Các phương pháp giải hệ phương trình

244 46 0
  • Loading ...
1/244 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:25

Tài liệu giúp ích cho ai đang ôn luyện thi hsg, thi vào lớp 10 chuyên THPT, PTNK. Cuốn sách là tổng hợp các phương pháp hay và đặc sắc để giải hệ phương trình 2 ẩn, bao gồm các phương pháp đặt ẩn phụ, dùng tam thức bậc hai, đánh giá hai vế của phương trình bằng các bất đẳng thức, các phương pháp hàm số,...Chúc các bạn thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp giải hệ phương trình, Các phương pháp giải hệ phương trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay