ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÔM VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

70 39 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:56

... như: quảng canh (QC), quảng canh cải tiến (QCCT), bán thâm canh (BTC) thâm canh (TC) Trong thời gian qua, nghiên cứu tôm sú giới tập trung chủ yếu lĩnh vực: chọn giống tăng trưởng nhanh, tỷ lệ... bên trái sang phía bên phải, việc định giá nhu cầu thị trường theo hướng ngược lại (Tran et al 2013; Phan 2014) Như để phát triển bền vững cần có “liên kết ngang” “liên kết dọc” cần quan tâm để... tôm xanh 3.2 Vùng Bắc Trung Duyên hải miền Trung (BTB&DHMT) Vùng có vị trí hẹp ngang kéo dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, chia làm hai khu vực lớn Bắc Trung bao gồm tỉnh; Thanh Hóa, Nghệ An, Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÔM VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÔM VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay