THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM

22 2 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:02

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM Viện Năng suất Việt Nam GIỚI THIỆU Theo 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2012, ngành công nghiệp chủ lực xác định, với vai trò ngành công nghiệp chủ lực đất nước, kết suất ngành tác động tới phát triển ngành cơng nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Trên sở phân tích tiêu suất quan trọng: suất lao động suất yếu tố tổng hợp, báo cáo làm rõ thực trạng suất số ngành công nghiệp Việt Nam Các ngành công nghiệp phân tích báo cáo bao gồm: ngành dệt may, da giầy, ngành nhựa, ngành thép, ngành hóa chất, ngành khí chế tạo, ngành lượng ngành ngành sản xuất thiết bị điện tử, viễn thông công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm, nội dung số (viết tắt ngành điện, điện tử-tin học) Trong ngành dệt may bao gồm phân ngành: ngành dệt ngành sản xuất trang phục; ngành da giầy gồm: ngành sản xuất da, giầy dép, túi xách; ngành nhựa gồm: ngành sản xuất sản phẩm từ cao su plastic, sản xuất đồ chơi, trò chơi, sản xuất plastic nguyên sinh; ngành thép gồm: sản xuất kim loại, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị); ngành hóa chất gồm sản xuất hóa chất sản phẩm hóa chất (trừ sản xuất plastic nguyên sinh); ngành khí chế tạo gồm: sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị), sản xuất vũ khí đạn dược, sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt máy móc thiết bị, sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu, sản xuất xe có động cơ, rơ moóc; ngành lượng bao gồm: khai thác than cứng than non, khai thác dầu thơ khí đốt tự nhiên, sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí; ngành sản xuất thiết bị điện tử, viễn thông công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm, nội dung số bao gồm: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính sản phẩm quang học sản xuất thiết bị điện Các tiêu suất tính toán cho giai đoạn 2011 – 2015 số liệu đầu vào sử dụng cho tính tốn từ nguồn số liệu Tổng cục Thống kê Giải pháp nâng cao suất đưa bối cảnh phân tích thực trạng suất, tác động ngành kinh tế - xã hội I- Khái niệm phương pháp tính suất 1.1 Năng suất lao động Năng suất lao động (NSLĐ) phản ánh lực tạo cải, hay hiệu suất lao động cụ thể trình sản xuất Theo khái niệm OECD1 suất lao động tỷ lệ lượng đầu đầu vào, đầu tính GDP (Tổng sản phẩm nước) GVA (Tổng giá trị gia tăng), đầu vào thường tính bằng: cơng lao động, lực lượng lao động số lượng lao động làm việc Để đánh giá suất lao động cấp ngành giá trị gia tăng sử dụng NSLĐ tính theo số lao động: Được tính cách, lấy giá trị gia tăng chia cho tổng số người làm việc bình quân kỳ Năng suất lao động tiêu quan trọng thể tính chất trình độ tiến phương thức sản xuất, định nhiều nhân tố, trình độ thành thạo người lao động, trình độ phát triển khoa học áp dụng công nghệ, kết hợp xã hội q trình sản xuất, quy mơ tính hiệu tư liệu sản xuất, điều kiện tự nhiên 1.2 Năng suất yếu tố tổng hợp - TFP Trong kinh tế học, suất yếu tố tổng hợp (TFP), gọi suất đa yếu tố, biến tác động đầu yếu tố đầu vào truyền thống lao động vốn Nếu tất yếu tố đầu vào hạch tốn, TFP sử dụng để đo thay đổi công nghệ dài hạn kinh tế Nghiên cứu năm 1957 Robert Solow có tựa đề "Thay đổi kỹ thuật hàm sản xuất gộp - Technical Change and the Aggregate Production Function” xuất Tạp chí Kinh tế Thống kê chứng minh vốn lao động chiếm hai phần ba tăng trưởng, phần lại cơng nghệ Số dư Solow số mô tả tăng trưởng suất theo quan sát thử nghiệm kinh tế nhiều thập kỷ Robert Solow xác định suất tăng sản lượng tăng với mức đầu vào vốn lao động khơng đổi Nó "giá trị lại" phần phát triển mà giải thích thơng qua tích lũy vốn tích tụ yếu tố truyền thống khác đất đai, lao động Số dư Solow gọi tốc độ tăng trưởng suất yếu tố tổng hợp Số dư Solow xác định tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người cao tốc độ tăng trưởng vốn tích lũy (capital stock) bình qn đầu người, OECD, Measuring Productivity OECD Manual, Measurement of Aggregate and Industry-level productivity growth, 2001 phát phải có số đóng góp cho đầu khác coi tiến cơng nghiệp hóa kinh tế cải tiến suất Mơ hình đưa phương pháp luận (tính tốn tăng trưởng) để đo lường tốc độ tiến công nghệ - tăng suất yếu tố tổng hợp (TFP) TFP tính mức chênh lệch tổng mức tăng trưởng với mức tăng trưởng đóng góp vốn lao động Cách tiếp cận tính tốn TFP dựa mơ hình Cobb-Douglas: Y = A x K x Lβ, đo Y tổng đầu ra, A: suất yếu tố tổng hợp, K: đầu vào vốn, L: đầu vào lao động, hệ số đóng góp tương ứng hai yếu tố vốn lao động vào tổng đầu (α β) Tăng A, K L dẫn đến gia tăng sản lượng α Phát triển công nghệ hiệu coi hai số thành phần lớn TFP Các thành phần A diễn giải kinh tế cách đơn giản, chất giống nhân tố lại sau trừ nhân tố khác, bao gồm nhân tố chưa xác định II- Thực trạng suất số ngành công nghiệp chủ lực 2.1 Tăng trưởng 08 ngành công nghiệp chủ lực Trong ngành công nghiệp, ngành kinh tế: dệt may, da giầy, nhựa, thép, hóa chất, khí chế tạo, lượng, điện, điện tử-tin học ngành kinh tế quan trọng đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 38.6 50 40 30 16.1 9.3 15.1 9.4 9.3 20 6.4 3.1 10 Dệt may Da giầy Nhựa Thép GTGT (tỷ đồng) Hóa chất Cơ khí chế Năng lượng Điện, điện tạo tử, viễn thông Tốc độ tăng GTGT (%) Nguồn: Số liệu Tổng cục Thống kê Hình 1: Giá trị gia tăng ngành năm 2015 tốc độ tăng giá trị gia tăng bình quân 2011 – 2015 Trong ngành kinh tế nêu trên, ngành lượng có mức giá trị gia tăng cao nhất, ước tính 350 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng ngành khoảng 6,4%/năm Ngành điện, điện tử-tin học có mức giá trị gia tăng cao tốc độ tăng trưởng cao (38,6%) Ngành khí chế tạo có mức giá trị gia tăng tăng trưởng tốt Ngành thép cho thấy mức giá trị gia tăng thấp tăng trưởng thấp giai đoạn vừa qua Ngành nhựa hóa chất có mức giá trị gia tăng không cao, tốc độ tăng trưởng tương đối tốt Trong hai ngành sử dụng lao động cao, ngành dệt may có giá trị gia tăng cao hơn, tốc độ tăng trưởng chậm ngành da giầy Cơ cấu lao động Cơ cấu giá trị gia tăng Hình 2: Tỷ trọng giá trị gia tăng lao động ngành ngành kinh tế Ghi chú: Theo tính tốn Viện Năng suất Việt Nam dựa số liệu Tổng cục Thống kê Trong ngành kinh tế so sánh, ngành lượng chiếm tỷ trọng 33% tổng giá trị gia tăng ngành, ngành điện tử, viễn thông công nghệ thơng tin chiếm 22%, khí chế tạo chiếm 14% Dệt may, da giầy, nhựa, thép hóa chất chiếm tỷ trọng nhỏ Trong đó, lao động ngành lượng khoảng 7% Dệt may chiếm khoảng 33% lao động, da giầy chiếm 24% lao động 2.2 Năng suất lao động Hình cho thấy mức suất lao động năm 2015 ngành kinh tế tốc độ tăng suất bình quân ngành gia đoạn 2011 – 2015 Trong ngành công nghiệp so sánh, tính suất lao động giá trị gia tăng số lao động ngành lượng có suất lao động cao, năm 2015 vào khoảng tỷ đồng/ người lao động Năng suất lao động ngành cao có đặc thù dựa vào tài nguyên, nhiên tốc độ tăng suất bình quân giai đoạn 2011 – 2015 ngành vào khoảng 3,9%/năm tăng chậm số ngành công nghiệp khác 1200 1000 800 600 400 200 18 20 15 05 05 76 00 08 02 74 206 Da giầy Nhựa 629 -01 456 301 10 1090 04 05 381 00 -05 Dệt may Hóa chất Thép NSLĐ (triệu đồng/người) Cơ khí chế Năng lượng Điện, điện tạo tử, viễn thông Tốc độ tăng NSLĐ (%) Hình 3: Năng suất lao động năm 2015 tốc độ tăng suất lao động (2011 – 2015) Ngành điện, điện tử-tin họcnổi bật lên ngành có suất cao (năm 2015 đạt mức 380 triệu đồng/ lao động năm 2015), đồng thời có tốc độ tăng suất ngoạn mục (17,9%/ năm) giai đoạn 2011 – 2015 Ngành khí chế tạo có mức suất tốc độ tăng suất tương đối tốt (mức suất 300 triệu đồng/ lao động năm 2015 tốc độ tăng bình quân 2011 – 2015 7,7%/ năm Tương tự vậy, ngành hóa chất có mức suất cao (trên 450 triệu đồng/ người) tốc độ tăng nhanh (5,1%/năm) thời gian vừa qua Ở khối công nghiệp chế biến, chế tạo, nhóm ngành cơng nghệ cao gồm ngành điện, điện tử, viễn thông công nghệ thông tin, ngành khí chế tạo, ngành hóa chất có suất nhìn chung có suất cao ngành cơng nghệ trung bình thấp, đồng thời tốc độ tăng suất cao Ở nhóm ngành cơng nghệ trung bình, ngành nhựa có mức suất vừa phải (khoảng 200 triệu đồng/ người) tốc độ tăng chậm (2,1%/ năm) Ngành thép có mức suất cao, lại có xu hướng suy giảm (- 6%/năm) năm gần Nhóm ngành cơng nghệ thấp dệt may, da giầy có mức suất lao động thấp (tương ứng 76 triệu/ người 74 triệu đồng/ người) Ngành suất ngành dệt may không thay đổi từ năm 2011 – 2015 (tốc độ tăng 0,4%/ năm), suất ngành da giầy có cải thiện nhiều với tốc độ tăng bình quân khoảng 4,9%/ năm Nếu đánh giá hai yếu tố quan trọng đóng góp vào tăng suất lao động ngành, tăng cường độ vốn tăng TFP Bảng 1: Năng suất lao động cường độ vốn tăng TFP ngành kinh tế Ngành Dệt may Da giầy Nhựa Thép Hóa chất Cơ khí chế tạo Năng lượng Điện, điện tửtin học NSLĐ giá Trang bị Tốc độ tăng hành vốn/lao NSLĐ bình 2015 động 2015 quân (triệu đồng/ (triệu đồng/ (2011 – 2015) người) người) Tốc độ tăng cường độ vốn (%) Tốc độ tăng TFP (%) 76 74 206 629 456 301 120 61 345 3359 884 366 0,4 4,9 2,1 -0,6 5,1 7,7 0,4 -1,1 2,7 28,8 12,9 3,2 0,11 5,58 1,36 -12,18 -1,38 5,63 1090 381 4047 372 3,9 17,9 9,8 8,5 2,60 15,39 Ghi chú: Tính tốn Viện Năng suất Việt Nam dựa số liệu thống kê Ngành lượng ngành thép hai ngành có mức trang bị vốn lao động cao (tương ứng 4,05 tỷ đồng/ người 3,36 tỷ đồng/người) Hai ngành có mức suất cao dựa cường độ vốn cao Trong khi, vốn gia tăng cho ngành thép không ngừng tăng lên, vốn ngành lượng có xu hướng giảm dần Tuy nhiên, với ngành thép, cường độ vốn tăng 28,8%/năm, đầu tư vào ngành tăng mạnh giai đoạn vừa qua, ngược lại, suất lao động ngành lại giảm NSLĐ Cường độ vốn 4047 3359 76 120 74 61 206 345 Dệt may Da giầy Nhựa 629 456 Hóa chất Thép 1090 884 301 366 Cơ khí chế tạo 381 372 Năng lượng Điện, điện tử, viễn thơng Hình 4: Năng suất lao động cường độ vốn ngành cơng nghiệp 2015 (triệu đồng) Ngành hóa chất ngành tăng suất lao động dựa vào tăng vốn Năng suất lao động ngành cao đồng thời cường độ vốn cao so với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nói chung Tốc độ tăng cường độ vốn ngành 12,9%, tăng nhanh nhiều so với tốc độ tăng suất lao động (5,1%) Ngành nhựa tương tự ngành hóa chất, giai đoạn vừa qua tăng cường vốn cao, thay đổi suất lao động chậm Ngành điện, điện tử-tin học ngành có tăng cường vốn cao, giai đoạn vừa qua, tốc độ tăng suất lao động (17,9%) cao hẳn tốc độ tăng cường độ vốn (8,5%), cho thấy ngành hoạt động hiệu quả, tăng suất lao động ngành không dựa vào tăng vốn Tương tự vậy, ngành khí chế tạo ngành sử dụng vốn hiệu Ngành dệt may da giầy ngành có cường độ vốn thấp, sử dụng lao động chủ yếu, suất lao động thấp So sánh hai ngành cho thấy, ngành da giầy có cường độ vốn thấp nhiều so với ngành dệt may suất lao động tương đương với ngành cường độ vốn ngành da giầy giảm suất lao động lại tăng lên, cho thấy hiệu cải tiến suất ngành Trong số ngành nêu trên, ngành điện, điện tử-tin học cho thấy có cải thiện suất tốt Tốc độ tăng suất lao động cao phần lớn dựa tăng suất yếu tố tổng hợp (TFP) Ngành khí chế tạo có tốc độ tăng suất cao phần nhiều dựa tăng TFP Ngành da giầy gọi ngành có hiệu quả, suất lao động tăng dựa cải thiện suất yếu tố tổng hợp trang bị vốn cho lao động khơng tăng ngành Trong đó, ngành dệt may khơng có thay đổi suất, TFP cường độ vốn giai đoạn vừa qua Ngành thép ngành hóa chất hai ngành TFP giảm Trong ngành hóa chất tăng suất lao động dựa vào tăng cường độ vốn ngành thép lại giảm suất lao động điều kiện cường độ vốn tăng mạnh TFP giảm sâu Ngành nhựa ngành lượng cho thấy tăng suất lao động chậm chủ yếu dựa tăng cường trang bị vốn 2.3 Đóng góp yếu tố đầu vào TFP vào tăng giá trị gia tăng Dựa cách tiếp cận hạch toán tăng trưởng, tăng giá trị gia tăng có tăng đầu vào (vốn lao động) tăng TFP vốn 01 lao động TFP 15 35 41 46 73 37 126 17 15 19 52 26 Dệt may 120 92 714 45 40 40 40 14 Da giầy Nhựa -15 Hóa chất Thép -315 -37 Cơ khí chế Năng lượng Điện, điện tạo tử, viễn thơng Hình 5: Đóng góp yếu tố đầu vào TFP vào tăng giá trị gia tăng (%) Các ngành có đóng góp cao tăng TFP vào tăng trưởng ngành điện, điện tử-tin học (40%), ngành khí chế tạo (37%), ngành da giầy (35%) Những ngành cho thấy cải thiện suất yếu tố tổng hợp (như cải thiện công nghệ, hiệu quản lý, chất lượng lao động tác động sách kinh tế) có tác động tích cực tới tăng trưởng ngành Các ngành cơng nghệ cao, thời gian qua, đóng góp tăng vốn có vai trò bật so với đóng góp tăng lao động (ví dụ ngành điện, điện điện tử viễn thông công nghệ thông tin, ngành khí chế tạo, ngành hóa chất, ngành lượng Ngành cơng nghệ trung bình thấp (như ngành dệt may, da giầy, nhựa vai trò tăng lao động chiếm chủ yếu tăng trưởng Ngành lượng giai đoạn vừa qua, tăng cường vốn nhanh, tăng giá trị gia tăng dựa tăng cường vốn phần nhỏ dựa tăng lao động, giá trị gia tăng gia tăng hoàn toàn dựa tăng yếu tố đầu vào mà khơng có cải thiện suất Ngành hóa chất ngành dệt may tình trạng tương tự Tăng trưởng ngành dựa vào tăng yếu tố đầu vào lao động vốn mà khơng có gia tăng suất yếu tố tổng hợp Tuy nhiên có khác biệt điểm, ngành hóa chất tăng trưởng dựa vào tăng vốn, nghành dệt may dựa vào tăng lao động chủ yếu Ngành nhựa có đóng góp tăng TFP mức khiêm tốn khoảng 15% phần lớn dựa vào tăng lao động vào vốn Riêng ngành thép tăng đầu vào với tốc độ nhanh giá trị gia tăng lại giảm Lý giải điều này, thời gian qua tiêu thụ ngành thép gặp khó khăn kinh tế suy giảm, thị trường bất động sản đóng băng, xuất gặp khó dẫn đến việc đầu tư chưa đem đến hiệu kinh tế, đầu tư doanh nghiệp ngành thép đòi hỏi vốn lớn dài hạn, nên chưa đem lại kết ngắn hạn III- Các vấn đề giải pháp 3.1 Các vấn đề chung doanh nghiệp Việt Nam Lợi - Việt Nam đánh giá cao nhờ ổn định trị xã hội, có sức hấp dẫn thương nhân nhà đầu tư nước ngồi, qua tạo thêm hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, thiết bị, công nghệ sản xuất, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, lao động có kỹ chun mơn cao từ nước phát triển - Thị trường nội địa với dân số 90 triệu mức sống ngày tăng hội lớn cho doanh nghiệp công nghiệp phát triển thị trường nước Nhiều sản phẩm sản phẩm dệt may, da giầy thị trường khó tính EU, Mỹ, Nhật chấp nhận - Việc triển khai chương trình phát triển cơng nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ tạo tiền đề, sở để DN nhựa mạnh dạn đầu tư đổi dây chuyền sản xuất sang ngành nhựa kỹ thuật cao, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm Khơng vậy, việc cải thiện nội lực theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm giúp DN mở rộng hợp tác, trở thành thành viên hệ thống chuỗi cung ứng cho sản phẩm có giá trị gia tăng cao - Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh năm qua có đầu tư Nhiều doanh nghiệp phát triển vững vàng nhờ đầu tư phát triển công nghệ hoạt động hiệu nhiều năm (như doanh nghiệp ngành nhựa, ngành da giầy) - Với lợi dân số trẻ, gần 60% tổng dân số độ tuổi lao động (17-60 tuổi), nguồn lao động dồi dào, vị trí địa lý thuận lợi nằm khu vực có cơng nghiệp phát triển nhanh động, đặc biệt ngành Công nghiệp điện tử Cho nên Việt Nam có hội để thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ học tập kiến thức quản lý đào tạo nhân lực từ ngành Công nghiệp phát triển khu vực Thách thức khó khăn - Hầu hết doanh nghiệp thuộc ngành có tụt hậu cơng nghệ so với nước khu vực, phụ thuộc vào máy móc, thiết bị nước Khả đầu tư chuyển giao cơng nghệ phụ thuộc vào nguồn tài hạn hẹp Lực lượng chuyên gia kiến thức cập nhật cơng nghệ ỏi chưa đạt đến nhu cầu phát triển kinh doanh Thêm vào đó, khả đàm phán để kí hợp đồng công nghệ không mở rộng; - Doanh nghiệp nước phần nhiều nhỏ, vốn đầu tư ít, chủ yếu gia công, chưa đủ sức tạo sản phẩm, nhập chính, lợi cạnh tranh với doanh nghiệp nước Ở thành phần kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nước chiếm ưu thị trường; - Việc hợp tác liên kết doanh nghiệp yếu thiếu Ví dụ lĩnh vực khí, doanh nghiệp Việt Nam làm khí khép kín, đảm nhận khâu từ A đến Z nên không sử dụng hết lực máy móc có phát triển công nghệ, bổ sung số lượng chất lượng nguồn nhân lực Vì thiếu liên kết doanh nghiệp với nhau, doanh nghiệp với Hiệp hội Doanh nghiệp khí Việt Nam nên cơng ty khí chưa tạo sức cạnh tranh, xây dựng bảo vệ thị trường khí nước; - Lực lượng lao động đơng đảo chất lượng lao động lại yếu: nhiều ngành phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng, kỹ sư, cán kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao Phần lớn đội ngũ nhân lực chưa đáp ứng đòi hỏi sản xuất khí cơng nghệ cao thiếu kiến thức cơng nghệ mới, trình độ chun mơn chưa cao; - Ở ngành có nhiều lợi (dệt may; da giầy, điện, điện tử-tin học), công nghiệp phụ trợ chưa phát triển, nguyên phụ liệu chủ yếu nhập khẩu, tỷ lệ gia công cao thách thức lớn hội nhập Hầu hết ngành phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, thiếu khả chủ động nguyên liệu - Các thị trường lớn vận dụng nhiều rào cản kỹ thuật, vệ sinh, an toàn, môi trường, trách nhiệm xã hội, chống bán phá giá nhằm bảo hộ sản phẩm nước Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam thường không đủ khả để thắng tranh chấp thương mại Năng lực tiếp thị hạn chế, hầu hết chưa có thương hiệu riêng biết đến thị trường quốc tế 10 - Kỹ quản lý sản xuất kỹ thuật hạn chế, suất lao động chưa cao Năng lực sản xuất cho ngành thường đến từ công ty nhà nước công ty nước 3.2 Giải pháp chung doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam 3.2.1 Tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển quy mô Từ phân tích liệu doanh nghiệp cho thấy doanh nghiệp có quy mơ lao động vừa lớn có suất cao Các doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ suất lao động thấp Ngồi quy mơ doanh thu, cường độ chi phí trung gian cao có tác động suất cao Vì hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển quy mơ tác động tới nâng cao suất toàn ngành Các doanh nghiệp có quy mơ đủ lớn có tiềm lực tài nhân lực đầu tư phát triển thị trường, phát triển khoa học công nghệ cạnh tranh tốt Tiếp tục cổ phần hóa tái cấu doanh nghiệp Nhà nước lĩnh vực công nghiệp giải pháp tích cực, doanh nghiệp NN thuộc ngành cho thấy khơng hiệu quả, có suất thấp so với doanh nghiệp ngồi NN Bên cạnh trì hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ cách đơn giản hóa thủ tục hành (ví dụ ưu đãi vay vốn, thủ tục hành thuế, bảo hiểm xã hội…), sách tiền lương phù hợp, sách thuế, ưu đại thuế, tín dụng rõ ràng tránh rào cản sách …), hướng tới hậu thuẫn hiệu cho doanh nghiệp hoạt động 3.2.2 Khuyến khích phát triển khoa học cơng nghệ Để xây dựng thị trường thương hiệu đặc biệt tham gia vào phân khúc thị trường có giá trị gia tăng cao thiết kế, phát triển phân phối, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển quan trọng Đối với doanh nghiệp có tiềm (quy mơ lớn, tài vững) cần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm để xây dựng thương hiệu riêng tham gia vào phân khúc giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị toàn cầu, chiếm lĩnh thị trường nội địa điều kiện thị trường nội địa nhiều tiềm Việt Nam Ngồi tính chủ động doanh nghiệp, để hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nước, Nhà nước cần có số khuyến khích sau: - Khuyến khích doanh nghiệp có tiềm lực tài đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ, phát triển thương hiệu Tạo ưu đãi 11 vay vốn phát triển thương hiệu chương trình khoa học công nghệ liên quan tới nâng cao lực sản xuất mặt hàng giá trị gia tăng cao - Các viện, trường hợp tác với doanh nghiệp trọng đào tạo nhân lực thiết kế kỹ thuật, công nghệ - Phát triển diễn đàn trao đổi công nghệ, tổ chức tư vấn công nghệ (có thể hoạt động thơng qua quỹ phát triển khoa học cơng nghệ, từ nguồn tài tổ chức tham gia đóng góp) - Sử dụng quỹ khoa học công nghệ hiệu quả, đầu tư đối tượng, đặc biệt chương trình ứng dụng ưu tiên vào doanh nghiệp có tác động lan tỏa phát triển khoa học công nghệ ngành: viện nghiên cứu, doanh nghiệp hàng đầu tổ chức tư vấn khoa học công nghệ Tuyên truyền nhận thức cần thiết hoạt động nghiên cứu phát triển Phát triển sở liệu trang thông tin đánh giá lực công nghệ giúp doanh nghiệp tự xếp hạng lực cơng nghệ so với mức bình qn, xếp hạng suất hiệu quả., để có định hướng thiết lập mục tiêu phát triển 3.2.3 Phát triển nguồn nhân lực cung ứng cho doanh nghiệp Hiện nay, ngành dệt may da giầy sử dụng nhiều lao động, chủ yếu lao động phổ thông, tay nghề thấp, ngành công nghệ cao ngành khí chế, tạo, ngành hóa chất thiết bị điện, điện tử đối mặt toán lao động yếu thiếu Nguyên nhân chủ yếu chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thực tế doanh nghiệp Do đó, cần cải cách đào tạo nghề trường đại học trung cấp dạy nghề, tăng phần thực hành kỹ áp dụng vào thực tế Phát triển nguồn nhân lực ngành cần số công việc sau: - Phát triển viện nghiên cứu, trường đào tạo nghề chuyên ngành Cả hai vấn đề phát triển nguồn nhân lực cần ý: Chất lượng đào tạo nghề sử dụng lao động có trình độ hiệu nhà máy Vì cần giải góc độ: nâng cao chất lượng đào tạo nghề quản trị nhân lực nhà máy - Liên kết viện, trường với doanh nghiệp hợp tác đôi bên có lợi: ví dụ, viện, trường đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo thực hành Trong đó, trọng đào tạo nhân lực thiết kế kỹ thuật 3.2.4 Ứng dụng hệ thống công cụ quản lý tiên tiến, đại 12 Số liệu mẫu cho thấy, doanh nghiệp áp dụng ISO 9000 ISO 14000 áp dụng hệ thống/ công cụ quản lý, cải tiến suất chất lượng trở lên có suất lao động cao doanh nghiệp không áp dụng hệ thống/ công cụ cải tiến suất, chất lượng Thực tế chứng minh, doanh nghiệp quan tâm tới cải tiến trình sản xuất kinh doanh, tìm hiểu ứng dụng mơ hình quản lý tiên tiến có suất cao Với kết mơ hình/ cơng cụ quản lý cải tiến suất chất lượng thực tiễn, cần tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp trì, áp dụng, cập nhật mơ hình quản lý tiên tiến Việt áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, SA 8000 giúp doanh nghiệp có ý thức việc đảm bảo chất lượng, đảm bảo môi trường, đảm bảo tuân thủ phát luật, dần bước tạo uy tín trước khách hàng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm Số liệu cho thấy số doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn hệ thống chưa nhiều (47% doanh nghiệp ngành sản xuất da sản phẩm từ da chưa áp dụng hệ thống, công cụ quản lý cải tiến suất chất lượng Trong hệ thống, công cụ áp dụng, ISO 9000 (hệ thống quản lý chất lượng) áp dụng chủ yếu (39%) 11% doanh nghiệp áp dụng ISO 14000 (hệ thống quản lý môi trường) có 11% doanh nghiệp áp dụng, 5S Kaizen 8% doanh nghiệp áp dụng Một số công cụ cải tiến suất khác rải rác áp dụng) Như cần khuyến khích doanh nghiệp tham gia áp dụng tiêu chuẩn công cụ cải tiến khác Biện pháp khuyến khích sau: - Tạo nhận thức cần thiết áp dụng công nghệ quản lý tiên tiến thông qua biện pháp tuyên truyền: tạp chí, sách chuyên ngành, hội thảo, diễn đàn - Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn hệ thống, công cụ quản lý - Xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống công cụ quản lý tiên tiến - Các diễn đàn chia sẻ kết áp dụng hệ thống/ công cụ quản lý suất chất lượng để giúp doanh nghiệp học hỏi lẫn 3.3 Giải pháp riêng ngành Ngoài giải pháp chung cho doanh nghiệp nêu trên, giải pháp riêng cho ngành sau: 3.3.1 Đối với ngành điện, điện tử-tin học: 13 Chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành: Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) cho ngành công nghiệp điện tử-tin học chiếm 80% giá trị ngành công nghiệp điện, điện tử, tin học, viễn thông, bao gồm ngành như: Công nghiệp sản xuất linh kiện, công nghiệp vật liệu, công nghiệp khuôn mẫu, gia cơng khí…Trong đó, cơng nghiệp vi mạch bán dẫn ngành công nghiệp sản xuất linh kiện chiếm tỉ lệ 70% công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử-tin học Việt Nam phát triển nên dẫn đến tỉ lệ nội địa hóa thấp, bình qn 20-30%, lại chủ yếu bao bì đóng gói với chi tiết nhựa, chi tiết kim loại… vậy, sách phát triển cần khuyến khích cho phát triển cơng nghệ hỗ trợ cho ngành Hình thành cụm cơng nghiệp điện tử - tin học: Với việc hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, sản xuất nước đứng trước sức ép cạnh tranh với hàng nhập nguyên chiếc, người tiêu dùng tiếp cận với sản phẩm nhập ngoại có mức giá rẻ so với sản phẩm nước Do đó, việc hình thành cụm công nghiệp điện tử, thúc đẩy quy tụ, đầu tư doanh nghiệp nhằm tạo liên kết, nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp điện, điện tử, tin học, viễn thông Sự liên kết tương tác doanh nghiệp với tạo hệ thống liên kết chặt chẽ mạng lưới ngành Đặc biệt, tạo dựng lực cạnh tranh công nghệ để giúp doanh nghiệp ngành tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất tồn cầu góp phần thực chất đưa Việt Nam thành nước sản xuất lớn thiết bị điện tử, tin học vào năm 2030 3.2.2 Đối với ngành khí, chế tạo Xây dựng chiến lược phát triển ngành khí: Bên cạnh kết đạt được, ngành khí hạn chế định Cụ thể, năm 2014 đáp ứng 32% nhu cầu, mục tiêu đề từ 40-45% Cơng nghiệp khí tơ, luyện kim đạt thấp so với kế hoạch đề Các đơn vị tư vấn chưa làm chủ thiết kế; Sản phẩm chuyên ngành nơng lâm ngư nghiệp, xây dựng đóng tàu kết đạt kết thấp Nhiều sách cho ngành khí, nhiên gặp khó q trình triển khai Chính sách hỗ trợ chưa phát huy tác dụng Do giai đoạn việc xây dựng chiến lược phát triển cần tập trung mục tiêu nâng cao tính tự chủ, lực cho doanh nghiệp khí Việt Nam 3.2.3 Đối với ngành dệt may, da giầy Hỗ trợ xúc tiến thị trường ưu đãi vay vốn phát triển xây dựng thương hiệu, hỗ trợ tìm hiểu thơng tin quy định nước nhập khẩu, chương trình hợp tác song phương, hợp tác quốc tế quy định liên quan đến ngành Rất cần trang thông tin chuyên ngành cập nhật 14 thường xuyên chương trình hợp tác, thị trường, quy định rào cản thương mại … để giúp doanh nghiệp có định hướng kinh doanh (ví dụ trang web Hiệp hội da giầy túi xách) Phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành may, da giầy: Có kế hoạch phát triển ngành dệt may, da giầy kế hoạch, quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ (như chế tạo, sản xuất máy móc dành cho ngành dệt may, phát triển ngành sợi, dệt, phụ kiện ngành da giầy) để đáp ứng nguyên phụ liệu cho ngành dựa mạnh tỉnh/ vùng 3.2.4 Đối với ngành nhựa Khuyến khích việc đầu tư đổi thiết bị phát triển công nghệ: Qua số liệu điều tra ngành nhựa cho thấy, doanh nghiệp ý tới đầu tư trang thiết bị đại, chất lượng cao suất cao hẳn doanh nghiệp trang thiết bị cũ, lạc hậu chất lượng Doanh nghiệp ngành nhựa ngành cần đầu tư tài sản, thiết bị lớn Công nghệ yếu khiến doanh nghiệp Việt Nam khó sản xuất loại sản phẩm nhựa có hàm lượng kỹ thuật giá trị gia tăng cao sản phẩm thuộc nhóm nhựa vật liệu xây dựng nhựa kỹ thuật Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp có qui mơ vốn doanh thu thấp nên khơng có khả đầu tư phát triển cơng nghệ Năng lực tài yếu với khó khăn việc tiếp cận vốn, thiếu hụt vốn đầu tư chế sách chưa phù hợp tạo thành rào cản đổi công nghệ sản xuất Bên cạnh đó, nguyên nhân sản phẩm Việt Nam đứng phân khúc thấp nên doanh nghiệp trọng đến việc đầu tư cơng nghệ máy móc đại Điều làm giảm sức cạnh tranh sản phẩm nhựa Việt Nam thị trường Vì giải pháp sách cần tập trung vào khuyến khích phát triển ngành nhựa thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào ngành nhựa kỹ thuật cao hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ tư vấn lựa chọn thiết bị, tăng đào tạo phát triển nhân lực công nghệ chuyên ngành, quy định thẩm định chất lượng thiết bị nhập (kể khía cạnh mơi trường) chứng nhận sản phẩm nước Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho sản xuất nguyên liệu ngành nhựa: Doanh nghiệp ngành nhựa phụ thuộc vào nguyên liệu nhập Nguyên liệu sản xuất nước đáp ứng 20% đến 30% nhu cầu với sản phẩm chủ yếu gồm nhựa PVC, PET, PP 70% nguyên phụ liệu lại ngành phụ thuộc vào nhập Do đó, giá thành sản xuất ln bị biến động theo giá hàng hóa nguyên liệu đầu vào từ giới biến động tỷ giá ngoại tệ làm giảm sức cạnh tranh doanh nghiệp nhựa Việt Nam Vì cần có sách cụ thể giúp doanh nghiệp ngành Nhựa phát triển Bộ Công thương cần nghiên cứu hình thành danh mục sản phẩm trọng 15 điểm quốc gia cho thời kỳ đề xuất sách hỗ trợ phát triển, tạo điều kiện DN xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp Phát triển cơng nghệ khuyến khích đầu tư tái chế phế liệu nhựa Nếu tận dụng nguồn nguyên liệu tái chế khơng giúp giảm gánh nặng nhập ngun liệu mà góp phần giảm thiểu tác hại môi trường từ phế thải nhựa 3.2.5 Đối với ngành hóa chất Chính sách hỗ trợ phát triển cơng nghệ: Ưu tiên cho doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để đổi công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; ưu đãi chế vay vốn dự án đầu tư chiều sâu, đổi công nghệ xây có sử dụng cơng nghệ đại Ưu đãi thuế sản phẩm hóa chất sản xuất nước phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực thúc đẩy xuất lương thực Giải pháp thị trường: Nhà nước cần hồn thiện chế, sách nhằm hạn chế việc nhập sản phẩm hóa chất nước sản xuất được, sản phẩm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường, sở phù hợp với cam kết quốc tế Việt Nam tham gia WTO hiệp định thương mại đa phương khác; tăng cường chống hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu Cần có sách đầu tư xây dựng, nâng cao lực quan nghiên cứu thị trường hóa chất để dự báo cung cấp thông tin thị trường cách xác kịp thời; phát triển sử dụng hiệu phương tiện thông tin, công khai chương trình xúc tiến thương mại hàng năm chương trình khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có định hướng sản xuất phù hợp Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ bảo vệ môi trường: Tăng cường nâng cao lực quan nghiên cứu chuyên ngành phòng kỹ thuật cơng nghệ cơng ty để có đủ khả tiếp cận tổ chức nghiên cứu triển khai cơng nghệ mới; Xây dựng chế thích hợp nhằm phát huy hiệu phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia lĩnh vực hóa chất, hỗ trợ công tác nghiên cứu triển khai áp dụng công nghệ đại; Thẩm định công nghệ dự án đầu tư, áp dụng công nghệ tiên tiến, đại dự án đầu tư Tổ chức thực tốt Luật chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng công tác thẩm định công nghệ, đảm bảo quyền lợi bên bán công nghệ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ Các nhà máy hoạt động, dự án đầu tư phải thực đầy đủ quy định pháp luật bảo vệ mơi trường an tồn hóa chất; đóng cửa sở sản xuất hóa chất sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm mơi trường; Hạn chế tối đa việc hình thành sở sản xuất, chế biến hóa chất quy mơ nhỏ Ưu tiên phát triển dự án hóa chất áp 16 dụng cơng nghệ mới, chất thải thân thiện môi trường, giải pháp tiết kiệm lượng, tăng hiệu sử dụng nguyên liệu, tái sử dụng tối đa loại chất thải phát sinh quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm hóa chất; Có kế hoạch di dời, tập trung nhà máy sản xuất hóa chất vào khu cơng nghiệp, cụm công nghiệp nhằm quản lý tập trung giảm thiểu tình trạng nhiễm mơi trường; Tiếp tục nghiên cứu nhu cầu thị trường đánh giá sức chịu tải môi trường nơi quy hoạch dự án hóa chất để điều chỉnh quy mơ sản xuất 3.2.6 Đối với ngành thép Quy hoạch lại phát triển ngành thép, khơng khuyến khích thành lập doanh nghiệp ngành thép: Ngành thép tình trạng cung lớn cầu thị trường nước So với nhu cầu thực tế thị trường nước, nguồn cung vượt xa cầu Thêm vào đó, nhu cầu lượng ngành thép gây cân đối nghiêm trọng chiếm 15,5% nhu cầu lượng nước tương đương với 48% nhu cầu lượng ngành công nghiệp Mà điều buộc phải điều chỉnh hai quy hoạch, thép lượng, đủ bảo đảm cân đối lượng Giải pháp cần xem xét quy hoạch lại phát triển ngành thép Cân đối lại mục tiêu sản lượng ngành thép (gang, phôi thép, thép thành phẩm, sản xuất thiết bị luyện, cán thép) Đánh giá lại sách đầu tư vào ngành thép, hạn chế đầu tư vào ngành đủ nhu cầu Chú ý tới đánh giá công nghệ doanh nghiệp, coi ngành kinh doanh có điều kiện công nghệ tác động tới môi trường Nâng cấp cải tiến công nghệ loại bỏ công nghệ lạc hậu: Công nghệ ngành thép Việt Nam đan xen công nghệ đại so với khu vực giới, dây chuyền cơng nghệ lạc hậu, tiêu hao lượng nhiều, ảnh hưởng môi trương lớn Khoảng 40% dây chuyền công nghệ ngành thép thuộc diện lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường Nguyên nhân yếu vốn nguồn nhân lực khiến cho DN thép Việt Nam đầu tư công nghệ đại vào sản xuất Giải pháp: - Cần đánh giá lại doanh nghiệp ngành thép, coi ngành kinh doanh có điều kiện cơng nghệ, tác động tới mơi trường, loại bỏ công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường Chấp nhận đào thải doanh nghiệp yếu kém, công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên liệu, lượng ô nhiễm môi trường - Khuyến khích doanh nghiệp lớn đầu tư cơng nghệ đại Dựa quy hoạch phát triển ngành thép tạo điều kiện doanh nghiệp tiềm vay 17 vốn đổi công nghệ Giải thể doanh nghiệp không đủ điều kiện thay đổi công nghệ chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh - Phát triển nhân lực công nghệ ngành thép thông qua đào tạo, nâng cao lực đơn vị đào tạo, nghiên cứu công nghệ ngành thép - Phát triển lực đội ngũ đánh giá thẩm định công nghệ để tư vấn cho doanh nghiệp cơng nghệ đồng thời kiểm sốt điều kiện cơng nghệ nhà máy Thiết lập sách phát triển bền vững cho ngành thép: Doanh nghiệp ngành thép nội địa phải cạnh tranh gay gắt với thép nhập giá rẻ Trung Quốc Cơ hội mở thị trường xuất gặp phải rào cản nước nhập Nguyên nhân lực sản xuất yếu, kết hợp với thiếu kiến thức lực việc giải tranh chấp phòng vệ thương mại Việc áp thuế tự vệ có tác dụng ngắn hạn, khơng phải cứu cánh cho doanh nghiệp thép Việt Nam lâu dài Trong số liệu cho thấy, doanh thu ngành thép thời gian qua gần khơng có tăng trưởng, mức tiêu thụ giảm sút, cung vượt cầu đầu tư không ngừng tăng lên vào ngành này, vốn đầu tư chủ yếu từ FDI, điều khó khăn cho doanh nghiệp nước tính cạnh tranh thị trường nội địa Cần xây dựng sách phát triển cơng nghiệp nói chung sách cho ngành thép nói riêng khuyến khích phát triển bền vững doanh nghiệp: - Tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp dựa thị trường cạnh tranh lành mạnh - Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển dựa đơn giản thủ tục hành hướng tới hiệu - Các sách phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội bảo vệ mơi trường - Chính sách đầu tư hiệu quả, đặc biệt nguồn đầu tư FDI đảm bảo đem đến lợi ích kinh tế: Lan tỏa công nghệ tới doanh nghiệp nước, hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nội địa, dọn đường cho doanh nghiệp nội địa tiến giới tảng cơng nghiệp hóa bền vững cho phát triển lâu dài - Điểm đặc biệt phát triển bền vững phát triển dựa công nghệ, điều minh chứng quốc gia phát triển hàng đầu giới Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc 3.2.7 Đối với ngành lượng 18 Khuyến khích phát triển lượng tái tạo: Trạng thái an ninh lượng Việt Nam chưa bảo đảm (cắt điện xảy thường xuyên vào thời kỳ cao điểm; dự trữ dầu quốc gia chưa đủ khả bình ổn giá có khủng hoảng giá dầu thị trường quốc tế…) Nếu khơng có kế hoạch khai thác nguồn lượng nội địa hợp lý, tình thiếu hụt lượng buộc phải nhập lượng xuất tương lai không xa Do đó, việc xem xét phát triển nguồn lượng khác bên cạnh nguồn lượng ngày trở nên quan trọng cấu nguồn lượng Việt Nam, đặc biệt nguồn lượng tái tạo Hơn nữa, việc phát triển lượng tái tạo cấp thiết để đảm bảo an ninh lượng, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng, bảo vệ mơi trường ứng phó với biến đổi khí hậu Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 Dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than đến 2020, có xét đến 2030 (gọi quy hoạch than 60), yêu cầu phát triển ngành than bền vững sở khai thác, chế biến, sử dụng có hiệu tiết kiệm nguồn tài nguyên than đất nước, đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh lượng quốc gia, ưu tiên đáp ứng nhu cầu than nước, giảm xuất than Mục tiêu sửa đổi đề án nhằm kiềm soát, bảo vệ tốt vấn đề mơi trường, rà sốt, tính toán kế hoạch phát triển tất nhà máy điện than để đảm bảo thực nghiêm túc cam kết quốc tế cắt giảm khí thải Khơng phát triển thêm nhà máy điện than, tiến tới thay than khí tiếp tục thu hút dự án đầu tư vào lượng tái tạo Cổ phần hóa tập đồn, tổng cơng ty thuộc ngành Công nghiệp lượng: Tái cấu cổ phần hóa tập đồn, tổng cơng ty thuộc ngành Cơng nghiệp lượng nhằm phát triển ngành Công nghiệp lượng Thực tế cho thấy rằng, doanh nghiệp thuộc ngành sau tiến hành cổ phần hóa có bước phát triển vượt bậc, đạt hiệu cao có suất cao nhiều Tái cấu cổ phần hóa tập đồn tổng công ty thuộc ngành lượng giải pháp khả thi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành trở thành nòng cốt kinh tế Đây đòi hỏi thiết yếu để đảm bảo ngành hướng Thực tế cho thấy doanh nghiệp thuộc ngành sau tiến hành cổ phần hóa có bước phát triển vượt bậc, đạt hiệu cao suất cao nhiều Khuyến khích phát triển khoa học công nghệ giải pháp tối ưu cho ngành Một số giải pháp bao gồm: Hồn thiện, đại hóa đổi cơng nghệ, thiết bị để phát triển lượng cho trước mắt, lâu dài; Xác định mơ hình lộ trình cơng nghệ thích hợp, đảm bảo phát triển ổn định phù hợp với điều kiện Việt Nam tiềm tài nguyên, khả 19 đầu tư, giá thành hợp lý bảo vệ môi trường; Kết hợp cơng nghệ đại hồn thiện cải tiến cơng nghệ có nhằm nâng cao hiệu suất, tiết kiệm lượng; Từng bước áp dụng biện pháp khuyến khích bắt buộc đổi cơng nghệ, thiết bị ngành sử dụng nhiều lượng thép, xi măng hóa chất; hạn chế, tiến tới cấm nhập thiết bị cũ, hiệu suất thấp sản xuất sử dụng lượng./ 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 2992/QĐ-BCT, định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nhựa việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Báo cáo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 Hiệp hội thép Việt Nam ngày 13-1 – 2016 Bộ Công Thương, Kết điều tra lực sản xuất số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giai đoạn 2012-2014, Hiệp hội Da giầy Việt Nam Hiệp hội nhựa Việt Nam, www.vpas.vn Quyết định số 12/2011/ QĐ-TTg sách phát triển cơng nghiệp hỗ trợ Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ưu đãi, phát triển ngành dệt may Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm 2013 việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành cơng nghiệp hóa chất đến 2020, có tính đến năm 2030” Quyết định số 2992/QĐ-BCT, định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nhựa việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Quyết định số 694/QĐ-BCT, phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025, ngày 31 tháng 01 năm 2013 Quyết định số 8989/QĐ-BCT ngày 25 tháng năm 2015 việc phê duyệt đề án tái cấu ngành hóa chất Việt Nam phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định số 9028/QĐ – BCT phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ban hành ngày 8/10/2014 Số 549/QĐ-TTg: Quyết định Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2011-2015 tập đoần cơng nghiệp thankhống sản Việt Nam; SỐ 75/2007/QĐ-TTg: Quyết định Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 Số: 1208/QĐ-TTg: Quyết định Phê duyệt Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030; 21 16 Số:459/QĐ-TTg: Quyết định Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành cơng nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025; 17 Tạp chí – Cơ quan thơng tin lý luận Bộ Cơng thương, chun đề “thiếu sách hỗ trợ khiến ngành Nhựa Việt Nam cạnh tranh”, 23/12/2015 18 Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 19 Trang web Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam www.vcci.com.vn 20 Viện Năng suất Việt Nam, Báo cáo nghiên cứu suất lao động Việt Nam thông qua khảo sát doanh nghiệp thuộc số ngành kinh tế, 2015 21 Vinatex BSC, Báo cáo phân tích doanh nghiệp Tập đoàn Dệt may Việt Nam, 2015 22 Website: nangluongvietnam.vn 22
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay