Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh Thừa Thiên Huế

33 5 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 12:35

Header Page of 237 TÓM TẮT Nghiên cứu mối quan hệ trách nhiệm xã hội (CSR) hiệu tài (CFP) quan tâm nhiều giới Việt Nam, sau vụ việc liên quan đến trách nhiệm công ty môi trường người lao động Nghiên cứu nhằm mục đích kiểm tra ảnh hưởng trách nhiệm xã hội (CSR) lên hiệu tài (CFP) Việt Nam Phân tích nội dung hồi quy đa biến (pooled OLS, FEM, REM) sử dụng để kiểm tra mối quan hệ CSR CFP, rủi ro công ty, xem xét hiệu tài cơng ty niêm yết có công bố CSR công ty niêm yết không công bố CSR Dữ liệu thứ cấp CSR CFP thu thập từ báo cáo thường niên cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam năm (2012 – 2016) Kết thực nghiệm cho thấy có mối tương quan dương có ý nghĩa thống kê trách nhiệm xã hội hiệu tài (khơng có yếu tố độ trễ), công ty thường xuyên công bố (sự biến động) trách nhiệm xã hội góp phần làm cho rủi ro cơng ty thấp, hiệu tài cơng ty có cơng bố trách nhiệm xã hội tốt công ty không công bố trách nhiệm xã hội CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu Trong nhận thức phần lớn nhà đầu tư hiệu cơng ty thường gắn liền với giá cổ phiếu Mục đích quản trị để tối đa hóa giàu có cơng ty (Sujoko, 2007), hiệu quả/giá trị cơng ty phản ánh vào giá cổ phiếu ổn định hay tăng trưởng Nếu giá cổ phiếu cao làm cho hiệu công ty cao tác động đến lòng tin thị trường hiệu công ty tại, triển vọng công ty tương lai, quan trọng giao dịch đầu tư Tuy nhiên, để đạt hiệu cơng ty cao nhà quản lý thực theo nhiều cách khác Một là, tác động vào số tài cơng ty để cải thiện lợi nhuận, lợi nhuận tăng dẫn đến giá cổ phiếu thị trường chứng khoán tăng Hai là, nhà quản lý công bố rộng rãi việc thực tốt trách nhiệm xã hội (Corporate social responsibility – CSR) để nâng cao hình ảnh làm tăng doanh số bán hàng công ty Ba là, nhà quản lý thực tốt quản trị cơng ty, q trình quản trị cơng ty tốt làm tăng hiệu công ty Bốn là, công ty lớn có xu hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vững nên dự kiến làm gia tăng hiệu công ty Cho nên, cơng ty có báo cáo thơng tin Footer Page of 237 Header Page of 237 trách nhiệm xã hội tốt, quản trị công ty tốt, quy mơ lớn kỳ vọng có ảnh hưởng tốt đối vối việc cải thiện hiệu cơng ty Như vậy, có nhiều khía cạnh khác để đạt hiệu công ty cao trách nhiệm xã hội khía cạnh nhà quản lý sử dụng để làm tăng hiệu công ty Nhưng trách nhiệm xã hội (CSR) gì? Trách nhiệm xã hội có tác động lên hiệu cơng ty (hiệu tài chính)? Đó hướng nghiên cứu nghiên cứu Thuật ngữ “Trách nhiệm xã hội” xuất lý thuyết Quản trị Kế toán khoảng 45 năm (Wood, 2010) Trong năm gần không tổ chức kinh tế mà xã hội ngày gia tăng mối quan tâm họ trách nhiệm xã hội (Adams Frost 2006; Gulyas 2009; Young Thyil 2009) Theo truyền thống, công ty phải tập trung chiến lược họ cho hoạt động kinh doanh lợi nhuận (ví dụ khác biệt, đa dạng, tập trung toàn cầu hóa v.v…) Tuy nhiên, gần nhu cầu mở rộng hoạt động tổ chức vào hoạt động xã hội trở nên cấp thiết đóng vai trò quan trọng tư chiến lược tổ chức Các học giả cho hoạt động hoạt động trách nhiệm xã hội (Carroll 1979; Margolis Walsh 2001) Cụ thể hơn, trách nhiệm xã hội việc công ty/doanh nghiệp tự nguyện tích hợp vấn đề xã hội môi trường vào hoạt động kinh doanh họ tương tác với bên liên quan (Djalil, 2003) Hay hiểu rộng hơn, khái niệm hàm ý trách nhiệm xã hội trở thành phần thiếu chiến lược đầu tư, chiến lược kinh doanh cốt lõi, công cụ quản lý, hoạt động tổ chức - nghĩa trách nhiệm chi phí mà đầu tư tổ chức kinh doanh (Kusuma Dilaga, 2010) Trách nhiệm xã hội khẳng định tổ chức không hoạt động lợi ích cổ đơng, mà lợi ích bên liên quan khác cụ thể người lao động, cộng đồng địa phương, phủ, tổ chức phi phủ (NGOs), người tiêu dùng môi trường Việt Nam, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) truyền bá vào nước ta thông qua hoạt động công ty đa quốc gia đầu tư nước ngồi Các cơng ty thường đưa chương trình khuyến cáo ứng xử văn hoá kinh doanh đem áp dụng vào địa bàn đầu tư Ví dụ “Chương trình yêu Việt Nam” công ty Honda - Vietnam; “Chương trình giáo dục vệ sinh cá nhân” cho trẻ em cơng ty Unilever; “Chương trình đào tạo tin học Topic 64” Microsoft, Qualcomm Footer Page of 237 Header Page of 237 HP; “Chương trình hỗ trợ dị tật tim bẩm sinh” “Chương trình ủng hộ nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ” Vinacapitat, Samsung; “Chương trình khơi phục thị lực cho trẻ em nghèo” Western Union;… Kết quả, năm qua có số tổ chức kinh tế chủ động thực trách nhiệm xã hội nhờ mà thương hiệu họ xã hội biết đến (Mai Linh, Tân Tạo, Duy Lợi, Ngân hàng Á Châu - ACB, Sacombank, Kinh Đô,…) Như vậy, khái niệm trách nhiệm xã hội khơng mới; có nhiều cơng trình nghiên cứu trách nhiệm xã hội nhiều cơng ty nước ngồi từ lâu thực trách nhiệm xã hội cách nghiêm túc Tuy nhiên, việc thực trách nhiệm xã hội phụ thuộc vào điều kiện phát triển quốc gia, nước phát triển phương Tây Hoa Kỳ (USA) Vương quốc Anh (UK) (Chambers cộng sự, 2003) Các điều kiện cụ thể thảo luận nhiều nhà nghiên cứu họ xác định có khoảng cách nước phát triển nước phát triển (Chambers cộng sự, 2003; Matten Moon 2004; Chapple Moon 2005; Visser 2008) Các nhà nghiên cứu Edmondson Carroll (1999), Burton cộng (2000) Khan (2005), cho trách nhiệm xã hội bị ảnh hưởng mơ hình văn hóa phong tục truyền thống khác nên khó áp dụng nước phát triển Mặt khác, có số lượng lớn nghiên cứu trách nhiệm xã hội thực sử dụng khía cạnh trách nhiệm xã hội khác nhau, quốc gia khác thị trường khác (Guthrie Parker, 1989; Deegan Gordon, 1996; Mathews, 1997; O’Dwyer, 2001; Deegan cộng sự, 2002; Murphy Abeysekera, 2008; Clarklon cộng sự, 2011) Cũng số lượng lớn nghiên cứu khác tiến hành điều tra mối quan hệ thực nghiệm trách nhiệm xã hội hiệu tài công ty (Corporate financial performance – CFP) (Griffin Mahon, 1997; McWilliam Siegel, 2000; Chen Wang, 2011) Tuy nhiên, kết nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài thường mâu thuẫn hỗn hợp Cụ thể, số nghiên cứu cho thấy mối tương quan dương trách nhiệm xã hội hiệu tài (Waddock Graves, 1997; Van de velde cộng sự, 2005; Petrer Mullen, 2009; Choi cộng sự, 2010; Kwanbo, 2011; Michelon, 2011; Oeyono cộng sự, 2011; Stephanus cộng sự, 2014; Sarah cộng sự, 2015; Yusuf Maryam, 2015; Strouhal cộng sự, 2015; Amran, 2015; Footer Page of 237 Header Page of 237 Wan Muhammad, 2016); số nghiên cứu khác phát mối tương quan âm (Mittal cộng sự, 2008; Crisostomo cộng sự, 2100); hay có số nghiên cứu khơng tìm thấy mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài (Preston O’Bannon, 1997; McWilliam Siegel, 2000; Moneva Ortas; 2008; Kimbro Melendy, 2010) Dựa vào lập luận nghiên cứu trách nhiệm xã hội cho tác giả thấy cần thiết mở rộng nghiên cứu trước trách nhiệm xã hội, mối quan hệ thực nghiệm trách nhiệm xã hội hiệu tài cơng ty niêm yết thị trường vốn Việt Nam Đó lý tác giả lựa chọn chủ đề “Trách nhiệm xã hội hiệu tài chính: chứng từ công ty niêm yết Việt Nam” 1.2 Bối cảnh 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Các câu hỏi nghiên cứu nghiên cứu bao gồm: (1) Có mối quan hệ trách nhiệm xã hội phương diện (khía cạnh) trách nhiệm xã hội với hiệu tài cơng ty cơng ty niêm yết Việt Nam hay khơng? (2) Có mối quan hệ trách nhiệm xã hội rủi ro công ty công ty công ty niêm yết Việt Nam hay khơng? (3) Các cơng ty niêm yết có cơng bố trách nhiệm xã hội ln có hiệu tài tốt cơng ty niêm yết khác khơng công bố trách nhiệm xã hội không? 1.4 Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung nghiên cứu này: kiểm tra mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài chính, rủi ro cơng ty việc áp dụng phương pháp phân tích nội dung để phát triển số trách nhiệm xã hội (CSR) sở đó, kiểm tra mức độ thực hành CSR cho công ty niêm yết Việt Nam đo lường mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài - Mục tiêu cụ thể: (1) Tính tốn đo lường số trách nhiệm xã hội sau sử dụng số CSR kiểm tra mối quan hệ số trách nhiệm xã hội hiệu tài chính, rủi ro cơng ty Footer Page of 237 Header Page of 237 (2) Kiểm tra mối quan hệ trách nhiệm xã hội khía cạnh trách nhiệm xã hội với hiệu tài cơng ty niêm yết Việt Nam (3) Kiểm tra mối quan hệ trách nhiệm xã hội rủi ro công ty (4) Xem xét hiệu tài cơng ty niêm yết có cơng bố trách nhiệm xã hội so với công ty niêm yết khác không công bố trách nhiệm xã hội 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu: trách nhiệm xã hội, hiệu tài chính, rủi ro cơng ty mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài chính, rủi ro công ty 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu: cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 1.6 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp pháp tổng hợp, phân tích so sánh thống kê mô tả Phương pháp định lượng: Pooled OLS, FEM, REM kiểm tra kỹ thuật 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu Nghiên cứu phát triển khung nghiên cứu trách nhiệm xã hội phù hợp với bối cảnh Việt Nam Nghiên cứu lượng hóa trách nhiệm xã hội thơng qua việc phát triển số trách nhiệm xã hội bổ sung đáng kể cho tài liệu trách nhiệm xã hội bối cảnh Việt Nam Nghiên cứu hỗ trợ khuyến khích cơng ty tăng cường đầu tư cho hoạt động trách nhiệm xã hội làm tảng cho nghiên cứu tương lai mối quan hệ 1.8 Bố cục nghiên cứu Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Cơ sở lý luận Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết thực nghiệm thảo luận Chương 5: Kết luận CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Giới thiệu 2.2 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (Corporate social responsibility CSR) Footer Page of 237 Header Page of 237 2.2.1 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) 2.2.1.1 Định nghĩa 2.2.1.2 Các cách tiếp cận trách nhiệm xã hội 2.2.2 Đo lường trách nhiệm xã hội (CSR) Nghiên cứu sử dụng liệu thứ cấp để định lượng số trách nhiệm xã hội cách sử dụng báo cáo thường niên báo cáo bền vững thơng qua phương pháp phân tích nội dung 2.2.3 Tại phải đầu tư cho trách nhiệm xã hội (CSR)? 2.2.3.1 Áp lực từ người lao động 2.2.3.2 Áp lực từ người tiêu dùng/khách hàng 2.2.3.3 Áp lực từ cộng đồng 2.2.3.4 Áp lực từ môi trường 2.2.4 Lợi ích thực trách nhiệm xã hội (CSR) 2.3 Hiệu tài cơng ty (Coporate financial performance - CFP) 2.3.1 Định nghĩa 2.3.2 Đo lường hiệu tài Dựa vào kế tốn (Ruf cộng sự, 2001; Elsayed Paton 2005) Dựa thị trường (Vance 1975; Alexander Buchholz 1978) Sử dụng liệu liệu kế toán liệu thị trường (Han Suk, 1998; Saleh cộng sự, 2008) 2.4 Các quan điểm lý thuyết trách nhiệm xã hội (CSR) 2.4.1 Lý thuyết cổ đông (Shareholder Theory) 2.4.2 Lý thuyết đại diện (Agency Theory) 2.4.3 Lý thuyết bên liên quan (Stakeholder theory): Lý thuyết bên liên quan sử dụng để giải thích mơ hình trách nhiệm xã hội; động lực công ty liên quan đến việc thực hành trách nhiệm xã hội 2.4.4 Lý thuyết tính đáng (Legitimacy theory): Lý thuyết tính đáng sử dụng động lực công ty để công ty công bố hoạt động xã hội môi trường họ 2.5 Các nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài Footer Page of 237 Header Page of 237 2.5.1 Mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài nước phát triển Những nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài mơ tả thực nước phát triển (Mỹ, Anh, Canada, Úc New Zealand) Trong nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài ngồi nước phát triển Đối với trách nhiệm xã hội, hầu hết nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài nước phát triển sử dụng số KLD để đo lường trách nhiệm xã hội (Tsoutsoura, 2004; Scholten, 2008; Nelling Webb, 2009; Peter Mullen, 2009; Jo Harjoto, 2011; Ghelli, 2013) Tuy nhiên, số nghiên cứu khác sử dụng số trách nhiệm xã hội khác (ngoài số KLD) chẳng hạn số trách nhiệm xã hội Vigeo (Van de Velde cộng sự, 2005), số GRI (Jones cộng sự, 2007), DJSI (Byus cộng sự, 2010), số xã hội Domini 400 (Mc William Siegel, 2000), liệu nghiên cứu Oekom (Schreck, 2011) Đối với hiệu tài chính, sổ sử dụng phổ biến nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài gồm: thước đo dựa vào kế toán (ROA, ROI, ROE, ROS, EPS, tỷ số P/E, NPM) số dựa thị trường (TBQ, giá cổ phiếu, lợi nhuận cổ phiếu, MVA) Về phương pháp, nghiên cứu thực nghiệm sử dụng nhiều mơ hình kinh tế lượng khác để kiểm tra mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài gồm: hồi quy tuyến tính “ordinary least squares - OLS”, quan hệ nhân Ranger (Scholten, 2008; Nelling Webb, 2009; Schreck, 2011), mơ hình liệu bảng (Mc William Siegel, 2000; Nelling Webb, 2009), phương pháp bình phương tối thiểu phần “partial least squares - PLS” (Moneva Ortas, 2008), mơ hình “ Two-Stage Least Squares 2SLS” để thực phân tích thống kê (Al-Tuwaijri cộng sự, 2004; Garcia-Castro cộng sự, 2010; Jo Harjoto, 2011) Đối với biến kiểm sốt mơ hình hồi quy, phần lớn nghiên cứu sử dụng đặc điểm công ty (quy mơ, đòn bẩy, loại ngành cơng nghiệp, tuổi cơng ty, mức độ R&D quản trị doanh nghiệp) biến kiểm soát kiểm tra mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài Từ lập luận cho thấy, nguyên nhân dẫn đến kết nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài thực quốc gia phát triển hỗn hợp nghiên cứu thực nghiệm sử dụng Footer Page of 237 Header Page of 237 phương pháp khác nhau, biến đại diện cho trách nhiệm xã hội hiệu tài khác 2.5.2 Mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài nước phát triển Từ nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài nước phát triển cho thấy có số kỹ thuật sử dụng để đo lường trách nhiệm xã hội cho nhiều kết khác (dương, âm khơng có mối quan hệ với hiệu tài chính) Những nghiên cứu thực nghiệm phương pháp quy mô mẫu nhân tố liên quan đến khác kết Mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài đa dạng có khía cạnh khác ảnh hưởng lên kết nghiên cứu Những ảnh hưởng quy mơ (Rashid Lodh, 2008), nước xuất xứ (Michelon, 2011), loại ngành công nghiệp, tuổi công ty, trạng thái niêm yết (listing status), thành phần hội đồng quản trị, mức độ R&D (McWilliam Siegel, 2000), cấu trúc vốn, mức độ phát triển (Ribeiro Aibar-Guzman, 2010) mức độ nợ Theo Ullmann (1985) lý thiếu quán kết nhà nghiên cứu sử dụng kỹ thuật lấy mẫu không đạt yêu cầu (Choi cộng sự, 2010), sử dụng số trách nhiệm xã hội không đáng tin cậy số hiệu tài 2.5.3 Các nghiên cứu mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài Việt Nam Gần nhất, nghiên cứu Trang Yekini (2014), điều tra mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài 20 cơng ty lớn niêm yết hai sàn chứng khoán Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh (2010 – 2012) Hoàng cửu Long (2015), xem xét mối quan hệ trách nhiệm xã hội xu hướng thị trường (market orientation – MO) với hiệu công ty Trang cộng (2016), điều tra ảnh hưởng đa dạng hội đồng quản trị việc công bố xã hội công ty niêm yết Việt Nam (2008 – 2010) 2.6 Mối quan hệ trách nhiệm xã hội rủi ro công ty 2.6.1 Khái niệm rủi ro công ty (Firm Risk – FR) 2.6.2 Các nghiên cứu mối quan hệ trách nhiệm xã hội rủi ro công ty 2.7 Xác định khoảng trống nghiên cứu Footer Page of 237 Header Page of 237 Một là, thiếu hiểu biết rõ ràng trách nhiệm xã hội (Korathotage, 2012) ví dụ Việt Nam Hai là, khơng có số trách nhiệm xã hội phát triển đáng tin cậy để đo lường việc thực hành trách nhiệm xã hội cho tổ chức nước phát triển Ba là, có giới hạn nghiên cứu tổng thể tương tự mối quan hệ cho công ty niêm yết thực nước phát triển 2.8 Giả thuyết nghiên cứu H1A: Có mối quan hệ chiều trách nhiệm xã hội hiệu tài cơng ty niêm yết Việt Nam H1B: Có mối quan hệ chiều khía cạnh trách nhiệm xã hội hiệu tài cơng ty niêm yết Việt Nam H2: Có mối quan hệ ngược chiều trách nhiệm xã hội với rủi ro cơng ty H3: Có khác biệt hiệu tài cơng ty niêm yết có cơng bố trách nhiệm xã hội công ty niêm yết không công bố trách nhiệm xã hội CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Giới thiệu 3.2 Khung nghiên cứu Hình 3.1 Khung nghiên cứu Rủi ro Trách cơng nhiệm ty xã hội (FR) (CSR) CSR_môi trường CSR_người LĐ CSR_cộng đồng Hiệu tài (CFP) CSR_sản phẩm Biến kiểm soát 3.3 Thiết kế mẫu nghiên cứu thu thập liệu Mẫu công ty niêm yết lựa chọn nghiên cứu chia thành hai nhóm khác gồm: (1) nhóm cơng ty niêm yết có cơng bố CSR (trả lời cho câu hỏi nghiên cứu 1, 2), (2) nhóm cơng ty niêm yết không công bố CSR (trả lời cho câu hỏi nghiên cứu 3) 3.4 Trách nhiệm xã hội (CSR) Footer Page of 237 Header Page 10 of 237 Quy trình phát triển số trách nhiệm xã hội (đo lường trách nhiệm xã hội) công ty niêm yết mẫu, thực hiên qua bốn bước sau: 3.4.1 Bước – Lựa chon chủ đề cho khía cạnh trách nhiệm xã hội 3.4.1.1 Phân tích nội dung 3.4.1.2 Quy trình phân tích nội dung 3.4.1.3 Lựa chọn chủ đề/câu hỏi phân tích nội dung 3.4.2 Bước hai – Xây dựng bảng câu hỏi cho tiêu chí trách nhiệm xã hội thành phần 3.4.3 Bước ba – Tính tốn số trách nhiệm xã hội 3.4.3.1 Quy trình 3.4.3.2 Phương pháp khơng trọng số 𝐂𝐡ỉ 𝐬ố 𝐂𝐒𝐑 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐩𝐡ầ𝐧𝐢𝐣 = 𝐂𝐡ỉ 𝐬ố 𝐂𝐒𝐑 𝐭ổ𝐧𝐠 𝐢𝐣 = ∑𝐤𝐢=𝟏 𝐜𝐬𝐫𝐢𝐣 𝐧𝐢𝐣 (𝟏) ∑𝟒𝐢=𝟏 𝐭ổ𝐧𝐠 𝐂𝐒𝐑 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐩𝐡ầ𝐧𝐢𝐣 𝟒 (𝟐) Trong đó: CSRij: số trách nhiệm xã hội tổng số trách nhiệm xã hội thành phần công ty thứ j (0 ≤ CSRj ≤ 1) csrij thơng tin tiêu chí trách nhiệm xã hội thứ i công ty thứ j có thơng tin cơng bố, ngược lại nij: số lượng câu hỏi kỳ vọng thứ i công ty j (n = 1, , k) i: số lượng khía cạnh trách nhiệm xã hội kỳ vọng công ty 3.4.4 Bước bốn - Chấm điểm chéo số trách nhiệm xã hội tổng số trách nhiệm xã hội thành phần 3.5 Hiệu tài (CFP) biến kiểm sốt 3.5.1 Hiệu tài 3.5.1.1 Tỷ số lợi nhuận/tài sản (ROA): ROA lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (Cochran Wood, 1984; Waddock Graves, 1997; Korathotage, 2012; Wu Shen, 2013) 3.5.1.2 Tobin’q (TBQ): TBQ (nợ ngắn hạn + nợ dài hạn + vốn hóa thị trường)/giá trị sổ sách tổng tài sản công ty (Oba, 2009; Cheung cộng sự, 2010; Footer Page 10 of 237 10 Header Page 19 of 237 (*) mức ý nghĩa 10%, (**) mức ý nghĩa 5% (***) mức ý nghĩa 1% ROA biến phụ thuộc Đối với kết kiểm tra Breusch-Pagan Lagrange (LM) test, bảng 4.9 cho thấy chấp nhận giả thuyết H0 (Prob = 1.0000), mơ hình pooled OLS mơ hình phù hợp REM Đối với kết kiểm tra Hausman test, chấp nhận giả thuyết H0 (Prob = 0.1579) nghĩa mơ hình REM mơ hình phù hợp FEM Tuy nhiên, kết kiểm tra F-test (Prob = 0.6170) mơ hình pooled OLS mơ hình phù hợp Từ kết so sánh thấy mơ hình phù hợp cuối để đo lường mối quan hệ mơ hình pooled OLS, với mức ý nghĩa 1% TBQ biến phụ thuộc Đối với kết kiểm tra Breusch-Pagan Lagrange (LM) test, bảng 4.9 cho thấy bác bỏ giả thuyết H0 (Prob = 0.0000), mô hình REM mơ hình phù hợp pooled OLS Đối với kết kiểm tra Hausman test, bác bỏ giả thuyết H0 (Prob = 0.0000) nghĩa mô hình FEM mơ hình phù hợp REM Đồng thời, kết Ftest (Prob = 0.0000) cho thấy mô hình FEM mơ hình phù hợp Vì vậy, Mơ hình phù hợp cuối để đo lường mối quan hệ mơ hình FEM, với mức ý nghĩa 5% Như vậy, xét thêm yếu tố độ trễ vào mơ hình, kết cung cấp mối quan hệ chiều trách nhiệm xã hội hiệu tài mức ý nghĩa 1% 5% Tuy nhiên, có khác biệt so với trường hợp khơng đưa độ trễ vào mơ hình chỗ, trách nhiệm xã hội có độ trễ thời gian mơ hình hồi quy tác động đồng thời lên hiệu tài hai phương diện dựa vào kế toán dựa thị trường Nghĩa việc thực hoạt động trách nhiệm xã hội năm trước khơng góp phần làm tăng hiệu tài phương diện kế tốn (ROA) mà làm tăng hiệu tài phương diện thị trường (TBQ) thời điểm nghiên cứu, phát phù hợp với cứu trước Cochran Wood (1984), Waddock Grave (1997), Trang Yekini (2014) 4.4.2.3.2 Mối quan hệ khía cạnh trách nhiệm xã hội có xét yếu tố độ trễ hiệu tài ROA biến phụ thuộc Đối với kết kiểm tra Breusch-Pagan Lagrange (LM) test, bảng 4.10 cho thấy chấp nhận giả thuyết H0 (Prob = 1.0000), mơ hình pooled OLS mơ hình phù hợp REM Đối với kết kiểm tra Hausman test, bác bỏ giả thuyết H0 (Prob = Footer Page 19 of 237 19 Header Page 20 of 237 0.0132) nghĩa mơ hình FEM mơ hình phù hợp REM Tuy nhiên, kết kiểm tra F-test (Prob = 0.0811) mơ hình poolde OLS mơ hình phù hợp Do vậy, từ kết so sánh thấy mơ hình phù hợp cuối để đo lường mối quan hệ mơ hình pooled OLS, với mức ý nghĩa 1% TBQ biến phụ thuộc Đối với kết kiểm tra Breusch-Pagan Lagrange (LM) test, bảng 4.10 cho thấy bác bỏ giả thuyết H0 (Prob = 0.0000), mơ hình REM mơ hình phù hợp pooled OLS Đối với kết kiểm tra Hausman test, bác bỏ thuyết H0 (Prob = 0.0000) nghĩa mơ hình FEM mơ hình phù hợp REM Đồng thời kết kiểm tra từ F-test (Prob = 0.0000) cho mơ hình FEM mơ hình phù hợp Do vậy, mơ hình phù hợp để đo lường mối quan hệ mô hình FEM Cũng tìm thấy mối quan hệ có ý nghĩa thống kê khía cạnh trách nhiệm xã hội hiệu tài đưa yếu tố độ trễ vào mơ hình hồi quy với mức ý nghĩa 1% Tuy nhiên, tương tự trường hợp hồi quy khơng có xét yếu tố độ trễ, kết hồi quy cung cấp mối quan hệ khía cạnh trách nhiệm xã hội với hiệu tài dựa vào kế tốn (ROA) lại khơng có mối quan hệ lên hiệu tài dựa vào thị trường (TBQ) Kết hàm ý việc thực khía cạnh trách nhiệm xã hội năm trước tác động lên trực tiếp lên ROA thời điểm nghiên cứu Điều thể rõ phân tích đơn biến mối quan hệ khía cạnh trách nhiệm xã hội với hiệu tài chính, cụ thể: có hai khía cạnh trách nhiệm xã hội cho thấy mối quan hệ với hiệu tài chính: CSR_prodt-1 tương quan dương với ROA mức ý nghĩa 5% kết trái với nghiên cứu Carrol (1991) Galbreath (2009), Rashid (2010), Rashid (2010), Menassa (2010), Green Peloza (2011); CSR_envt-1 có tương quan dương với ROA mức ý nghĩa 1% Nghĩa là, chi phí cho hoạt động bảo vệ mơi trường truyền thơng sách mơi trường khơng ảnh hưởng tích cực tức thời lên hiệu tài mà ảnh hưởng kéo dài sang năm Kết phù hợp với nghiên cứu Deegan (2002), Kuasirikun & Scherer (2004), Haniffa & Cooke (2005), Pahuja (2009), Setyorini & Ishak (2012) Trong đó, CSR_emplt-1 khơng có ảnh hưởng lên hiệu tài chính, kết phù hợp với nghiên cứu Criso'stomo, Freir Vasconcellos (2011) Và CSR_comt-1 khơng có mối quan hệ với ROA, nghĩa cho dù Footer Page 20 of 237 20 Header Page 21 of 237 hoạt động trách nhiệm xã hội công ty báo cáo nhiều mặt nội dung kết thực qua kết phân tích hồi quy việc cơng ty có hay khơng có quan hệ tốt với cộng đồng, đóng góp nhiều cho hoạt động từ thiện, nhân đạo hay tham gia hoạt động cộng đồng xung quanh năm trước khơng ảnh hưởng đến hiệu tài thời điểm nghiên cứu Mặc dù, thực tế cho thấy nhờ hoạt động cộng đồng, nhân đạo, từ thiện v.v mà cơng ty góp phần giảm chi phì quảng bá thương hiệu kênh tiếp cận cộng đồng nhanh rẻ tiền Kết trái với nghiên cứu Branco Rodrigues (2009), Joshi Gao (2009), Lii (2011), Nejati Ghasemi (2012), David (2012) Bảng 4.10: Mối quan hệ khía cạnh trách nhiệm xã hội có xét yếu tố độ trễ hiệu tài ROA CSR_envt-1 CSR_emplt-1 CSR_comt-1 CSR_prodt-1 Sizet Levt Indust Observations R-squared F P_value F test Hausman test Chi (χ2) Prob Breusch-Pagan LM test Chi (χ2) Prob TBQ FE -.0666 (-1.13) -.0223 (-0.31) 0361 (0.47) -.0280 (-0.60) 0015 (0.75) -.1435** (-2.25) -.0364 (-0.67) 156 0.0228 1.02 0.4209 OLS 0882*** (3.37) -.0246 (-0.84) 0032 (-0.13) 0506** (2.52) 0004 (0.45) -.1084*** (-4.85) 0310** (2.41) 152 0.3483 12.91 0.0000*** 0.0811 OLS 1.1597*** (3.34) -.4424 (-1.03) -.1318 (-0.35) 6644** (2.23) 0010 (0.07) -.2708 (-0.90) 1966 (1.11) 156 0.1917 5.01 0.0000*** 0.0000 17.74 0.0132 0.00 1.0000 FE -.2740 (-1.03) -.4146 (-1.30) -.3387 (-0.98) 0903 (0.43) -.0119 (-1.31) 4641 (1.61) -.1134 (-0.46) 156 0.0669 1.89 0.0824 200.49 0.0000 115.34 0.0000 (Nguồn: Tác giả tự tính tốn tổng hợp phần mềm Stata) Footer Page 21 of 237 21 Header Page 22 of 237 (*) mức ý nghĩa 10%, (**) mức ý nghĩa 5% (***) mức ý nghĩa 1% 4.5 Mối quan hệ trách nhiệm xã hội rủi ro cơng ty Tìm thấy mối quan hệ có ý nghĩa thống kê trách nhiệm xã hội rủi ro công ty với mức ý nghĩa 1% Khi xét đơn biến, tìm thấy mối quan hệ ngược chiều ΔCSR - FR với mức ý nghĩa 5%, kết phù hợp với nghiên cứu trước Spicer (1978), Sen cộng (2006), Sharfman Fernando (2008), Luo Bhattacharya (2009), Oikonomou cộng (2010), El Ghoul cộng (2011), Melo (2012), Attig cộng (2013) Bảng 4.11: Mối quan hệ trách nhiệm xã hội rủi ro công ty ΔCSR Size Lev indus FR REM FEM OLS -.0836444** 1472636* 1662996** (-2.13) (1.72) (1.92) -.0346938*** 0248077 2229682** (-2.87) (0.99) (2.45) 2192619*** -.0351405 -1.094198*** (3.18) (-0.24) (-3.62) 0688998* 0788447 (1.70) (0.89) 112 116 116 0.2025 0.0367 0.0069 6.79 4.22 6.50 0.0001*** 0.3766 0.0005*** 0.0767 Observations R-squared F/ χ2 P_value F test Hausman test Chi (χ2) 31.50 Prob 0.0000 Breusch-Pagan LM test Chi (χ2) 0.00 Prob 1.0000 (Nguồn: Tác giả tự tính tốn tổng hợp phần mềm Stata) (*) mức ý nghĩa 10%, (**) mức ý nghĩa 5% (***) mức ý nghĩa 1%) 4.6 Xem xét hiệu tài cơng ty có cơng bố trách nhiệm xã hội công ty không công bố trách nhiệm xã hội Các phát cho thấy có khác biệt có ý nghĩa thống kê hiệu tài cơng ty niêm yết có cơng bố trách nhiệm xã hội so với công ty niêm yết không công bố trách nhiệm xã hội dẫn đến việc chấp nhận giả thuyết H4, nghĩa hiệu tài cơng ty niêm yết có cơng bố trách nhiệm xã hội tốt Footer Page 22 of 237 22 Header Page 23 of 237 công ty niêm yết không công bố trách nhiệm xã hội Tuy nhiên, xem xét biến cụ thể thấy hiệu tài công ty niêm yết thực công bố trách nhiệm xã hội lớn công ty niêm yết không thực công bố trách nhiệm xã hội thể qua thước đo dựa vào kế toán (Poddi Vergalli, 2008; Ching cộng sự, 2009; Chen Wang, 2011; Uadiale Fagbemi, 2011; Hassan cộng sự, 2012; Julian Xu, 2016), xem xét thước đo dựa thị trường việc thực hay không thực công bố hoạt động trách nhiệm xã hội lại khơng có khác hai nhóm cơng ty có cơng bơ bố CSR khơng cơng bố CSR Bảng 4.12a: Thống kê nhóm hiệu tài Group CSR ROA TBQ No Mean 100 0861071 Std.Dev 096689 Std.Err 0060431 Non-CSR 100 0761367 4100884 0256305 CSR 100 1.088996 8651135 0540696 Non-CSR 100 1.154711 2.066977 1291861 (Nguồn: Tác giả tự tính tốn tổng hợp phần mềm Stata) Bảng 4.12b: Bartlett's test for equal variances F ROA TBQ Prob > F SS df MS Bartlett's test χ2 2.69 0.0000 2.383 255 009 89.3899 0.39 1.0000 1089.460 255 4.272 412.6062 (Nguồn: Tác giả tự tính tốn tổng hợp phần mềm Stata) Prob 0.001 0.000 4.7 Thảo luận kết đạt 4.7.1 Thảo luận việc phát triển số trách nhiệm xã hội 4.7.2 Thảo luận kết nghiên cứu 4.7.2.1 Việc thực hành trách nhiệm xã hội Việt Nam 4.7.2.2 Mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài (câu hỏi nghiên cứu thứ 1) (1) Tìm thấy mối quan hệ có ý nghĩa thống kê trách nhiệm với môi trường (CSR_env) hiệu tài hai trường hợp phân tích hồi quy xét thêm biến ngành (2) Khơng tìm thấy mối quan hệ trách nhiệm với người lao động (CSR_empl) hiệu tài kết phân tích thực nghiệm Footer Page 23 of 237 23 Header Page 24 of 237 (3) Tương tự, khơng tìm thấy mối quan hệ trách nhiệm với cộng đồng (CSR_com) hiệu tài hai trường hợp phân tích hồi quy (4) Tìm thấy mối quan hệ chiều trách nhiệm với sản phẩm (CSR_prod) hiệu tài hai trường hợp phân tích hồi quy Bảng 4.13a: Không xem xét yếu tố độ trễ mơ hình hồi quy Số lượng giả thuyết H1AR H1AT H2A1R H2A1T H2A2R H2A2T H2A3R H2A3T H2A4R H2A4T Mối quan hệ Dấu kỳ Kết chạy hai biến nghiên cứu vọng hồi quy CSR – ROA (+) P < 0.01 CSR – TBQ (+) P > 0.1 CSR_env – ROA (+) P < 0.01 CSR_env – TBQ (+) P > 0.1 CSR_empl – ROA (+) P > 0.1 CSR_empl – TBQ (+) P > 0.1 CSR_com – ROA (+) P > 0.1 CSR_com – TBQ (+) P > 0.1 CSR_prod – ROA (+) P < 0.01 CSR_prod – TBQ (+) P > 0.1 (Nguồn: tác giả tính toán tổng hợp) Kết Chấp nhận Bác bỏ Chấp nhận Bác bỏ Bác bỏ Bácbỏ Bác bỏ Bác bỏ Chấp nhận Bác bỏ Bảng 4.13b: Có xem xét yếu tố độ trễ mơ hình hồi quy Số lượng giả thuyết H1BR H1BT H2B1R H2B1T H2B2R H2B2T H2B3R H2B3T H2B4R H2B4T Mối quan hệ Dấu kỳ Kết chạy hai biến nghiên cứu vọng hồi quy CSRt-1 – ROA (+) P < 0.01 CSRt-1 – TBQ (+) P < 0.01 CSR_envt-1 – ROA (+) P < 0.01 CSR_envt-1 – TBQ (+) P > 0.1 CSR_emplt-1 – ROA (+) P > 0.1 CSR_emplt-1 – TBQ (+) P > 0.1 CSR_comt-1 – ROA (+) P > 0.1 CSR_comt-1 – TBQ (+) P > 0.1 CSR_prodt-1 – ROA (+) P 0.1 (Nguồn: tác giả tính tốn tổng hợp) Kết Chấp nhận Chấp nhận Chấp nhận Bác bỏ Bác bỏ Bác bỏ Bác bỏ Bác bỏ Chấp nhận Bác bỏ 4.7.2.3 Mối quan hệ trách nhiệm xã hội rủi ro công ty (câu hỏi nghiên cứu thứ 2): Các kết khảo lần chứng minh công ty thường xuyên công bố thông tin trách nhiệm xã hội góp phần làm giảm rủi ro cơng ty so với cơng ty khơng có cơng bố thơng tin trách nhiệm xã hội ngành Footer Page 24 of 237 24 Header Page 25 of 237 4.7.2.4 Xem xét hiệu tài cơng ty niêm yết có cơng bố trách nhiệm xã hội công ty niêm yết không công bố trách nhiệm xã hội (câu hỏi nghiên cứu thứ 3): công ty niêm yết có cơng bố thơng tin trách nhiệm xã hội đạt hiệu tài tốt so với công ty niêm yết không công bố trách nhiệm xã hội, hiệu tài thể qua số ROA Tuy nhiên, hiệu tài tốt lại khơng phản ánh qua TBQ 4.7.2.5 Những ảnh hưởng đặc điểm công ty lên thực hành trách nhiệm xã hội Nghiên cứu sử dụng số biến giải thích liên quan đến đặc điểm công ty quy mô công ty, đòn bẩy tài ngành Như trình bày chương này, phát cho thấy biến đặc điểm cơng ty theo lý thuyết tính đáng (ví dụ, quy mơ cơng ty) ảnh hưởng lên thực hành trách nhiệm xã hội xem xét ngành khác Kết quả, phần lớn tương quan âm với quy mô ngoại trừ số trách nhiệm với cộng đồng tương quan dương với quy mơ, ngụ ý cơng ty có quy mơ lớn có khả cung cấp nhiều thơng tin liên quan đến hoạt động trách nhiệm với cộng đồng so với thông tin khác Kết trái với nghiên cứu Deegan Gordon (1996), Hackston Milne (1996), Elijido-Ten (2007), Nelling Webb (2009), Rouf (2011), Luethge Helen (2012), Shubiri cộng (2012), Ghelli (2013), Li cộng (2013) Kết phân tích hồi quy cho thấy ảnh hưởng hỗn hợp đòn bẩy ngành lên trách nhiệm xã hội Các cơng ty thuộc nhóm ngành sản xuất kinh doanh có xu hướng cơng bố nhiều thơng tin liên quan đến môi trường, người lao động sản phẩm ngành khác Trong công ty có tỷ lệ nợ cao cơng bố nhiều thông tin liên quan đến cộng đồng thông tin khác CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 5.1 Giới thiệu 5.2 Hàm ý sách Đối với Chính phủ: Một là, tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật hành Việt Nam để tạo sở pháp lý vững cho việc thực trách nhiệm xã hội Footer Page 25 of 237 25 Header Page 26 of 237 Hai là, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm xã hội có sách khuyến khích hỗ trợ thực trách nhiệm xã hội hoạt động kinh doanh tổ chức Ba là, Chính phủ cần tổ chức chương trình đào tạo chun sâu quản lý mơi trường chất lượng sản phẩm đôi với việc ban hành sách hỗ trợ để nâng cao lực kiểm sốt chất lượng sản phảm, nhiễm, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện cho tổ chức đổi cơng nghệ, trang thiết bị, máy móc, phát triển sản phẩm mới, đại hóa quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng khả cạnh tranh thị trường Đối với tổ chức kinh doanh (công ty niêm yết) Một là, nâng cao nhận thức trách nhiệm xã hội lợi ích trách nhiệm xã hội mang lại cho tổ chức Hai là, đề xuất chiến lược dài hạn để áp dụng trách nhiệm xã hội với bước thích hợp giai đoạn khác Ba là, nhà quản lý phải đào tạo chuyên sâu kiến thức pháp luật quản lý môi trường chất lượng sản phẩm thông qua lớp tập huấn ngắn hạn, chương trình nghị sự, hội thảo, chuyển giao công nghệ quan chức năng, quan chun mơn Chính phủ tổ chức; từ đó, nhà quản lý người trực tiếp hướng dẫn, thực xây dựng kế hoạch quản lý môi trường, chất lượng sản phẩm cho tổ chức họ phù hợp với bối cảnh có giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức Bốn là, tổ chức cần thay đổi quan điểm lập báo cáo thường niên nội dung công bố thông tin báo cáo thường niên mình, khơng nên trọng đến số tài đạt năm mà bỏ qua kết đạt liên quan đến cộng đồng, xã hội mà thực Năm là, xây dựng liên minh cơng đồn mạnh mẽ 5.3 Đóng góp Luận án 5.3.1 Đóng góp mặt học thuật 5.3.2 Đóng góp mặt thực tiễn 5.4 Những hạn chế nghiên cứu Footer Page 26 of 237 26 Header Page 27 of 237  Do trách nhiệm xã hội cấu trúc đa chiều, dễ dàng để đo lường biến Đây hạn chế lớn xác định nghiên cứu trách nhiệm xã hội  Các liệu trách nhiệm xã hội nghiên cứu phụ thuộc liệu thứ cấp có sẵn báo cáo thường niên công ty niêm yết số lượng công ty niêm yết cơng bố trách nhiệm xã hội lại tương đối suốt giai đoạn nghiên cứu Do đó, kết bị giới hạn thông tin thu thập từ nguồn liệu  Như đề cập trước đây, Elsayed Paton (2005) nhiều nghiên cứu trách nhiệm xã hội bị mắc phải vấn đề mơ hình thơng số sai lệch và/hoặc liệu hạn chế  Chưa có khung khái niệm trách nhiệm xã hội thống nhất, khung khái niệm thực nghiên cứu khác dựa hoạt động trách nhiệm xã hội công ty mẫu nghiên cứu tổng quan tài liệu  Khi tính tốn số trách nhiệm xã hội, nhiều tiêu chí trách nhiệm xã hội không phù hợp với bối cảnh Việt Nam Hơn nữa, có nhiều cơng ty kiểm tra lại khơng có chữ hay câu liên quan đến tiêu chí bảng câu hỏi trách nhiệm xã hội phát triển, có tiêu chí khơng thay đổi qua năm (ví dụ, liên quan người lao động) gây khó khăn trình tổng hợp chấm điểm  Nghiên cứu bị giới hạn hai thước đo hiệu tài (ROA, TBQ) để đo lường hiệu tài ảnh hưởng ba biến kiểm sốt quy mơ cơng ty, đòn bẩy tài ngành cơng nghiệp, nhiều số khác (ví dụ, số phi tài chính) sử dụng để kiểm tra mối quan hệ 5.5 Các nghiên cứu tương lai 5.6 Kết luận Các tài liệu cho thấy lợi ích thu từ hoạt động trách nhiệm xã hội tốt Trách nhiệm xã hội đóng vai trò quan trọng việc thu hút bên liên quan tin tưởng bên liên quan công ty thảo luận Chương Footer Page 27 of 237 27 Header Page 28 of 237 Nghiên cứu hỗ trợ lập luận có mối quan hệ chiều trách nhiệm xã hội hiệu tài cơng ty niêm yết Việt Nam, công ty thương xuyên cơng bố trách nhiệm xã hội góp phần làm cho rủi ro công ty thấp công ty có cơng bố trách nhiệm xã hội ln đạt hiệu tài tốt so với cơng ty khơng có cơng bố trách nhiệm xã hội Ngồi ra, kỹ thuật thu thập liệu, phương pháp phân tích phát triển số trách nhiệm xã hội lĩnh vực nghiên cứu trách nhiệm xã hội Việt Nam Những phát nghiên cứu phù hợp với tài liệu xác định từ nước khác Nghiên cứu nghiên cứu Việt Nam nước phát triển Đã có vài nghiên cứu mơ tả phát triển việc phát triển khung nghiên cứu trách nhiệm xã hội cho nước phát triển Theo Clarkson (1995), Moore (2001), Rais Goedegebuure (2009) Amran (2015), sử dụng sáu thước đo cho trách nhiệm xã hội (người lao động, khách hàng, cổ đông, môi trường, nhà cung cấp, cộng đồng) kết hợp với hướng dẫn GRI4 nghiên cứu đề xuất khung nghiên cứu trách nhiệm xã hội (gồm bốn khía cạnh: mơi trường, người lao đông, cộng đồng, sản phẩm với 23 tiêu chí hoạt động) phù hợp với bối cảnh Việt Nam Ngoài ra, Davenport (2000), Ruf cộng (2001) phát triển khung trách nhiệm xã hội sử dụng mối quan hệ với bên liên quan Như mô tả Chương 2, thực hành trách nhiệm xã hội khác quốc gia văn hóa (Chambers, 2003; Matten, 2004) Những nghiên cứu khác phát triển khung trách nhiệm xã hội phù hợp với tài liệu phong tục quốc gia họ Các nước phát triển sử dụng số trách nhiệm xã hội cho mục tiêu khác nhau, chẳng hạn đo hiệu trách nhiệm xã hội, cung cấp minh bạch bên liên quan cơng ty nghiên cứu phân tích Các số xếp hạng trách nhiệm xã hội phổ biến số KLD, số trách nhiệm xã hội, số AA1000, số bền vững Dow Jone v.v… Nghiên cứu phát triển số trách nhiệm xã hội số khơng thể áp dụng cho công ty niêm yết Việt Nam mẫu cho việc thực hành trách nhiệm xã hội nước phát triển không thực Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu kiểm tra mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài chính, rủi ro cơng ty việc áp dụng phương pháp phân tích nội dung để phát triển số trách nhiệm xã hội (CSR) sở đó, kiểm tra mức độ Footer Page 28 of 237 28 Header Page 29 of 237 thực hành CSR cho công ty niêm yết Việt Nam đo lường mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài Đối với mục tiêu này, nghiên cứu phân tích liệu kiểm định kinh tế lượng, phân tích hồi quy đa biến (pooled OLS, FEM, REM) Nghiên cứu nghiên cứu tổng thể Việt Nam xác định mối quan hệ trách nhiệm xã hội hiệu tài sử dụng phân tích nội dung để phát triển số trách nhiệm xã hội Kết cho thấy tồn mối quan hệ có ý nghĩa trách nhiệm xã hội, khía cạnh trách nhiệm xã hội hiệu tài hai trường hợp có xem xét khơng có xem xét yếu tố độ trễ; cơng ty thường xuyên công bố trách nhiệm xã hội tốt qua năm làm cho rủi ro công ty thấp hơn; hiệu tài cơng ty có công bố trách nhiệm xã hội cao so với công ty không công bố trách nhiệm xã hội (hiệu tài cao thể hiên qua ROA) DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ PGS.TS Hồ Viết Tiến, NCS Hồ Thị Vân Anh, NCS Nguyễn Đình Khơi, 2016 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp quản trị công ty: chứng từ công ty niêm yết Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Hoàn thiện thể chế cho phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020” 2016 21 277 Nhà xuất Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội (Đã xuất bản) NCS Hồ Thị Vân Anh, PGS.TS Hồ Viết tiến, 2016 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp giá trị công ty: chứng từ công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường (đã nghiệm thu 2016) PGS.TS Hồ Viết tiến, NCS Hồ Thị Vân Anh, 2016 The corporate social responsibility and firm value (Corporate financial performance): evidences from Vietnam The 1st Asian – Pacific Infinity conference on international Finance, UEH 2016 PGS.TS Hồ Viết Tiến, NCS Hồ Thị Vân Anh, 2017 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hiệu tài chính: chứng từ công ty niêm yết Việt Nam Tạp chí Kinh tế phát triển Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội tháng 8/2017, số 242, trang 36 - 46 Footer Page 29 of 237 29 Header Page 30 of 237 PGS.TS Hồ Viết Tiến, NCS Hồ Thị Vân Anh, 2017 The corporate environmental responsibility and corporate financial performance: evidences from Vietnamese listed companies The 13th Annual international conference on Asian Law and Economics association, UEH 2017 PGS.TS Hồ Viết Tiến, NCS Hồ Thị Vân Anh, ThS Nguyễn Trung Chỉnh, 2017 The corporate environmental responsibility and corporate financial performance: evidences from Vietnamese listed companies Policies and sustainable economics development - International Conference of University of Economics Ho chi Minh City (ICUEH 2017) Journal of Economic development, pp 647 – 665 NCS Hồ Thị Vân Anh, PGS.TS Hồ Viết tiến, 2017 Trách nhiệm với mơi trường hiệu tài chính: chứng từ công ty niêm yết Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (đã nghiệm thu, tháng 12/2017) TÀI LIỆU THAM KHẢO Aguilera, R.V., Rupp, D.E., Williams, C.A and Ganapathi, J, 2007 Putting the S back in corporate social responsibility: a multi-level theory of social change in organizations Academy of Management Review, Vol 32 No 3, pp 836-863 Aliyu Baba Usman Noor Afza Amran, 2015 Corporate social responsibility practice and corporate financial performance: evidence from Nigeria Social Responsibility Journal, Vol 11, No pp 1-24 Aras, G, Aybars, A and Cutlu, O, 2010 Managing corporate performance Invstigating the relationship between corporate social responsibility and financial performance in emerging markets International Journal of productivity and performance management, vol 50, no 3, pp 229-254 Arora, P., & Dharwadkar, R, 2011 Corporate Governance and Corporate Social Responsibility (CSR): The Moderating Roles of Attainment Discrepancy and Organization Slack Corporate Governance: An International Review, 19(2), 136-152 Carrol, A.B 1999 Corporate social responsibility: evolution of a definitional construct Business and Society, Vol 38 No 3, pp 268-295 Footer Page 30 of 237 30 Header Page 31 of 237 Cheung, YL, Tan, W, Ahn, H-J and Zhang, Z, 2010 Does corporate social responsibility matter in asian emerging markets? Journal of Business Ethics, vol 92, no 3, pp 401-413 Crisóstomo, V.L., Freire, F.D.S and Vasconcellos, F.C.De, 2011 Corporate social responsibility, firm value and financial performance in Brazil Social Responsibility Journal , Vol No 2, pp 295-309 David, O, 2012 An assessment of the impact of corporate social responsibility on Nigerian society: the examples of banking and communication industries Universal Journal of Marketing and Business Research, Vol No 1, pp 1743 Dhaliwal, D., LI, O., Tsang, A and Yang, Y, 2011 Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: the initiation of corporate social responsibility reporting The Accounting Review, 86 (1), 59-100 Galbreath, J, 2009 Building corporate social responsibility into strategy European Business Review, Vol 21 No 2, pp 109-127 Ghelli, C, 2013 Corporater social responsibility and financial performance: an empirical evidence MSc in Economics & Business Administration, Copenhagen Business school CBS Green, T and Peloza, J, 2011 How does corporate social responsibility create value for consumers Journal of Consumer Marketing , Vol 28 No 1, pp 48-56 Guadamillas-Gómez, F and Donate-Manzanares, M.J, 2011 Ethics and corporate social responsibility integrated into knowledge management and innovation technology: a case study Journal of Management Development , Vol 30 No 6, pp 569-581 Helslin, T and Roach, A.P.P, 2008 Environmental issues and corporate social responsibility in Nigeria Niger Delta region: the need for a pragmatic approach Journal of Social Science and Public Policy , Vol 4, pp 1-21 Jitaree, W 2015 PhD thesis “Corporate social responsibility disclosure and financial performance: evidence from Thailand” Kapopoulos, P and Lazaretou, S, 2007 Corporate ownership structure and firm performance: evidence from Greek firm Corporate Governance, 15 (2), 144 58 Footer Page 31 of 237 31 Header Page 32 of 237 Li, Q, Luo, W, Wang, Y and Wu, L, 2013 Firm performance, corporate ownership, and corporate social responsibility disclosure in China Business Ethics: A European review, vol 22, no 2, pp 159-173 Lii, Y, 2011 The effect of corporate social responsibility initiatives on consumers identification with companies Asian Journal of Business and Management , Vol No 5, pp 1642-1649 Lioui, A and Sharma, Z, 2012 Environmental corporate social responsibility and financial performance: Disentangling direct and indirect effects Ecological Economics, Vol 78, 100–111 Menassa, E, 2010 Corporate social responsibility: an exploratory study of the quality and extent of social disclosures by Lebanese commercial banks Journal of Applied Accounting Research, Vol 11 No 1, pp 4-23 Nejati, M and Ghasemi, S, 2012 Corporate social responsibility in Iran from the perspective of employees Social Responsibility Journal, Vol No 4, pp 587588 Nelling, E and Webb, E, 2009 Corporate social responsibility and financial performance: the „virtuous circle‟ revisited Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol 32, pp 197-209 Odemilin, E G., Samy M and Bampton, R, 2010 Corporate social responsibility: a strategy for sustainable business success An analysis of 20 selected British corporations Journal of Business in Society, Vol 10 Samy, M., Odemilin, G and Bampton, R, 2010 Corporate social responsibility: a strategy for sustainable business success: an analysis of 20 selected British companies Corporate Governance, Vol 10 No 24, pp 203-217 Setyorini, C.T and Ishak, Z, 2012 Corporate social and environmental disclosure: a positive accounting theory view point International Journal of Business and Social Science , Vol No 9, pp 152-164 Sigh, S and Kansal, M, 2011 Voluntary disclosures of intellectual capital: An empirical analysis Journal of intellectual capital, 12(2), 301-318 Skudiene, V and Auruskeviciene, V, 2012 The contribution of corporate social responsibility to internal employee motivation Baltic Journal of Management , Vol No 1, pp 49-67 Footer Page 32 of 237 32 Header Page 33 of 237 Stanny, E and Ely K, 2008 Corporate environmental disclosures about the effects of climate change Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15, 338-348 Tilakasiri, KK, 2012 PhD thesis “Corporate Social Responsibility and Company Performance: Evidence from Sri Lanka” Victoria University Van de Laan, G, Van Ees, H and Van Witteloostuijn, A, 2008 Corporate social and financial performance: an extended stakeholder theory, and empirical test with accounting measures Journal of Business Ethics, vol 79, no 3, pp 299-310 Waddock, SA and Graves, SB, 1997 The Corporate Social Performance – Financial Performance Link Strategic Management Journal, 18(4): 303-319 Young, Z & Marais, M, 2012 A multi-level perspective of CSR reporting: The implications of national institutions and industry risk characteristics Corporate Governance: An International Review, 20: 432–450 Zhang, J, 2013 Determinants of corporate environmental and social disclosure in Chinese listed mining, electricity supply and chemical companies annual reports Master of Accounting by Research, Edith Cowan University Zhang, X and Gu, P, 2012 On the relationship between CSR and financial performance: an imperical study of US firms Jonkoping University Footer Page 33 of 237 33 ... trách nhiệm xã hội trở thành phần thiếu chiến lược đầu tư, chiến lược kinh doanh cốt lõi, công cụ quản lý, hoạt động tổ chức - nghĩa trách nhiệm khơng phí mà đầu tư tổ chức kinh doanh (Kusuma Dilaga,... công ty đa quốc gia đầu tư nước ngồi Các cơng ty thường đưa chương trình khuyến cáo ứng xử văn hố kinh doanh đem áp dụng vào địa bàn đầu tư Ví dụ “Chương trình tơi u Việt Nam” cơng ty Honda - Vietnam;... mơ hình REM mơ hình phù hợp pooled OLS Tư ng tự, kết kiểm tra Hausman test bác bỏ giả thuyết H0 (Prob = 0.0000) nghĩa mơ hình FEM mơ hình phù hợp REM Đồng thời F-test cho thấy mơ hình FEM mơ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay