Báo cáo thực tập nhà máy phân đạm phú mỹ

79 8 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 12:16

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY ðẠM PHÚ MỸ 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1.2 CÁC PHÂN XƯỞNG CHÍNH CỦA NHÀ MÁY: 1.2.1 Phân xưởng tổng hợp Amôniắc 1.2.2 Phân xưởng tổng hợp urê 1.2.3 Phân xưởng phụ trợ 1.2.4 Xưởng sản phẩm 1.3 ðỊA ðIỂM, MẶT BẰNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY 1.4 SƠ ðỒ TỔ CHỨC, BỐ TRÍ NHÂN SỰ 1.5 AN TOÀN LAO ðỘNG 1.5.1 Các tiêu chuẩn áp dụng phòng cháy chống cháy 1.5.2 Các chất gây cháy nổ 1.5.3 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 1.5.4 Hệ thống phát lửa khí 1.5.5 Giám sát kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy 10 1.6 XỬ LÝ NƯỚC THẢI, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 10 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ URÊ 12 2.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 13 2.2.1 Tính chất vật lý 13 2.2.2 Tính chất hóa học 15 2.3 ỨNG DỤNG 18 2.3.1 Trong công nghiệp 18 2.3.2 Sử dụng phòng thí nghiệm 19 2.3.3 Sử dụng y học 19 2.3.4 Sử dụng chẩn đốn khác 20 2.3.5 Cathrat (Hợp chất mắt lưới) 20 2.4 Những nét bật phân urê 21 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON 2.4.1 Ưu ñiểm Urê 21 2.4.2 Cách sử dụng phân urê hiệu 21 2.4.3 Tại phân ñạm lại cần thiết cho trồng? 23 2.5 Thị trường Urê giới Việt Nam 24 2.5.1 Nhu cầu khả ñáp ứng phân urê Việt Nam 24 2.5.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ urê giới 25 CHƯƠNG QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT URÊ 27 3.1 LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP 28 3.1.1 Lý thuyết tổng hợp urê 28 3.1.2 Ảnh hưởng tỷ lệ NH3/CO2 29 3.1.2 Ảnh hưởng tỉ lệ H2O/CO2 30 3.1.3 Ảnh hưởng nhiệt ñộ áp suất 31 3.1.4 Sự hình thành biuret 32 3.2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT URÊ TRÊN THẾ GIỚI 33 3.2.1 Công nghệ Urê không thu hồi 34 3.2.2 Cơng nghệ tuần hồn dung dịch 34 3.2.3 Cơng nghệ C cải tiến tuần hồn tồn Misui-Toatsu 34 3.2.4 Công nghệ Montedision 38 3.2.5 Công nghệ stripping khí cao áp 38 3.2.6 Công nghệ stripping CO2 Stamircacbon 39 3.3 QUY TRÌNH SẢN XUẤT URÊ – XƯỞNG URÊ NHÀ MÁY ðẠM PHÚ MỸ 44 3.3.1 Cơng đoạn nén CO2 45 3.3.2 Tổng hợp urê thu hồi NH3 - CO2 cao áp: 46 3.3.3 Phân hủy cacbanmate thu hồi NH3 - CO2 trung & thấp áp 48 3.3.3 Cơ đặc: 53 3.3.4 Tạo hạt urê 54 3.3 Xử lý nước thải: 55 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON 3.4 CÁC SỰ CỐ XƯỞNG URE QUI TRÌNH PHỊNG CHỐNG SỰ CỐ 55 3.4.1 Các cố xưởng urê 55 3.4.2 Quy trình phòng chống cố: 57 CHƯƠNG 4: CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH XƯỞNG URÊ 69 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY ðẠM PHÚ MỸ Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Nhà máy Ðạm Phú Mỹ trực thuộc Công ty Cổ phần Phân Ðạm Hố chất Dầu khí, ñược ñặt khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nhà máy có vốn đầu tư 450 triệu USD, có diện tích 63ha, nhà máy ñạm ñầu tiên nước ñược xây dựng theo dây chuyền cơng nghệ tiên tiến, đồng thời nhà máy hố chất có dây chuyền cơng nghệ tự động hố tân tiến nước ta Cung cấp 40% nhu cầu phân urê nước, Ðạm Phú Mỹ có vai trò lớn việc tự chủ nguồn phân bón nước nơng nghiệp Việt Nam Trước đây, số ngoại tệ phải bỏ để nhập phân bón từ nước lớn nguyên liệu ñể sản xuất phân Urê nguồn khí ñồng hành (Associated Gas) ñang phải ñốt bỏ giàn khoan nguồn khí thiên nhiên (Natural Gas) phát nhiều phía Nam Sản phẩm nhà máy Ðạm Phú Mỹ ñang ñược tiêu thụ rộng khắp thị trường nước, ñặc biệt vựa lúa ñồng sông Cửu Long Nhà máy ñược khởi công xây dựng theo hợp dồng EPCC (Chìa khóa trao tay) Tổng cơng ty Dầu khí Việt Nam tổ hợp nhà thầu Technip/Samsung, hợp đồng chuyển giao cơng nghệ sản xuất Amôniắc với Haldoe Topsoe (công suất 1.350 tấn/ngày) công nghệ sản xuất Urê với Snamprogetti (công suất 2.200 tấn/ngày) • Khởi cơng xây dựng nhà máy:03/2001 • Ngày nhận khí vào nhà máy: 24/12/2003 • Ngày sản phẩm amonia đầu tiên: 04/2004 • Ngày sản phẩm ure đầu tiên: 04/06/04 • Ngày bàn giao sản xuất cho chủ đầu tư: 21/09/2004 • Ngày khánh thành nhà máy: 15/12/2004 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON 1.2 CÁC PHÂN XƯỞNG CHÍNH CỦA NHÀ MÁY: 1.2.1 Phân xưởng tổng hợp Amơniắc Có chức tổng hợp Amôniắc sản xuất CO2 từ khí thiên nhiên nước Sau tổng hợp, Amơniắc CO2 chuyển sang phân xưởng urê Hình 1.1: Xưưng sưn xuưt Amoni 1.2.2 Phân xưởng tổng hợp urê Có chức tổng hợp Amơniắc CO2 thành dung dịch urê Dung dịch urê sau ñã ñược cô ñặc chân không ñược ñưa ñi tạo hạt Q trình tạo hạt thực phương pháp ñối lưu tự nhiên tháp tạo hạt cao 105m Phân xưởng urê đạt cơng suất tối đa 2.385tấn/ngày Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON Hình 1.2: Xưưng sưn xuưt URÊ 1.2.3 Phân xưởng phụ trợ Có chức cung cấp nước làm lạnh, nước khử khoáng, nước sinh hoạt, cung cấp khí điều khiển, nitơ xử lý nước thải cho tồn nhà máy, có nồi nhiệt thừa, nồi phụ trợ tuabin khí phát điện cơng suất 21 MWh, có bồn chứa Amơniắc 35.000 m3 tương đương 20.000 tấn, dùng để chứa Amơniắc dư cấp Amơniắc cho phân xưởng urê cơng đoạn tổng hợp xưởng Amơniắc ngừng máy Hình 1.3: Xưưng Phư Trư Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON 1.2.4 Xưởng sản phẩm Sau ñược tổng hợp, hạt urê ñược lưu trữ kho chứa urê rời Kho urê rời có diện tích 36.000m2, chứa tối đa 150.000 Trong kho có hệ thống điều hồ khơng khí ln giữ cho độ ẩm khơng vượt q 70%, đảm bảo urê khơng bị đóng bánh Ngồi ra, có kho đóng bao urê, sức chứa 10.000 tấn, có chuyền đóng bao, cơng suất 40 tấn/giờ/chuyền Hình 1.4: Xưưng Sưn Phưm 1.3 ðỊA ðIỂM, MẶT BẰNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ xây dựng khu cơng nghiệp Phú Mỹ I huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với diện tích quy hoạch 63 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON Hình 1.5 Sơ đồ nhà máy ðạm Phú Mỹ khu công nghiệp 1.4 SƠ ðỒ TỔ CHỨC, BỐ TRÍ NHÂN SỰ HưI ĐưNG TưNG GIÁM ĐưC PHĨ TGĐ GIÁM ĐưC PHĨ TGĐ ĐưU Tư PHỊNG PHỊNG NHÀ CÁC PHÒNG PHÒNG Kư KINH Tư MÁY CHI Tư CHưC TÀI CHÍNH THUưT Kư HOưCH ĐưM NHÁN H NHÂN Sư BAN QUưN LÝ ĐTXD Kư Hình I.6: Đưa điưm xây dưng-Mưt Bưng Nhà máy Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú PHĨ TGĐ PHỊNG PHỊNG XUưT THưưN G NHưP MưI WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON 1.5 AN TOÀN LAO ðỘNG Do ñặc thù nhà máy nguy cháy nổ cao nên vấn đề an tồn cháy nổ nhà máy quan tâm 1.5.1 Các tiêu chuẩn áp dụng phòng cháy chống cháy • TCVN-2622(1995): Phòng cháy chống cháy cho nhà cơng trình-u cầu chung • TCVN-3254(1989):An tồn cháy- u cầu chung • TCVN-3255(1986):An tồn nổ -Yêu cầu chung • TCVN-5760(1993):Hệ thống chữa cháy –Yêu cầu chung cho thiết kế, lắp đặt sử dụng • TCVN-6101(1996):Thiết bị chữa cháy-Yêu cầu thiết kế lắp ñặt hệ thống CO2 • TCVN-6379(1998): Thiết bị chữa cháy-Yêu cầu kĩ thuật ñối với trụ mức chữa cháy Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam phần III, chương 11- Chữa cháy Hiệp hội phòng cháy chữa cháy quốc gia Mỹ(NFPA): • NFPA10(1998): Bình chữa cháy mang vác • NFPA12(2000): Hệ thống chữa cháy CO2 • NFPA13(1999): Quy trình lắp đặt hệ thống sprinkle • Hiệp hội phòng cháy chữa cháy quốc gia Mỹ (NFPA) • NFPS 10 (1998) Bình chữa cháy mang vác • NFPA 12 (2000) Hệ thống chữa cháy CO2 • NFPA 13 (1999) Quy trình lắp đặt hệ thống sprinkle • NFPA 15 (1996) Hệ thống phun nước cố định • NFPA 20 (1999) Quy trình lắp đặt bơm ly tâm chữa cháy • NFPA 2001 (2000) Hệ thống chữa cháy chất • NFPA 72 (1999) Ngun tắc tác động hỏa hoạn Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON - Phụ tải trung áp cao - Xem xét ñiều chỉnh phụ tải phần trung áp, tăng nước làm lạnh Nhiệt ñộ 15 NH3 lỏng - Nhiệt ñộ ñáy T1001 cao E1009 cao - Thiết bị E1009 tắc cục - Giảm nhiệt ñộ ñáy T1001 - Tăng nước làm lạnh, nghiêm trọng ngừng máy xử lý Nhiệt ñộ 16 NH3 lỏng E1009 thấp - Phụ tải trung áp giảm - Giảm lượng nước làm - Nhiệt ñộ ñáy T1001 thấp lạnh - Nước làm lạnh dùng - Tăng nhiệt ñộ ñáy nhiều T1001 - Giảm lượng nước làm lạnh 17 Nhiệt ñộ - Nhiệt ñộ NH3 E1009 - Giảm nhiệt ñộ NH3 NH3 cao E1009 thùng - Nhiệt ñộ NH3 từ xưởng - Báo xưởng NH3 giảm NH3 tới cao nhiệt ñộ - Nhiệt ñộ NH3 tới từ kho - Tăng nhiệt ñộ NH3 chứa có nhiệt độ thấp E1009 q thấp V1005 cao Nhiệt ñộ NH3 18 thùng tiến hành gia nhiệt V- nước qua ñường ống 1005 tuần hoàn từ P-1005 thấp 19 Áp suất V1005 - Nhiệt ñộ NH3 E1009 - Giảm nhiệt độ NH3 62 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM thùng WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON V- cao E1009 1005 - Van ñiều áp PV1026 làm - Kiểm tra van PV1026 (PV1026 ) việc không tốt mở van ñường gần cao Áp suất 20 - Nhận NH3 từ kho có nhiệt - Tăng nhiệt độ E- ñộ thấp 1009, gia nhiệt NH3 thùng thấp áp V1005 thấp Áp suất ñỉnh 21 cần V-1003 cao - Van ñiều áp PV-1026 làm - Xem xét lại van PV- việc không tốt 1026 - Lọt khí từ hệ trung áp sang - Nâng dịch diện Z-1002 - Nhiệt ñộ ñáy Z-1003 - Giảm nhiệt ñộ ñáy Z- cao 1003 - E-1008 tắc cục - ðưa nước rửa vào E- - Áp suất thùng V-1006 1008 cao - Giảm áp thùng V-1006 - Áp thùng V-1006 thấp - Tăng áp V-1006 Áp suất ñỉnh - Nhiệt ñộ ñáy Z-1003 22 - Tăng nhiệt ñộ ñáy Z- V-1003 thấp 1003 thấp - Lọt khí từ Z-1003 sang V- - Tăng dịch diện Z-1003 1004 23 Nhiệt ñộ ñáy - Van TV-1043 làm việc - Kiểm tra lại van TV- Z-1003 1043 khơng tốt cao 24 Nhiệt độ đáy - Van TV-1043 làm việc Z-1003 không tốt - Kiểm tra lại van TV1043 63 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON thấp - Dịch diện thùng tách nước ngưng V-1029 cao - Giảm dịch diện thùng - Lượng dịch từ Z-1002 tăng V-1029 cao - Kiểm tra dịch diện Z1002 xử lý - Dịch diện Z-1003 thấp - Kiểm tra lại dịch diện dẫn tới nhiệt độ sai thuỷ tinh Z-1003 khơi phục lại điều kiện bình - Dịch diện Z-1003 q ñầy thường - Kiểm tra lại dịch diện thuỷ tinh xử lý - Nước làm lạnh thiếu Nhiệt ñộ 25 26 dịch E- - E-1008 tắc cục - Tăng nước làm lạnh - ðưa nước rửa E-1008 1008 tăng - Lượng ñến E-1008 - Xem xét nguyên nhân cao lớn cụ thể ñể xử lý Nhiệt ñộ - Do lượng ñến nhỏ - Giảm nước làm lạnh dịch E- 1008 lượng nước làm lạnh mở lớn thấp - Nhiệt ñộ dịch E-1008 Áp suất thùng 27 1006 cao (PV1033A - Giảm nhiệt ñộ E-1008 cao V- - Hơi từ hệ xử lý nước công - kiểm tra phần xử lý nghệ tới nước công nghệ xử lý - Van PV-1033A làm việc - Kiểm tra lại van PV- không tốt 1033A mở van đường 64 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON gần cần - Nồng ñộ NH3 cao - Mở nước vào T-1004 ñể pha loãng dịch Áp suất 28 thùng V- 1006 thấp - Nhiệt ñộ dịch E-1008 - Giảm nước làm lạnh thấp qua - Hơi từ hệ xử lý nước công - Xem xét nguyên nhân nghệ tới nhiều xử lý - Dung dịch V-1006 q - Xem xét lại cân lỗng nước tồn hệ thống, ñiều E-1008 chỉnh hợp lý - Van TV-1044 làm việc - Kiểm tra van TV-1044 không tốt nghiêm cho phá chân khơng tuần hồn Nhiệt độ 29 dịch - Dịch diện thùng tách nước E- ngưng V-1030 cao 1014 - Khí trơ vỏ E-1014 thấp nhiều dịch - Xử lý giảm dịch diện nước ngưng - Mở xả khí trơ vỏ - Áp suất nước thấp E-1014 - Khôi phục lại áp suất mạng thấp áp - Van TV-1044 làm việc Nhiệt ñộ 30 dịch 1014 cao - Xem lại van TV-1044 không tốt E- - Lượng dịch urê vào E-1014 - Kiểm tra lại dịch diện Z- giảm đột ngột 1002, Z-1003, Z-1004, khơi phục lại lượng dịch 65 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM 31 WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON Nhiệt ñộ - Van TV-1052 làm vịêc - Xem xét lại van TV- dịch urê không tốt 1042 E-1015 cao - Bộ ñiều khiển TV-1052 làm - Kiểm tra lại van TVviệc không tốt 1052 trường hợp nghiêm trọng phải phá chân khơng tuần hồn - Dịch diện thùng tách nước Nhiệt ñộ 32 dịch E- ngưng V-1031 đầy 1015 qúa - Có nhiều khí trơ phía thấp vỏ E-1015 dịch - Xử lý giảm dịch diện nước ngưng - Mở van xả khí trơ - Áp suất nước thấp vỏ E-1015 - Khôi phục lai áp suất nước thấp áp, cần thiết mở nước trung thấp áp vào E-1015 ðộ chân 33 khơng đoạn PV- 1034 cao ðộ chân 34 khơng đoạn thấp - Do van PV-1034 làm việc - Kiểm tra van PV-1034, không tốt nâng nhiệt ñộ TV-1044 - Hơi nước dùng cho Tuye tương ứng PK 1003/J1 lớn - Giảm nước vao Tuye - Do van PV-1034 làm việc - Kiểm tra lại van PV- không tốt 1034 - Hơi nước dùng cho Tuye thấp - Tăng nước vào 66 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON - Do thiếu nước làm lạnh Tuye - Do lọt khí từ Z-1003 sang - Tăng nước làm lạnh hệ chân không - Tăng dịch diện Z-1003 - Do nhiệt ñộ ñáy Z-1003 thấp - Tăng nhiệt ñộ ñáy Z- - Do nước rửa ñưa vào PK1003/E1 q 1003 thích đáng - Tăng lượng nước rửa ñưa vào PK- 1003/E1 - Do van PV -1036 làm việc - Kiểm tra lại chế độ làm khơng tốt việc van PV-1036 - Do nhiệt ñộ nước làm lạnh - Báo xưởng phụ trợ giảm cao lượng nước làm nhiệt ñộ nước làm lạnh lạnh thiếu Áp suất chân 35 khơng đoạn hai thấp - Do lượng cấp cho - Tăng nước vào Tuye bị thiếu Tuye - Do phụ tải tăng cao - Xem xét ñiều chỉnh phụ tải hợp lý - Do rò khơng khí vào hệ - Kiểm tra rò ngừng chân khơng hệ chân khơng để xử lý - Do chân khơng đoạn rò q thấp - Xem xét tăng độ chân khơng đoạn Nhiệt ñộ 36 ñỉnh 1002 T- - Áp hệ thấp áp cao - Xử lý giảm áp hệ thấp - Lượng dịch hồi lưu đỉnh áp tháp q - Tăng lượng dịch hồi lưu 67 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM cao WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON - Lượng ñưa vào ñáy tháp ñỉnh tháp nhiều - Giảm lượng vào ñáy - ðồng hồ ño nhiệt sai tháp - Kiểm tra lại ñồng hồ ño - Nồng ñộ NH3, CO2 nhiệt ñộ dung dịch thấp - Giảm lượng nước - Tháp T-1002 làm việc q vào đáy T-1002 tải, có tượng trào dịch - Giảm phụ tải tháp T- ñỉnh tháp 1002, giảm nước ñưa vào ñáy Nhiệt ñộ ñáy 37 tháp T-1002 - Áp suất hệ thấp áp tăng cao - Xử lý giảm áp hệ thấp - ðồng hồ thị sai áp - Kiểm tra lại ñồng hồ ño cao nhiệt ñộ - Phụ tải lớn - Tiến hành giảm phụ tải hệ xử lý nước 38 Trào dịch - Dịch diện LV1031, LV1032 - Xử lý giảm dịch diện tháp T1002 ñầy - Các tầng ñĩa bị bẩn hay bị - Ngừng hệ thống ñể rửa, kẹt phao ñĩa sửa chữa - Phụ tải tăng cao - Xem xét giảm phụ tải hợp lý Trào dịch 39 vòi phun tháp tạo hạt - Vòi phun tạo hạt bị tắc - ðổi vòi phun tạo hạt - Tốc độ vòi phun thấp - Tăng tốc độ vòi phun tạo hạt 68 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON CHƯƠNG 4: CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH XƯỞNG URÊ 69 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON ðể hoạt ñộng ổn ñịnh, phải kiểm tra chất lượng sản phẩm hiệu thiết bị dịch vụ cách liên tục vận hành nhà máy Với mục đích này, tiến hành kiểm tra phân tích vị trí khác nhau, ghi lại phân tích giá trị liệu thu ñược ñể theo dõi vận hành hàng ngày xử lý kịp thời Sự nhận biết xác liệu nhà máy ngăn ngừa xảy cố cho thiết bị Do đó, quy trình ñây ñược tiến hành cách thường xuyên, hợp lý Bảng 4.1 Các tiêu phân tích thiết bị STT Tên mẫu Thành phần Phương pháp ðơn Giá trị vị mong muốn H2O SP 612-a % 24.8 ±3 NH3 SP 618-a % 43.3±2 CO2 SP 635 % 32±2 H2O SP 612-a % 22.5±2 Dịch Urea-carbamat NH3 SP 618-a % 31±1 khỏi R1001 CO2 SP 635 % 15±1 UREA SP 643 % 32±1 H2O SP 612-a % 27±2 Dịch Urea-carbamat NH3 SP 618-a % 17±1 ñáy E1001 CO2 SP 635 % 5.5±1 UREA SP 643 % 50±1 H2O SP 612-a % 31±2 Carbamat từ V 1001 Dịch Urea-carbamat 70 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON ñáy Z1002 Dịch Urea-carbamat khỏi T1001 Dịch ure ñáy Z1003 Dung dịch NH3 ñáy T-1003 Dịch cabonate ñáy V1006 Dịch ure từ P1006 ñến E1015 NH3 SP 618-a % 8.7±1 CO2 SP 635 % 2.5±0.5 UREA SP 643 % 58±2 H2O SP 612-a % 31.5±3 NH3 SP 618-a % 44.7±3 CO2 SP 635 % 23.8±2 H2O SP 612-a % 30.6±1 NH3 SP 618-a % 1.63±0.5 CO2 SP 635 % 0,44±0.5 UREA SP 643 % 67.3±1 BIURET SP 645 %
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập nhà máy phân đạm phú mỹ , Báo cáo thực tập nhà máy phân đạm phú mỹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay