dập tắt làng Trà Lũ (Nam Định)? Câu Điền từ thiếu vào câu ca dao sau: “ Trên trời có ơng Tua, làng có vua Ba Vành” Câu Cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành bị triều Nguyễn đàn áp vào năm nào?Ở đâu? Câu Cuộc khởi nghĩa nào bùng lên vùng Ứng Hòa (Hà Nội) vào năm 1854 sau mở rộng nhiều nơi khác Hà Nội, Hưng Yên Câu Cuộc khởi nghĩa Cao Bá Quát bị triều đình đàn áp năm nào? Câu “Văn Siêu, Quát vô tiền Hán” Siêu và Quát câu nói nhân vật nào? Câu Quan sát hình ảnh sau và cho biết ông là ai? Câu Cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi lãnh đạo bùng nổ vào năm nào và đâu? Câu Thành phần chủ yếu tham gia khởi nghĩa Lê Văn Khôi là lực lượng nào? Câu 10 Cuộc khởi nghĩa lê Văn Khôi bị đàn áp năm nào? Câu 11 Cuộc dạy người Tày Cao Bằng vào năm 1833 – 1835 lãnh đạo? Câu 12 Cuộc khởi nghĩa người Mường Hòa Bình và Tây Thanh Hóa với danh nghĩa Phù Lê vào năm 1832 – 1838 lãnh đạo? Câu 13 Trong năm 1840 – 1848 vùng Tây Nam diễn khởi nghĩa đồng bào dân tộc nào nước ta? Câu 14 Có khoảng khởi nghĩa nhân dân ta nổ nửa đầu kỉ XIX? Câu 15 Kể tên khởi nghĩa tiêu biểu nhân dân ta triều Nguyễn nửa đầu kỉ XIX - Sau HS chơi xong, GV đưa bảng thồng kê phong trào đấu tranh nhân dân, binh lính và đồng bào dân tộc thiểu số - GV yêu cầu HS quan sát bảng thống kê và sử dụng thuật khăn trải bàn cho HS làm việc cá nhân sau trao đổi để rút đặc điểm phong trào đấu tranh tầng lớp nhân dân ta thời kỳ này? (GV gợi ý: Thời gian, số lượng, thành phần tham gia, kết quả, quy mô) - GV yêu cầu HS giải thích binh linh và đồng bào dân tộc người lại tham gia khởi nghĩa? Hàng trăm khỏi nghĩa nhân dân ta nổ dười triều Nguyễn chứng tỏ điều gì? Gợi ý sản phẩm * Đối với câu hỏi khia tổ chức trò chơi Câu Cuộc khởi nghĩa nhân dân ta nổ v năm 1821 Sơn Nam hạ (Nam Định, Thái Bình) sau mở rộng hoạt động trấn Hải Dương, An Quảng? - Đáp án: Khởi nghĩa Phan Bá Vành Câu Điền từ thiếu vào câu ca dao sau: “ Trên trời có ơng Tua, làng có vua Ba Vành” - Đáp án: Minh Giám Câu Cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành bị triều Nguyễn đàn áp vào năm nào?Ở đâu? - Đáp án: Bị đàn áp năm 1827, làng Trà Lũ (Nam Định) Câu Cuộc khởi nghĩa bùng lên vùng Ứng Hòa (Hà Nội) vào năm 1854 sau mở rộng nhiều nơi khác Hà Nội, Hưng Yên - Đáp án: Khởi nghĩa Cao Bá Quát Câu Cuộc khởi nghĩa Cao Bá Quát bị triều đình đàn áp năm nào? - Đáp án: Năm 1855 Câu “Văn Siêu, Quát vô tiền Hán” Siêu Quát câu nói nhân vật nào? - Đáp án: Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát Câu Quan sát hình ảnh sau cho biết ông ai? - Đáp án: Cao Bá Quát Câu Cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi lãnh đạo bùng nổ vào năm đâu? - Đáp án: Năm 1833, Phiên An (Gia Định) Câu Thành phần chủ yếu tham gia khởi nghĩa Lê Văn Khôi lực lượng nào? - Đáp án: Binh lính Câu 10 Cuộc khởi nghĩa lê Văn Khôi bị đàn áp năm nào? - Đáp án: Năm 1835 Câu 11 Cuộc dạy người Tày Cao Bằng vào năm 1833 – 1835 lãnh đạo? - Đáp án: Nông Văn Vân Câu 12 Cuộc khởi nghĩa người Mường Hòa Bình Tây Thanh Hóa với danh nghĩa Phù Lê vào năm 1832 – 1838 lãnh đạo? - Đáp án: Tù trưởng họ Quách Câu 13 Trong năm 1840 – 1848 vùng Tây Nam diễn khởi nghĩa đồng bào dân tộc nước ta? - Đáp án: Khơ-me Câu 14 Có khoảng khởi nghĩa nhân dân ta nổ nửa đầu kỉ XIX? - Đáp án: Hơn 400 Câu 15 Kể tên khởi nghĩa tiêu biểu nhân dân ta triều Nguyễn nửa đầu kỉ XIX - Đáp án: KN Phan Bá Vành KN Cao Bá Quát KN Lê Văn Khôi KN Nông Văn Vân KN người Mường Hòa Bình KN người Khơ-me - GV đưa bảng thông kê: Tên KN Thời gian Xuất thân người Địa bàn hoạt động Kết lãnh đạo, lực lượng tham gia Phan Bá Vành 1821-1827 Nơng dân Nam Định, Thái Thất bại Bình, Hải Dương, An Quảng Cao Bá Quát 1854 – 1855 Nhà nho – Nơng dân Ứng Hòa (Hà Thất bại Tây), -> Hà Nội, Hưng Yên Lê Văn Khôi 1833-1835 Quan lại Phiên An, Gia Thất bại Binh lính, nơng dân Định Nông Văn Vân 1833-1835 Quan Tri châu Cao Bằng Thất bại Người Tày Tù trưởng Họ 1832-1838 Tù trưởng – Người Hòa Bình, Tây Thất bại Qch Mường Thanh Hóa Người Khơ me 1840-1848 Người Khơ-me Tây Nam Thất bại * Đặc điểm phong trào đấu tranh nhân dân ta - Phong trào đấu tranh nhân dân nổ từ đầu nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền - Phong trào nổ liên tục, số lượng lớn - Có khởi nghĩa quy mô lớn, kéo dài như: KN Phan Bá Vành và KN Lê Văn Khôi - Kết quả: Thất bại - Thành phần tham gia: Nơng dân, binh lính, dân tộc người * Tại binh lính dân tộc người thời tham gia đấu tranh chống lại nhà Nguyễn? - Binh lính tuyển dụng để phục vụ cho triều đình, họ thường phải đàn áp khỏi nghĩa theo lệnh triều đình Điều khiến nhiều binh sĩ bất bình và đứng lên đấu tranh - Các dân tộc người dậy đấu tranh vì: + Do ảnh hưởng phong trào đấu tranh nhân dân ta lúc + Do đời sống dân tộc người cực khổ * Hàng trăm khỏi nghĩa nhân dân ta nổ dười triều Nguyễn chứng tỏ điều gì? - Triều đình nhà Nguyễn thối nát đến cực độ, không quan tâm đến đời sống nhân dân, làm cho sống tầng lớp nhân vô cực, mâu thuẫn giai cấp trở nên sau sắc Các khởi nghĩa nổ làm cho quyền nhà Nguyễn sớm muộn nhanh chóng sụp đổ C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Mục tiêu: nhằm củng cố, hệ thống hóa, hồn thiện kiến thức mà HS lĩnh hội hoạt động hình thành kiến thức về: Tình hình hội và đời sống nhân dân nửa đầu kỉ XIX và phong trào đấu tranh giai đoạn này Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho HS:GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trình làm việc HS trao đổi với bạn thầy, giáo: So sánh tình hình hội nước ta nửa đầu kỉ XIX với kỉ XVIII? Em có nhận xét đời sống nhân ta giai đoạn này so với triều đại trước? HS phải nêu những nét tình hình hội nước ta nửa đầu kỉ XIX Từ rút nhận xét đời sống nhân dân ta thời này Kể tên khởi nghĩa nhân dân ta nửa đầu kỉ XIX So với triều đại trước, đấu tranh nhân dân ta thời Nguyễn có điểm khác? Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử phong trào đấu tranh giai đoạn này? Yêu cầu này nhằm củng cố kiến thức phong trào đấu tranh nhân dân ta nửa đầu kỉ XIX Gợi ý sản phẩm: So sánh tình hình hội nước ta nửa đầu kỉ XIX với kỉ XVIII? Em có nhận xét đời sống nhân ta giai đoạn sovới triều đại trước? - Giống :+ Chính quyền trung ương ngăn chặn khủng hoảng chế độ phong kiến Giai cấp thống trị sức cướp đoạt ruộng đất, bóc lột, ức hiếp nhân dân Đời sống nhân dân khổ cực + Mâu thuẫn hội, mà chủ yếu là mâu thuân nông dân với giai cấp thống trị gồm vua quan, địa chủ, cường hào trở nên gay gắt - Khác :khủng hoảng, mâu thuẫn hội gay gắt kỉ XVIII nổ vào thời tập đoàn phong kiến Lê — Trịnh - Nguyễn vào giai đoạn cuối Trong đó, mâu thuẫn hội triều Nguyễn gay gắt, sau nhà Nguyễn thành lập Đấy là điều xảy triều đại trước * Đời sống nhân dân: - Phải chịu cảnh sưu cao, thuế nặng, lao dịch nặng nề - Thiên tai, mùa, đói thường xuyên xảy => Đời sống khổ cực so với triều đại trước => Phong trào đấu tranh tầng lớp nhân dân Kể tên khởi nghĩa nhân dân ta nửa đầu kỉ XIX So với triều đại trước, đấu tranh nơng dân thời Nguyễn có điểm khác? Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử phong trào đấu tranh giai đoạn này? - KN Phan Bá Vành Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, An Quảng - KN Cao Bá Quát nổ Ứng Hòa (Hà Tây), -> Hà Nội, Hưng Yên - KN Lê Văn Khôi Phiên An, Gia Định - KN Nông Văn Vân Cao Bằng - KN người Mường Hòa Bình, Tây Thanh Hóa - KN người Khơ-me Tây Nam * So với triều đại trước, đấu tranh nông dân thời Nguyễn có điểm khác ? - Phong trào đấu tranh nhân dân nổ từ đầu nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền - Phong trào nổ liên tục, số lượng lớn - Quy mô lớn, có KN kéo dài như: KN Phan Bá Vành và KN Lê Văn Khôi - Thành phần tham gia: Nho sĩ, quan lại, nơng dân, binh lính, dân tộc người * Nguyên nhân thất bại, phong trào đấu tranh giai đoạn này? - Phong trào phân tán, thiếu liên kết - Thiếu người huy tài giỏi - Triều đình nhà Nguyễn đàn áp dã man * Ý nghĩa lịch sử: đấu tranh là phản ứng mạnh mẽ tầng lớp nhân dân trước sách hà khắc và nỗ lực kinh tế hiệu nhà Nguyễn.+ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc đấu tranh chống kẻ thù chung là giai cấp địa chủ phong kiến.+ để lại bài học xương máu sâu sắc cho khởi nghĩa chống kẻ thù dân tộc-thực dân Pháp xâm lược- nở rộ sau này D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Mục tiêu: nhằm vận dụng kiến thức mà HS lĩnh hội để giải vấn đề học tập và thực tiễn về: - Trách nhiệm thân việc xây dựng đất nước Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho HS: Nếu em là người giữ trọng trách triều Nguyễn, em làm để ổn định tình hình hội lúc đó? Gợi ý sản phẩm: Nếu em là người giữ trọng trách triều Nguyễn, em làm để ổn định tình hình hội lúc đó? - Quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân - Chú trọng phát triển kinh tế, có nhiều sách cho phát triển kinh tế đê điều, giống trồng, vật nuôi… - Đoàn kết với dân tộc người - Nghiêm khắc trừng trị bọn quan lại nhũng nhiễu, hạch sách nhân dân E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG - Nhằm giúp HS có mong muốn, nhu cầu tìm hiểu thêm nội dung, nhân vật lịch sử có liên quan đến bài học Tìm hiểu thêm tư liệu liên quan đến bài học như: Cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành, KN Cao Bá Quát, Cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi Sưu tầm thơ ca tình hình hội và đời sống nhân dân ta nửa đầu kỉ XIX - GV hướng dẫn em lựa chọn số nội dung để tìm hiểu - HS viết báo cáo (đoạn văn hay trình chiếu hay sưu tập ảnh…) - HS chia sẻ với bạn bè việc: trao đổi sản phảm cho bạn, trưng bày, triển lãm sản phẩm, gửi thư điện tử… - Đánh giá sản phẩm HS: nhận xét, tuyên dương, khen gợi…
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 26: tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX, bai 26: tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay