Ổn định dầm 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM)

64 38 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 15:02

...Chương 3: Ổn định cấu kiện dầm Nội Dung Buổi 1:  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật chịu uốn túy  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật... GI z L (3.45) Chương 3: Ổn định cấu kiện dầm Nội Dung Buổi 1:  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật chịu uốn túy  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật... Asinkz = • Nếu A = θ = 0, lúc dầm không bị ổn định • Dầm ổn định A ≠  sin(kL)=  kL = π, π, π … (3.8) 3.1 Ổn định dầm có tiết diện chữ nhật hẹp chịu uốn túy 3.1.1 Dầm có hai đầu đặt tự hai gối
- Xem thêm -

Xem thêm: Ổn định dầm 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM), Ổn định dầm 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay