BÀI GIẢNG NSAID HAY 2018

32 90 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 16:04

... Company Logo Bài học từ Bài paracetamol học paracetamol Rất nhiều biệt dược chứa paracetamol Tổn thương gan nghiêm trọng liều www.themegallery.com www.themegallery.com Company Logo Company Bài học... 1: nsaid lại có tác dụng giảm đau,hạ sốt, chống viêm? www.themegallery.com Company Logo Câu 2: nsaid lại có tác dụng chống kết tập tiểu cầu? www.themegallery.com Company Logo Câu 3: dùng nsaid. .. cấp: đau Các thủ thuật răng, đau bụng kinh www.themegallery.com Company Logo celecoxib TDKMM Giống NSAID CCĐ Loét dd-tt Thận trọng dung với thuốc chống đông máu, tăng nguy xuất huyết www.themegallery.com
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG NSAID HAY 2018, BÀI GIẢNG NSAID HAY 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay