Dược liệu chứa tinh dầu

88 135 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 14:55

... xuất tinh dầu hoa www.themegallery.com Company Logo Phương pháp ép: Phương pháp áp dụng để điều chế tinh dầu vỏ lồi Citrus Dịch ép có chứa nhiều pectin, sau ép phải lọc, li tâm bảo quản tinh dầu. .. nghiệm tinh dầu Phương pháp cất kéo nước: Dựa nguyên tắc hỗn hợp chất lỏng bay không trộn lẫn vào (nước tinh dầu) Khi áp suất bão hoà áp suất khí quyển, hỗn hợp bắt đầu sơi nước kéo theo tinh dầu. .. cất thu hồi dung môi áp lực giảm thu tinh dầu có lẫn sáp số tạp chất khác Thường dùng alcol để chiết tinh dầu loại alcol phương pháp cất áp lực giảm thu tinh dầu www.themegallery.com Company Logo
- Xem thêm -

Xem thêm: Dược liệu chứa tinh dầu, Dược liệu chứa tinh dầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay