Kỹ thuật bào chế thuốc cốm

29 351 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 14:50

... độn thường dùng để bào chế thuốc cốm 4.Kể loại tá dược dính thường dùng để bào chế thuốc cốm Kể tiêu chuẩn cần kiểm soát thuốc cốm II TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÚNG SAI Điều chế thuốc cốm phương pháp phun... ngọt) Thuốc cốm pha hỗn dịch không cần điều hương vị Thuốc cốm dễ bảo quản thuốc bột, thuốc viên III CHỌH CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT Trong bào chế thuốc cốm , giai đoạn ảnh hưởng đến đồng thuốc cốm. .. dùng bào chế cốm thuốc từ dịch chiết dược liệu Độ ẩm thuốc cốm không vượt 10% Thuốc cốm chủ yếu dùng đường uống Cao dược liệu vừa hoạt chất vừa tá dược dính cho thuốc Tá dược dính cho thuốc cốm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật bào chế thuốc cốm, Kỹ thuật bào chế thuốc cốm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay