trac nghiem ly thuyet Hoá chuong III lớp 11

10 42 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 14:00

... nguyên tử Câu 17: Đại lượng ngun tố hóa học biến thiên tuần hồn: A Số lớp electron số electron lớp nguyên tử B Số electron lớp nguyên tử C Điện tích hạt nhân số electron nguyên tử D Nguyên tử... cho môi trường axit Câu 16: Bảng tuần hồn ngun tố hóa học xếp theo: A Chiều tăng dần số electron lớp nguyên tử B Chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử C Chiều tăng dần nguyên tử khối D Chiều... độc, oxit trung tính, có tính khử mạnh D Chất khí, khơng màu, khơng mùi, có tính oxi hóa mạnh Câu 11: Trong cặp chất sau, cặp tác dụng với nhau: A KCl Na2CO3 B KCl K2CO3 C H2SO4 NaHCO3 D KOH Na2CO3
- Xem thêm -

Xem thêm: trac nghiem ly thuyet Hoá chuong III lớp 11, trac nghiem ly thuyet Hoá chuong III lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay