Ổn định cột 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM)

68 17 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 15:02

ỔN ĐỊNH CỘT TS Trần Minh Thi Bộ môn Sức bền Kết cấu, Khoa Kỹ thuật Xây dựng Đại học Bách khoa Tp.HCM Email: tmthi@hcmut.edu.vn Điện thoại: 0911888043 Cập nhập: 12 September 2017 Chương 2: Ổn định cấu kiện cột Nội dung Buổi 1:  Ổn định cột liên kết cứng hai đầu chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler)  Ổn định cột chịu lực đặt dọc theo chiều dài  Ổn định cột chịu lực nén lệch tâm Buổi 2:    Ảnh hưởng lực cắt đến giá trị lực tới hạn cột chịu nén uốn Ổn định cột ghép Ảnh hưởng hình dạng tiết diện ngang đến ổn định cột 2.1 Ổn định cột chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler) Cấu kiện cột (column) hiểu cấu kiện dạng thẳng chịu nén dọc trục có thành phần chủ yếu lực dọc Khi lực nén tâm tác dụng vào cột tăng dần đến giá trị tới hạn  cột bị uốn theo phương tùy thuộc vào hình dạng hình học cột khiếm khuyết vật liệu  tượng uốn dọc Lý thuyết Euler nghiên cứu ổn định uốn dọc có độ mảnh lớn, tuyệt đối thẳng, vật liệu cấu tạo đồng lực tác dụng cách xác dọc theo đường trục thẳng qua tâm tiết diện Vật liệu làm việc giới hạn đàn hồi Biến dạng nhỏ bỏ qua đại lượng VCB bậc 2.1 Ổn định cột chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler) 2.1 PT tổng quát đường đàn hồi cột Để tìm phương trình tổng quát đường biến dạng chịu nén, bị ổn định tượng uốn dọc xảy ra, ta nghiên cứu chịu lực nén (P) trạng thái cân biến dạng với chuyển vị nhỏ Giả sử trạng thái biến dạng, đầu trái có chuyển vị thẳng theo phương trục y y(0) chuyển vị góc y’(0), đồng thời đầu trái xuất momen uốn M(0) thành phần lực V(0) có phương vng góc với vị trí ban đầu trục (Hình 2.1a) y(0) M(0) z y’(0) y M dy M+dM P P P V V(0) dz z y (a) Hình 2.1 (b) V+dV 2.1 Ổn định cột chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler) Mômen uốn tiết diện thanh: M/z =0:  M(z) = M(0) + V(0).z + P[y – y(0)] Từ phương trình vi phân đường đàn hồi (trong SBVL): y   '' Hay: M    V   z  P  y  y    EI y  y   '' đó, đặt:  M y  EI '' M    V   z  P y   P y  EI EI M    V   z  P y   P   EI EI (2.1) (2.2) Nghiệm tổng quát phương trình vi phân (2.1) có dạng: M    V   z  P y   y  z   A sin  z   B cos  z    EI (2.3) 2.1 Ổn định cột chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler)             2.1 Ổn định cột chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler)             2.1 Ổn định cột chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler) 2.1.1 Thanh có hai đầu liên kết khớp z Phương trình vi phân đường đàn hồi : P d2y M ( z) y"    dz EI a) b) x Moment uốn mặt cắt Z y L G M ( z )  Pth y Phương trình đường đàn hồi: y  A sin  z  B cos  z y’ y O (2.1a) A, B : số, Hình 2.1 Pth   EI (2.2a) Điều kiện biên : z = z = L, y =  B = , A sinαL= 0, A ≠0  αL = k π 2.1 Ổn định cột chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler) k 2 EI Pth  l2 (2.3a) Khi k =  lực tới hạn Euler Pth  Hình 2.2 Các dạng ổn định dầm hai đầu khớp ứng với k = 1, 2,  EI l (2.4a) 2.1 Ổn định cột chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler) 2.1.2 Thanh có hai đầu liên kết ngàm Pth Moment uốn mặt cắt Z M(z) = Py- Mo y’ L Phương trình vi phân đường đàn hồi: Mo P y " y  EI EI (2.5b) Nghiệm tổng quát Pt (2.5b) Mo Hình 2.3 y y( z)  Asin  z  B cos z  Mo  EI Điều kiện biên: z = z = L, y(o) = 0, y’(o) = y(L) = 0, y’(L) =  A, B 2.5 Ổn định ghép 2.5 Ổn định ghép Ví dụ 2.7: Hãy xác định giá trị lực tới hạn Pth cho cột thép rỗng giằng bên hai trường hợp sau: a) Không kể đến ảnh hưởng lực cắt b) Có kể đến ảnh hưởng lực cắt Bản giằng thép có bề dày 0.7cm rộng 14cm Thép hình [16 có: Af = 18.1 cm2, moment quán tính Iyo= 78.8 cm4 , Ixo= 747 cm4 Khoảng cách hai trọng tâm thép [16 C=6.2 cm Cho modun đàn hồi E = 2×104 KN/cm2 2.5 Ổn định ghép 2.6 Những giới hạn lý thuyết Euler σth Từ cơng thức tính lực tới hạn Euler (2.7) Lý thuyết Euler Cường độ phá họai vật liệu Ứng suất phá họai thực tế Với : I = Ai Pth  E  E th    2 A ( L / i)  λ nhỏ λ lớn λ Hình 2.16  ứng suất tới hạn Pth  EI th   A AL (2.42) Trong λ = L / i hệ số độ mảnh cột Cột dài mảnh: λ lớn  Phá họai ổn định Cột ngắn, tiết diện lớn: λ nhỏ  Phá họai vật liệu bị nén 2.7 Sự phá hoại cột có chiều dài cột bất kỳ: lý thuyết Rankin  Do hạn chế lý thuyết Euler phương pháp thực nghiệm nửa thực nghiệm dùng để tiên đoán phá hoại cột có chiều dài  Lý thuyết phù hợp với thực nghiệm phương pháp Rankin  Với lọai vật liệu, Rankin đề nghị : 1   Pph Pc Pth (2.43) Trong đó: Pc tải trọng phá hoại cột ngắn nén Pth tải trọng tới hạn ổn định cột dài mảnh  Phương trình (2.43) với cột có chiều dài ngắn 1/Pth → Pph → Pc  Khi cột dài mảnh 1/Pc bé so với 1/Pth Pph → Pth  phương trình (2.43) thoả cho hai cực chiều dài cột 2.7 Sự phá hoại cột có chiều dài cột bất kỳ: lý thuyết Rankin  cường độ vật liệu nén c   ứng suất tới hạn ổn định Thay vào Pt (2.43) ta : Như : Pc A Pth  E  th   A   AE c Pph   E  2 c c  ph   A 1 k2 Pph (2.44) Trong k số phụ thuộc vào vật liệu Khả chịu nén cột có chiều dài phụ thuộc vào hệ số độ mảnh cột 2.8 Ảnh hưởng hình dạng tiết diện ngang đến ổn định cột  Tiết diện ngang cột có hai trục đối xứng mất ổn định uốn xảy trục có độ cứng nhỏ  biến dạng võng thường xảy mặt phẳng Ví dụ: uốn quanh trục Cx võng mặt phẳng Cyz ( Hình 2.17) Hình 2.17 2.8 Ảnh hưởng hình dạng tiết diện ngang đến ổn định cột Tiết diện ngang có trục đối xứng, ví dụ Cy Hình 2.18 • Khi ổn định uốn xảy quanh trục trọng tâm có độ cứng yếu hơn, xoắn xảy đồng thời • Ảnh hưởng xoắn trở nên quan trọng tâm lực cắt không trùng với tâm tiết diện Hình 2.18 2.8 Ảnh hưởng hình dạng tiết diện ngang đến ổn định cột  Tiết diện ngang trục đối xứng, ví dụ Hình 2.19 • Dạng võng ổn định ln ln có liên quan đến xoắn • Sự ổn định phần lớn gây xoắn, uốn có đóng góp nhỏ Bài giải ví dụ 2.4  Bài giải ví dụ 2.4 Bài giải ví dụ 2.4 Bài giải ví dụ 2.5 Bài giải ví dụ 2.5 Bài giải ví dụ 2.5 ...Chương 2: Ổn định cấu kiện cột Nội dung Buổi 1:  Ổn định cột liên kết cứng hai đầu chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler)  Ổn định cột chịu lực đặt dọc theo chiều dài  Ổn định cột chịu lực... đến giá trị lực tới hạn cột chịu nén uốn Ổn định cột ghép Ảnh hưởng hình dạng tiết diện ngang đến ổn định cột 2.1 Ổn định cột chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler) Cấu kiện cột (column) hiểu cấu kiện... qua đại lượng VCB bậc 2.1 Ổn định cột chịu lực nén tâm (lý thuyết Euler) 2.1 PT tổng quát đường đàn hồi cột Để tìm phương trình tổng quát đường biến dạng chịu nén, bị ổn định tượng uốn dọc xảy ra,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ổn định cột 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM), Ổn định cột 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay