Ổn định cột 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM)

68 44 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 15:02

...Chương 2: Ổn định cấu kiện cột Nội dung Buổi 1:  Ổn định cột liên kết cứng hai đầu chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler)  Ổn định cột chịu lực đặt dọc theo chiều dài  Ổn định cột chịu lực... đến giá trị lực tới hạn cột chịu nén uốn Ổn định cột ghép Ảnh hưởng hình dạng tiết diện ngang đến ổn định cột 2.1 Ổn định cột chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler) Cấu kiện cột (column) hiểu cấu kiện... qua đại lượng VCB bậc 2.1 Ổn định cột chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler) 2.1 PT tổng quát đường đàn hồi cột Để tìm phương trình tổng quát đường biến dạng chịu nén, bị ổn định tượng uốn dọc xảy ra,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ổn định cột 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM), Ổn định cột 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay