AN TOAN GIAO THONG 1

22 19 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 11:01

Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt Ngày soạn : 06/ 09/ 2017 Ngày dạy : 11 / 09 /2017 Trường Tiểu Học Thới Thuận KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: An tồn giao thơng Tên học : Tìm Tuần : 03 Tiết : hiểu đường phố I MỤC TIÊU: Sau học giúp HS biết - Nhớ tên đường phố nơi em đường phố gần trường học + Nêu đặc điểm đường phố + Phân biệt khác lòng đường vỉa hè: hiểu lòng đường dành cho xe cộ lại, vỉa hè dành cho người - Mô tả đường nơi em + Phân biệt âm đường phố + Quan sát phân biệt hướng xe tới - Không chơi đường phố lòng đường II TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN: - GV: Một số tranh (ảnh) đường phố III TIẾN TRÌNH: * Khởi động : Hát vui ( ph ) ( TBVN điều khiển ) * Ôn cũ : PCTHĐTQ điều khiển ( 4p ) - Hỏi lại tựa - Để đảm bảo an tồn giao thơng cho thân bạn cần làm ? - Nhận xét phần ơn cũ * Bài mới: * Giới thiệu bài: “Tìm hiểu đường phố”, HS nhắc lại ( 1p ) - Nêu mục tiêu học TL Hoạt động dạy Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 8’ 1.Giới thiệu đường phố + Nêu tên môt số đặc điểm đường phố mà em quan sát - Gọi số HS lên kể cho lớp nghe đường - Việc 1: – kể Cả lớp ý lắng nghe phố gần nhà (hoặc gần trường) mà em quan sát -gợi ý : 1.Tên đường phố ? 2.Đường phố rộng hay hẹp? 3.Con đường có nhiều hay xe lại? 4.Có loại xe lại đường? 5.Con đường có vỉa hè hay khơng? +Xe nhanh hơn? - Việc 2: Trả lời câu hỏi + Khi tơ hay xe máy bấm còi người lái ô tô - Việc 3: Hai bạn trao đổi, góp ý cho hay xe máy có ý định gì? + Em bắt chước tiếng còi xe - Chơi đùa đường phố có khơng? Vì sao? - Kết luận: Đường phố nơi người lại Mỗi đường phố có tên Có đường phố rộng, có đường phố hẹp, có đường phố đơng người loại xe qua lại, có đường phố xe, đường phố có vỉa hè đường phố khơng có vỉa hè 8’ Quan sát tranh - Treo ảnh đường phố lên bảng để học sinh quan - Việc 1: Quan sát tranh ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Môn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt TL Hoạt động dạy sát - Đặt câu hỏi sau gọi số em HS trả lời: + Đường ảnh loại đường gì?(trải nhựa; Bê tơng; Đá; Đất) + Hai bên đường em thấy gì? + Lòng đường rộng hay hẹp? + Xe cộ từ phía bên tới? - Gọi đại diện nhóm báo cáo 7’ 5’ 1’ - Kết luận: Đường phố có đặc điểm chung là: Hai bên đường có nhà ở, cửa hàng, xanh, vỉa hè, lòng đường thường trải nhựa hay đổ bê tơng có đèn chiếu sáng ban đêm, có (hoặc khơng có) đèn tín hiệu Trên đường có nhiều xe lại Nếu xe tới từ phía đường chiều B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Vẽ tranh - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm +Em thấy người đâu? +Các loại xe đâu? +Vì loại xe khơng vỉa hè? - Nhận xét, tuyên dương HS Trò chơi “Hỏi đường” - Đưa số ảnh đường phố, nhà có số cho HS quan sát + Biển đề tên phố để làm gì? + Số nhà để làm gì? - u cầu HS làm việc nhóm HS hỏi thăm tên phố số nhà HS ngược lại - GV khen ngợi nhóm làm việc hiệu - Kết luận: Các em cần nhớ tên đường số nhà nơi em để biết đường nhà hỏi thăm đường nhà em không nhớ đường - GV chốt lại ND học +Đường phố thường có vỉa hè cho người lòng đường cho loại xe +Có đường chiều hai chiều +Những đường đơng khơng có vỉa hè đường khơng an tồn cho người +Em cần nhớ tên đường phố nơi em để biết đường nhà Trường Tiểu Học Thới Thuận Hoạt động học - Việc 2: Trả lời câu hỏi - Việc 3: Nhóm trưởng mời bạn trả lời câu hỏi, nhận xét, góp ý, thống ý kiến, báo cáo kết - Việc 4: Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm lại góp ý - Việc 1: HS vẽ tranh theo nhóm theo gợi ý - Việc 2: Treo tranh nhóm, lớp quan sát - Việc 1: HS quan sát làm việc theo yêu cầu - Đại – cặp lên trình bày * PCTHĐTQ điều khiển: - Hỏi lại nội dung C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Khi đường, em nhớ quan sát tín hiệu đèn biển báo hiệu để chuẩn bị cho học sau ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Môn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt TL Hoạt động dạy - Nhận xét tiết học * Rút kinh nghiệm: Ngày soạn : 10/ 09/ 2017 Ngày dạy : 16 / 10 /2017 Trường Tiểu Học Thới Thuận Hoạt động học KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: An tồn giao thơng Tên học : Tìm Tuần : 08 Tiết : 02 hiểu đường phố I MỤC TIÊU: Sau học giúp HS biết - Nhớ tên đường phố nơi em đường phố gần trường học + Nêu đặc điểm đường phố + Phân biệt khác lòng đường vỉa hè: hiểu lòng đường dành cho xe cộ lại, vỉa hè dành cho người - Mô tả đường nơi em + Phân biệt âm đường phố + Quan sát phân biệt hướng xe tới - Không chơi đường phố lòng đường II TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN: - GV: Một số tranh (ảnh) đường phố III TIẾN TRÌNH: * Khởi động : Hát vui ( ph ) ( TBVN điều khiển ) * Ôn cũ : PCTHĐTQ điều khiển ( 4p ) - Hỏi lại tựa - Để đảm bảo an tồn giao thơng cho thân bạn cần làm ? - Nhận xét phần ơn cũ * Bài mới: * Giới thiệu bài: “Tìm hiểu đường phố”, HS nhắc lại ( 1p ) - Nêu mục tiêu học TL Hoạt động dạy Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 8’ 1.Giới thiệu đường phố + Nêu tên môt số đặc điểm đường phố mà em quan sát - Gọi số HS lên kể cho lớp nghe đường - Việc 1: – kể Cả lớp ý lắng nghe phố gần nhà (hoặc gần trường) mà em quan sát -gợi ý : 1.Tên đường phố ? 2.Đường phố rộng hay hẹp? 3.Con đường có nhiều hay xe lại? 4.Có loại xe lại đường? 5.Con đường có vỉa hè hay khơng? +Xe nhanh hơn? - Việc 2: Trả lời câu hỏi + Khi tơ hay xe máy bấm còi người lái ô tô - Việc 3: Hai bạn trao đổi, góp ý cho hay xe máy có ý định gì? + Em bắt chước tiếng còi xe - Chơi đùa đường phố có khơng? Vì sao? - Kết luận: Đường phố nơi người lại Mỗi đường phố có tên Có đường phố rộng, ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Môn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt TL 8’ 7’ 5’ Hoạt động dạy có đường phố hẹp, có đường phố đơng người loại xe qua lại, có đường phố xe, đường phố có vỉa hè đường phố khơng có vỉa hè Quan sát tranh - Treo ảnh đường phố lên bảng để học sinh quan sát - Đặt câu hỏi sau gọi số em HS trả lời: + Đường ảnh loại đường gì?(trải nhựa; Bê tơng; Đá; Đất) + Hai bên đường em thấy gì? + Lòng đường rộng hay hẹp? + Xe cộ từ phía bên tới? - Gọi đại diện nhóm báo cáo - Kết luận: Đường phố có đặc điểm chung là: Hai bên đường có nhà ở, cửa hàng, xanh, vỉa hè, lòng đường thường trải nhựa hay đổ bê tơng có đèn chiếu sáng ban đêm, có (hoặc khơng có) đèn tín hiệu Trên đường có nhiều xe lại Nếu xe tới từ phía đường chiều B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Vẽ tranh - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm +Em thấy người đâu? +Các loại xe đâu? +Vì loại xe không vỉa hè? - Nhận xét, tuyên dương HS Trò chơi “Hỏi đường” - Đưa số ảnh đường phố, nhà có số cho HS quan sát + Biển đề tên phố để làm gì? + Số nhà để làm gì? - Yêu cầu HS làm việc nhóm HS hỏi thăm tên phố số nhà HS ngược lại - GV khen ngợi nhóm làm việc hiệu - Kết luận: Các em cần nhớ tên đường số nhà nơi em để biết đường nhà hỏi thăm đường nhà em không nhớ đường - GV chốt lại ND học +Đường phố thường có vỉa hè cho người lòng đường cho loại xe +Có đường chiều hai chiều +Những đường đơng khơng có vỉa hè đường khơng an tồn cho người +Em cần nhớ tên đường phố nơi em để biết đường nhà Trường Tiểu Học Thới Thuận Hoạt động học - Việc 1: Quan sát tranh - Việc 2: Trả lời câu hỏi - Việc 3: Nhóm trưởng mời bạn trả lời câu hỏi, nhận xét, góp ý, thống ý kiến, báo cáo kết - Việc 4: Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm lại góp ý - Việc 1: HS vẽ tranh theo nhóm theo gợi ý - Việc 2: Treo tranh nhóm, lớp quan sát - Việc 1: HS quan sát làm việc theo yêu cầu - Đại – cặp lên trình bày * PCTHĐTQ điều khiển: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Mơn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt TL 1’ Hoạt động dạy Trường Tiểu Học Thới Thuận Hoạt động học - Hỏi lại nội dung C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Khi đường, em nhớ quan sát tín hiệu đèn biển báo hiệu để chuẩn bị cho học sau - Nhận xét tiết học * Rút kinh nghiệm: Ngày soạn :08/ 11/ 2017 Ngày dạy: 23/ 11/ 2017 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: An tồn giao thơng Tên học: Đèn Tuần : 13 Tiết : 03 tín hiệu giao thơng I MỤC TIÊU: - Biết ý nghĩa hiệu lệnh tín hiệu giao thơng, nơi có tín hiệu đèn giao thơng Có phản ứng với tín hiệu giao thơng - Xác định vị trí đèn giao thơng phố có đường giao nhau, gần ngã ba, ngã tư - Đi theo tín hiệu giao thơng để bảo đảm an toàn II TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN: - GV: bìa đèn tín hiệu xanh, đỏ, vàng bìa đèn tín hiệu xanh, đỏ dành cho người Tranh (ảnh) góc phố có đèn tín hiệu III TIẾN TRÌNH: * Khởi động: Hát vui (1 ph) (TBVN điều khiển ) * Ôn cũ: CTHĐTQ điều khiển (4p) - Hỏi lại tựa - Nêu khác lòng đường vỉa hè - Các bạn không nơi nào? - Nhận xét phần ơn cũ * Giới thiệu bài: “Đèn tín hiệu giao thông”, HS nhắc lại ( 1p ) - Nêu mục tiêu học TL 7p Hoạt động dạy Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Giới thiệu đèn tín hiệu giao thơng - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi: - Việc 1: Học sinh quan sát tranh làm việc theo nhóm trả lời theo câu hỏi giáo viên + Đèn tín hiệu giao thơng đặt đâu? + Đèn tín hiệu có màu ? + Thứ tự màu ? - Việc 2: Hai bạn chia sẻ, góp ý cho + Gv giơ bìa có vẽ màu đỏ, vàng, xanh bìa có hình đứng màu đỏ,1 bìa có hình người màu xanh cho hs phân biệt ( Dùng tranh đèn tín hiệu có màu - Việc 3: HS nêu cho hs quan sát ) + Loại đèn tín hiệu dành cho loại xe? - Theo dõi giúp đỡ HS + Loại đèn tín hiệu dành cho người bộ? ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Mơn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt 7p 7p Trường Tiểu Học Thới Thuận - Kết luận: Ta thường thấy tín hiệu đèn giao thơng đặt nơi có đường giao Các cột đèn tín hiệu đặt bên phải đường Ba màu đèn theo thứ tự đỏ, vàng, xanh Có loại đèn tín hiệu đèn dành cho loại xe cho người Quan sát tranh ( ảnh chụp ) - GV nêu câu hỏi gợi ý cho HS - Việc 1: CN: Trả lời câu hỏi: - Theo dõi giúp đỡ HS + Tín hiệu đèn dành cho loại xe tranh màu gì? + Xe cộ dừng lại hay đi? + Tín hiệu dành cho người lúc bật lên màu gì? - Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn chia sẻ nội dung trên, nhận xét, góp ý báo cáo kết + Cho hs quan sát tranh góc phố có tín hiệu đèn dành cho người loại xe - Hs nhận xét loại đèn, đèn tín - Việc 1: Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi, hiệu giao thông dùng để làm gì? lớp góp ý - Khi gặp đèn tín hiệu màu đỏ, loại xe người phải làm gì? - Khi tín hiệu đèn màu xanh bật lên sao? - Tín hiệu đèn màu vàng bật sáng để làm gì? - Kết luận: Tín hiệu đèn hiệu lệnh huy giao thông, điều khiển loại xe người lại đường B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Trò chơi đèn xanh, đèn đỏ - Nêu câu hỏi cho HS trả lời - Việc 1: CN: Trả lời câu hỏi: + Khi có tín hiệu đèn đỏ xe người phải - Theo dõi giúp đỡ HS làm gì? + Đi theo hiệu lệnh tín hiệu đèn để làm gì? + Điều sảy khơng theo hiệu lệnh đèn? + Gv phổ biến cách chơi - Việc 2: Lắng nghe - Việc 3: Thực trò chơi theo nhóm : - GV hô: Tín hiệu đèn xanh HS quay hai tay xung quanh xe cộ đường - Đèn vàng hai tay chạy chậm xe giảm tốc độ - Đèn đỏ hai tay tất phải dừng lại ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Môn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt 5p 2p Trường Tiểu Học Thới Thuận - Đèn xanh hai tay chạy nhanh xe tăng tốc độ - Việc 1: Quan sát theo hiệu lệnh thực Trò chơi “ Đợi quan sát đi” - Khi giơ bìa có hình người màu xanh, lớp đứng lên, nhìn sang hai bên hô (quan sát hai bên đi) - Khi giơ bìa có hình người màu đỏ lớp ngồi xuống ghế hô ( đợi ) ( Cứ cho nhóm thực ) - Nhận xét, tuyên dương nhóm thực * GV chốt lại ND học - Hs nhắc lại học Có loại đèn tín hiệu giao thông (đèn dành cho người đèn dành cho loại xe ) - Tín hiệu đèn xanh phép đi, đèn vàng báo hiệu thay đổi tín hiệu, đèn đỏ * PCTHĐTQ điều khiển - Hỏi lại nội dung học dừng lại - Đèn tín hiệu giao thông đặt bên phải người đường, nơi gần đường giao - Phải theo tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an toàn cho người C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Dặn dò nhà - Bài tới: “ Đèn tín hiệu giao thơng” - Nhận xét tiết học * Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Môn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt Trường Tiểu Học Thới Thuận ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Môn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt Ngày soạn :08/ 12/ 2017 Ngày dạy : 14/ 12/ 2017 Trường Tiểu Học Thới Thuận KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: An tồn giao thơng Tên học : Đèn Tuần : 16 Tiết : 04 tín hiệu giao thông I MỤC TIÊU: - Biết ý nghĩa hiệu lệnh tín hiệu giao thơng, nơi có tín hiệu đèn giao thơng Có phản ứng với tín hiệu giao thơng - Xác định vị trí đèn giao thơng phố có đường giao nhau, gần ngã ba, ngã tư - Đi theo tín hiệu giao thơng để bảo đảm an tồn II TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN: - GV: bìa đèn tín hiệu xanh, đỏ, vàng bìa đèn tín hiệu xanh, đỏ dành cho người Tranh (ảnh) góc phố có đèn tín hiệu III TIẾN TRÌNH: * Khởi động: Hát vui ( ph ) ( TBVN điều khiển ) * Ôn cũ: CTHĐTQ điều khiển ( 4p ) - Hỏi lại tựa - Nêu khác lòng đường vỉa hè - Các bạn không nơi nào? - Nhận xét phần ơn cũ * Giới thiệu bài: “Đèn tín hiệu giao thông” ( Tiếp theo), HS nhắc lại ( 1p ) - Nêu mục tiêu học TL Hoạt động dạy Hoạt động học ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Mơn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt 7p 7p 7p Trường Tiểu Học Thới Thuận A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Giới thiệu đèn tín hiệu giao thông - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi: - Việc 1: Học sinh quan sát tranh làm việc theo nhóm trả lời theo câu hỏi giáo viên + Đèn tín hiệu giao thơng đặt đâu? + Đèn tín hiệu có màu? + Thứ tự màu nào? - Việc 2: Hai bạn chia sẻ, góp ý cho + Gv giơ bìa có vẽ màu đỏ, vàng, xanh bìa có hình đứng màu đỏ,1 bìa có hình người màu xanh cho hs phân biệt ( Dùng tranh đèn tín hiệu có màu - Việc 3: HS nêu cho hs quan sát ) + Loại đèn tín hiệu dành cho loại xe? - Theo dõi giúp đỡ HS + Loại đèn tín hiệu dành cho người bộ? - Kết luận: Ta thường thấy tín hiệu đèn giao thơng đặt nơi có đường giao Các cột đèn tín hiệu đặt bên phải đường Ba màu đèn theo thứ tự đỏ, vàng, xanh Có loại đèn tín hiệu đèn dành cho loại xe cho người Quan sát tranh ( ảnh chụp ) - GV nêu câu hỏi gợi ý cho HS - Việc 1: CN: Trả lời câu hỏi: - Theo dõi giúp đỡ HS + Tín hiệu đèn dành cho loại xe tranh màu gì? + Xe cộ dừng lại hay đi? + Tín hiệu dành cho người lúc bật lên màu gì? - Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn chia sẻ nội dung trên, nhận xét, góp ý báo cáo kết + Cho hs quan sát tranh góc phố có tín hiệu đèn dành cho người loại xe - Hs nhận xét loại đèn, đèn tín - Việc 1: Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi, hiệu giao thông dùng để làm gì? lớp góp ý - Khi gặp đèn tín hiệu màu đỏ, loại xe người phải làm gì? - Khi tín hiệu đèn màu xanh bật lên sao? - Tín hiệu đèn màu vàng bật sáng để làm gì? - Kết luận: Tín hiệu đèn hiệu lệnh huy giao thông, điều khiển loại xe người lại đường B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Trò chơi đèn xanh, đèn đỏ - Nêu câu hỏi cho HS trả lời - Việc 1: CN: Trả lời câu hỏi: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Môn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt 5p Trường Tiểu Học Thới Thuận + Khi có tín hiệu đèn đỏ xe người phải - Theo dõi giúp đỡ HS làm gì? + Đi theo hiệu lệnh tín hiệu đèn để làm gì? + Điều sảy không theo hiệu lệnh đèn? + Gv phổ biến cách chơi - Việc 2: Lắng nghe - Việc 3: Thực trò chơi theo nhóm : - GV hô: Tín hiệu đèn xanh HS quay hai tay xung quanh xe cộ đường - Đèn vàng hai tay chạy chậm xe giảm tốc độ - Đèn đỏ hai tay tất phải dừng lại - Đèn xanh hai tay chạy nhanh xe tăng tốc độ - Việc 1: Quan sát theo hiệu lệnh thực Trò chơi “ Đợi quan sát đi” - Khi giơ bìa có hình người màu xanh, lớp đứng lên, nhìn sang hai bên hô (quan sát hai bên đi) - Khi giơ bìa có hình người màu đỏ lớp ngồi xuống ghế hô ( đợi ) ( Cứ cho nhóm thực ) - Nhận xét, tuyên dương nhóm thực * GV chốt lại ND học - Hs nhắc lại học Có loại đèn tín hiệu giao thông (đèn dành cho người đèn dành cho loại xe ) - Tín hiệu đèn xanh phép đi, đèn vàng báo hiệu thay đổi tín hiệu, đèn đỏ dừng lại - Đèn tín hiệu giao thông đặt bên phải người đường, nơi gần đường giao - Phải theo tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an * PCTHĐTQ điều khiển toàn cho người - Hỏi lại nội dung học ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Môn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt 2p Trường Tiểu Học Thới Thuận Đèn tín hiệu đặt ngã ba, ngã tư,…đường để dẫn giao thông, hiệu lệnh mà người đường phải tuân theo Người qua đường tín hiệu đèn xanh có hình người bật sang vạch kẻ đường dành cho người C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Dặn dò nhà - Bài tới: Quan sát đường phố gần nhà, gần trường tìm nơi an toàn - Nhận xét tiết học * Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Môn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt Ngày soạn: 05/ 01/ 2017 Ngày dạy : 20/ 01/ 2017 Tên học : Đi Trường Tiểu Học Thới Thuận KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: An tồn giao thơng Tuần : 20 Tiết : 05 qua đường an toàn I MỤC TIÊU : Sau học giúp HS biết - Biết quy định an toàn đường phố, vỉa hè, sát mép đường - Khơng chơi đùa lòng đường Khi đường phố phải nắm tay người lớn - Xác định nơi an toàn để chơi bộ, biết cách an toàn gặp cản trở đơn giản đường phố ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Mơn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt Trường Tiểu Học Thới Thuận II TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN: - GV: Bộ sa bàn nút giao thơng có hình phương tiện (ô tô, xe đạp, xe máy) người III TIẾN TRÌNH: * Khởi động : Hát vui ( ph ) ( TBVN điều khiển ) * Ôn cũ :CTHĐTQ điều khiển ( 4p ) - Hỏi lại tựa - Đèn tín hiệu giao thơng đặt đâu? Đèn tín hiệu có màu ? - Thứ tự màu ? - Nêu ý nghĩa loại đèn tín hiệu - Nhận xét phần ôn cũ * Giới thiệu bài: “Đi an toàn đường”, HS nhắc lại ( 1p ) - Nêu mục tiêu học TL Hoạt động dạy Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 8p Trò chơi bảng lớp theo mơ hình mơ - Nêu u cầu - Việc 1: HS quan sát tranh vẽ thể - Chia nhóm lên bảng quan sát đặt ngã tư hình người lớn, trẻ em, tơ, xe máy vào - Việc 2: Học sinh thực trò chơi vị trí an tồn Góp ý kiến cho nhóm - Việc 3: CN: Trả lời câu hỏi: - Theo dõi giúp đỡ HS + Hỏi Ô tô, xe máy, xe đạp….đi đâu ? + Khi đường phố người phải đâu? + Trẻ em có chơi đùa, lòng đường khơng - Việc 4: Nhóm trưởng mời bạn chia sẻ, nhận - Nhận xét kết luận: Để bảo đảm an xét, góp ý báo cáo kết tồn, phòng tránh tai nạn giao thơng đường phố người cần phải tuân theo - Đi vỉa hè sát mép đường - Không đi, chơi đùa lòng đường - Đi đường phố cần phải người lớn, qua đường cần phải nắm tay người lớn 10p Trò chơi đóng vai - Chọn vị trí sân trường, kẻ số - Việc 1: Học sinh thực tham gia trò chơi vạch sân chia thành đường hai vỉa hè, yêu cầu số học sinh đứng làm người bán hàng, hay dựng xe máy vỉa hè dể gây cản trở cho việc lại, hs đóng làm người lớn nắm tay vỉa hè bị lấn chiếm - Làm để người lớn bạn nhỏ - Việc 2: HS nêu vỉa hè bị lấn chiếm - Nhận xét kết luận : Nếu vỉa hè có vật ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Mơn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt Trường Tiểu Học Thới Thuận TL Hoạt động dạy Hoạt động học cản khơng qua người đi xuống lòng đường, cần sát vỉa hè nhờ người lớn dắt qua khu vực 7p Tổng kết - Chia lớp thành nhóm, nhóm thảo - Việc 1: HS trả lời câu hỏi: luận trả lời câu hỏi + Khi bộ, cần đâu để đảm bảo an toàn? - GV nhận xét, bổ sung + Trẻ em bộ, chơi đùa lòng đường nguy hiểm nào? + Khi qua đường, trẻ em cần phải làm để đảm bảo an tồn cho mình? + Khi vỉa hè có vật cản, em cần phải chọn cách nào? - Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn chia sẻ, nhận xét, góp ý báo cáo kết - Việc 3: Đại diện nhóm báo cáo kết - GV chốt lại ND học Nhóm lại góp ý kiến - Đi vỉa hè sát mép đường - Khơng đi, chơi đùa lòng đường - Đi đường phố cần phải người lớn, qua đường cần phải nắm tay người lớn,bố mẹ anh chị - PCTHĐTQ: Khi vỉa hè có vật cản, em cần phải chọn cách nào? Khi qua đường, trẻ em cần phải làm để đảm bảo an tồn cho mình? 1p C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Quan sát đường phố gần nhà, gần trường tìm nơi an tồn - Chuẩn bị xem lại : Đi qua đường an toàn - Nhận xét tiết học * Rút kinh nghiệm: Ngày soạn : 20/ 02/ 2017 Ngày dạy : 24/ 02/ 2017 Tên học : Đi KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: An tồn giao thơng Tuần : 23 Tiết : 06 qua đường an toàn I MỤC TIÊU: Sau học giúp HS biết - Nhận biết nơi an toàn đường qua đường ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Mơn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt Trường Tiểu Học Thới Thuận - Nhận biết vạch qua đường lối an toàn dành cho người qua đường - Biết động tiếng còi ơtơ, xe máy - Khi đường phố phải nắm tay người lớn quan sát hướng loại xe II TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN: - GV: Sân trường có vẽ vạch trắng cho người III TIẾN TRÌNH: * Khởi động : Hát vui ( ph ) ( TBVN điều khiển ) * Ôn cũ : CTHĐTQ điều khiển ( 4p ) - Hỏi lại tựa + Khi bộ, cần đâu để đảm bảo an toàn? + Trẻ em bộ, chơi đùa lòng đường nguy hiểm nào? + Khi qua đường, trẻ em cần phải làm để đảm bảo an tồn cho mình? - Nhận xét phần ôn cũ * Bài mới: * Giới thiệu bài: “Đi qua đường an toàn” ( Tiếp theo), HS nhắc lại ( 1p ) - Nêu mục tiêu học TL Hoạt động dạy Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 15p Quan sát đường phố + Chia thành nhóm yêu cầu em nắm - Việc 1: HS lắng nghe tay đến địa điểm chọn, HS quan sát đường phố khơng có GV gợi ý cho hs nhớ lại đoạn đường gần nơi em hàng ngày qua lại - Gv hỏi: - Việc 2: CN: Trả lời câu hỏi: - Quan sát giúp đỡ HS + Đường phố rộng hay hẹp? + Đường phố có vỉa hè khơng? + Em thấy người đâu? + Các loại xe chạy đâu? + Em có nhìn thấy đèn tín hiệu, vạch qua đường khơng? - Việc 3: Nhóm trưởng mời bạn chia sẻ kết quả, nhận xét, góp ý, báo cáo kết - Việc 4: Đại diện nhóm báo cáo kết quả, - Nhận xét, kết luận nhóm lại bổ sung 17p B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Thực hành qua đường - Chia nhóm đóng vai: Một em đóng vai - Việc 1: HS lắng nghe người lớn, em đóng vai trẻ em dắt tay - Việc 2: Nhóm trưởng phân vai cho bạn qua đường đóng vai - Các nhóm qua đường - Việc 3: Các nhóm thực hành qua đường, - Cho vài cặp qua đường, em khác nhận xét Lớp góp ý kiến em khác nhận xét có nhìn tín hiệu đèn khơng, cách cầm tay, cách … - Nhận xét, chốt lại: Chúng ta cần làm quy định qua đường Chú ý quan sát hướng động - PCTHĐTQ : Hỏi lại tựa ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Mơn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt TL Hoạt động dạy Trường Tiểu Học Thới Thuận Hoạt động học - Khi qua đường em cần phải làm ? - Khi qua đường cần đâu ? lúc ? - Khi vỉa hè có vật cản, em cần phải làm ? - Nhận xét chốt lại nội dung bài: - Khi em phải hè phố sát mép đường bên phải Em qua đường nơi có vạch kẻ đường dành cho người bộ, tín hiệu đèn xanh có hình người bật sáng phải có người lớn dắt Em khơng chơi đùa, chạy nhảy hè phố lòng đường gây cản trở cho người khác nguy hiểm cho thân 1p C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Dặn dò nhà - Chuẩn bị tới - Nhận xét tiết học * Rút kinh nghiệm: Ngày soạn : 20/ 02/ 2017 Ngày dạy : 17/ 03/ 2017 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: An tồn giao thơng Tuần : 26 Tiết : 07 ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Mơn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt Tên học : Ngồi Trường Tiểu Học Thới Thuận an toàn xe đạp, xe máy I MỤC TIÊU: Sau học giúp HS biết - Biết quy định an toàn ngồi xe đạp , xe máy - Biết cần thiết thiết bị an toàn đơn giản ( mũ bảo hiểm ) - Thực trình tự ngồi lên xuống xe đạp , xe máy - Có thói quen đội mũ bảo hiểm, quan sát loại xe trước xuống xe, biết bám người ngồi đằng trước II.TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN: - GV: mũ bảo hiểm, mơ hình xe đạp, xe máy Tranh vẽ ảnh người xe máy đường có đèo trẻ em Tranh vẽ tư ngồi xe đúng, sai III TIẾN TRÌNH: * Khởi động : Hát vui ( ph ) ( TBVN điều khiển ) * Ôn cũ : PCTHĐTQ điều khiển ( 4p ) - Hỏi lại tựa - Khi qua đường em cần phải làm ? - Khi qua đường cần đâu ? lúc ? - Khi vỉa hè có vật cản, em cần phải làm ? - Nhận xét phần ơn cũ * Giới thiệu bài: “Ngồi an toàn xe đạp, xe máy”, HS nhắc lại ( 1p ) - Nêu mục tiêu học TL Hoạt động dạy Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 8p Giới thiệu cách ngồi an toàn xe đạp, xe máy - Nêu nhiệm vụ yêu cầu HS làm việc - Việc 1: CN: Trả lời câu hỏi theo nhóm + Khi ngồi xe đạp, xe máy có đội mũ bảo - Quan sát giúp đỡ HS hiểm khơng? đội mũ gì? Tại phải đội mũ bảo hiểm ? + Khi ngồi xe đạp, xe máy em ngồi ? + Tại đội nón bảo hiểm cần thiết? - Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn chia sẻ kết quả, nhận xét, góp ý, báo cáo kết - Nhận xét chốt lại : Phải đội mũ bảo hiểm ngồi xe đạp xe máy, Ngồi ngắn ôm chặt vào eo người lái quan sát loại xe lên xuống B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 10p Thực hành lên, xuống xe đạp, xe máy - Cho HS nêu thứ tự động tác lên, - Việc 1: CN: Nêu thứ tự động tác lên, xuống xe đạp, xe máy xuống xe đạp, xe máy - Việc 2” Hai bạn trao đổi, góp ý cho nhóm trưởng nhận xét, báo cáo kết - GV HD HS trình tự lên, xuống xe đạp, xe ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Mơn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt TL Hoạt động dạy Trường Tiểu Học Thới Thuận Hoạt động học máy an toàn - Tổ chức HS thực hành cách lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn - Nhận xét, tuyên dương chốt lại: Có thói quen đội mũ bảo hiểm thực trình tự động tác an toàn ngồi xe đạp, xe máy - Phải đội mũ bảo hiểm ngồi xe đạp, xe máy Ngồi ngắn ôm chặt vào eo người lái, quan sát loại xe lên xuống 8p Thực hành đội mũ bảo hiểm - Cho HS nêu cách đội mũ bảo hiểm - Việc 1: CN: Nêu cách đội mũ bảo hiểm - Làm mẫu cách đội mũ bảo hiểm thao - Việc 2: Theo dõi tác 1,2,3 lần - Chia theo nhóm để thực hành, kiểm tra - Việc 3: Thực hành đội mũ bảo hiểm giúp đỡ học sinh đội mũ chưa - Theo dõi, giúp đỡ HS - Nhận xét, tuyên dương chốt lại: Thực theo bước sau - Phân biệt phía trước phía sau mũ, - Đội mũ ngắn, vành mũ sát lông mày - Kéo nút điều chỉnh dây mũ nằm sát tai, cho dây mũ sát hai bên má - Cài khoá mũ, kéo dây vừa khít vào cổ - Chốt lại nội dung giáo dục HS - Khi cha mẹ đưa đón về, nhớ thực quy định lên xuống ngồi xe an toàn - PCTHĐTQ: Hỏi lại tựa - Gọi bạn nhắc lại làm thao tác đội 1p C HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG: mũ bảo hiểm - Dặn dò nhà- Nhận xét tiết học * Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Môn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt Trường Tiểu Học Thới Thuận Ngày soạn : 15/ 08/ 2016 Ngày dạy :15 / 09/ 2016 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần : 04 Mơn: An tồn giao thông Tiết : 01 Tên học : An toàn nguy hiểm I MỤC TIÊU : Sau giúp HS biết - HS nhận biết hành động, tình nguy hiểm hay an tồn, nhà, trướng - Nhớ , kể lại tình làm em bị đau, phân biệt hành vi tình an tồn, khơng an tồn - Tránh nơi nguy hiểm, hành động nguy hiểm nhà, trường đường Chơi trò chơi an tồn ( nơi an toàn ) II TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN: - GV: Tranh hai em nhỏ chơi với búp bê Các em nhỏ chơi nhảy dây sân trường… III TIẾN TRÌNH: * Khởi động : Hát vui ( ph ) ( TBVN điều khiển ) * Ôn cũ : * Bài mới: * Giới thiệu bài:“An toàn nguy hiểm” HS nhắc lại ( 1p ) - Nêu mục tiêu học TL Hoạt động dạy Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 10’ Giới thiệu tình an tồn khơng an tồn - HS quan sát tranh vẽ tình - Việc 1: CN quan sát tranh (trang 1, 2) nào, đồ vật nguy hiểm tình nào, đồ vật nguy hiểm - Việc 2: Chia sẻ kết với bạn bên cạnh - Nhận xét, chốt lại - Việc 3: Nhóm trưởng KT, báo cáo kết - Nhìn tranh : Em chơi với búp bê hay sai + Chơi với búp bê nhà có làm em đau - HS quan sát làm việc theo yêu cầu hay chảy máu không ? - Cầm kéo dọa hay sai? - Có thể gặp nguy hiểm ? - HS nêu, lớp góp ý kiến + Em bạn có cầm kéo dọa - HS nêu không ? + GV hỏi tương tự tranh lại ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Mơn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt Hoạt động dạy - Nhận xét chốt lại: An tồn Khơng an toàn Đi qua đường phải nắm tay Cầm kéo dọa người lớn Trẻ em phải nắm Qua đường khơng tay người lớn có người lớn đường phố Không lại gần xe Tránh đứng gần máy, tơ có cành bị gãy Đá bóng vỉa hè - Học sinh nêu tình theo hai cột - Kết luận : Ơ tơ, xe máy chạy đường, dùng kéo dọa nhau, trẻ em qua đường khơng có người lớn dẫn, đứng gần có cành bị gãy làm cho ta bị đau, bị thương Như nguy hiểm - Tránh tình nói bảo đảm an 10’ tồn cho người xung quanh B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Kể chuyện - HS thảo luận nhóm - Yêu cầu em kể cho nhóm nghe bị đau ? - Vật làm cho em bị đau? - Lỗi ai? Như an toàn hay nguy hiểm ? - Kết luận: Khi chơi, nhà, trường hay lúc đường, em gặp số nguy hiểm Chúng ta cần biết để tránh tình nguy hiểm để đảm bảo an tồn 10’ 2.Trò chơi sắm vai - GV cho HS chơi sắm vai: Từng cặp lên chơi, em đóng vai người lớn em đóng vai trẻ em - GV nêu nhiệm vụ: + Cặp thứ nhất: Em đóng vai người lớn hai tay không xách túi, em nắm tay hai em lại lớp + Cặp thứ hai: Em đóng vai người lớn xách túi,ở tay, em nắm vào tay không xách túi Hai em lại lớp + Cặp thứ hai: Em đóng vai người lớn Trường Tiểu Học Thới Thuận TL Hoạt động học - HS theo dõi quan sát tranh trả lời câu hỏi - Hs nêu -Hs lắng nghe - Các nhóm làm việc theo yêu cầu - Đại diện nhóm lên kể - HS sắm vai theo nhóm - - nhóm lên thể tình Lớp bình chọn cặp thực hay ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Môn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt Trường Tiểu Học Thới Thuận TL Hoạt động dạy Hoạt động học xách túi hai tay, em nắm vào vạt áo Hai em lại lớp - Nếu có cặp thực chưa đúng, GV gọi HS nhận xét làm lại - Kết luận: Khi đường, em phải nắm tay người lớn, tay người lớn bận xách đồ em phải nắm vào vạt áo người lớn Khơng chơi trò chơi nguy hiểm (dùng kéo doạ nhau, đá bóng vỉa hè) Khơng đường, khơng lại gần xe máy, tơ gây nguy hiểm cho em C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Học sinh lắng nghe 2’ -Để đảm bảo an toàn cho thân, em cần: +Khơng chơi trò chơi nguy hiểm (dùng kéo doạ nhau, đá bóng vỉa hè) - PCTHĐTQ : Hỏi lại nội dung học +Khơng đường, khơng lại gần xe máy, tơ gây - HS lắng nghe nguy hiểm cho em +Không chạy, chơi lòng đường +Phải nắm tay người lớn đường - Dặn HS: Khi đường, em nhớ quan sát tín hiệu đèn biển báo hiệu để chuẩn bị cho học sau - Nhận xét tiết học * Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kế hoạch học - Môn : ATGT - GV : Trừ Bích Loan ... soạn :08/ 11 / 2 017 Ngày dạy: 23/ 11 / 2 017 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: An tồn giao thông Tên học: Đèn Tuần : 13 Tiết : 03 tín hiệu giao thơng I MỤC TIÊU: - Biết ý nghĩa hiệu lệnh tín hiệu giao thơng,... lại ( 1p ) - Nêu mục tiêu học TL Hoạt động dạy Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 10 ’ Giới thiệu tình an tồn khơng an tồn - HS quan sát tranh vẽ tình - Việc 1: CN quan sát tranh (trang 1, 2) nào,... Bích Loan Phòng Giáo Dục & ĐT Quận Thốt Nốt Trường Tiểu Học Thới Thuận Ngày soạn : 15 / 08/ 2 016 Ngày dạy :15 / 09/ 2 016 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần : 04 Mơn: An tồn giao thơng Tiết : 01 Tên học : An toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: AN TOAN GIAO THONG 1, AN TOAN GIAO THONG 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay