QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ

26 48 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:03

... TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ 3.1 Định hướng hồn thiện quản lý tài trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo TP Hồ chí Minh điều kiện tự. .. chế tự chủ tài quản lý tài điều kiện tự chủ trường đại học công lập - Đánh giá thực trạng quản lý tài điều kiện tăng cường tự chủ tài bốn trường đại học cơng lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa. .. quản lý tài trường đại học cơng lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn TP.HCM điều kiện tự chủ Chương 3: Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay