Báo cáo thực tập nhà máy phân đạm phú mỹ

79 33 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 12:16

... tấn/giờ/chuyền Hình 1.4: Xưưng Sưn Phưm 1.3 ðỊA ðIỂM, MẶT BẰNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY Nhà máy sản xuất phân ñạm Phú Mỹ ñược xây dựng khu công nghiệp Phú Mỹ I huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với diện tích quy... Công ty Cổ phần Phân Ðạm Hố chất Dầu khí, đặt khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nhà máy có vốn đầu tư 450 triệu USD, có diện tích 63ha, nhà máy đạm nước xây dựng... Dự báo năm 2007, nhu cầu phân bón loại khoảng 7,05 triệu Trong đó, urê khoảng 1,8 triệu Sản xuất nước khoảng 4,7 triệu tấn, nhập 3,5 triệu Năm 2007, kế hoạch sản xuất nhà máy phân ñạm Phú Mỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập nhà máy phân đạm phú mỹ , Báo cáo thực tập nhà máy phân đạm phú mỹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay