Đồ án đánh giá hiệu quả dự án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6 và đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn

88 43 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 12:16

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HỒNG HƯNG LỜI NĨI ĐẦU Sự cần thiết đề tài: Rác thải phần tất yếu sống chúng ta, sinh sống, hoạt động mà không thải rác Trong q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước, nhiệm vụ bảo vệ mơi trường Đảng Nhà nước coi trọng Bảo vệ môi trường vừa mục tiêu, vừa ừong nội dung phát triển bền vững Sự phát triển mạnh mẽ công nghiệp, tốc độ thị hóa ngày gia tăng với đời sống vật chất người dân không ngừng nâng cao làm cho lượng rác thải ngày tăng lên Nếu không xử lý tốt, rác thải gây ô nhiễm nghiêm trọng Nhận thức bảo vệ môi trường cấp, ngành nhân dân nâng lên đáng kể Tại nước phát triển, bên cạnh việc vận động áp dụng biện pháp, chế tài để giảm thiểu xả thải rác, phủ trọng đầu tư cho ngành cơng nghiệp tái chế chất thải Chỉ thị số 199/TTg ngày 2/4/1997 Thủ tướng Chính phủ biện pháp cấp bách quản lý chất thải rắn khu thị khu cơng nghiệp tiếp sau định số 152/199/QĐ-TTg ngày 10/7/1999 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 chứng tỏ nỗ lực lớn lao Chính phủ việc đối phó với vấn đề môi trường tương lai, vấn đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt xem nhiệm vụ hàng đầu chiến lược Nhờ đó, mơi trường cải thiện đồng thời tăng nguyên liệu, sản phẩm cho kinh tế Song công nghiệp tái chế chất thải phát triển có nguồn rác phân loại tốt, phân loại rác nguồn xác định giải pháp cần thiết chu trình thu gom xử lý chất thải nói chung rác thải sinh hoạt thị nói riêng Mặt khác, ngày Tp.HCM thải khoảng 6.000 CTRSH hết 5.200 đem chơn lấp bãi chôn (Nguồn: Cty Môi trường đô thị, 2007) Do lượng rác thải chưa tái chế, tái sử dụng chiếm tới 85% tổng khối lượng CTRSH Với tốc độ Thành phố khơng đủ quỹ đất để chôn lấp tương lai, bãi chôn lấp tải bãi chôn lấp không họp vệ sinh xuất ngày nhiều, điều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đồng thời kiềm hãm phát triển xã hội Phân loại CTR nguồn có khả giải vấn đề Những lợi ích việc phân loại CTR nguồn phủ nhận, khơng mang tính chất giải pháp cho phát triển thành phố lớn phát triển mà tái sử dụng vật chất cho tương lai Do thực tốt việc phân loại rác rác khơng từ đời sống mà sản phẩm quay trở lại với sống Nhằm thực tốt việc thu gom xử lý chất thải rắn Việt Nam, mục tiêu chiến lược quốc gia quản lý chất thải rắn tổ chức thực phân loại rác nguồn với tỉ lệ gia tăng qua giai đoạn: tối thiểu 90% năm 2010 đảm bảo SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG 95% năm 2020 Tuy nhiên thời điểm việc phân loại rác nguồn giai đoạn thực thí điểm quận 1,4,5,6,10 huyện Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh Và Quận quận thành phố thực thí điểm chương trình phân loại rác nguồn Trong trình thực dự án thí điểm Quận đạt thuận lợi khó khăn định mặt công tác tuyên truyền, hệ thống thu gom vận chuyển, kiểm tra giám sát, quy định xử phạt, chế tài lực lượng thu gom người dân thực sai hay không thực việc phân loại rác nguồn đề tài “ Đánh giá hiệu dự án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt địa bàn Quận đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn” cần thiết, góp phần nâng cao hiệu việc thực phân loại rác nguồn địa bàn Quận Mục tiêu đề tài: Đánh giá thuận lợi khó khăn dự án thí điểm phân loại rác nguồn địa bàn quận SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG Đề xuất giải pháp để hồn thiện mơ hình phân loại rác nguồn địa bàn quận Ý nghĩa đề tài: Tìm giải pháp nhằm hồn thiện nâng cao công tác quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận ố để việc phân loại rác nguồn địa bàn quận diễn đồng từ khâu thu gom đến nhà máy tái chế Xử lý lượng CTRSH khổng lồ thành phố, góp phần cải thiện môi trường sức khỏe cộng đồng Nội dung nghiên cứu đề tài: 4- Thu thập tài liệu có liên quan đến đề tài: tìm hiểu vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội trạng CTR thành phố nói chung quận nói riêng 4- Thu thập tài liệu chương trình phân loại rác nguồn mà thành phố thực thí điểm địa bàn quận 4- Đánh giá thuận lợi giới hạn dự án thí điểm PLRSHTN địa bàn quận 4- Đề xuất giải pháp tuyên truyền, công cụ pháp lý, hệ thống thu gom vận chuyển, nhà máy chế biến phân compost tái chế nhằm nâng cao hiệu việc PLRSHTN địa bàn quận Đối tượng phạm vỉ nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài rác sinh hoạt từ nguồn: • Hộ gia đình • Bệnh viện, trung tâm y tế • Trường học • Các chợ quận • Cơ quan - văn phòng • Doanh trại qn đội • Dịch vụ kinh doanh Đe tài nghiên cứu thực dị • Rá c đường phố àn quận SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG Phương pháp nghiên cứu: 6.1 Phương pháp luận: Dựa vào trạng diễn biến môi trường sở phải nghiên cứu, thu thập xác khách quan Từ đó, đánh giá phương án thực cần thiết, nhằm thực công tác quản lý môi trường đạt hiệu Với gia tăng dân số mức sống người ngày nâng cao gia tăng khối lượng thành phần rác thải ngày nhiều Trong hệ thống quản lý CTR công nghệ xử lý chưa phù hợp gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường sống người Vì vậy, việc thực PLRTN đề xuất giải pháp quản lý chọn lựa công nghệ xử lý CTR cách phù hợp cho tương lai vấn đề cần thiết cấp bách thời gian Hiện nay, lượng rác sinh hoạt chiếm khối lượng lớn với nhiều thành phần tính chất khác nên khó thu gom xử lý Tại bãi chôn lấp gây ô nhiễm nghiêm trọng đến mơi trường khơng khí, nước mặt nước ngầm khí thải nước rỉ rác Thành phố Hồ Chí Minh thành phố lớn nước với tốc dộ phát triển kinh tế đô thị hóa nhanh thúc đẩy q trình nhiễm môi trường, đặc biệt ô nhiễm môi trường CTRSH ngày nghiêm trọng Do vậy, CTRSH vấn đề cấp thiết cần quan tâm hàng đầu cộng đồng dân cư, nhà quản lý đô thị cấp lãnh đạo cấp Do lượng CTRSH không quản lý cách triệt để dẫn tới hàng loạt hậu nghiêm trọng cho môi trường sức khỏe người 6.2 Phương pháp cụ thể: 4- Phương pháp thu thập số liệu, tài liêu 4- Phương pháp chuyên gia 4- Phương pháp điều tra khảo sát xã hội học 4- Phương pháp thống kê xử lý số liệu CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM VÀ TÔNG QUAN VÈ QUẬN 1.1 Tổng quan CTR sinh hoạt địa bàn thành phổ HCM: 1.1.1 Hệ thống kỹ thuật Hệ thống quản lý kỹ thuật chất thải rắn đô thị thành phố HCM thực theo sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1 Sơ đồ hệ thống quản lý kỹ thuật chất thải rắn đô thị TP.HCM SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG Nguồn phát sinh Tồn trữ nguồn Thu gom Trung chuyển Tái sinh, tái chế Bãi chôn lấp a Công đoạn lưu chứa Hiện gia đình tự trang bị sử dụng thùng chứa chất thải rắn nhựa, số gia đình sử dụng thùng chứa kim loại giỏ tre nứa Phổ biến nay, người dân sử dụng loại túi xốp, nilon chứa chất thải rắn Khi đến thời gian giao rác, thông thường hộ đem thùng chứa túi nilon để trước cửa để công nhân thu gom dễ dàng thu gom Đối với hộ không nhà vào thời gian thu gom rác, thường bỏ rác vào bọc nilon buộc chặt, để trước cửa, hành động tạo điều kiện cho người thu nhặt ve chai bươi, móc gây nhiễm, làm vẻ mỹ quan đô thị Tại chợ, diện tích kinh doanh có hạn nên đa số tiểu thương buôn bán tận dụng khoảng trống làm nơi chứa hàng, nơi có thùng rác tiếp nhận rác, hầu hết rác phát sinh thải bỏ lối chợ Sau tan chợ, công nhân vệ sinh thu gom rác chợ Các hoạt động mua bán đường phố (cố định di dộng), sinh hoạt lại người dân vấn đề phức tạp nhức nhối việc tổ chức lưu chứa chất thải Tình trạng đường phố đầy rác đối tượng xả thải bừa bãi không đứng nơi quy định thường xuyên, liên tục thành thói quen xấu khó điều chỉnh Đối với trường học, cơng sở, nhà hàng, khách sạn, rác lưu giữ thùng chứa nhỏ trang bị đơn vị Sau đó, hầu hết rác chuyển đổ vào thùng 2401 Phần lớn vị trí lưu chứa rác hộ gia đình, khu chưng cư, đặc biệt khu nhà cao tầng, điểm chợ, điểm đặt thùng rác công cộng, khơng có lưu ý nghiên cứu thiết kế ban đầu hay có bố trí khơng hợp lý, khơng thuận tiện Tại khu vực công cộng đường phố, vỉa hè, phần lớn chưa bố trí thùng rác cơng cộng có khơng đảm bảo phục vụ theo chức thùng rác công cộng SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HỒNG HƯNG Nhân xét; • Tình trạng chất lượng vệ sinh nơi công cộng xấu ý thức giữ gìn vệ sinh phận cộng đồng dân cư • Người dân chưa nhận thức vai trò, trách nhiệm, xử chất thải rắn việc bao cấp nhà nước lĩnh vực nhiều • Chưa có quản lý nhà nước, dẫn đến thiếu thống đồng hệ thống lưu chứa nguồn b Công đoạn Quét dọn rác đường phổ vớt rác kênh rạch Hàng ngày, lực lượng công nhân Cty Dịch vụ cơng ích quận huyện phải thực quét dọn vệ sinh hàng ngàn tuyến đường giao thơng vỉa hè Đe hồn thành khối lượng công việc lớn này, thành phố có 2.000 lao động khoảng 1.500 phương tiện thơ sơ thừng 660 lít thu gom lưu chứa chất thải Các hoạt động cung cấp dịch vụ diễn từ 18 chiều tối đến 6h sáng hôm sau Kỹ thuật quét thực thủ công Kinh phí nhà nước chi trả cho hoạt động 200 tỷ đồng/năm khoản chi gia tăng hàng năm Tất hoạt động doanh nghiệp nhà nước thực thông qua nguồn ngân sách ủy ban nhân dân quận huyện với hình thức giao vốn kế hoạch hàng năm Nhận xét • Hệ thống quét dọn hoạt động ổn định, kết nối tốt nhịp nhàng với hệ thống thu gom vận chuyển Chỉ có thành phần tham gia cung ứng dịch vụ nhà nước • Thiếu điều hành mang tính tích cực (về cơng nghệ, quản lý tác nghiệp, ) trình cung ứng dịch vụ thích nghi với thay đổi xã hội • Cơng tác qt dọn chủ yếu thủ công chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng vệ sinh (chủ yếu quét rác, cát khơng) • Kinh phí dịch vụ tăng liên tục mà chất lượng dịch vụ tăng không tương ứng • Công tác quản lý nhà nước yếu kém, công tác kiểm tra giam sát bị bn lỏng Tình trạng chất lượng vệ sinh sau quét xấu diễn biến ngày phức tạp ý thức người dân c Công đoạn thu gom Hệ thống thu gom rác nguồn lực lượng Cty Dịch vụ cơng ích quận huyện ( chiếm khoảng 40%) lực lượng tư nhân rác dân lập ( chiếm khoảng 60%) thực cung ứng dịch vụ toàn địa bàn thành phố Rác sinh hoạt từ nguồn thải chứa đựng thùng chứa 660 lít, xe ba gác đạp, xe đẩy tay xe lam, xe ba gác có gắn động công nhân vệ sinh hay rác dân lập chuyển đến điểm hẹn tập trung đường phố bô, trạm trung chuyển rác gần Ở số nơi, lực lượng rác dân lập có kết hợp quét dọn vệ sinh khu vực hẽm khu vực cung cấp dịch vụ mà khơng thu thêm kinh phí SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG Lực lượng rác dân lập hình thành từ trước giải phóng đến Lực lượng có xuất thân phức tạp từ gia đình nghèo, nhiều địa phương khác đến có trình độ văn hóa hiểu biết thấp Hoạt động lực lượng mang tính cha truyền nối Lực lượng rác dân lập một nhóm tư nhân với cá thể cung cấp dịch vụ độc lập số khu vực định Các khu vực chủ yếu địa bàn, khu dân cư hình thành mới, vùng sâu vùng xa, nơi chưa có lực lượng thu gom nhà nước cung cấp dịch vụ Những cá nhân tự tìm kiếm địa bàn tự trang bị phương tiện thu gom tự thống thời gian, giá dịch vụ với hộ gia đình Thời gian thu gom diễn khác tùy thuộc vào đặc trưng khu vực lực lượng thu gom ấn định, thường diễn liên tục suốt ngày lẫn đêm Địa bàn thu gom phức tạp đặc điểm có nhiều tổ chức nhà nước tư nhân (trên 30 đơn vị), cá thể rác dân lập (trên 2.000 người) tham gia cung ứng dịch vụ địa bàn thành phố nói chung địa bàn phường xã cụ thể nói riêng Việc cung cấp dịch vụ phần lớn không thông qua hợp đồng kinh tế giá dịch vụ thường tự thương thảo với mức giao động khoảng từ 7.000 - 15.000 đồng/hộ/tháng Tùy theo khu vực thu gom nội thành hay ngoại thành, mặt tiền hay hẽm, khu chung cư cao tầng hay thấp tầng, khu dân cư cao cấp hay khơng cao cấp có mức giá dịch vụ thu khác rõ rệt Giá thu dịch vụ tính đến chi trả cho cơng đoạn thu gom ban đầu người cung cấp dịch vụ tự thu cân đối thu chi hoạt động Giá dịch vụ áp dụng quy định cách gần 10 năm q lạc hậu khơng có sở tính tốn hợp lý ngun tắc tính tính đủ SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HUNG Hiện mặt quản lý chuyên ngành Sở Tài nguyên Môi trường thực thơng qua ngành dọc Phòng Tài ngun Mơi trường Quận Huyện quản lý hành (nhân sự, cấp giấy hành nghề) đường dây rác lại ủy ban nhân dần phường xã quản lý Ở số quận huyện, việc quản ỉỷ ngành hành Cơng ty Dịch vụ cơng ích đảm nhận ln Lực lượng quản lý quận quận huyện, phường xã khơng có, cán chủ yếu kiêm nhiệm Hình 1.2 Hiện trạng thu gom chất thải rắn Nhân xét: • Phương tiện thu gom lực lượng dân lập chưa phù hợp mặt mỹ quan thị, an tồn giao thông chưa đảm bảo vệ sinh môi trường (phát tán mùi hôi nước rỉ rác) đa số tự chế • Đơi khỉ có tình trạng đỏ bỏ rác bừa bãi ngại xa chờ (đến điểm hẹn đổ quy định) Địã thu gom da beo thương lượng (hoặc tranh dành không lành mạnh) với hộ dân (hay cụm dân cư nào) tiến hành thu gom SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP • PGS.TS HỒNG HƯNG Do có q nhiều đầu mối quản lý, nhân thiếu yếu dẫn đến quản lý từ phía nhà nước khơng hiệu quả, khó can thiệp vào cơng tác thu gom rác lực lượng dân lập (giá dịch vụ, thời gian thu gom, bảo hộ lao động, đăng ký hành nghề, ) • Thiếu quản lý đồng từ Thành phố đến địa phương, thiếu chế quản lý phù hợp hiệu thiếu biện pháp chế tài hữu hiệu lực lượng • Phí thu gom chất thải rắn sinh hoạt chưa tính tốn thu đầy đủ Thành phố trả kinh phí lớn cho vấn đề d Công đoạn thu gom vận chuyển Hàng ngày hệ thống thu gom vận chuyển phải giải khoảng 6.000 chất thải sinh hoạt Cơ sở vật chất để giải lượng rác lớn gồm có 40 bô/trạm trung chuyển, 600 xe giới loại có 23 đơn vị cơng ích Hợp tác xã tham gia cung ứng dịch vụ với khoảng 1.000 nhân công Chất thải rắn sinh hoạt thu gom tập trung điểm hẹn hay trạm ép rác kín, sau đổ trực tiếp vào xe ép rác (loại xe nhỏ tấn) chuyển đến trạm trung chuyển, số xe đẩy tay đổ trực tiếp vào trạm trung chuyển thu gom chất thải rắn khu vực gần trạm trung chuyển Tại trạm trung chuyển xe tải xe ép lớn (từ 7-10 tấn) nhận chất thải rắn đổ bãi chơn lấp Đa Phước (Bình Chánh) Phước Hiệp (Củ Chi) Tại số điểm, chất thải rắn sau thu gom xe đẩy tay chuyển trực tiếp sang xe ép lớn chở thẳng đến bãi chôn lấp Hiện Công ty Môi trường Đô thị chịu trách nhiệm chuyên chở 55% khối lượng chất thải rắn đô thị TPHCM, Hợp tác xã Công nơng chun chở 15%, phần lại 30% Cơng ty dịch vụ cơng ích Quận, huyện chun chở Sở Tài nguyên Môi trường đơn vị chủ quản giao vốn nghiệp hàng năm kế hoạch vốn cho Công ty Môi trường Đô thị Đơn vị đơn vị tổng thầu ký hợp đồng lại với Cty Dịch vụ cơng ích Quận, huyện Hợp tác xã tổ chức tiếp nhận, thu gom rác điểm hẹn, thùng rác công cộng điểm phát sinh rác đổ bừa bãi đường phố SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HỒNG HƯNG Ngồi ra, Quận 1, Quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh Huyện Củ Chi, Cần Giờ đơn vị phân cấp trực tiếp thực công tác vận chuyển rác thông qua giao kế hoạch vốn hàng năm UBND Quận - Huyện cho đon vị Mỗi năm Nhà nước trả cho công tác trung chuyển vận chuyển từ 200 - 250 tỷ đồng Kinh phí tăng lên hàng năm thông qua gia tăng khối lượng rác hàng năm đon giá dịch vụ ngày tăng Chất lượng xe vận chuyển rác sử dụng mức tương đối khoảng 70%, xe vận chuyển phần lớn xe qua sử dụng Các bô rác, trạm trung chuyển phần lớn nằm lẫn khu dân cư 90% số không đảm bảo yêu cầu hoạt động gây ô nhiễm môi trường Việc đầu tư sở vật chất, phương tiện vận chuyển từ nguồn ngân sách nhà nước q manh mún, khơng đồng hạn chế Nhân xét • Hệ thống thu gom vận chuyển hoạt động ổn định, đảm bảo vận chuyển hết chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày địa bàn thành phố Có tham gia thành phần kinh tế ngồi nhà nước • Cơ sở hạ tầng, phương tiện giới cung ứng dịch vụ phần lớn qua sử dụng, củ kỹ lạc hậu, không đảm bảo mỹ quan đô thị vệ sinh mơi trường, cần khoản kinh phí lớn để đầu tư đổi trang thiết bị sở vật chất • Kinh phí vận chuyển tăng liên tục nhiên chất lượng dịch vụ không thay đổi nhiều • Cơng tác quản lý nhà nước (bao gồm công tác kiểm tra giám sát) yếu kém, chưa theo kịp tốc độ thay đổi, phát triển tự nhiên ngành, chưa nói đén việc đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 10 Trong trình thực dự án chủ dự án sử dụng phương tiện vận chuyển rác thô sơ xe lam, xe lavi, xe ba gác máy, xe chuyên dừng xe ép rác, xe tải nhỏ, thùng 660 lít có sẵn lực lượng thu gom rác dân lập Công ty DVCI Quận để thực Hiện tổng khối lượng rác sinh hoạt hàng ngày Quận khoảng 320 tấn/ngày Các trạm thu gom gom rác Quận lại trạm chính: 4- Thứ trạm Bà Lài với công suất 60 tấn/ngày thực việc phân loại rác trước đưa bãi rác thành phố hay nhà máy sản xuất phân compost nhà máy tái chế i- Thứ hai điểm hẹn 144 Bis đường Nguyễn Văn Luông hoạt động từ tháng 5/2005 đến không thực phân loại rác, rác đưa đưa lên xe ép đưa bãi rác thành phố Tuy nơi điểm hẹn tập trung rác an ninh tốt, có quản lý trơng coi kiểm sốt người vào nghiêm khắc, vệ sinh sân bãi sử dụng thuốc khử trùng lần quét dọn xe vận chuyển nên gây mùi có chịu mơi trường xung quanh, không gây ảnh hưởng đến sống người dân nơi đây, không gây ô nhiễm môi trường, tạo vẻ mỹ quan xanh - - đẹp cho khu vực Xe chuyên dùng vận chuyển rác hữu vô bãi rác thành phố thơ sơ chưa nhà nước đầu tư thỏa đáng để phục vụ cho dự án đạt hiệu cao Sơ đồ vận chuyển thu gom rác đơn vị lấy rác 5.3 Đánh giá tuyên truyền tập trung Phân Hộ loạidân Chất thải rắn đô thịTrạm nguồn dự án liên quan đếnthành nhiều đối tượng khác Bãi rác V y rácgia củacủa Quận phố vai trò quan trọng Vì vậy, xã hội Trong tham cộng đồng (hay xã hội) đóng việc triển khai thực dự án để đạt hiệu cao cơng tác tun truyền quan trọng Công tác tuyên truyền tổ chức qua buổi tập huấn, họp cán (tổ dân phố) tổ chức vận động mang tính truyền thơng đại chúng áp phích, băng ròn, tờ rơi, loa phóng thanh, báo chí, truyền hình số khu phố tuyên truyền việc phân loại rác nguồn cách xây dựng vỡ kịch hài để truyền đạt ý thức bảo vệ môi trường đến người dân Để thực cơng tác tun truyền có hiệu cao cần cấp huấn luyện tập huấn Cấp : bao gồm cán cấp Quận Phòng TNMT, Phòng Giáo dục, Phòng Văn hố thơng tin; cán cấp Phường: thành viên thuộc tiểu ban tổ chức thực phường, lãnh Chuyên gia đạo cơng ty dịch vụ cơng ích Quận, đại diện củađơn cácvịtổ chức Đoàn thể tổ chức xã hội Tư vấn,Liên (kỹ Đoàn thuật, Lao tuyên Quận (Đồn Thanh niên, Cơng Đồn, Động, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, truyền) Hiệp Hội người Hoa) Cấp : bao gồm trưởng khu phố, tổ trưởng tổ dân phố; lực lượng thu gom công ty DVCI Quận dân lập; hội viên sở hội viên sở tổ chức đoàn thể xã hội thuộc phường Quận (hội phụ nữ Phường, nhóm đồn viên, đội dân phòng khu phố); Cán cấp Quận Cán 14 Đoàn Thanh niên, Cơng Ban Quản lý chợ tham gia chương trình Phường, đồn, Liên Đồn Lao Phòng TNMT, Phòng Cơng ty Động, Hội Phụ nữ, Hội Giáo dục, Phòng Văn hóa DVCI Cựu Chiến binh, Hiệp thông tin Hội người Hoa Ban Tiểu Quản lý chợ thương Lực lượng thu gom dân Hộcơng gia ty lập, đình DVCI Quận Đoản viên giaHội Chuyên phụ đơn vịHội Tư cựu chiến niên, nữ binh Phường Khách sạn, nhà hàng vấn, (kỹ thuật, tuyên truyền) đội dàn Phuờng lớn, siêu thị phòng KP Đoản viên, Cơng đồn Cán cơng quan,xí nhân viên nghiệp Trường học Học cấp sinh Công tác tuyên truyền có phối họp tốt ban nghành ủy ban nhân dân phường thật đến tận tay người dân có nơi chưa đạt dẫn đến ý thức người dân chưa có chuyển biến tích cực, thống Thời gian đầu dự án nhằm giúp người dân thực tốt việc phân loại rác nhà chủ dự án hỗ trợ gia đình thùng rác 15 lít: thùng màu xám đựng rác vô cơ, thùng màu xanh đựng rác hữu tháng phát bịch nilon miễn phí Hiệu thời gian đầu thực phân loại rác nguồn tốt đạt hiệu cao sau công tác tuyên truyền lắng dần việc thực phân loại rác giảm dần 5.4 Đánh giá ý thức người dân Trước dự án thí điểm PLRTN thực Quận nơi thực dự án lớn dự án Enda, dự án bảo vệ môi trường dựa vào phát triển cộng đồng, dự án 415, dự án cải thiện chất lượng kênh Tân Hóa - Lò Gốm giai đoạn nên người dân nơi sớm có ý thức bảo vệ mơi trường điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án thí điểm PLRTN địa bàn Quận Khi dự án bắt đầu thực qua công tác tuyên truyền người dân sẵn sàng tham gia thực việc phân loại rác nguồn đạt hiệu thời gian gần lực lượng tham gia việc PLRTN giảm thấp, kết thể bảng sau: Phường Giai đoan đầu (%) 74 76 85 67 70 65 69 73 85 Giai đoan sau (%) 20 20 50 10 30 10 15 10 15 Các thành phần tham gia dự án thí điểm phân loại rác nguồn địa bàn Quận chia làm nhóm sau: nhóm phân loại đúng, nhóm phân loại sai nhóm khơng phân loại Trong nhóm nhóm phân loại chiếm tỉ lệ thấp thảnh phần không tham gia phân loại lại chiếm tỉ lệ cao Các lí khiến hộ dân khơng tham gia thực công việc phân loại chất thải rắn nguồn : 4- Nhà cửa chật chội, nhỏ hẹp không đủ chỗ đặt thêm thùng rác 4- Một số hộ dân chứa rác tạm bợ bịch nilon đem đổ bỏ hàng ngày 4- Nhiều hộ dân nhà người nên lượng rác không cần phải phân loại 4- Việc phân loại gây thời gian 4- Trong Quận tồn nhiều hộ dân nghèo, trình độ văn hóa thấp nên khó nhận thức ( cách phân loại nào) thái độ nhìn nhận mơi trường 4- Nhiều hộ dân giữ lại nguồn rác vô để bán phế liệu chiếm khoảng 54,5% 5.5 Đánh giá bãi rác thành phố phục vụ cho việc PLRTN Khi công văn số 02/2001/CT-UB ngày 06/03/2001 ủy ban nhân dân Thành phố HCM việc “ Triển khai tổ chức thực 12 chương trình cơng trình trọng điểm thành phố giai đoạn 2001-2005 có chương trình lập dự án triển khai thực phân loại chất thải rắn nguồn thu gom rác” công văn số 7448/TNMT-CTR ngày 12/11/2004 sở Tài nguyên - Môi trường gởi ủy ban nhân dân Quận 1,4,5,6 10 việc “ Triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án phân loại chất thải rắn nguồn” đến ngày 11/3/2006 Quận bắt đầu triển khai thực thí điểm dự án PLRTN địa bàn thành phố chưa có bãi rác nhà máy sản xuất phân compost nhà máy tái chế thành phố để hỗ trợ cho việc thực phân loại rác nguồn Quận Đó khó khăn lớn việc thực thí điểm phân loại rác nguồn, làm xáo trộn thành phần rác phân loại làm cho công việc thu gom, vận chuyển xử lý rác diễn không đồng Tuy nhiên, thành phố hỗ trợ nhà máy sản xuất phân compost nhả máy tái chế nhà máy Đa Phước Bình Chánh nhà máy Vietstar Củ Chi 5.6 Đánh giá việc kiểm tra, giám sát Việc kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận chuyển thái độ thực phân loại rác nguồn hộ dân thái độ thực phân loại rác người thu gom rác đóng vai trò quan trọng giai đoạn thực thí điểm Các cán phường người trực tiếp kiểm tra giám sát hộ dân, hộ dân người trực tiếp kiểm tra giám sát đơn vị thu gom rác Tuy nhiên, thời gian đầu cơng tác kiểm tra thực nghiêm túc q trình kiểm tra có nhiều hộ dân không thực cách thức phân loại thực qua loa khơng có trách nhiệm cán nhắc nhở nhiều lần khơng hiệu Do khơng có hình thức xử phạt hành vi nên chứng ta chế tài hành vi họ Không hộ dân mà người trục tiếp thu gom rác hộ dân khơng hồn thành nhiệm vụ đơn vị tổ chức quản lý họ chưa có hình thức xử phạt hay quy định cụ thể khác Chính vậy, cơng tác kiểm tra, giám sát giai đoạn hình thức chưa mang tính khách quan cụ thể cơng việc phân loại rác nguồn nhà nước chưa đưa luật pháp biện pháp chế tài cụ thể 5.7 Đánh giá việc thu lượm phế liệu từ rác dân lập dân lập Hiện nay, địa bàn Quận nói riêng thành phố nói chung, việc bươi lượm phế liệu người dân thu lượm ve chai diễn phổ biến phức tạp, làm xáo trộn chương trình phân loại rác nguồn địa bàn Họ đối tượng góp phần làm giảm hiệu việc phân loại rác nguồn hộ dân Yà tình trạng bươi lượm có chiều hướng gia tăng vào ban đêm Vì kế sinh nhai cho sống họ nên nghiêm cấm hay xử phạt Không họ mà người làm rác dân lập thành phần bươi lượm tìm kiếm phế liệu rác Để giảm mức độ bươi lượm rác người dân chủ dự án phải xây dựng lộ trình thu gom hợp lý, thời gian giao nhận rác đứng quy định ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HUNG Hình 5.1: Những người bươi lượm rác SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 81 CHƯƠNG 6: CÁC BIỆN PHÁP ĐÈ XUẤT ĐỂ HOÀN THIỆN VIỆC THỰC HIỆN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TRONG THỜI GIAN TỚI 6.1 Các biện pháp trước mắt Vì dự án thí điểm việc PLRTN nên trình triển khai thực đưa nhiều phucmg án để thực từ đưa nhiều biện pháp để xử lý giải vấn đề mơi trường Chưomg trình PLRTN địa bàn Quận thực chia làm giai đoạn: giai đoạn thực từ ngày 11/3/2006 đến gần cuối năm 2009, bị gián đoạn thời gian giai đoạn dự kiến thực vào cuối tháng 9/2010 Và hội nghị thực dự án PLRTN địa bàn Quận giai đoạn thực vào ngày 21/5/2010 Hình 6.1: Hội nghị thực dự án PLRTN địa bàn Quận giai đoạn Các ỷ kiến tổng kết hội nghị thực dự án thỉ điểm phân loại rác nguồn địa bàn Quận giai đoạn 2: ị- Phải tổ chức lại công tác tuyên truyền, tập huấn lại tổ dân phố, đến người dân để dân biết, dân làm dân kiểm tra nên sử dụng lực lượng tuyên truyền phường, mơ hình có sẵn câu lạc bảo vệ môi trường, khu phố không rác, đường không rác 4- Tận dụng trang thiết bị thu gom vận chuyển có sẵn để tiếp tục thực dự án PLRTN, đồng thời trang bị lại trang thiết bị để việc thực dự án diễn đồng lực lượng thu gom công lập dân lập i- Đối với lực lượng thu gom rác việc sử dụng phương tiện vận chuyển rác phải đảm bảo: việc lưu chứa riêng biệt loại rác hữu vô phân loại đồng thời xe vận chuyển đường phải đảm bảo vệ sinh môi trường an tồn giao thơng Xe phải có tín hiệu âm thu gom rác, người thu gom phải trang bị đồng phục có bảng tên 4- ủy ban nhân dân phường phối hợp lực lượng tổ dân phố lực lượng thu gom: xây dựng lộ trình thu gom, qui định thòi gian cụ thể thơng báo đến người dân biết để thực 4- Thống thời gian thu gom rác toàn Quận từ 18h đến 6h sáng hôm sau; đề nghị đưa qui định vào hợp đồng lực lượng thu gom rác, đồng thời hợp đồng lấy rác nêu biện pháp chế tài người thu gom nêu vi phạm thời gian nêu bỏ không lấy rác nhiều ngày 4- Xây dựng phối hợp công tác tuyên truyền - giám sát - kiểm tra - xử phạt khen thưởng động viên kịp thời cá nhân, tập thể, mơ hình thực tốt phân loại rác nguồn ( việc phối hợp đơn vị: ủy ban nhân dân phường, ban ngành đoàn thể phường quận, đơn vị chuyên ngành Tài nguyên - Môi trường, Dịch Yụ Công ích nâng cao vai trò xung kích đoàn viên niên, hội phụ nữ mặt trận ) 4- Nâng cao việc chế tài xử phạt cá nhân, đồn thể, quan khơng thực PLRTN Các giải pháp đề xuất trước mắt để nâng cao hiệu việc phân loại rác nguồn địa bàn Quận thời gian tới: a Giải pháp tuyên truyền Khi thực tiếp việc phân loại rác nguồn giai đoạn 2, Quận thừa hưởng giải pháp hữu hiệu giai đoạn như: • Cơng tác tun truyền phổ biến đến tổ dân phố, hộ dân • Sử dụng mơ hình có sẵn câu lạc bảo vệ môi trường, khu phố không rác, đường khơng rác In áp phích, tờ bướm với hình ảnh đon giản, dễ hiểu phát cho hộ dân, in tờ hướng dẫn cách phân loại rác dán thùng rác noi dễ thấy để thuận lợi cho việc thực phân loại người dân Lập tờ cam kết thực phân loại rác nguồn phường quản lý hộ dân lực lượng dân lập Sử dụng công tác tuyên truyền nội dung lẫn hình thức cách triển khai thực nhằm nâng cao hiệu việc phân loại rác nguồn, nâng cao ý thức, cách hiểu biết người dân lợi ích việc phân loại rác để bảo vệ mơi trường • Thời gian tun truyền phải diễn liên tục • Thường xuyên kiểm tra đánh giá cơng tác tun truyền • Nội dung tuyên truyền đổi b Giải pháp dụng cụ, phương tiện vận chuyển Nghiên cứu thiết kế phương tiện vận chuyển rác phân loại (xe ngăn) Công ty DYCI đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế mẫu xe ngăn chứa rác hữu vô cho phù họp với điều kiện rác thải Quận ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HỒNG HUNG Hình 6.2: Một vài kiễu mẫu se ngăn mà công ty DVCI đề suất Thay đổi tồn xe thơ sơ xe chuyến dùng kiểu mẫu xe ngăn thiết kế để phục vụ cho việc vận chuyển rác đảm bảo an tồn vệ sình mơi trường an tồn giao thông SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 85 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI PGS.TS HOÀNG HUNG 86 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG d Giải pháp công cụ pháp lý Cấp thành phố: Ban hành qui định phân loại rác nguồn, hình thức xử phạt khen thưởng ❖ Khen thưởng động viên kịp thời cá nhân, tập thể, mô hình thực tốt phân loại rác nguồn ❖ Khen thưởng đơn vị thu gom thực quy cách phân loại vận chuyển nơi quy định ❖ Khen thưởng đoàn thể cấp phường, cấp quận, đơn vị chuyên ngành phòng tài nguyên - mơi trường, dịch vụ cơng ích, đơn vị phối họp thực phân loại rác nguồn Cấp quận: thực xử phạt hành vi vi phạm người dân, lực lượng thu gom theo qui định Cấp phường: tích cực kiểm tra giám sát, xử phạt lực lượng làm rác dân lập 6.2 Các biện pháp lâu dài Mơ hình chung việc thực chương trình PLRTN địa bàn Quận ( /■ N Hộ dân VJ ■N r Trạm tập trung rác "s Lực lượng thu gom rác ( 'N Nhà máy xử lý Trên thực tế, dự án cần nhiều thời gian để đầu tư thực Đe trì dự án thực việc PLRTN toàn địa bàn Quận thành phố Hồ Chí Minh đạt hiệu cao phải có diễn biến đồng từ nguồn phát sinh rác đến nhà máy xử lý SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 87 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HỒNG HƯNG Vì vậy, từ mơ hình thực thí điểm phân loại rác nguồn Quận Huyện thành phố, ta đề xuất biện pháp lâu dài để trì việc thực PLRTN địa bàn Quận nói riêng thành phố nói chung là: SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 88 ... hay khơng thực việc phân loại rác nguồn đề tài “ Đánh giá hiệu dự án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt địa bàn Quận đề xuất giải pháp hồn thiện hơn cần thiết, góp phần nâng cao hiệu. .. phân loại rác nguồn địa bàn Quận Mục tiêu đề tài: Đánh giá thuận lợi khó khăn dự án thí điểm phân loại rác nguồn địa bàn quận SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG Đề xuất. .. xuất giải pháp để hồn thiện mơ hình phân loại rác nguồn địa bàn quận Ý nghĩa đề tài: Tìm giải pháp nhằm hồn thiện nâng cao cơng tác quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận ố để việc phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án đánh giá hiệu quả dự án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6 và đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn , Đồ án đánh giá hiệu quả dự án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6 và đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay