Kỹ thuật Bào chế viên nang

51 66 1
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 14:51

VIÊN NANG VIÊN NANG (Capsulae) MỤC TIÊU HỌC TẬP 1.Trình bày định nghĩa, phân loại, đặc điểm ưu nhược điểm viên nang 2.Trình bày tính chất vỏ nang, kỹ thuật bào chế nang thuốc 3.Kể yêu cầu chất lượng viên nang theo DĐVN III NỘI DUNG ĐỊNH NGHĨA PHÂN LOẠI ĐẶC ĐIỂM ƯU NHƯỢC ĐIỂM VIÊN NANG KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC VIÊN NANG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VIÊN NANG I ĐỊNH NGHĨA Thuốc nang dạng thuốc phân liều chứa hay nhiều hoạt chất vỏ nang cứng hay mềm với nhiều kiểu dáng kích thước khác Thuốc chứa nang dạng rắn, lỏng hay mềm Thuốc nang chủ yếu dùng để uống, ngồi dùng ngồi hay đặt trực tràng, âm đạo… Hình 1: Các loại viên nang PHÂN LOẠI Có loại thuốc nang: - Thuốc nang cứng - Thuốc nang mềm - Thuốc nang tan ruột - Thuốc nang giải phóng hoạt chất đặc biệt ĐẶC ĐIỂM * Thuốc nang cứng: - Có vỏ nang gồm phần hình trụ lồng khít vào nhau, phần có đầu kín, đầu hở -Thuốc đóng nang thường dạng rắn (bột hay cốm) Ví dụ: viên nang ampicillin, viên nang vitamin C… ĐẶC ĐIỂM (tt ) * Thuốc nang mềm: - Có vỏ nang dày vỏ nang cứng, khối mềm với hình dạng khác - Thuốc đóng nang thường dạng lỏng hay mềm Thí dụ: Viên nang vitamin A-D, Viên nang vitamin E, Viên nang Pharmaton, Viên nang NNO… ĐẶC ĐIỂM (tt ) * Thuốc nang tan ruột: - Thường nang cứng hay nang mềm, có vỏ nang bền vững với dịch dày tan dịch ruột nang có đóng thuốc dạng cốm có màng bao tan dịch ruột Ví dụ : Viên nang chứa Lansoprazol 30mg Viên nang Lactomin 5.2.3 Phương pháp nhỏ giọt ( tt ) Ưu điểm: Năng suất cao, thiết bị đơn giản Nhược điểm: Chỉ sử dụng dung dịch dược chất có độ nhớt thấp (các dung dịch dầu) Hình Sơ đồ thiết bị tạo nang nhỏ giọt 5.3 Các dạng viên nang khác - Viên nang tan ruột - Viên nang tác dụng kéo dài 5.3 Các dạng viên nang khác 5.3.1 Viên nang tan ruột - Có thể điều chế cách đóng thuốc vào nang bao nang chất bao tan ruột - Hiện thường áp dụng phương pháp điều chế vi hạt (pelet) tan ruột, sau đóng vi hạt vào vỏ nang 5.3 Các dạng viên nang khác (tt) 5.3.2 Viên nang tác dụng kéo dài - Viên nang tác dụng kéo dài thường chứa vi hạt vi nang bao với lớp bao có thời gian rã khác tiếp xúc với dịch tiêu hoá - Điều chế vi hạt bao lớp bao không tan cho dược chất phóng thích từ từ qua màng phim KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VIÊN NANG Theo DĐVN III, viên nang đánh giá tiêu chuẩn sau: - Độ đồng hàm lượng - Độ đồng khối lượng - Định tính, định lượng - Độ rã: phải tan rã vòng + 30 phút (nang cứng, mềm), + 60 phút (viên nang tan ruột) BẢO QUẢN Đóng bao bì kín, bảo quản nhiệt độ khơng q 30°C PHẦN LƯỢNG GIÁ Trả lời ngắn câu hỏi Kể tên loại thuốc viên nang A B C D Thuốc nang giải phóng hoạt chất đặc biệt Hai thành phần vỏ nang cứng A B Nước Trả lời ngắn câu hỏi (tt ) Kể ba thành phần vỏ nang mềm A B C Chất hóa dẻo (glyerin, propylenglycol, …) Kể tên giai đoạn sản xuất viên nang cứng A B C Trả lời ngắn câu hỏi (tt ) Nêu phương pháp điều chế viên nang mềm A B C Kể bốn tiêu chuẩn chất lượng thuốc viên nang A B C D Trả lời sai câu sau Nang thuốc dạng thuốc phân liều, dùng đường uống Thuốc chứa nang cứng dạng thuốc rắn Thuốc đóng nang có hoạt chất Nguyên liệu định chất lượng vỏ nang gelatin Thuốc viên nang dễ sản xuất qui mô công nghiệp Trả lời sai câu sau ( tt ) Thuốc viên nang có tính sinh khả dụng viên nén Dược chất nang mềm dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương với môi trường phân tán dầu Điều chế viên nang phương pháp nhỏ giọt áp dụng với dung dịch dược chất có độ nhớt thấp Chọn câu trả lời Khi đóng bột thuốc vào nang cho thêm số tá dược sau, ngoại trừ: A Tá dược trơn B Tá dược độn C Tá dược rã D Tá dược dính E Chất diện hoạt Tiêu chuẩn khơng có viên nang A Độ đồng hàm lượng B Độ đồng khối lượng C Độ cứng D Độ rã E Định tính, định lượng Chọn câu trả lời (tt ) DĐVN qui định thời gian rã viên nang mềm A 15 phút B 30 phút C 45 phút D 60 phút E 100 phút DĐVN qui định thời gian rã viên nang tan ruột A 15 phút B 30 phút C 45 phút D 60 phút E 100 phút ... THUẬT BÀO CHẾ THUỐC VIÊN NANG 5.1 Kỹ thuật bào chế thuốc viên nang cứng Qui trình sản xuất viên nang cứng gồm giai đoạn: - Sản xuất vỏ nang - Đóng thuốc vào nang - Lau nang 5.1 Kỹ thuật bào chế thuốc... dính lại nang - Thường dùng hệ thống băng tải có máy hút bụi để vừa kiểm tra vừa lau nang 5 Kỹ thuật điều chế viên nang (tt) 5.2 Kỹ thuật điều chế viên nang mềm * Thành phần để có vỏ nang mềm... chất lượng viên nang theo DĐVN III NỘI DUNG ĐỊNH NGHĨA PHÂN LOẠI ĐẶC ĐIỂM ƯU NHƯỢC ĐIỂM VIÊN NANG KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC VIÊN NANG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VIÊN NANG I ĐỊNH NGHĨA Thuốc nang dạng thuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật Bào chế viên nang, Kỹ thuật Bào chế viên nang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay