Bù dịch trong hồi sức hoi nghi HECCS 2017 final

19 67 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:21

... cao Bù dịch có lợi • Bù dịch có lợi sốc thể tích • Bù dịch cải thiện cung lượng tim • Nếu khơng có lợi, ko hại your name Bù dịch sau đầu • Đa số BN tiếp tục bù dịch sau hoàn tất EGDT • Lượng dịch. .. ứng bù dịch NP truyền dịch nhanh Có dấu hiệu gợi ý thiếu dịch ÂM TÍNH Thuốc vận mạch DƯƠNG TÍNH CCĐ BÙ DỊCH CĨ Thuốc vận mạch KHƠNG Bù dịch your name Kết luận  Bù dịch đóng vai trò quan trọng hồi. .. your name Tỷ lệ đáp ứng bù dịch  Marik (CCM 2013;41:1774): 57±13% – ICU: 52±11% – OR: 63±15%  Tỷ lệ đáp ứng bù dịch không cao: muộn/đã bù dịch  Bù dịch sau giờ, bù dịch trước  Đáp ứng pressure
- Xem thêm -

Xem thêm: Bù dịch trong hồi sức hoi nghi HECCS 2017 final, Bù dịch trong hồi sức hoi nghi HECCS 2017 final

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay