Ổn định khung 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM)

78 13 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 15:02

ỔN ĐỊNH KẾT CẤU TS Trần Minh Thi Bộ môn Sức bền Kết cấu, Khoa Kỹ thuật Xây dựng Đại học Bách khoa Tp.HCM Email: tmthi@hcmut.edu.vn Điện thoại: 0911888043 Cập nhập: 12 September 2017 Chương 4: Ổn định khung phẳng cứng Nội Dung    Cách xác định nội lực chịu nén có liên kết chuyển vị cưỡng Cách tính ổn định khung phẳng theo phương pháp chuyển vị Ví dụ minh họa 4.1 Các giả thiết Vật liệu khung làm việc giới hạn đàn hồi Các nút khung xem tuyệt đối cứng, chuyển vị qui tụ nút Khi xét biến dạng chịu uốn, bỏ qua biến dạng trượt biến dạng dọc trục Do trước sau biến dạng, chiều dài theo phương ban đầu không đổi Trừ trường hợp biến dạng dọc trục nhiệt độ gây Khi xác định chuyển vị khung kể đến ảnh hưởng biến dạng uốn lực dọc xuất trước biến dạng gây Ảnh hưởng gia số lực dọc xuất sau hệ ổn định bỏ qua Tải trọng tác dụng lên khung đặt nút Những tải trọng gây tượng kéo nén mà không gây tượng uốn ngang khung hệ chưa ổn định 4.1 Các giả thiết  Theo giả thiết trên: Trước nghiên cứu ổn định cần phải xác định lực dọc khung chịu tải trọng cho khơng đặt nút (Hình 4.1a), tiếp xác định tải trọng tới hạn khung chịu tải trọng đặt nút có giá trị lực dọc đặt tương ứng ( Hình 4.1b) Các lực ngang xuất sau hệ ổn định với giá trị nhỏ,  chuyển vị ngang tải trọng ngang có liên hệ tuyến tính  áp dụng ngun lý cộng tác dụng tải trọng ngang chịu uốn với nén P2 P1 Q q2 q3 P3 P4 2 5 q3 P4 P5 Hình 4.1 4.2 Cách xác định nội lực chịu nén có liên kết chuyển vị cưỡng 4.2 Cách xác định nội lực chịu nén có liên kết chuyển vị cưỡng 4.2 Cách xác định nội lực chịu nén có liên kết chuyển vị cưỡng 4.2 Cách xác định nội lực chịu nén có liên kết chuyển vị cưỡng 4.2 Cách xác định nội lực chịu nén có liên kết chuyển vị cưỡng 5.2 Cách xác định nội lực chịu nén có liên kết chuyển vị cưỡng 4.5 Ứng dụng PTHH tìm tải trọng tới hạn Ví dụ 1: Cột consol 4.5 Ứng dụng PTHH tìm tải trọng tới hạn Ví dụ 2: Bài tốn khung 4.5 Phụ Lục 4.5 Phụ Lục 4.5 Phụ Lục 4.5 Phụ Lục 4.5 Phụ Lục 4.5 Phụ Lục 4.5 Phụ Lục 5.5 Phụ Lục 5.5 Phụ Lục 5.5 Phụ Lục 4.5 Phụ Lục 4.5 Phụ Lục 4.5 Phụ Lục ... uốn ngang khung hệ chưa ổn định 4.1 Các giả thiết  Theo giả thiết trên: Trước nghiên cứu ổn định cần phải xác định lực dọc khung chịu tải trọng cho không đặt nút (Hình 4.1a), tiếp xác định tải...Chương 4: Ổn định khung phẳng cứng Nội Dung    Cách xác định nội lực chịu nén có liên kết chuyển vị cưỡng Cách tính ổn định khung phẳng theo phương pháp chuyển vị... cưỡng 4.2 Cách xác định nội lực chịu nén có liên kết chuyển vị cưỡng 4.3 Cách tính ổn định khung phẳng theo phương pháp chuyển vị  Khi dùng phương pháp chuyển vị để tính ổn định ta thực bước
- Xem thêm -

Xem thêm: Ổn định khung 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM), Ổn định khung 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay