quản trị vận hành

30 9 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:56

Chương Giới thiệu Biên soạn: TS Đinh Bá Hùng Anh Tel: 01647.077.055/090.9192.766 Mail: anhdbh_ise7@yahoo.com 1-1 Nội dung 1.1 • Quản trị vận hành gì? 1.2 • Vì phải quản trị vận hành? 1.3 • Cơng việc nhà quản trị vận hành? 1.4 • Quản trị dịch vụ 1.5 • Xu hướng quản trị vận hành 1.6 • Thách thức suất Chương 1: Giới thiệu 1-2 Quản trị vận hành gì?  Sản xuất để tạo sản phẩm dịch vụ  Quản trị sản xuất tập hợp hoạt động mang lại giá trị dạng hàng hóa hay dịch vụ cách chuyển hóa đầu vào thành đầu Sản xuất bao gồm chức Tiếp thị – xác định nhu cầu; Sản xuất/vận hành – tạo sản phẩm; Tài chính/kế tốn – xác định mức độ hoạt động tổ chức, thu – chi Chương 1: Giới thiệu 1-3 Vì phải quản trị vận hành? Sơ đồ tổ chức Ngân hàng thương mại Vận hành Tài Lịch biểu thu ngân Thanh toán séc Thu tiền Xử lý giao dịch Thiết kế bố trí mặt Hoạt động kho tiền Bảo trì Bảo mật Đầu tư Chứng khốn Bất động sản Kế tốn Tiếp thị Cho vay Thương mại Cơng nghiệp Tài Nhân Thế chấp Kiểm tốn Phòng tín thác Hình 1.1(A) Chương 1: Giới thiệu 1-4 Vì phải quản trị vận hành? Sơ đồ tổ chức Hàng khơng Vận hành Tài chính/ Kế tốn Thiết bị hỗ trợ mặt đất Bảo trì Hoạt động mặt đất Bảo trì phương tiện Cung ứng (xăng dầu, thực phẩm, ) Hoạt động bay Lịch bay Phi hành đồn Thơng tin liên lạc Hạ cánh Khoa học quản trị Kế tốn Thu Chi Thuế/chính sách Tài Kiểm sốt dòng tiền Hối đoái Chương 1: Giới thiệu Tiếp thị Quản trị bay Đặt chỗ Điều độ Giá Bán vé Quảng cáo Hình 1.1(B) 1-5 Vì phải quản trị vận hành? Sơ đồ tổ chức Doanh nghiệp sản xuất Vận hành Yếu tố sản xuất Nhà xưởng, bảo dưỡng Điều khiển sản xuất tồn kho Điều độ, quản lý vật tư Điều khiển Quản trị chất lượng Quản trị chuổi cung ứng Sản xuất Dụng cụ; lắp ráp; Thiết kế Phát triển sản phẩm Qui cách sản phẩm Kỹ thật công nghiệp Hiệu sử dụng thiết bị, khơng gian nhân lực; Phân tích q trình Phát triển sử dụng dụng cụ, thiết bị sản xuất Chương 1: Giới thiệu Tài chính/ Kế tốn Kế tốn Thu Chi Thuế/chính sách Quản trị nguồn vốn Thị trường tiền tệ Hối đoái Nhu cầu vốn Cổ phiếu Trái phiếu Triệu hồi Tiếp thị Quảng cáo Bán hàng Nghiên cứu thị trường Hình 1.1(C) 1-6 Vì phải quản trị vận hành? Là chức tổ chức, học quản trị vận hành để hiểu cách quản trị tổ chức (doanh nghiệp); Cần thiết để biết cách thức hàng hóa hay dịch vụ sản xuất; Quản trị vận hành khâu tốn tổ chức Chương 1: Giới thiệu 1-7 Vì phải quản trị vận hành? Các phương án để tăng lợi nhuận Phương án Tiếp thị Phương án Tài chính/ Kế tốn Phương án Quản trị vận hành Hiện Tăng doanh thu 50% Giảm chi phí T.chính 50% Giảm chi phí SX 20% Bán hàng 100.000 $ Giá vốn sản phẩm – 80.000 Lợi nhuận gộp 20.000 Phí tài – 6.000 Tổng 14.000 Thuế 25% – 3.500 Lợi nhuận ròng 10.500 $ 150.000 $ – 120.000 30.000 – 6,000 24.000 – 6.000 18.000 $ 100.000 $ – 80.000 20.000 – 3.000 17.000 – 4.250 12.750 $ 100.000 $ – 64.000 36.000 – 6.000 30.000 – 7.500 22.500 $ Bảng 1.1 Chương 1: Giới thiệu 1-8 10 định thiết yếu nhà quản trị vận hành 10 10 định Phát triển sản phẩm dịch vụ Quản lý chất lượng Thiết kế q trình cơng suất Địa điểm đặt nhà máy Bố trí phân xưởng Nhân thiết kế công việc Quản trị chuổi cung ứng Tồn kho, MRP, JIT Điều độ Bảo trì Chương 9, 10, 11 12, 13 Bảng 1.2 Chương 1: Giới thiệu 1-9 10 định thiết yếu nhà quản trị vận hành Phát triển sản phẩm dịch vụ  Xác định sản phẩm dịch vụ  Thiết kế sản phẩm, dịch vụ Quản lý chất lượng  Định nghĩa chất lượng  Người chịu trách nhiệm chất lượng Thiết kế trình cơng suất  Qui trình sản xuất công suất yêu cầu  Thiết bị công nghệ cần thiết cho qui trình sản xuất? Bảng 1.2 (cont.) Chương 1: Giới thiệu - 10 Quản trị dịch vụ Ơ tơ Máy tính Đồ gỗ/trang trí nội thất Cửa hàng thức ăn nhanh Nhà hàng/Bảo trì Bệnh viện Quảng cáo/ Quản lý đầu tư Dịch vụ tư vấn/ Đào tạo Cố vấn 100% | 75 | 50 | % sản phẩm hàng hóa 25 | | 25 | 50 | 75 | 100% | % sản phẩm dịch vụ Hàng hóa vs dịch vụ Chương 1: Giới thiệu - 16 Quản trị dịch vụ 120 – Nhân công (triệu) 100 – 80 – Dịch vụ 60 – 40 – 20 – 0– Sản xuất | | | | | | | 1950 1970 1990 2010 (est) 1960 1980 2000 Hình 1.4(a): Nhân lực cho sản xuất vs dịch vụ Chương 1: Giới thiệu - 17 Quản trị dịch vụ Sản lượng – 150 (Thang bên phải) – 100 – 75 40 30 20 10 – – – – – Nhân lực cho SX – 50 (Thang bên trái) Index: 1997 = 100 Nhân lực (triệu) – 125 – 25 | 1950 | | | | | –| 1970 1990 2010 (est) 1960 1980 2000 Hình 1.4(b): Nhân lực sản xuất vs sản lượng Chương 1: Giới thiệu - 18 Những thách thức nhà quản trị vận hành Tiếp cận truyền thống Lý thay đổi Cơ hội Tập trung địa phương hay quốc gia Tăng độ thơng hiểu, tin cậy chi phí viễn thơng chuyển vận hạ Tồn cầu hóa, hợp tác quốc tế Quá trình phát triển sản phẩm dài Chu kỳ sống sản phẩm ngắn; tồn cầu hóa; CAD, Internet Phát triển sản phẩm nhanh; Hợp tác thiết kế Sản xuất với giá hạ, quan tâm đến mơi trường; nhiều tài ngun miễn phí (khơng khí, nước) Quan tâm xã hội mơi trường (ISO 14000); tăng phí mơi trường Sản phẩm thân thiện môi trường; Sản xuất xanh; vật liệu tái tạo Chương 1: Giới thiệu Hình 1.5 - 19 Những thách thức nhà quản trị vận hành Tiếp cận truyền thống Sản phẩm tiêu chuẩn hóa, giá thấp Lý thay đổi Thách thức Xã hội tiêu dùng; Tăng hưởng thụ; chủ nghĩa cá nhân Hàng loạt tùy biến Nhận thức đóng góp tổng thể; xã hội tri thức, thơng tin Người lao động trao quyền; Việc làm nhóm, sản xuất tinh gọn Sản xuất phân xưởng; Đặt hàng hàng loạt nhỏ Kỹ thuật thay đổi nhanh; tăng cạnh tranh Chuổi cung ứng; liên doanh; tập đoàn Đặt hàng theo lơ Vòng đời sản phẩm ngắn lại; cần giảm tồn kho Sản xuất khớp thời gian (JIT); tinh gọn; cải tiến liên tục Nhấn mạnh chun mơn hóa, tay nghề Chương 1: Giới thiệu Hình 1.5 - 20 Xu hướng quản trị vận hành ‹ Toàn cầu hóa ‹ Phát triển sản phẩm nhanh ‹ Sản phẩm thân thiện môi trường ‹ Sản xuất hàng loạt tùy biến ‹ Nhân lực ủy nhiệm ‹ Chuổi cung ứng ‹ Thực khớp thời gian Chương 1: Giới thiệu - 21 Thách thức suất Năng suất tỉ lệ đầu (sản phẩm/dịch vụ) chia đầu vào (Nguồn lực: Lao động, tài chính) Lưu ý khác biệt suất hiệu suất! Đầu vào Lao động, Tài chính, Quản lý Chuyển đổi Kinh tế Mỹ tăng suất khoảng 2.5%/năm Sự gia tăng suất bao gồm tài (38% 2.5%), lao động (10% 2.5%), quản lý (52% 2.5%) Đầu Hàng hóa dịch vụ Phản hồi Chương 1: Giới thiệu Hình 1.6: Hệ thống kinh tế Mỹ - 22 Tăng suất café Starbucks Đội 10 người phân tích biện pháp để tiết kiệm thời gian Một vài cải tiến: Khơng cần ký với tốn < 25$ (thẻ tín dụng) Tiết kiệm 8s/giao dịch Thay đổi kích thước gắp đá Tiết kiệm 14s/lần uống Máy pha cà phê Tiết kiệm 12s/lần pha ) Tăng hiệu hoạt động giúp Starbucks tăng lợi nhuận hàng năm/cửa hàng từ 200.000 $ đến 940.000 $ năm; ) Sản lượng tăng 27%, hay 4,5%/năm Chương 1: Giới thiệu - 23 Thách thức suất Năng suất = Số thành phẩm Đầu vào  Đo lường cải tiến qui trình;  Thơng qua gia tăng suất, tiêu chuẩn sống cải thiện Năng suất lao động Đơn vị thành phẩm Năng suất = Giờ lao động Một đơn vị sản xuất 1000 sản phẩm với số lao động 250 1.000 Năng suất = = đơn vị/giờ lao động 250 Chương 1: Giới thiệu Một đầu vào Ö Năng suất đơn - 24 Thách thức suất Năng suất đa nhân tố Năng suất = Đầu Lao động + Vật tư + Năng lượng + Tài + Yếu tốt khác ‹ Còn gọi suất toàn thể ‹ Đầu vào/đầu thường qui tiền Nhiều yếu tố đầu vào Ö Năng suất đa nhân tố Chương 1: Giới thiệu - 25 Thách thức suất Năng suất xưởng in Hệ thống cũ Ca công nhân giờ/ngày đầu sách/ngày Chi trả (tiền lương) = 640 $ /ngày Chi phí chung = 400$/ngày Hệ thống 14 đầu sách/ngày Chi phí chung = 800$/ngày Năng suất lao đầu sách/ngày = = 0,25 đầu sách/giờ lao động động cũ 32 lao động Năng suất lao 14 đầu sách/ngày = 0,4375 đầu sách/giờ = động 32 lao động lao động Chương 1: Giới thiệu - 26 Thách thức suất Hệ thống cũ Năng suất đa = đầu sách/ngày = 0,0077 đầu sách/$ nhân tố 640$ + 400 Hệ thống Năng suất đa = yếu tố 14 đầu sách/ngày = 0,0097 đầu sách/$ 640 $ + 800 Vấn đề đo lường Chất lượng thay đổi số lượng đầu vào/đầu số; Yếu tố bên ngồi (biến ngoại sinh) làm tăng giảm suất ) Thiếu đơn vị để đo suất xác Chương 1: Giới thiệu - 27 Thách thức suất Biến số suất Lao động – Đóng góp khoảng 10% suất Đầu tư (vốn) – Chiếm khoảng 38% tăng trưởng suất Quản lý- Chiếm khoảng 52% tăng trưởng suất Yếu tố để tăng suất lao động Đào tạo Chi phí sống Yếu tố xã hội ) Thách thức: Duy trì nâng cao kỹ điều thay Chươngkiện 1: Giới thiệu đổi nhanh chóng cơng nghệ tri thức - 28 Thách thức suất Đầu tư suất % tăng suất 10 10 15 20 25 30 35 % đầu tư Chương 1: Giới thiệu - 29 Tài liệu tham khảo [1] Heizer/Render, “Operations Management”, NXB Pearson 2008 [2] Đồng Thị Thanh Phương, “Quản trị sản xuất”, NXB tài 2007 Chương 1: Giới thiệu - 30
- Xem thêm -

Xem thêm: quản trị vận hành, quản trị vận hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay