Thực tập nhà máy đường sóc trăng

48 87 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 12:16

... NHƯ Báo cáo thực tập nhà máy đường Sóc Trăng CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY ĐƯỜNG SĨC TRĂNG (SOSUCO) I Thơng tin khái qt - Tên giao dịch: Cơng ty cổ phần Mía đường Sóc trăng - Giấy... MƯỜI SV: ĐẶNG HUỲNH NHƯ Báo cáo thực tập nhà máy đường Sóc Trăng khó khan cho công ty, nhà máy đường nước Công ty Mía đường Soc Trăng đủ điều kiện UBND tỉnh Sóc Trăng cho phép tiến hành cổ phần hóa... NHƯ Báo cáo thực tập nhà máy đường Sóc Trăng V Sơ lược nguyên liệu nhà máy đường Sóc trăng a Thành phần hóa học mía: Bảng Thành phần hóa học mía STT Thành phần ĐVT Số lượng Thành phần đường % 12,0
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tập nhà máy đường sóc trăng , Thực tập nhà máy đường sóc trăng , CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY ĐƯỜNG SÓC TRĂNG (SOSUCO), CHƯƠNG 2: MÔ TẢ QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY, II. Sơ đồ quy trình công nghệ của nhà máy đường Sóc Trăng, CHƯƠNG 3: CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ – ÉP MÍA, Hệ thống máy ép mía, CHƯƠNG 4: LÀM SẠCH NƯỚC MÍA (HÓA CHẾ), Thiết bị bốc hơi, CHƯƠNG 5: NẤU ĐƯỜNG – TRỢ TINH – LI TÂM, II. Thuyết minh quy trình nấu đường, II. Thuyết bị Ly tâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay