ÔN tập học kì I vật lý 11

20 46 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 14:02

... cương ơn thi học kì I mơn Vật lý 11 Biên soạn: Thầy Phạm Th i Bình Áp dụng : Trên tụ i n có ghi 20µF- 450V Nếu n i hai tụ i n v i hiệu i n 100V i n tích tụ bao nhiêu? Tính i n tích t i đa mà... ) nguồn i n a Suất i n động nguồn i n Định nghĩa, biểu thức, đơn vị 11 Đề cương ôn thi học kì I môn Vật lý 11 Biên soạn: Thầy Phạm Th i Bình b Khi suất i n động nguồn hiệu i n hai cực ? Áp...Đề cương ơn thi học kì I mơn Vật lý 11 Biên soạn: Thầy Phạm Th i Bình I LÍ THUYẾT VẬT LÍ 11- HỌC KÌ 1-2014-2015 Câu 1: Nêu chất dòng i n m i trường : kim lo i , chất i n phân , chất
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập học kì I vật lý 11, ÔN tập học kì I vật lý 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay