ÔN tập học kì I vật lý 11

20 21 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 14:02

Đề cương ơn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC VẬT 11 Họ tên HS:……………………… NĂM HỌC: 2014 - 2015 Đề cương ôn thi học I môn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình I LÍ THUYẾT VẬT LÍ 11- HỌC KÌ 1-2014-2015 Câu 1: Nêu chất dòng điện môi trường : kim loại , chất điện phân , chất khí , chất bán dẫn ? Bản chất dòng điện kim loại dòng chuyển dời có hướng hạt electron tự tác dụng điện trường Bản chất dòng điện chất điện phân dòng dòch chuyển có hướng ion dương theo chiều điện trường ion âm ngược chiều điện trường Bản chất dòng điện chất khí dòng dòch chuyển có hướng ion dương theo chiều điện trường ion âm, electron ngược chiều điện trường Bản chất dòng điện chất bán dẫn dòng electron dẫn chuyển động ngược chiều điện trường dòng lỗ trống chuyển động chiều điện trường Câu : Kim loại chất điện phân , chất dẫn điện tốt ? Vì ? Kim loại dẫn điện tốt Vì mật độ electron kim loại lớn mật độ ion chất điện phân ; electron có độ linh hoạt cao ion nhiều nên tốc độ chuyển dời có hướng electron lớn tốc độ chuyển dời có hướng ion đến điện cực Câu : Hiện tượng siêu dẫn ( R = ) có phải tượng đoản mạch khơng ? Vì ? Hiện tượng siêu dẫn tượng đoản mạch Hiện tượng siêu dẫn xảy điện trở nhiệt độ thấp , tượng đoản mạch xảy điện trở bị nối tắt Câu : Có loại bán dẫn ? Hãy định nghĩa loại ? Có loại bán dẫn a) Bán dẫn tinh khiết bán dẫn có mật độ electron mật độ lỗ trống b)Bán dẫn loại n :là bán dẫn tạp chất mật độ electron lớn mật độ lỗ trống.Vì electron mang điện tích âm –e hạt tải điện , lỗ trống mang điện tích dương +e hạt tải điện không c)Bán dẫn loại p : bán dẫn tạp chất mật độ lỗ trống lớn mật độ electron.Vì lỗ trống mang điện tích dương +e hạt tải điện , electron mang điện tích âm –e hạt tải điện không Câu Ở điều kiện bình thường, chất khí có dẫn điện khơng? Tại sao? Nêu chất dòng điện chất khí Hãy cho biết hạt tải điện gây dòng điện chất khí hạt tải điện nào? ***Ở điều kiện bình thường chất khí khơng dẫn điện phân tử khí trạng thái trung hồ điện, chất khí khơng có hạt tải điện Bản chất dòng điện chất khí Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng ion dương theo chiều điện trường, electron ion âm ngược chiều điện trường Hạt tải điện gây dòng điện chất khí ion dương, electron ion âm Câu Nêu điều kiện để có dòng điện chạy qua vật dẫn Điều kiện để có dòng điện phải có hiệu điện đặt vào hai đầu vật dẫn điện Câu7.Phát biểu viết biểu thức định luật Ơm tồn mạch (Chú thích ghi rõ đơn vị đại lượng ) Đề cương ơn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình Định luật Ơm tồn mạch Cường độ dòng điện chạy mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động nguồn điện tỉ lệ nghịch với điện trở tồn phần mạch I= ξ RN + r Câu 8.Nêu định nghĩa tượng dương cực tan Hiện tượng dương cực tan xảy anion tới anôt kéo ion kim loại điện cực vào dung dịch Câu 9: Định nghĩa cường độ dòng điện.? Cường độ dòng điện đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu dòng điện Câu 10: Nêu điều kiện để có dòng điện.? Điều kiện có dòng điện phải có hiệu điện đặt vào hai đầu vật dẫn Câu 11: Viết cơng thức tính hiệu suất nguồn điện H = UN/E Câu 12: Nêu cấu tạo cặp nhiệt điện gồm dây kim loại khác chất, hai đầu hàn với Câu 13: Viết cơng thức tính hiệu điện mạch (độ giảm điện mạch ngoài) UN = I.RN = E – I.r Câu 14: Thế tượng đoản mạch? Hiện tượng đoản mạch tượng cường độ dòng điện mạch kín lớn điện trở RN mạch ngồi khơng đáng kể Câu 15: Định nghĩa q trình dẫn điện tự lực Quá trình dẫn điện tự lực trình dẫn điện tiếp tục xảy ngừng tác nhân ion hóa từ bên ngồi Câu 16: Định nghĩa tia lửa điện Tia lửa điện trình phóng điện tự lực chất khí có điện trường đủ mạnh làm ion hóa chất khí Câu 17: Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường? Nguyên lí chồng chất điện trường: - Các điện trường , đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q cách độc lập với điện tích q chịu lực tác dụng điện trường tổng hợp : + Câu 18.Viết biểu thức tính cơng lực điện Biểu thức tính cơng lực điện: AMN = q E dMN Ghi chú: : - q: độ lớn điện tích (C) - E: cường độ điện trường (V/m )  - dMN: độ dài đại số hình chiếu đường MN đường sức điện (hay E ) (m) Câu 19 Chất điện phân dẫn điện tốt hay kim loại? Vì sao? - Chất điện phân thường dẫn điện kim loại - Tại vì: + Mật độ electron chất điện phân nhỏ mật độ electron Đề cương ơn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình kim loại + Khối lượng kích thước ion chất điện phân lớn electron, nên tốc độ di chuyển có hướng chúng nhỏ electron + Môi trường dung dịch điện phân trật tự, nên cản trở mạnh chuyển động có hướng ion Câu 20 : Cường độ điện trường gì?Biểu thức? + Cường độ điện trường điểm đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực điện trường điểm + Nó xác định thương số độ lớn lực điện F tác dụng lên điện tích điểm q (q > 0) đặt điểm độ lớn q + E= F/q F: (N) q:(C) E: (V/m) Câu 21 Nêu tính chất đường sức điện + Tại điểm ta vẽ đường sức điện mà + Các đừờng sức điện đường cong không kín Nó xuất phát từ điện tích dương tận điện tích âm + Các đường sức điện khơng cắt Nơi có cường độ điện trường lớn hon đường sức vẽ dày Câu 22.Định luật Faraday thứ + Khối lượng chất giải phóng điện cực bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình + m= kq với k: đương lượng điện hóa chất giải phóng…… Câu 23 Có thể dùng tụ điện để làm nguồn điện hay khơng? Vì sao? Khơng Vì tụ điện phóng điện khơng ổn định khoảng thời gian ngắn Câu 24.: Giải thích kim loại khác có điện trở suất khác nhau? Mỗi kim loại khác về: a.cấu trúc mạng tinh thể b.sự trật tự (chuyển động nhiệt ion, lệch mạng có tạp chất) mạng tinh thể làm cho cản trở chuyển động có hướng elctron tự khác nên điện trở suất khác Câu 25: Vì ta nói lớp chuyển tiếp p-n có tính chất chỉnh lưu? Lớp p-n có tính chỉnh lưu cho dòng điện qua chiều từ p sang n p nối với cực dương n nối với cực âm Câu 26: Hiệu điện hai điểm điện trường: Định nghĩa, viết biểu thức đơn vị hệ SI *Hiệu điện điểm điện trường đại lượng đặc trưng cho khả thực công điện trường có điện tích di chuyển điểm Câu 27.Thế q trình dẫn điện khơng tự lực chất khí q trình dẫn điện tự lực chất khí? Kể tên kiểu phóng điện tự lực thường gặp * Dẫn điện không tự lực: biến khơng tác nhân ion hóa * Dẫn điện tự lực: trì nhờ tự tạo hạt tải điện ban đầu nhân số hạt tải điện lên nhiều lần nhờ dòng điện chạy qua * VD: tia lửa điện, hồ quang điện Câu 28.Cơng lực điện tác dụng lên điện tích q chuyển động điện trường có đặc điểm ? Viết cơng thức tính cơng lực điện Cơng lực điện di chuyển điện tích điện trường từ M đến N không phụ thuộc vào hình dạng đường mà phụ thuộc vào vị trí điểm đầu M điểm cuối N đường Đề cương ôn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình AMN = q.E.d Câu 29.Hồ quang điện gì? Có thể tạo hồ quang điện cách nào? Hồ quang điện q trình phóng điện tự lực xảy chất khí áp suất thường áp suất thấp đặt hai điện cực có hiệu điện khơng lớn Điều kiện tạo hồ quang điện: - Làm cho hai điện cực nóng đỏ đến mức phát xạ nhiệt electron (phát xạ nhiệt điện tử) - Tạo điện trường đủ mạnh hai điện cực để ion hóa chất khí, tạo tia lửa điện hai điện cực Khi q trình phóng điện tự lực trì Nó tạo cung sáng chói nối hai điện cực gọi hồ quang điện Câu 30:Phát biểu viết công thức định luật Fa-ra-đây thứ hai tượng điện phân Từ suy cơng thức Faraday tổng quát điện phân Nêu rõ tên gọi, đơn vị đại lượng công thức Nêu tên hai ứng dụng tượng điện phân A • Đương lượng điện hóa k nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam nguyên tố Hệ số tỉ lệ n , F gọi số Fa-ra-đây F A • k= F n Trong đó: • k đương lượng điện hóa ngun tố (kg/C) • F số Fa-ra-đây (C/mol) • A nguyên tử lượng nguyên tố (kg/mol) • n hóa trị ngun tố (không đơn vị) Mà m= kq=k.q.t Nên công thức tổng quát m= A I.t F n ***Hai ứng dụng tượng điện phân mạ điện luyện nhơm (luyện kim) Câu 31 Có cách nhiễm điện cho vật? Giải thích bụi bám cánh quạt máy mặc dù cánh quạt quay nhanh? - Có cách nhiễm điện vật: Cọ xát, tiếp xúc ,hưởng ứng - Giải thích: Khi cánh quạt quay, cánh quạt cọ xát với không khí nên cánh quạt bị nhiễm điện, cánh quạt bị nhiễm điện nên hút hạt bụi nhỏ khơng khí, lực hút đủ lớn để giữ cho hạt bụi bám chặt cánh quạt cánh quạt quay nhanh Câu 32 Định luật Jun – Lenxơ : phát biểu , cơng thức (chú thích , đơn vị) Nhiệt lượng tỏa vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn Q = RI2t R : điện trở ( Ω ) I : cường độ dòng điện (A ) t : thời gian dòng điện chạy qua ( s ) Q : nhiệt lượng tỏa ( J) Câu 32 Đề cương ôn thi học I mơn Vật 11 Phát biểu viết biểu thức định luật Cu – lông Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình + Lực hút hay đẩy hai điện tích điểm đặt chân khơng có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng + Biểu thức: F = 9.109 q1.q2 r2 Câu 33: Hiện tượng đoản mạch xảy gây tác hại gì? Để tránh tượng đoản mạch xảy mạng điện gia đình người ta thường phải làm gì? − Hiện tượng đoản mạch xảy điện trở mạch ngồi khơng đáng kể (R N = 0), cường độ dòng ξ I= điện chạy qua mạch đạt giá trị lớn nhất: r − Tác hại: gây tượng cháy nổ, làm hư hỏng thiết bị điện… Để tránh tượng đoản mạch xảy mạng điện gia đình, người ta dùng cầu chì atơmat Câu 34.: Trình bày nội dung thuyết electron − Electron di chuyển nguyên tử rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi đến nơi khác - Nguyên tử bớt electron trở thành hạt mang điện dương gọi ion dương Một ngun tử trung hòa nhận thêm electron trở thành hạt mang điện âm gọi iôn âm − Một vật nhiễm điện âm số electron mà chứa lớn số prơtơn Ngược lại, số electron số prơtơn vật nhiễm điện dương Câu 35: Giải thích nguyên nhân gây điện trở kim loại? Sự trật tự mạng tinh thể cản trở chuyển động electron tự do, nguyên nhân gây điện trở kim loại II.CÁC ĐỀ THI HỌC I ĐỀ I PHẦN CHUNG ( ĐIỂM) Câu 1: (1,5 điểm) Có cách nhiễm điện cho vật? Giải thích bụi bám cánh quạt máy cánh quạt quay nhanh? Câu 2: (1,5 điểm) Hãy nêu tên hạt mang điện tích tự chất dòng điện chất điện phân Câu 3: ( điểm) Định luật Jun – Lenxơ : phát biểu , cơng thức (chú thích , đơn vị) Câu 4: (3 điểm) Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ Bộ nguồn gồm pin giống nhau, pin có ξ0 = 1,8V , r0 = 0, 4Ω R1 = 2Ω , R2 đèn (6V-3,6W), R3 biến trở ban đầu có giá trị Ω , R4 = 1Ω bình điện phân chứa dung dịch AgNO3/Ag (biết AAg= 108 ; n = 1) F = 9,65.104 C/mol a Tính số Ampe kế, số Vôn kế b Đèn sáng ? c Điều chỉnh biến trở có giá trị để sau 21 phút khối lượng Ag thu 0,705 g II PHẦN RIÊNG (2 ĐIỂM) A/Phần dành cho học sinh học chương trình Cơ Bản: (Từ 11A3 đến 11A9) −9 −9 Câu 5a: Cho hai điện tích điểm q1 = 4.10 C , q2 = 2, 7.10 C đặt hai điểm A, B chân khơng, AB = 5cm Tìm độ lớn cường độ điện trường tổng hợp M, biết MA = cm, MB = cm Đề cương ôn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình B/Phần dành cho học sinh học chương trình Nâng Cao: (Từ 11A1 đến 11A2) Câu 5b: Cho hai điện tích q1, q2 đặt A B khơng khí, AB = cm Biết q1 + q2 = 7.10-8 C Một điểm C thẳng hàng với AB, CA = cm; CB = cm, cường độ điện trường tổng hợp C Tìm q1, q2 ? ĐỀ Câu (1,5đ): Phát biểu viết biểu thức định luật Cu – lông Câu (1đ): Nêu kết luận chất dòng điện kim loại chất điện phân Câu (1,5đ): Đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu điện trường điểm? Nêu định nghĩa đơn vị đo đại lượng này? Câu (2,5đ): Trong khơng khí, A đặt điện tích q1 = -2.10-9C, B đặt điện tích q2 = 18.10-9C Biết AB = 25cm a/ Xác định cường độ điện trường tổng hợp C cách A 10cm, cách B 15cm b/ Tìm điểm mà cường độ điện trường tổng hợp không Câu (3,5đ): cho mạch điện hình vẽ Bộ nguồn gồm pin giống mắc nối tiếp, pin có ε = 1,5V, r0 = 0,1 Ω Mạch gốm: R2 = Ω , R3 = Ω điện trở bình điện phân dung dịch CuSO4 có dương cực tan, đèn Đ loại (3V – 3W), R1 biến trở, c = µ F a/ Ban đầu cho biến trở R1 = Ω + Tính điện tích tụ điện nhận xét độ sáng đèn + Khối lượng đồng bám vào cực âm bình điện phân thời gian 16 phút giây (cho A = 64, n = 1, F = 96500C/mol) b/ Điều chỉnh biến trở R1 để đèn sáng bình thường Xác định giá trị R1 ĐỀ I PHẦN CHUNG( điểm ).(Dành cho tất học sinh) Câu 1(2 điểm): a Nêu chất dòng điện kim loại chất điện phân b Phát biểu viết biểu thức định luật Ơm tồn mạch Câu 2(2 điểm): Tụ điện gì? Định nghĩa viết cơng thức tính điện dung tụ điện? Đề cương ơn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình Áp dụng : Trên tụ điện có ghi 20µF- 450V Nếu nối hai tụ điện với hiệu điện 100V điện tích tụ bao nhiêu? Tính điện tích tối đa mà tụ điện tích được? Câu 3(2 điểm): Suất điện động nguồn điện: Định nghĩa, công thức, ý nghĩa đơn vị đại lượng cơng thức tính suất điện động nguồn điện? Câu 4(2 điểm): Muốn mạ bạc kim loại có diện tích tổng cộng 100cm2, người ta dùng làm catốt bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 có anốt bạc, cường độ dòng điện qua bình điện phân 1A thời gian 20 phút 25 giây.Tính bề dày lớp bạc bám kim loại Biết bạc có khối lượng riêng 10,5.103kg/m3, Ag=108 ,n=1 II PHẦN RIÊNG( điểm ).(Học sinh chọn câu 5A câu 5B) * Phần A: Ban Câu 5A(2 điểm): Cho mạch điện hình vẽ: Bộ nguồn gồm pin, pin có ξ = 3V, ro = 0,5Ω Cho R1 = 8Ω , R2 bóng đèn loại ( 4V-4W) , R3 = 6Ω bình điện phân dd CuSO4/ Cu ( Cu = 64, n= 2), R4= 14Ω Điện trở RA = RV =∞ a.Xác định số ampe (A) số Vôn kế (V) b.Xác định khối lượng đồng bám vào catốt 32 phút 10 giây V R2 R1 A R4 R3 * Phần B: Ban nâng cao Câu 5B(2 điểm): Bộ nguồn gồm 10 pin mắc nối tiếp, pin có suất điện động ξ = 1,4 V, r = 0,1 Ω; R1 = Ω điện trở bình điện phân dung dịch CuSO4 có cực dương Cu R2 đèn (6V6W) R3 biến trở Ampe kế vơn kế lí tưởng (Cu = 64, n= 2), a) Khi R3 = 12 Ω Xác định: -Số vơn kế -Tính khối lượng kim loại đồng giải phóng thời gian 32 phút 10 giây b) Để đèn sáng bình thường phải điều chỉnh R3có giá trị bao nhiêu? R1 R2 R3 ĐỀ Câu 1: Định luật ÔM cho tòan mạch: phát biểu, cơng thức Câu 2: Suất điện động nguồn điện: định nghĩa, công thức Câu 3: Nêu chất dòng điện kim loại, chất khí Câu 4: Có điện trở R1, R2 Khi chúng ghép nối tiếp điện trở tương đương Ω Khi chúng ghép song song điện trở tương đương 1,2 Ω Tìm giá trị R1, R2 Câu 5: Cho mạch điện hình vẽ: có 16 nguồn giống ghép 16 nguồn nối tiếp, nguồn có suất điện động ξ điện trở r = 0,385 R p1 Ω , R p1 = 3Ω : bình điện phân dd AgNO3 /Ag (AAg=108, nAg=1 ), R p2 = 2Ω : bình điện phân dd CuSO4 /Cu (ACu =64, nCu= ) Điện A C R3 R p2 D Đề cương ơn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình trở ampe kế không đáng kể Điều chỉnh R3 để khối lượng bạc khối lượng đồng thời gian thấy ampe kế (A) 3,5 A Tính: a/ Cường độ dòng điện qua bình điện phân b/ Giá trị điện trở R3 c/ Suất điện động nguồn ĐỀ A/ PHẦN CHUNG: (7đ ) (Dành cho tất lớp) Câu 1: (2đ)Điện dung tụ điện: định nghĩa, viết cơng thức giải thích đại lượng công thức Định nghĩa đơn vị điện dung Câu 2: (0,5đ) Đặt hai điện tích thử q 1, q2 dấu dương vào điện trường điện tích điểm Q Hãy vẽ đường sức điện tích Q vị trí đặt q1, q2 (trên hình) cho: a) Hai điện tích thử dịch chuyển theo hai hướng vng góc b) Hai điện tích thử dịch chuyển theo hai hướng ngược Câu 3: (1,5đ) Một ấm đồng có khối lượng m = 200g chứa 500g nước 12 oC đặt lên bếp điện Điện trở bếp R = 24 Ω; bếp điện sử dụng hiệu điện định mức 120V Sau thời gian phút người ta thấy nhiệt độ nước tăng đến 60 oC Tính hiệu suất bếp Cho biết nhiệt dung riêng nước đồng Cn = 4200J/kg.độ; Cđ = 380 J/kg.độ Câu 4: (3đ) Cho mạch điện hình vẽ: Hai nguồn điện giống mắc song song, nguồn có suất điện động E = 9V, điện trở r = Ω - R1 biến trở Bình điện phân chứa dung dịch AgNO E, r với anơt bạc có điện trở R = Ω (Cho biết bạc có khối lượng mol nguyên tử hóa trị A = 108 n E, r = 1) - R3 bóng đèn (3V – 3W), R4 = Ω , RV lớn Điện trở dây nối không đáng kể V Cho biết bóng đèn sáng bình thường Hãy tính: R2 a Thời gian điện phân làm cho anơt bị mòn 0,432g R1 b Cơng suất hữu ích nguồn R3 R4 Cho R1 = 1,5 Ω a Tính số Vơn kế b Thay Vơn kế tụ điện có điện dung C = µF Tính điện tích tụ điện nC B/ PHẦN BẮT BUỘC: (3đ ) Câu 5: (1,5đ) Nêu chất dòng điện chất khí Định nghĩa dạng phóng điện chất khí áp suất bình thường Câu 6: (1,5đ) Cho đoạn mạch AB hình vẽ: hai đèn Đ Đ2 có A Đ1 B điện trở nhau; R1 = R2 = Ω Khi mắc hai đầu đoạn mạch AB với nguồn điện E (E1 = 30V ; r1 = Ω ) nguồn R1 R2 E2 Đ (E2 = 36V; r2 = Ω ) đo cơng suất tiêu thụ mạch ngồi có giá trị P = 72W thấy đèn Đ sáng bình thường Tính giá trị ghi đèn Đ1 Câu 7: (1,5đ) Nêu chất dòng điện kim loại Nêu cấu tạo cặp nhiệt điện Do đâu mà cặp nhiệt điện có suất điện động? Viết biểu thức suất điện động E, r A V R1 M C Rb N A Đề cương ơn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình Câu 8: (1,5đ) Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E = 18V, điện trở r = Ω - Biến trở Rb có điện trở tồn phần RMN = 16 Ω - R1 = 1Ω, RV lớn, R A ≈ Điện trở dây nối không đáng kể Tìm số ampe kế vơn kế chạy C vị trí biến trở R MN ĐỀ Câu 1: (2 điểm) a) Nêu kết luận chất dòng điện kim loại chất khí b) Giải thích nguyên nhân gây điện trở kim loại? Tại kim loại dẫn điện tốt chất điện phân ? Câu 2: (2 điểm) a) Phát biểu định luật Faraday thứ thứ hai ( ghi công thức ) b) Muốn mạ bạc vật ta phải thực ? E, r Câu 3: (2 điểm) Cho mạch điện: Nguồn điện E = 9v, r = 1Ω,RB = 1Ω, bình điện phân chứa dd CuSO4 với dương cực Cu, R = Ω RB a) Xác định khối lượng đồng bám vào catốt 32 phút 10 giây? R b) Tìm nhiệt lượng tỏa bình điện phân 15 phút (Cho A= 64, n =2, F=96.500 culông /mol) Câu (3 điểm) Cho mạch điện E1, r1 P A E2, r2 E1 = 3v, r1 = 1Ω,E2 = 6v, r2 = 1Ω R2 = 1Ω chứa dd AgNO3 có dương cực R2 R5 R1 = 4Ω, R3 bóng đèn ghi (6v, 6w), C B R1 A M bạc, R4 = 14Ω, R5 = 3Ω, RV ≈ ∞, RA = a) - Tính điện trở tương đương mạch ngồi X N R4 R3 b) Cho biết độ sáng đèn tính khối lượng bạc thu catốt bình điện phân sau thời gian t = 32 phút 10 giây (A=108, n=1) - Tìm số Ampe kế c) Tìm hiệu điện UMN , UMP ? Câu 5: (1 điểm) Cho nguồn điện E1,r1, mạch điện trở R, hiệu suất nguồn H = 80% Thay nguồn có E2, r2 = r1 Tìm hiệu suất nguồn ĐỀ Câu (3,0 điểm) Nêu chất dòng điện mơi trường: Kim loại Chất khí Chất điện phân Câu (3,0 điểm) Một diện trở R = 5Ω mắc vào hai cực nguồn điện có suất điện động điện trở theo thứ tự E = 12V, r = 3Ω Tính cường độ dòng diện chạy qua nguồn diện Tính cơng suất nguồn diện 10 Đề cương ơn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình Tính nhiệt lượng tỏa điện trở R phút Câu (1,0 điểm) Một bóng đèn Đ có ghi (6V-9W) mắc vào hai cực nguồn điện khơng đổi thấy đèn sáng bình thường hiệu suất nguồn điện 80% Tính suất điện động điện trở nguồn Câu (3,0 điểm) Cho mạch điện hình vẽ dưới: Nguồn điện khơng đổi có suất điện động điện trở là: E = 10,2V r = 2Ω Các điện trở R1 = 2Ω , R2 = 6Ω, R3 = 12Ω Bỏ qua điện trở ampe kế A1 , A2 dây nối Tìm số ampe kế A1 A2 Tính cơng suất tỏa nhiệt R2 Bây thay ampe kế A2 vôn kế V có điện trở lớn Tìm số vơn kế V ĐỀ Câu (2,0 điểm) 1.1 Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường? 1.2 Vận dung: Hai điện tích điểm q1 = q2 = 2.10-9C, đặt điểm A, B khơng khí (AB = 6cm) Xác định (tính vẽ) vectơ cường độ điện trường tổng hợp O với O trung điểm AB Câu (1,5 điểm) 2.1 Viết biểu thức tính công lực điện 2.2 Vận dụng: Di chuyển êlectron dọc theo cạnh tam giác ABC, cạnh 1,5cm, điện  trường có cường độ 1KV/m, biết E Tính cơng lực điện trường êlectron dịch chuyển từ B đến C cạnh BC tam giác Câu (1,5 điểm) 3.1 Tụ điện gì? 3.2 Vận dụng: Hãy tính điện dung điện tích tụ gồm tụ giống ghép hỗn hợp: C1 nt (C2 //C3) đặt vào hiệu điện 12V Câu (1,0 điểm) Chất điện phân dẫn điện tốt hay kim loại? Vì sao? Câu (4,0 điểm) 5.1 Phát biểu viết biểu thức định luật Ôm tồn mạch 5.2 Vận dụng: Cho mạch điện hình vẽ: Biết: ξ1 = ξ2 = 2,5V; ξ3 = 2,8V; r1 = r2 = r3 = 0,2Ω R1 = 3Ω; R2 = RĐ (4V- 4W); R3 = 2Ω; R4 = Rb = 4Ω điện trở bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 với điện cực dương bạc a) Hãy xác định số Ampe kế b) Đèn có sáng bình thường khơng? c) Tính khối lượng bạc bám điện cực âm thời gian 30 phút15giây d) Xác định UCD ξ1, ξ2, ξ3 C R1 A R D R3 A B R4 ĐỀ A PHẦN BẮT BUỘC Câu 1: ( đ ) nguồn điện a Suất điện động nguồn điện Định nghĩa, biểu thức, đơn vị 11 Đề cương ôn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình b Khi suất điện động nguồn hiệu điện hai cực ? Áp dụng: Suất điện động pin 1,5V Tính cơng lực lạ dịch chuyển điện tích +2C từ cực âm đến cực dương nguồn Câu 2: ( đ ) Dòng điện chất khí a Nêu chất dòng điện chất khí Các hạt tải điện mơi trường chất khí tạo trình ? b Nêu định nghĩa dạng phóng điện chất khí áp suất thường nêu ứng dụng R1 (e,r) x Câu 3: ( đ ) Cho mạch điện hình vẽ, nguồn gồm nguồn nối tiếp, Đ nguồn có suất điện động e = 3V, điện trở r = 0,5Ω Mạch R1 biến trở ; R2 = 8Ω, đèn Đ : RĐ = 15Ω, bình điện phân B chứa dung dịch CuSO4/Cu điện trở Rb R2 B = 2Ω a Điều chỉnh R1 = 3Ω Tính cường độ dòng điện mạch ? khối lượng đồng khỏi bình điện phân sau khoảng thời gian 32 phút 10 giây ? b Tăng điện trở R1 cơng suất mạch ngồi tăng hay giảm ? giải thich ? B PHẦN TỰ CHỌN ( Học sinh chọn hai : câu 4A câu 4B) Câu 4A: (2 đ _Chương trình CHUẨN) Cho mạch điện gồm nguồn điện E= 4,5V; r=0,3Ω; R1 = R2=2Ω; R3 =1Ω Tụ điện có điện dung C=5 pF a Tìm cường độ dòng điện mạch ? b Tìm cơng suất tiêu thụ R3 điện tích tụ? Câu 4B: (2 đ _Chương trình NÂNG CAO) Cho mạch điện gồm nguồn điện E= 4V; E2 = 2V; r1 = r2= 0,5Ω; ; R1= 1,5Ω ; R2=2Ω; Tụ điện có điện dung C=5 pF a Tìm cường độ dòng điện qua E2 ? b Tìm cơng suất nguồn điện tích tụ ? Er C A B R1 R2 R3 R1 E1r1 R2 A B E2r2 ĐỀ 10 PHẦN CHUNG: Câu 1: (1điểm) Nêu định nghĩa tụ điện Câu 2: (1điểm) Nêu kết luận chất dòng điện kim lọai chất dòng điện chất bán dẫn? (1đ) Câu 3: (1.5 điểm) Suất điện động nguồn điện gì? Viết cơng thức nêu rõ đại lượng công thức Câu 4: (1,5điểm)Phát biểu định luật Jun – Lenz Viết công thức nêu rõ đại lượng công thức? Câu 5: (3 điểm)Cho mạch điện hình vẽ: Bộ nguồn gồm 12 pin giống mắc hỗn hợp đối xứng thành dãy dãy có m pin mắc nối tiếp, pin có suất điện động điện trở ξ0= 2(V), r0 = 0,6 (Ω) , R1= 1,2 (Ω) R2= (Ω) , R3= (Ω) điện trở bình điện phân chứa Eb, rb A n A R1 R2 C B R3 R4 12 Đề cương ơn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình dung dịch AgNO3/Ag (AAg= 108, n=1), R4= (Ω) điện trở bình điện phân chứa dung dịch CuSO4/Cu (ACu= 64, n=2), ampe kế tưởng a.Tìm điện trở RN mạch ngồi? b.Tìm cường độ dòng điện qua hai bình điện phân, biết sau 32 phút 10 giây điện phân tổng khối lượng catốt tăng lên 1,12g c.Tìm số dãy (n) số nguồn dãy (m) ? Câu (2 điểm) Cho mạch điện hình vẽ: Nguồn ξ=4,5V, r=1Ω, R1=2Ω, R2=3Ω, tụ điện C=2µF a K mở, tìm số Ampe kế điện tích tụ điện ? b K đóng, Điện tích tụ thay đổi lượng ? A A R E ,r K D R B C ĐỀ 11 Lí thuyết : ( 2,5 điểm ) Định nghĩa suất điện động nguồn điện Viết công thức Áp dụng: Một acquy có suất điện động 8V nối vào mạch kín a Tính lượng điện tích dịch chuyển hai cực nguồn điện để acquy sản công 480 J b Thời gian dịch chuyển lượng điện tích phút Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy ( điểm ) Phát biểu định luật Ơm tồn mạch Viết cơng thức biểu thị định luật ( 0,5 điểm ) Nêu chất dòng điện chất điện phân ( điểm ) Biết điện trở mạch nguồn điện tăng từ R1 = Ω đến R2 = 12 Ω hiệu suất acquy tăng gấp đơi Tính điện trở acquy Bài tập : ( 1,5 điểm ) Cho mạch điện hình vẽ ξ = 6V r = 1Ω R1 = 4Ω, R2 = 12Ω a Tính cường độ dòng điện qua mạch ? b Cơng suất nguồn, cơng suất tiêu thụ mạch ngồi ? ξ, r R1 R2 ( 2,5 điểm ) Cho mạch điện hình vẽ Bộ nguồn gồm nguồn điện giống nhau, nguồn có e = 1,6V = 0,4Ω V Mạch ngồi có: R1 đèn ghi (6V - 12W), R2 = 4Ω, R3 = 2Ω bình R1 A điện phân chứa dung dịch CuSO4 có cực dương đồng R3 R2 a Tính suất điện động , điện trở nguồn điện trở tương đương mạch ngồi b Tính số ampe kế, vôn kế cho biết độ sáng đèn sáng c Tính khối lượng đồng giải phóng điện cực thời gian 48 phút 15 giây Biết Cu có ngun tử lượng 64 có hố trị r 3.( điểm ) Một nguồn điện có suất điện động e = 12V, điện trở r = 3Ω dùng để thắp sáng bóng đèn loại ( 3V – 1,5W ) Tìm điện trở cường độ định mức bóng đèn, mắc tối đa 13 Đề cương ơn thi học I môn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình bóng đèn để đèn sáng bình thường phải mắc chúng nào? ĐỀ 12 PHẦN CHUNG (6 ĐIỂM, DÀNH CHO TẤT CẢ HỌC SINH): Câu (2 điểm): - Kết luận chất dòng điện kim loại Vì kim loại dẫn điện tốt - Hiện tượng nhiệt điện gì? Câu (2 điểm): Kết luận chất dòng điện chất bán dẫn Nêu tính chất điện chất bán dẫn Câu (2 điểm): Một vật kim loại đem mạ Niken có diện tích s = 20cm2 Chiều dày lớp Niken phủ lên kim loại 0,05mm sau điện phân 30 phút Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân Biết A = 58, n = 2, D = 8,9.103 kg/m3 Câu (2 điểm): Cho mạch điện hình vẽ Bộ nguồn mắc thành dãy, dãy pin nối tiếp Mỗi nguồn có suất điện động e = 12 V, điện trở r = Ω R1 = Ω, R3 = Ω, R4 = Ω, R2 điện trở đèn Đ(6V – 6W) Điện trở Ampe kế ≈ 0, điện trở Vôn kế lớn a) Tính số Ampe kế Vơn kế b) Hiệu suất nguồn công suất nguồn Câu (2 điểm): Cho mạch điện hình vẽ Nguồn ξ1 có suất điện động ξ1 = 24 V, điện trở r1 = Ω Máy thu có suất phản điện ξ2 = V, điện trở r2 = Ω R2 = R3 = 10 Ω, R1 = Ω, R4 = 24 Ω Điện trở Vơn kế lớn a) Tính số Vơn kế b) Thay R4 điện trở Rx cho công suất mạch ngồi cực đại Tìm Rx cơng suất cực đại ĐỀ 13 I PHẦN CHUNG: (9 điểm) Câu 1: (1 điểm) Viết công thức Faraday điện phân, cho biết đơn vị đại lượng công thức Câu 2: (2 điểm) Nêu chất dòng điện kim loại, chất khí Câu 3: (1 điểm) Nguyên nhân gây điện trở kim loại gì? Hiện tượng siêu dẫn gì? D Câu 4: (1 điểm) Cho mạch điện hình vẽ : D diot bán dẫn Dòng R + điện chạy qua R theo chiều nào? Vẽ hình, sao? Câu 5: Một bình điện phân CuSO4 với anod đồng Điện trở bình điện phân R = 2Ω Hiệu điện giữ cực U (A = 64, n = 2) a) (0,25 điểm) Vật cần mạ đồng phải gắn vào điện cực dương hay âm? b) (0,75 điểm) Nếu sau 16 phút giây giải phóng 1,6g đồng giá trị U = ? 14 Đề cương ơn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình c) (0,5 điểm) Giữ nguyên hiệu điện U, điều chỉnh điện cực lại gần sau 16 phút 5giây khối lượng đồng thu so với câu b tăng hay giảm? Tại sao? Câu 6: (2 điểm) Trong thực hành học sinh mắc mạch điện hình vẽ Biết dụng cụ đo tưởng, thay đổi biến trở R • Khi R = R1, vơn kế 5V, ampe kế 1A + • Khi R = R2, vôn kế 4V, ampe kế 2A V a) (0,75 điểm) Tìm suất điện động e điện trở r K A nguồn  R1 + R2  ÷ ampe kế bao   b) (0,75 điểm) Khi R =  R Ro nhiêu ? c) (0,5 điểm) Khi K mở vôn kế ? Tại sao? II PHẦN RIÊNG: (1 điểm) Câu 7A: Có đèn Đ1 (6v-6w) Đ2 (6v-3w), nguồn điện E = 12V điện trở không đáng kể, biến trở R a) (1điểm) Vẽ hình cách mắc để bóng sáng bình thường, giá trị biến trở cách mắc ? b) (0,5 điểm) Cách mắc có lợi ? (0,5đ) Câu 7B: Cho mạch điện hình vẽ Nguồn có e = 6V, r = e, r 1,5Ω, R1 = 2Ω, R2 = 4Ω Công suất mạch 6w + biến trở R=R0 R1 a) (1 điểm) Tìm R0 b) (0,5 điểm) Từ giá trị R0 cho R thay đổi công suất R R2 mạch tăng hay giảm ? ĐỀ 14 PHẦN CHUNG (6 ĐIỂM, DÀNH CHO TẤT CẢ HỌC SINH): Câu (2 điểm): - Kết luận chất dòng điện kim loại Vì kim loại dẫn điện tốt - Hiện tượng nhiệt điện gì? Câu (2 điểm): Kết luận chất dòng điện chất bán dẫn Nêu tính chất điện chất bán dẫn Câu (2 điểm): Một vật kim loại đem mạ Niken có diện tích s = 20cm2 Chiều dày lớp Niken phủ lên kim loại 0,05mm sau điện phân 30 phút Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân Biết A = 58, n = 2, D = 8,9.103 kg/m3 PHẦN RIÊNG CHUẨN Câu (2 điểm): Cho mạch điện hình vẽ Bộ nguồn gồm pin nối tiếp Mỗi nguồn có suất điện động e = V, điện trở r = Ω R1 = Ω, R2 = Ω, R3 = Ω Điện trở Vơn kế lớn a) Tính số Vơn kế b) Bỏ R3 khỏi mạch Tính lại số Vơn kế 15 Đề cương ơn thi học I môn Vật 11 Câu (2 điểm): Cho mạch điện hình vẽ E1 = V; r = Ω R1 = 12 Ω; R2 = R3 = R4 = Ω a) Tìm số Ampe kế b) Thay R1 Rx Tìm Rx để cơng suất mạch ngồi P = 5,12 W Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình PHẦN RIÊNG NÂNG CAO Câu (2 điểm): Cho mạch điện hình vẽ Bộ nguồn mắc thành dãy, dãy pin nối tiếp Mỗi nguồn có suất điện động e = 12 V, điện trở r = Ω R1 = Ω, R3 = Ω, R4 = Ω, R2 điện trở đèn Đ(6V – 6W) Điện trở Ampe kế ≈ 0, điện trở Vôn kế lớn a) Tính số Ampe kế Vơn kế b) Hiệu suất nguồn công suất nguồn Câu (2 điểm): Cho mạch điện hình vẽ Nguồn ξ1 có suất điện động ξ1 = 24 V, điện trở r1 = Ω Máy thu có suất phản điện ξ2 = V, điện trở r2 = Ω R2 = R3 = 10 Ω, R1 = Ω, R4 = 24 Ω Điện trở Vôn kế lớn a) Tính số Vơn kế b) Thay R4 điện trở Rx cho công suất mạch ngồi cực đại Tìm Rx cơng suất cực đại ĐỀ 15 I PHẦN CHUNG: (9 điểm) Câu 1: (1 điểm) Viết công thức Faraday điện phân, cho biết đơn vị đại lượng công thức D Câu 2: (2 điểm) Nêu chất dòng điện kim loại, chất + R khí Câu 3: (1 điểm) Nguyên nhân gây điện trở kim loại gì? Hiện tượng siêu dẫn gì? Câu 4: (1 điểm) Cho mạch điện hình vẽ : D diot bán dẫn Dòng điện chạy qua R theo chiều nào? Vẽ hình, sao? Câu 5: Một bình điện phân CuSO4 với anod đồng Điện trở bình điện phân R = 2Ω Hiệu điện giữ cực U (A = 64, n = 2) a) (0,25 điểm) Vật cần mạ đồng phải gắn vào điện cực dương hay âm? b) (0,75 điểm) Nếu sau 16 phút giây giải phóng 1,6g đồng giá trị U = ? c) (0,5 điểm) Giữ nguyên hiệu điện U, điều chỉnh điện cực lại gần sau 16 phút 5giây khối lượng đồng thu so với câu b tăng hay giảm? Tại sao? Câu 6: (2 điểm) Trong thực hành học sinh mắc + mạch điện hình vẽ Biết dụng cụ đo tưởng, thay đổi biến trở R V • Khi R = R1, vôn kế 5V, ampe kế 1A K A R Ro 16 Đề cương ôn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình • Khi R = R2, vơn kế 4V, ampe kế 2A a) (0,75 điểm) Tìm suất điện động e điện trở r nguồn  R1 + R2  ÷ ampe kế ?   b) (0,75 điểm) Khi R =  c) (0,5 điểm) Khi K mở vôn kế ? Tại sao? II PHẦN RIÊNG: (1 điểm) Câu 7A: Có đèn Đ1 (6v-6w) Đ2 (6v-3w), nguồn điện E = 12V điện trở không đáng kể, biến trở R a) (1điểm) Vẽ hình cách mắc để bóng sáng bình thường, giá trị biến trở cách mắc ? b) (0,5 điểm) Cách mắc có lợi ? (0,5đ) e, r Câu 7B: Cho mạch điện hình vẽ Nguồn có e = 6V, r = 1,5Ω, + R1 = 2Ω, R2 = 4Ω Công suất mạch 6w biến trở R1 R=R0 a) (1 điểm) Tìm R0 b) (0,5 điểm) Từ giá trị R0 cho R thay đổi công suất mạch R R2 tăng hay giảm ? ĐỀ 16 Câu 1: (2điểm) Hiệu điện hai điểm điện trường: Định nghĩa, viết biểu thức đơn vị hệ SI Câu 2: (1,5điểm) Phát biểu định luật Jun – Len – xơ Nêu công thức, ý nghĩa, đơn vị Câu 3: (1,5điểm) Hiện tượng nhiệt điện gì? Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào yếu tố nào? Áp dụng : Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động α T = 6,5(μV/K) Một đầu khơng đun có t1=200C đầu lại bị đun nóng nhiệt độ t 20 C Để suất điện động nhiệt điện 2,6mV nhiệt độ t 20 C ? Câu 4: (2điểm) Một cầu nhỏ khối lượng m = 0,2g mang điện tích q = 2.10−8 C treo ur sợi dây không dãn đặt vào điện trường E có đường sức nằm ngang Khi cầu cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α = 450 Lấy g = 10m / s Tính: a) Độ lớn cường độ điện trường b) Lực căng T sợi dây Câu 5: (3điểm) Cho mạch điện hình vẽ -Bộ nguồn mắc hỗn hợp đối xứng gồm m dãy , dãy có n nguồn giống mắc nối tiếp, mổi nguồn có E = 2V , r = 0,6Ω -Cho R1 = 1,2Ω ; R2 (6V-6W) ; R3 = 2Ω điện trở bình điện phân đựng dung dịch AgN03 với cực dương Ag ; R4 = 4Ω Bỏ qua điện trở dây nối ,Vơn-kế có RV lớn ; Ampe-kế có RA = giả sử điện trở đèn không thay đổi Biết Ag = 108 , n = 1/ Khi K mở : Đèn R2 sáng bình thường Tìm số vơn-kế V 17 Đề cương ơn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình 2/ Khi K đóng : Sau 16 phút giây có 0,864g Ag bám vào catốt bình điện phân a) Tìm cường độ dòng điện qua bình điện phân ? b) Tìm số Ampe-kế A số vôn-kế V ? c) Xác định cách mắc nguồn ĐỀ 17 Câu (2,0đ) Điện trường gì? Định nghĩa cường độ điện trường điểm viết công thức? Câu (1,5đ) Phát biểu viết biểu thức định luật Joule-Lenz Câu (1,5đ) Nêu chất dòng điện kim loại chất khí Câu (2,0đ) Lần lượt đặt điện tích q 1; q2 =- 3,6.10-6C q3 >0 ba điểm A, B, C Cho AB = 30cm; BC = 40cm; AC = 50cm Biết hệ thống điện tích đặt khơng khí uuur Lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 song song với AB Xác định a) Dấu độ lớn điện tích q1? b) Vectơ cường độ điện trường tổng hợp tác dung lên điện tích q3 ? Câu (3,0đ) Cho mạch điện hình vẽ: + Bộ nguồn có N pin giống mắc nối tiếp, pin có suất điện động ξ = 1,5V, điện trở r = 0,5Ω + Đèn Đ1 ghi (6V – 9W), đèn Đ2 ghi (3V – 3W) + Các điện trở R1 = 9Ω ; R2 = 4Ω • N + RB bình điện phân đựng dung dịch nhơm sunfat Al2(SO4)3 có cực dương nhơm Cho AAl = 27g/mol, hóa trị n = a) Biết đèn Đ1 Đ2 sáng bình thường: - Tính điện trở bình điện phân khối lượng nhôm thu cực âm bình điện phân thời gian phút 20 giây - Tìm số pin N nguồn hiệu suất nguồn b) Giả sử R1 biến trở có giá trị thay đổi từ đến vài trăm ohm ( Ω ) Xác định giá trị R1 để khối lượng nhôm thu cực âm bình điện phân thời gian nói nhất? Tính khối lượng nhơm thu trường hợp này? -HẾT ĐỀ 18 Câu (1,5 điểm): Công lực điện tác dụng lên điện tích q chuyển động điện trường có đặc điểm ? Viết cơng thức tính cơng lực điện Câu (3,0 điểm): 18 Đề cương ơn thi học I mơn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình −9 −9 Cho hai điện tích q1 = 8.10 C , q2 = −6.10 C đặt hai đỉnh A B tam giác ABC vng C khơng khí Biết AC= 8cm, BC= 6cm Xác định cường độ điện trường tổng hợp hai điện tích gây C Câu (1,5 điểm): Hồ quang điện gì? Có thể tạo hồ quang điện cách nào? Câu (4,0 điểm): Cho mạch điện hình vẽ: Bộ nguồn gồm pin giống ghép nối tiếp với Mỗi pin có suất điện động ε = 5V , điện trở r0 = 0, 75Ω Mạch ngồi có R=5Ω, đèn Đ ghi (4V- 4W) Bình điện phân chứa dung dịch Rb Rx AgNO3, anốt làm bạc, có điện trở Rb = 6Ω (Cho Ag: A = 108; R Đ n = 1); Rx biến trở Tính suất điện động điện trở nguồn Khi Rx = 3, 4Ω : a Đèn Đ sáng bình thường khơng? Tại sao? b Tính khối lượng Ag bám vào catốt thời gian 16 phút giây 3.Điều chỉnh biến trở Rx để đèn Đ sáng bình thường Xác định giá trị Rx ĐỀ 19 Câu 1(2điểm): Nêu bốn tính chất đường sức điện Câu (0,5điểm): Nêu kết luận chất dòng điện kim loại Câu (1điểm): Phát biểu viết công thức tính định luật Jun-Lenxơ Câu (1,5điểm): Cho hai điện tích điểm q1 q2 đặt A B khơng khí, với q1 = 36.10−8 C , q2 = 4.10−8 C , Biết AB = 100cm Xác định cường độ điện trường tổng hợp C biết CA = 60cm; CB = 80cm Câu (3điểm): Cho mạch điện hình vẽ, gồm nguồn, nguồn có suất điện động E0 = 5V điện trở r0 = R1 2Ω Điện trở R1 = 12Ω, R2 = 6Ω bình điện phân đựng dung R3 dịch AgNO3 có dương cực tan.(cho biết A = 108, n = 1) Đèn R3 (6V-9W) a Tính suất điện động điện trở nguồn R2 b Tìm khối lượng bạc thu catốt 16 phút giây nhận xét độ sáng bóng đèn R3 19 Đề cương ơn thi học I môn Vật 11 Biên soạn: Thầy Phạm Thái Bình c Tìm cơng suất nguồn Câu 6(1điểm): Tụ điện phẳng khơng khí có điện dung C = 5nF, tích điện đến hiệu điện U = 500V a Tìm điện tích Q tụ? b Vẫn nối tụ với nguồn, đưa khoảng cách hai tụ tăng gấp lần Tính điện dung, điện tích tụ lúc 20 ... cương ơn thi học kì I mơn Vật lý 11 Biên soạn: Thầy Phạm Th i Bình Áp dụng : Trên tụ i n có ghi 20µF- 450V Nếu n i hai tụ i n v i hiệu i n 100V i n tích tụ bao nhiêu? Tính i n tích t i đa mà... ) nguồn i n a Suất i n động nguồn i n Định nghĩa, biểu thức, đơn vị 11 Đề cương ôn thi học kì I môn Vật lý 11 Biên soạn: Thầy Phạm Th i Bình b Khi suất i n động nguồn hiệu i n hai cực ? Áp...Đề cương ơn thi học kì I mơn Vật lý 11 Biên soạn: Thầy Phạm Th i Bình I LÍ THUYẾT VẬT LÍ 11- HỌC KÌ 1-2014-2015 Câu 1: Nêu chất dòng i n m i trường : kim lo i , chất i n phân , chất
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập học kì I vật lý 11, ÔN tập học kì I vật lý 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay