NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

249 41 0
  • Loading ...
1/249 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 12:47

... 237 doanh nghiệp nên nhiều nghiên cứu giới Việt Nam đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp theo tiếp cận hiệu kỹ thuật Phạm vi nghiên cứu nước nghiên cứu hiệu kỹ thuật doanh nghiệp phần lớn thực doanh. .. giá hiệu hoạt động doanh nghiệp Luận án thực nhằm tiến hành nghiên cứu hiệu kỹ thuật doanh nghiệp Nghiên cứu bao gồm có bốn mục tiêu chủ yếu, bối cảnh Việt Nam, sau: (i) Đo lường hiệu kỹ thuật doanh. .. cao hiệu hoạt động mình? 1.5 Đối tượng Phạm vi nghiên cứu ▪ Đối tượng nghiên cứu: Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa ▪ Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: Nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA DOANH NGHIỆP, NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay